THỐNG KÊ KẾT QUẢ Bạch Thủ Lô Miền Bắc
Ngày Bạch Thủ Lô Miền Bắc Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 34 Trượt
29/03/2023 65 Trượt
28/03/2023 74 Trúng 74
27/03/2023 63 Trượt
26/03/2023 12 Trượt
25/03/2023 73 Trúng 73x2
24/03/2023 01 Trúng 01
23/03/2023 72 Trúng 72
22/03/2023 57 Trúng 57x2
21/03/2023 95 Trượt
20/03/2023 38 Trúng 38
19/03/2023 21 Trúng 21
18/03/2023 60 Trúng 60
17/03/2023 06 Trúng 06x2
16/03/2023 81 Trúng 81
15/03/2023 93 Trượt
14/03/2023 16 Trượt
13/03/2023 61 Trượt
12/03/2023 61 Trượt
11/03/2023 43 Trúng 43
10/03/2023 95 Trúng 95
09/03/2023 48 Trượt
08/03/2023 12 Trúng 12
07/03/2023 02 Trượt
06/03/2023 44 Trúng 44
05/03/2023 37 Trúng 37
04/03/2023 64 Trượt
03/03/2023 90 Trượt
02/03/2023 94 Trượt
01/03/2023 69 Trượt
28/02/2023 57 Trượt
27/02/2023 88 Trượt
26/02/2023 00 Trúng 00
25/02/2023 60 Trúng 60
24/02/2023 36 Trúng 36
23/02/2023 34 Trúng 34
22/02/2023 70 Trượt
21/02/2023 61 Trượt
20/02/2023 25 Trượt
19/02/2023 14 Trúng 14
18/02/2023 52 Trượt
17/02/2023 29 Trượt
16/02/2023 75 Trượt
15/02/2023 22 Trúng 22
14/02/2023 20 Trúng 20
13/02/2023 96 Trúng 96
12/02/2023 44 Trúng 44
11/02/2023 91 Trúng 91
10/02/2023 16 Trúng 16
09/02/2023 87 Trúng 87
08/02/2023 15 Trúng 15
07/02/2023 54 Trượt
06/02/2023 86 Trúng 86
05/02/2023 79 Trúng 79
04/02/2023 04 Trúng 04
03/02/2023 94 Trúng 94x2
02/02/2023 08 Trúng 08
01/02/2023 22 Trượt
31/01/2023 55 Trúng 55
30/01/2023 79 Trúng 79
29/01/2023 45 Trượt
28/01/2023 44 Trúng 44
27/01/2023 16 Trượt
26/01/2023 25 Trúng 25
25/01/2023 18 Trúng 18
20/01/2023 61 Trúng 61
19/01/2023 20 Trúng 20
18/01/2023 53 Trượt
17/01/2023 17 Trúng 17
16/01/2023 23 Trúng 23x2
15/01/2023 08 Trúng 08
14/01/2023 79 Trúng 79
13/01/2023 44 Trúng 44
12/01/2023 18 Trúng 18x2
11/01/2023 93 Trượt
10/01/2023 96 Trúng 96
09/01/2023 86 Trúng 86
08/01/2023 39 Trúng 39
07/01/2023 23 Trúng 23
06/01/2023 10 Trúng 10
05/01/2023 39 Trượt
04/01/2023 82 Trúng 82
03/01/2023 42 Trúng 42
02/01/2023 89 Trúng 89
01/01/2023 73 Trúng 73
31/12/2022 75 Trúng 75
30/12/2022 36 Trúng 36
29/12/2022 17 Trúng 17
28/12/2022 03 Trúng 03
27/12/2022 60 Trúng 60
26/12/2022 26 Trúng 26
25/12/2022 11 Trúng 11
24/12/2022 89 Trúng 89
23/12/2022 89 Trúng 89
22/12/2022 25 Trúng 25
21/12/2022 38 Trúng 38x2
20/12/2022 52 Trúng 52
19/12/2022 35 Trúng 35
18/12/2022 04 Trúng 04
17/12/2022 33 Trúng 33x2
16/12/2022 15 Trúng 15
15/12/2022 35 Trượt
14/12/2022 46 Trúng 46
13/12/2022 62 Trượt
12/12/2022 95 Trúng 95
11/12/2022 66 Trúng 66
10/12/2022 68 Trúng 68
09/12/2022 82 Trúng 82
08/12/2022 95 Trúng 95x2
07/12/2022 79 Trúng 79x2
06/12/2022 37 Trượt
05/12/2022 19 Trượt
04/12/2022 53 Trượt
03/12/2022 28 Trúng 28
02/12/2022 05 Trúng 05x2
01/12/2022 05 Trúng 05
30/11/2022 52 Trúng 52
29/11/2022 02 Trượt
28/11/2022 68 Trượt
27/11/2022 95 Trúng 95
26/11/2022 82 Trúng 82x2
25/11/2022 14 Trượt
24/11/2022 53 Trúng 53
23/11/2022 53 Trượt
22/11/2022 49 Trúng 49
21/11/2022 50 Trượt
20/11/2022 04 Trúng 04
19/11/2022 03 Trúng 03x2
18/11/2022 23 Trúng 23
17/11/2022 08 Trúng 08
16/11/2022 73 Trúng 73
15/11/2022 58 Trúng 58
14/11/2022 83 Trúng 83
13/11/2022 13 Trúng 13
12/11/2022 84 Trượt
11/11/2022 03 Trúng 03
10/11/2022 06 Trúng 06
09/11/2022 59 Trúng 59
08/11/2022 35 Trượt
07/11/2022 28 Trúng 28
06/11/2022 71 Trúng 71
05/11/2022 22 Trúng 22
04/11/2022 69 Trượt
03/11/2022 74 Trượt
02/11/2022 90 Trúng 90
01/11/2022 46 Trúng 46
31/10/2022 84 Trượt
30/10/2022 86 Trúng 86
29/10/2022 21 Trúng 21
28/10/2022 66 Trúng 66
27/10/2022 38 Trượt
26/10/2022 22 Trúng 22
25/10/2022 90 Trượt
24/10/2022 98 Trúng 98
23/10/2022 51 Trượt
22/10/2022 92 Trúng 92
21/10/2022 11 Trượt
20/10/2022 16 Trúng 16x2
19/10/2022 94 Trúng 94
18/10/2022 74 Trúng 74
17/10/2022 44 Trúng 44
16/10/2022 55 Trúng 55
15/10/2022 15 Trúng 15
14/10/2022 96 Trúng 96
13/10/2022 95 Trượt
12/10/2022 81 Trúng 81
11/10/2022 12 Trúng 12
10/10/2022 41 Trúng 41x2
09/10/2022 17 Trúng 17
08/10/2022 94 Trượt
07/10/2022 01 Trúng 01
06/10/2022 64 Trượt
05/10/2022 04 Trúng 04
04/10/2022 09 Trúng 09x2
03/10/2022 26 Trúng 26
02/10/2022 82 Trúng 82
01/10/2022 40 Trượt
30/09/2022 92 Trúng 92x2
29/09/2022 94 Trúng 94
28/09/2022 50 Trúng 50x2
27/09/2022 84 Trúng 84
26/09/2022 50 Trúng 50
25/09/2022 90 Trúng 90
24/09/2022 67 Trúng 67
23/09/2022 86 Trượt
22/09/2022 60 Trúng 60
21/09/2022 66 Trúng 66
20/09/2022 26 Trúng 26
19/09/2022 13 Trượt
18/09/2022 74 Trúng 74
17/09/2022 49 Trúng 49
16/09/2022 14 Trúng 14
15/09/2022 25 Trúng 25
14/09/2022 02 Trúng 02
13/09/2022 29 Trúng 29
12/09/2022 55 Trúng 55
11/09/2022 46 Trúng 46
10/09/2022 83 Trúng 83
09/09/2022 35 Trúng 35
08/09/2022 30 Trúng 30
07/09/2022 47 Trúng 47
06/09/2022 17 Trúng 17
05/09/2022 28 Trượt
04/09/2022 89 Trúng 89
03/09/2022 54 Trúng 54
02/09/2022 00 Trúng 00
01/09/2022 15 Trúng 15
31/08/2022 98 Trúng 98x2
30/08/2022 74 Trúng 74
29/08/2022 75 Trúng 75x2
28/08/2022 86 Trượt
27/08/2022 87 Trúng 87x2
26/08/2022 88 Trúng 88
25/08/2022 37 Trúng 37
24/08/2022 53 Trúng 53
23/08/2022 37 Trúng 37
22/08/2022 74 Trúng 74
21/08/2022 13 Trúng 13
20/08/2022 20 Trúng 20
19/08/2022 20 Trúng 20
18/08/2022 79 Trượt
17/08/2022 05 Trượt
16/08/2022 45 Trúng 45
15/08/2022 69 Trượt
14/08/2022 95 Trúng 95x2
13/08/2022 29 Trúng 29
12/08/2022 92 Trúng 92
11/08/2022 40 Trúng 40
10/08/2022 46 Trượt
09/08/2022 96 Trúng 96
08/08/2022 24 Trúng 24
07/08/2022 82 Trượt
06/08/2022 09 Trúng 09
05/08/2022 47 Trúng 47
04/08/2022 39 Trúng 39
03/08/2022 60 Trúng 60x2
02/08/2022 93 Trúng 93
01/08/2022 66 Trúng 66
31/07/2022 07 Trúng 07
30/07/2022 98 Trúng 98x3

Bạch thủ lô miền Bắc là gì? Chia sẻ các phương pháp soi cầu kiếm tiền mệt nghỉ

Soi cầu bạch thủ lô miền Bắc chính xác và thắng cược là ước mơ của bất kỳ anh em nào trong thế giới lô đề. Một số người mới muốn đánh nhanh thắng nhanh thì tham gia diễn đàn để “học lỏm” những con số mà các thành viên khác đưa ra. Một số khác tham khảo các trang web chuyên về dịch vụ xổ số, trong đó có Soicauvip666. Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm được những cách soi cầu chuẩn nhất.

1. Bạch thủ lô miền Bắc là gì?

Bạch thủ lô miền Bắc là thuật ngữ chỉ hình thức chơi loto trong xổ số miền Bắc. Bạn sẽ chỉ tham gia một trò chơi duy nhất để phân định thắng thua một cách nhanh chóng. Nói một cách đơn giản hơn, bạch thủ có nghĩa là bạn sẽ chỉ chơi một lô duy nhất. Con này ra anh em ăn tiền, nếu thua thì mất vốn và không có phương án dự phòng.

Bạch thủ lô miền Bắc
Bạch thủ lô miền Bắc

Xsmb Bạch Thủ là một thuật ngữ đã xuất hiện từ rất lâu trong đời sống của người Việt Nam. Tuy không ghi trong sách nhưng ai cũng biết khái niệm này. Ngày xưa bạch thủ thường được chơi ở miền Bắc, dành cho những người đam mê lô đề. Tuy nhiên, hình thức này hiện nay đã được lan rộng ra miền Trung và miền Nam.

Để chơi bạch thủ lô miền bắc, bạn phải có sự quyết đoán và mạnh mẽ trong lối đánh. Những người có kinh nghiệm lô đề lâu năm không ngần ngại đánh một khi đã tìm được số đẹp.

2. Ưu nhược điểm của bạch thủ lô miền Bắc

Cách chơi này thực sự có thể áp dụng cho cả người mới bắt đầu và người chơi lâu năm. Hãy cân nhắc những yếu tố mà chúng tôi phân tích dưới đây để đưa ra quyết định chơi phù hợp nhất cho mình.

  • Ít tiền đặt cược, đầu tư vào một số duy nhất, tránh sao nhãng, phân tán nguồn tiền.
  • Tỷ lệ trả thưởng lớn là 1 ăn 4. Tức là nếu bạn chơi 20.000 VND thì số tiền bạn ăn là 80.000 VND.
  • Dễ trúng: Với 27 giải số trải đều từ giải 7 đến giải đặc biệt, bạn có vô số cơ hội trúng thưởng khi đánh đề kiểu này.
  • Tiết kiệm thời gian và công sức: Việc đầu tư để tìm ra 1 con số duy nhất sẽ nhanh hơn là có một chiến lược dàn trải bao quát.

Bù lại, bạch thủ lô vẫn có những nhược điểm sau mà bạn phải cân nhắc:

  • Áp lực lớn: Bạch thủ lô sẽ là cặp số mà bạn dồn nhiều nguồn lực và vốn liếng nhất nên rất áp lực, nếu không có lập trường rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm.
  • Ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng: Mất bao lâu để bạn tổng kết lãi lỗ khi đánh đề? Nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy các con bạch thủ ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận cuối cùng của mỗi ván chơi.
  • Dễ sinh ra cảm xúc nổi máu cờ bạc, thắng thua mất kiểm soát: Cái này tùy người, nếu không có bản lĩnh rất dễ cuốn theo các con bạch thủ và cứ thế chơi gấp thếp cho tới cùng.

3. Đâu là phương pháp đánh bạch thủ lô miền Bắc chuẩn?

Hiểu bạch thủ lô thôi là chưa đủ, muốn kiếm tiền với loại hình lô đề này thì cần phải có kinh nghiệm và thủ thuật riêng. Dưới đây là 4 chiến thuật được chia sẻ từ những người sành sỏi tại Soi cầu vip 666.

phương pháp đánh bạch thủ lô miền Bắc chuẩn
phương pháp đánh bạch thủ lô miền Bắc chuẩn

3.1.  Soi bạch thủ lô miền Bắc hình quả trám

Đây là dạng bắt đề dựa trên 4 bộ số. Các con đề của giải quay được sắp xếp theo dạng quả trám trên bảng kết quả. Cách này được đánh giá là có tỉ lệ chính xác cực cao, được nhiều người chơi lựa chọn.

Lấy ví dụ minh họa để hiểu. Ngày 17/02/2022 các bộ số 48772 – 70582 – 85 – 77527 ta có cầu quả trám là 75. Mạnh dạn đánh bạch thủ lô con này, ngày 18 tháng 2 năm 2022. Đã về con 75 về ở giải 7, anh em ăn đậm. Ngày hôm sau, quả nhiên cầu 75 xuất hiện.

3.2. Soi bạch thủ lô miền Bắc theo đầu đuôi câm

Đầu và đuôi câm là những con số không xuất hiện trong bất kỳ kỳ quay thưởng nào trong ngày của chương trình xổ số. Trong đó đầu câm tương ứng với số hàng chục và đuôi câm tương ứng với số hàng đơn vị.

Khi chơi đầu đuôi câm cần đặt bạch thủ theo lô kép. Nghĩa là khi đã xác định được con câm thì bạn sẽ đặt kép bằng (hoặc kép âm, kép lệch tương ứng tùy theo chiến thuật). Ở 27 giải miền Bắc, tỷ lệ một số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi gần như rất thấp. Do đó nếu kỳ này không về thì ở kỳ sau khả năng cao sẽ về (theo quy luật xác suất).

Ví dụ ngày 8/2/2022 đầu câm là con 6. Anh em mạnh dạn đặt tiền cho số 66 trong 2-5 kỳ tới khả năng về cực cao. Không nằm ngoài dự đoán ngày 09/02/2022 con 66 về 2 nháy.

3.3. Cách chơi bạch thủ dựa vào con đề

Tương tự như song thủ lô, chơi bạch thủ lô cũng dựa vào 2 số cuối của giải độc đắc. Khi bạn thấy 2 con số này tạo cảm hứng cho bạn, đừng ngần ngại đặt mua con này trong 3-5 kỳ tiếp theo. Khả năng tiền về lớn với đề bạch thủ cực cao.

Cách chơi bạch thủ dựa vào con đề
Cách chơi bạch thủ dựa vào con đề

Ví dụ ngày 16/02/2022 giải đặc biệt về 11503 có con 03. 3 ngày sau con 03 nổ 3 nháy ngày 19/02/2022. Đây là cơ hội hoàn hảo cho những ai muốn thắng lớn khi muốn đánh đề bạch thủ miền Bắc.

3.4. Cách bắt bạch thủ với 2 số đầu giải nhất

Với xác suất thắng thấp và tỷ lệ xuất chi cao, bắt bạch thủ lô sẽ có sự khác biệt. Thay vì dựa vào 2 số cuối bạn có thể tham khảo con số đầu giải để đặt cược. Cách đặt này tuy không nhiều người biết và áp dụng nhưng tỷ lệ trúng cực cao.

Một ví dụ để bạn xem và lấy động lực. Con đầu 33 về ở giải nhất ngày 15/2/2022. Con này nổ liên tục ngày 17/02/2022 (giải 5), ngày 18/02/2022 (giải 5), ngày 19/02/202 nổ 2 lần (giải 3 và giải 5), ngày 20/02/2022 (giải 2). Cho đến ngày 22/02/2022, con 33 tiếp tục về một nháy (giải 2). Cặp 33 về liên tục trong các ngày tiếp theo.

4. Lời lết lại

Trên đây là những chia sẽ của Soicauvip666 về bạch thủ lô miền Bắc và những phương pháp chơi bạch thủ được đánh giá hiệu quả. Hãy truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật bảng soi cầu lô vip miền bắc miễn phí. Tăng tỷ lệ trúng của người chơi so với các phương pháp đoán số truyền thống.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Dự đoán chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]