TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
08/7/2022 Bạch thủ lô
Song thủ lô
xiên 2
xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

07/7/2022

Bạch thủ lô 52 Trúng 52
Song thủ lô 76-67 Trúng 76 / 67
xiên 2 52-76/52-67/76-67 Trúng 52-76 / 52-67 / 67-76
xiên 3 52-76-67 52-76-67
Dàn đề 10 số 03-30-33-38-83-08-80-18-81-13 trượt
Dàn đề 36 số 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89 trượt

06/7/2022

Bạch thủ lô 60 Trúng 60
Song thủ lô 17-71 Trúng 71 / 17
xiên 2 60-17/60-71/17-71 Trúng 60-71 / 60-17 / 17-71
xiên 3 60-17-71 Trúng 60-17-71
Dàn đề 10 số 04-40-06-60-46-64-44-66-16-61 trượt
Dàn đề 36 số 04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,36,63,56,65,66,76,67,86,68,96,69 Trúng 96

05/7/2022

Bạch thủ lô 54 Trúng 54 x 2
Song thủ lô 49-94 Trúng 94 x 2
xiên 2 54-49/54-94/49-94 Trúng 54-94 x 2
xiên 3 54-49-94/54-45-49/45-54-94 Trượt
Dàn đề 10 số 35-53-33-55-15-51-13-31-59-95 trượt
Dàn đề 36 số 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,03,30,13,31,23,32,33,43,34,63,36,73,37,83,38,93,39 trượt

  NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
  17/02/2022Bạch thủ lô

  Song thủ lô

  xiên 2

  xiên 3

  Dàn đề 10 số

  Dàn đề 36 số

  16/02/2022Bạch thủ lô70Trúng 70
  Song thủ lô23-32Trúng 32
  xiên 270-23/70-32/23-32Trúng 70-32
  xiên 370-23-32 Trượt
  Dàn đề 10 số06,60,16,61,05,50,15,51,25,52Trượt 
  Dàn đề 36 số06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57,85,58,95,59Trúng 62 
  15/02/2022bạch thủ lô56Trúng 56
  Song thủ lô97-79Trúng  79×2 ; 97 
  xiên 256-97/56-79/79-97Trúng 56-79/56-97/79-97
  xiên 356-79-97Trúng 56-79-97
  Dàn đề 10 số28,82,38,83,48,84,09,90,19,91 Trượt
  Dàn đề 36 số08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99Trúng 96
  14/02/2022bạch thủ lô58Trúng 58×2
  Song thủ lô89-98Trúng 98
  xiên 258-89/58-98/89-98Trúng 58-98
  xiên 358-89-98trượt
  Dàn đề 10 sô05,50,15,51,25,52,09,90,19,91,29trượt
  Dàn đề 36 số05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99trượt