TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
28/9/2022 Bạch thủ lô
Song thủ lô
xiên 2
xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

27/9/2022

Bạch thủ lô 55 Trúng 55
Song thủ lô 18-81 Trúng 81
xiên 2 55-18 / 55-81 / 18-81 Trúng 55-81
xiên 3 55-18-81 trượt
Dàn đề 10 số 03-30-00-33-13-31-01-10-23-32 trượt
Dàn đề 36 số 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39 Trúng 90

26/9/2022

Bạch thủ lô 95 Trúng 95
Song thủ lô 33-88 Trúng 88
xiên 2 95-33 / 95-88 / 33-88 Trúng 95-88
xiên 3 95-33-88 trượt
Dàn đề 10 số 54-45-55-44-04-40-05-50-59-95 54 trượt
Dàn đề 36 số 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,04,40,14,41,24,42,34,43,44,64,46,74,47,84,48,94,49 trượt

25/9/2022

Bạch thủ lô 90 Trúng 95
Song thủ lô 28-82 Trúng 28 / 82
xiên 2 90-28 / 90-82 / 28-82 Trúng 90-28 / 90-82 / 28-82
xiên 3 90-28-82 Trúng 90-28-82
Dàn đề 10 số 05-50-09-90-59-95-15-51-19-91 Trúng 09
Dàn đề 36 số 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99 Trúng 09

  NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
  17/02/2022Bạch thủ lô

  Song thủ lô

  xiên 2

  xiên 3

  Dàn đề 10 số

  Dàn đề 36 số

  16/02/2022Bạch thủ lô70Trúng 70
  Song thủ lô23-32Trúng 32
  xiên 270-23/70-32/23-32Trúng 70-32
  xiên 370-23-32 Trượt
  Dàn đề 10 số06,60,16,61,05,50,15,51,25,52Trượt 
  Dàn đề 36 số06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57,85,58,95,59Trúng 62 
  15/02/2022bạch thủ lô56Trúng 56
  Song thủ lô97-79Trúng  79×2 ; 97 
  xiên 256-97/56-79/79-97Trúng 56-79/56-97/79-97
  xiên 356-79-97Trúng 56-79-97
  Dàn đề 10 số28,82,38,83,48,84,09,90,19,91 Trượt
  Dàn đề 36 số08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99Trúng 96
  14/02/2022bạch thủ lô58Trúng 58×2
  Song thủ lô89-98Trúng 98
  xiên 258-89/58-98/89-98Trúng 58-98
  xiên 358-89-98trượt
  Dàn đề 10 sô05,50,15,51,25,52,09,90,19,91,29trượt
  Dàn đề 36 số05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99trượt