THỐNG KÊ KẾT QUẢ Bạch thủ đề miền Bắc
Ngày Bạch thủ đề miền Bắc Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 47 Trượt
29/03/2023 28 Trượt
28/03/2023 28 Trúng 28
27/03/2023 53 Trượt
26/03/2023 65 Trúng 65
25/03/2023 94 Trượt
24/03/2023 57 Trúng 57
23/03/2023 83 Trúng 83
22/03/2023 98 Trúng 98
21/03/2023 64 Trúng 64
20/03/2023 92 Trúng 92
19/03/2023 03 Trúng 03
18/03/2023 70 Trúng 70
17/03/2023 89 Trúng 89
16/03/2023 81 Trúng 81
15/03/2023 24 Trúng 24
14/03/2023 79 Trúng 79
13/03/2023 75 Trúng 75
12/03/2023 95 Trúng 95
11/03/2023 76 Trúng 76
10/03/2023 20 Trúng 20
09/03/2023 05 Trúng 05
08/03/2023 87 Trúng 87
07/03/2023 77 Trúng 77
06/03/2023 19 Trúng 19
05/03/2023 18 Trúng 18
04/03/2023 43 Trúng 43
03/03/2023 56 Trúng 56
02/03/2023 77 Trúng 77
01/03/2023 02 Trúng 02
28/02/2023 27 Trúng 27
27/02/2023 58 Trúng 58
26/02/2023 60 Trúng 60
25/02/2023 54 Trượt
24/02/2023 79 Trúng 79
23/02/2023 27 Trượt
22/02/2023 57 Trúng 57
21/02/2023 19 Trượt
20/02/2023 75 Trúng 75
19/02/2023 40 Trượt
18/02/2023 60 Trượt
17/02/2023 01 Trượt
16/02/2023 87 Trượt
15/02/2023 47 Trượt
14/02/2023 15 Trượt
13/02/2023 83 Trượt
12/02/2023 36 Trượt
11/02/2023 13 Trúng 13
10/02/2023 20 Trúng 20
09/02/2023 24 Trượt
08/02/2023 64 Trúng 64
07/02/2023 98 Trúng 98
06/02/2023 92 Trúng 92
05/02/2023 19 Trượt
04/02/2023 48 Trúng 48
03/02/2023 66 Trúng 66
02/02/2023 55 Trúng 55
01/02/2023 38 Trúng 38
31/01/2023 61 Trúng 61
30/01/2023 79 Trúng 79
29/01/2023 96 Trượt
28/01/2023 19 Trúng 19
27/01/2023 59 Trúng 59
26/01/2023 64 Trúng 64
25/01/2023 71 Trúng 71
20/01/2023 69 Trúng 69
19/01/2023 57 Trúng 57
18/01/2023 82 Trúng 82
17/01/2023 63 Trúng 63
16/01/2023 70 Trượt
15/01/2023 21 Trúng 21
14/01/2023 40 Trúng 40
13/01/2023 62 Trúng 62
12/01/2023 52 Trúng 52
11/01/2023 42 Trúng 42
10/01/2023 91 Trúng 91
09/01/2023 14 Trúng 14
08/01/2023 40 Trúng 40
07/01/2023 97 Trúng 97
06/01/2023 70 Trúng 70
05/01/2023 91 Trúng 91
04/01/2023 57 Trúng 57
03/01/2023 49 Trúng 49
02/01/2023 37 Trượt
01/01/2023 84 Trượt
31/12/2022 91 Trúng 91
30/12/2022 12 Trúng 12
29/12/2022 49 Trúng 49
28/12/2022 45 Trúng 45
27/12/2022 92 Trượt
26/12/2022 00 Trúng 00
25/12/2022 36 Trúng 36
24/12/2022 34 Trúng 34
23/12/2022 27 Trúng 27
22/12/2022 38 Trúng 38
21/12/2022 62 Trúng 62
20/12/2022 48 Trúng 48
19/12/2022 30 Trúng 30
18/12/2022 05 Trúng 05
17/12/2022 24 Trúng 24
16/12/2022 86 Trúng 86
15/12/2022 59 Trúng 59
14/12/2022 07 Trúng 07
13/12/2022 46 Trượt
12/12/2022 80 Trúng 80
11/12/2022 15 Trúng 15
10/12/2022 78 Trúng 78
09/12/2022 71 Trúng 71
08/12/2022 22 Trúng 22
07/12/2022 79 Trúng 79
06/12/2022 07 Trúng 07
05/12/2022 54 Trúng 54
04/12/2022 28 Trúng 28
03/12/2022 76 Trúng 76
02/12/2022 55 Trượt
01/12/2022 70 Trúng 70
30/11/2022 12 Trúng 12
29/11/2022 80 Trúng 80
28/11/2022 07 Trúng 07
27/11/2022 57 Trúng 57
26/11/2022 96 Trúng 96
25/11/2022 19 Trúng 19
24/11/2022 96 Trúng 96
23/11/2022 79 Trúng 79
22/11/2022 29 Trúng 29
21/11/2022 33 Trượt
20/11/2022 70 Trúng 70
19/11/2022 34 Trúng 34
18/11/2022 92 Trúng 92
17/11/2022 76 Trúng 76
16/11/2022 78 Trúng 78
15/11/2022 06 Trúng 06
14/11/2022 02 Trượt
13/11/2022 05 Trúng 05
12/11/2022 11 Trúng 11
11/11/2022 36 Trúng 36
10/11/2022 10 Trúng 10
09/11/2022 65 Trúng 65
08/11/2022 30 Trúng 30
07/11/2022 67 Trúng 67
06/11/2022 71 Trúng 71
05/11/2022 87 Trúng 87
04/11/2022 71 Trúng 71
03/11/2022 69 Trượt
02/11/2022 46 Trúng 46
01/11/2022 37 Trượt
31/10/2022 20 Trượt
30/10/2022 34 Trượt
29/10/2022 87 Trúng 87
28/10/2022 41 Trúng 41
27/10/2022 04 Trúng 04
26/10/2022 39 Trúng 39
25/10/2022 04 Trúng 04
24/10/2022 99 Trúng 99
23/10/2022 43 Trúng 43
22/10/2022 98 Trúng 98
21/10/2022 00 Trúng 00
20/10/2022 65 Trúng 65
19/10/2022 79 Trúng 79
18/10/2022 53 Trúng 53
17/10/2022 77 Trúng 77
16/10/2022 46 Trúng 46
15/10/2022 38 Trúng 38
14/10/2022 74 Trúng 74
13/10/2022 53 Trúng 53
12/10/2022 45 Trúng 45
11/10/2022 34 Trúng 34
10/10/2022 18 Trúng 18
09/10/2022 65 Trượt
08/10/2022 09 Trúng 09
07/10/2022 37 Trúng 37
06/10/2022 50 Trúng 50
05/10/2022 83 Trúng 83
04/10/2022 59 Trúng 59
03/10/2022 69 Trúng 69
02/10/2022 68 Trúng 68
01/10/2022 19 Trúng 19
30/09/2022 51 Trúng 51
29/09/2022 29 Trúng 29
28/09/2022 62 Trượt
27/09/2022 90 Trúng 90
26/09/2022 12 Trúng 12
25/09/2022 09 Trúng 09
24/09/2022 32 Trượt
23/09/2022 36 Trúng 36
22/09/2022 77 Trúng 77
21/09/2022 23 Trúng 23
20/09/2022 21 Trúng 21
19/09/2022 66 Trượt
18/09/2022 94 Trúng 94
17/09/2022 90 Trúng 90
16/09/2022 98 Trượt
15/09/2022 54 Trúng 54
14/09/2022 81 Trúng 81
13/09/2022 76 Trúng 76
12/09/2022 48 Trúng 48
11/09/2022 51 Trúng 51
10/09/2022 35 Trúng 35
09/09/2022 93 Trúng 93
08/09/2022 43 Trúng 43
07/09/2022 69 Trúng 69
06/09/2022 16 Trúng 16
05/09/2022 48 Trúng 48
04/09/2022 11 Trúng 11
03/09/2022 53 Trúng 53
02/09/2022 38 Trúng 38
01/09/2022 23 Trượt
31/08/2022 26 Trượt
30/08/2022 55 Trúng 55
29/08/2022 65 Trúng 65
28/08/2022 44 Trúng 44
27/08/2022 17 Trúng 17
26/08/2022 51 Trúng 51
25/08/2022 70 Trúng 70
24/08/2022 34 Trượt
23/08/2022 37 Trúng 37
22/08/2022 52 Trúng 52
21/08/2022 27 Trượt
20/08/2022 11 Trúng 11
19/08/2022 03 Trúng 03
18/08/2022 93 Trúng 93
17/08/2022 82 Trúng 82
16/08/2022 04 Trúng 04
15/08/2022 17 Trúng 17
14/08/2022 13 Trúng 13
13/08/2022 06 Trúng 06
12/08/2022 70 Trúng 70
11/08/2022 82 Trúng 82
10/08/2022 19 Trúng 19
09/08/2022 80 Trúng 80
08/08/2022 21 Trúng 21
07/08/2022 95 Trúng 95
06/08/2022 73 Trúng 73
05/08/2022 62 Trượt
04/08/2022 92 Trúng 92
03/08/2022 86 Trúng 86
02/08/2022 35 Trúng 35
01/08/2022 55 Trúng 55
31/07/2022 67 Trúng 67
30/07/2022 09 Trúng 09

Bạch thủ đề miền Bắc – Những cách chơi chuẩn xác đến từng li

Để tìm ra cách đánh bạch thủ đề miền Bắc chính xác và luôn hiệu quả trong bất kỳ giai đoạn nào không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi chúng ta đều nhận thấy rằng các nhịp số đang có rất nhiều biến động khó lường. Anh em nào đang tìm cho mình phương pháp bắt lô đề hiệu quả nhất thì tham khảo ngay bài viết này nhé.

1. Bạch thủ đề miền Bắc là gì?

Bạch thủ đề là con số duy nhất mà bạn sẽ bỏ vốn vào để xuống xác, bạn sẽ không chọn con số nào khác ngoài nó. Đúng theo nghĩa “được ăn cả ngã về không”.

Bạch thủ đề miền Bắc là gì?
Bạch thủ đề miền Bắc là gì?

Cách chơi này đòi hỏi người chơi phải có óc phán đoán tốt và chốt số chuẩn cho 1 số duy nhất. Đối với những người đề cao cách chơi an toàn và hiệu quả thì cách chơi này không phù hợp.

Bạch thủ đề là giải mấy? Bạn chỉ trúng bạch thủ đề nếu con số bạn chọn nằm ở giải đặc biệt, nếu nằm ở các giải khác thì không trúng.

2. Bắt bạch thủ đề miền Bắc có khó không?

Nhiều người thắc mắc cách bắt bạch thủ đề dễ hay khó và tỷ lệ trúng là bao nhiêu? Trên thực tế, cách chơi bạch thủ bao giờ cũng khó hơn rất nhiều so với chơi theo dàn. Xổ số miền Bắc có 27 lần quay trên bảng kết quả. Hay xổ số miền Nam và miền Trung có 18 lần quay nhưng chỉ có một con số, tỷ lệ trúng là 1%.

Nếu bạn chơi theo dàn 10 con thì xác suất trúng thưởng được nhân lên gấp 10 lần, cơ hội trúng thưởng cao hơn rất nhiều. Thay vì đánh dàn, nếu bạn chơi bạch thủ đề. Cơ hội trúng là 27% đối với XS miền Bắc và 18% đối với XS miền Trung và miền Nam.

Có thể nói chơi bạch thủ đề khá khó nhưng nếu người chơi nắm được bí quyết nhận biết các dấu hiệu cầu lô thì tỷ lệ thắng sẽ được nâng cao rõ rệt.

3. Học ngay 5 cách đánh bạch thủ đề miền Bắc chuẩn như cao thủ

Áp dụng những cách đánh bạch thủ đề miền Bắc dưới đây. Bạn đã nâng cao cơ hội chiến thắng của chính mình lên rất nhiều so với kiểu đánh “phó mặc cho số phận”.

3.1. Bí quyết đánh bạch thủ đề bằng lô câm

Lô câm đưa ra nhiều gợi ý về số đề tiềm năng mà bạn sẽ có thể chọn. Khi bạn thấy lô câm, đó là dấu hiệu rất tốt. Kết hợp với việc phân tích chu kỳ nổ của con đề xung quanh vị trí câm đó, bạn có thể tìm thấy một bạch thủ đề ăn ngon. Kết hợp nuôi lô đề đó trong nhiều ngày thì cơ hội chiến thắng của bạn sẽ rất lớn.

Bí quyết đánh bạch thủ đề bằng lô câm
Bí quyết đánh bạch thủ đề bằng lô câm

Ví dụ: Kết quả XSMB ngày 17/1/2021 có 9 câm ở đuôi, sau khi tra cứu lịch sử giải đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy đầu 4 rất sáng => chọn đề 49.

=> Ngày 18/1/2021 về ngay con 49 không trật một ly. Chưa kể lô gan còn làm thêm con 49 nữa.

3.2. Cách bắt bạch thủ đề theo lô kép

Ở cấp độ đánh đề, chúng ta sẽ chỉ nói về kép bằng, có tổng cộng 10 kép như vậy: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Cách chơi lô kép chuẩn nhất hiện nay là anh em chỉ ưu tiên đánh vào những kỳ chỉ xuất hiện 1 kép. Dùng nó làm con đề cho ngày sau, cơ hội sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

Ví dụ: Kết quả miền bắc ngày 18/01/2021 ta chỉ có 77 là kép. Sử dụng nó để làm đề cho ngày hôm sau. Thật bất ngờ, kết quả vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 là 77.

Lưu ý: Lô kép được chọn phải là duy nhất và chỉ được nằm trong kết quả giải nhất, nhì, ba. Càng gần giải đặc biệt, xác suất về của nó càng cao.

3.3. Cách bắt đề theo giải đặc biệt của thứ 2

Mỗi thời kỳ sẽ có những kèo ăn thông riêng biệt. Trong giai đoạn này thì áp dụng cách bắt đề dựa vào kết quả giải đặc biệt của ngày thứ 2 là rất hiệu quả. Hãy ghép số đầu tiên với số cuối cùng của giải đặc biệt thứ 2. Để nhận được con đề đẹp đáng để đầu tư này.

Lưu ý: Phương pháp này sẽ hiệu quả nhất khi bạn đánh vào thứ Sáu. Trường hợp bạn cảm thấy cặp này có triển vọng cao thì có thể tiến hành nuôi khung 3-5 ngày cũng rất tốt.

3.4. Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày trùng thứ

Những ngày thứ Hai rơi vào ngày 2, 12, 22, có thể xem ngày có trùng thứ. Tương tự thứ 3 rơi vào ngày 3, 13, 23, v.v. Hôm đó hãy lấy số giữa của giải để làm dàn đề đầu hoặc đuôi trong 7 ngày liên tiếp.

Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày trùng thứ
Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày trùng thứ

Ví dụ: Giải Đặc biệt ngày 14 thứ 4 về 84562, số chính giữa là 5. Tiến hành nuôi đề dàn chạm 5 liên tiếp trong 7 ngày để hưởng thành quả.

3.5. Phương pháp bắt đề chính xác bằng thống kê

Phương pháp này đòi hỏi bạn phải đầu tư thời gian nghiên cứu. Xem xét các dữ liệu đề để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tham khảo trang lô đề uy tín như Soicauvip666 và vào phần thống kê giải đặc biệt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại soi cầu mà hãy chọn tính năng thống kê phù hợp.

Ví dụ: Ta muốn kiểm tra lịch sử nổ của con đề 46 mà ta sẽ đầu tư bằng cách nhập vào ô tìm kiếm để tra cứu. Ngay lập tức mọi thông tin như: Ngày về gần nhất, số về, thời gian cụ thể… Đều được cung cấp đầy đủ.

Từ đó ta có thể tính được khả năng về lần sau của nó có cao không? Lựa chọn con đề đó hiện tại có phải là tốt nhất không?

Lời kết lại

Cách tính bạch thủ đề miền Bắc chính xác nhất không nằm ở một phương pháp cụ thể nào. Vì vậy, khi bạn học cách tính bạch thủ đề ở bất cứ đâu. Bạn cũng cần trau dồi các phương pháp tìm kiếm khác. Để đảm bảo con số bạn tìm thấy luôn là tốt nhất.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận sốmiễn phí”. Để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]