TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
07/12/2022 Bạch thủ lô
Song thủ lô
xiên 2
xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

06/12/2022

Bạch thủ lô 33 Trúng 33
Song thủ lô 52-25 Trúng 52
xiên 2 33-25 / 33-52 / 25-52 Trúng 33-52
xiên 3 33-25-52 Trượt
Dàn đề 10 số 69-96-66-99-19-91-16-61-97-79 trượt
Dàn đề 36 số 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,79,97,89,98,99 trượt

05/12/2022

Bạch thủ lô 00 Trúng 00
Song thủ lô 06-60 Trúng 60
xiên 2 00-06 / 00-60 / 06-60 Trúng 00-06
xiên 3 00-06-60 Trượt
Dàn đề 10 số 27-72-22-77-26-62-07-70-02-20 trượt
Dàn đề 36 số 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,07,70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 trượt

04/12/2022

Bạch thủ lô 86 Trúng 86
Song thủ lô 02-20 Trúng 20 x 2
xiên 2 86-02 / 86-20 / 02-20 Trúng 86-20
xiên 3 86-02-20 Trượt
Dàn đề 10 số 38-83 -33-88-13-31-84-48-34-43 trượt
Dàn đề 36 số 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,93,39 Trúng 28

  NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
  17/02/2022Bạch thủ lô

  Song thủ lô

  xiên 2

  xiên 3

  Dàn đề 10 số

  Dàn đề 36 số

  16/02/2022Bạch thủ lô70Trúng 70
  Song thủ lô23-32Trúng 32
  xiên 270-23/70-32/23-32Trúng 70-32
  xiên 370-23-32 Trượt
  Dàn đề 10 số06,60,16,61,05,50,15,51,25,52Trượt 
  Dàn đề 36 số06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57,85,58,95,59Trúng 62 
  15/02/2022bạch thủ lô56Trúng 56
  Song thủ lô97-79Trúng  79×2 ; 97 
  xiên 256-97/56-79/79-97Trúng 56-79/56-97/79-97
  xiên 356-79-97Trúng 56-79-97
  Dàn đề 10 số28,82,38,83,48,84,09,90,19,91 Trượt
  Dàn đề 36 số08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99Trúng 96
  14/02/2022bạch thủ lô58Trúng 58×2
  Song thủ lô89-98Trúng 98
  xiên 258-89/58-98/89-98Trúng 58-98
  xiên 358-89-98trượt
  Dàn đề 10 sô05,50,15,51,25,52,09,90,19,91,29trượt
  Dàn đề 36 số05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99trượt
  s666