TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
11/1/2023 Bạch thủ lô
Song thủ lô
xiên 2
xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

08/1/2023

Bạch thủ lô 10 Trúng 10 x 2
Song thủ lô 29-92 Trúng 92
xiên 2 10-29 / 10-92 / 29-92 Trúng 10-92
xiên 3 10-29-92 Trượt
Dàn đề 10 số 07-70-00-77-27-72-01-10-09-90 Trượt
Dàn đề 36 số 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,80,08,90,09 Trượt

10/1/2023

Bạch thủ lô 96 Trúng 96
Song thủ lô 29-92 Trúng 29
xiên 2 96-29 / 96-92 / 29-92 Trúng 96-29
xiên 3 96-29-92 Trượt
Dàn đề 10 số 19-91-01-10-09-90-96-69-18-81 Trúng 91
Dàn đề 36 số 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,09,90,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 Trúng 91

09/1/2023

Bạch thủ lô 59 Trúng 59 x 2
Song thủ lô 48-84 Trúng 84
xiên 2 59-48 / 59-84 / 48-84 Trúng 59-84
xiên 3 59-48-84 Trượt
Dàn đề 10 số 46-64-04-06-60-44-66- 68-86-16 Trượt
Dàn đề 36 số 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,74,47,84,48,94,49 Trúng 14

  NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
  17/02/2022Bạch thủ lô

  Song thủ lô

  xiên 2

  xiên 3

  Dàn đề 10 số

  Dàn đề 36 số

  16/02/2022Bạch thủ lô70Trúng 70
  Song thủ lô23-32Trúng 32
  xiên 270-23/70-32/23-32Trúng 70-32
  xiên 370-23-32 Trượt
  Dàn đề 10 số06,60,16,61,05,50,15,51,25,52Trượt 
  Dàn đề 36 số06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57,85,58,95,59Trúng 62 
  15/02/2022bạch thủ lô56Trúng 56
  Song thủ lô97-79Trúng  79×2 ; 97 
  xiên 256-97/56-79/79-97Trúng 56-79/56-97/79-97
  xiên 356-79-97Trúng 56-79-97
  Dàn đề 10 số28,82,38,83,48,84,09,90,19,91 Trượt
  Dàn đề 36 số08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99Trúng 96
  14/02/2022bạch thủ lô58Trúng 58×2
  Song thủ lô89-98Trúng 98
  xiên 258-89/58-98/89-98Trúng 58-98
  xiên 358-89-98trượt
  Dàn đề 10 sô05,50,15,51,25,52,09,90,19,91,29trượt
  Dàn đề 36 số05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99trượt
  s666