THỐNG KÊ KẾT QUẢ Bạch Thủ Lô Miền Nam
Ngày Bạch Thủ Lô Miền Nam Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 An Giang 14, Bình Thuận 54, Tây Ninh 58 Win Bình Thuận 54
29/03/2023 Cần Thơ 10, Đồng Nai 10, Sóc Trăng 49 Win Cần Thơ 10
28/03/2023 Bạc Liêu 80, Bến Tre 26, Vũng Tàu 93 Win Bạc Liêu 80, Win Bến Tre 26, Win Vũng Tàu 93
27/03/2023 Cà Mau 98, Đồng Tháp 24, Hồ Chí Minh 23 Win Cà Mau 98x2, Win Đồng Tháp 24, Win Hồ Chí Minh 23
26/03/2023 Đà Lạt 57, Kiên Giang 88, Tiền Giang 88 Win Tiền Giang 88
25/03/2023 Bình Phước 93, Hậu Giang 90, Hồ Chí Minh 17, Long An 24 Win Bình Phước 93, Win Hậu Giang 90, Win Hồ Chí Minh 17
24/03/2023 Bình Dương 66, Trà Vinh 95, Vĩnh Long 63 Win Trà Vinh 95
23/03/2023 An Giang 48, Bình Thuận 33, Tây Ninh 19 Miss
22/03/2023 Cần Thơ 59, Đồng Nai 60, Sóc Trăng 73 Win Cần Thơ 59, Win Sóc Trăng 73
21/03/2023 Bạc Liêu 87, Bến Tre 57, Vũng Tàu 75 Win Bạc Liêu 87, Win Bến Tre 57, Win Vũng Tàu 75
20/03/2023 Cà Mau 61, Đồng Tháp 07, Hồ Chí Minh 42 Win Cà Mau 61, Win Đồng Tháp 07
19/03/2023 Đà Lạt 88, Kiên Giang 78, Tiền Giang 04 Win Đà Lạt 88, Win Tiền Giang 04x3
18/03/2023 Bình Phước 34, Hậu Giang 84, Hồ Chí Minh 88, Long An 35 Win Bình Phước 34, Win Hậu Giang 84, Win Long An 35
17/03/2023 Bình Dương 22, Trà Vinh 93, Vĩnh Long 22 Win Bình Dương 22x2, Win Trà Vinh 93
16/03/2023 An Giang 55, Bình Thuận 11, Tây Ninh 33 Win Bình Thuận 11, Win Tây Ninh 33
15/03/2023 Cần Thơ 70, Đồng Nai 65, Sóc Trăng 70 Win Đồng Nai 65, Win Sóc Trăng 70
14/03/2023 Bạc Liêu 43, Bến Tre 86, Vũng Tàu 96 Win Bạc Liêu 43, Win Bến Tre 86
13/03/2023 Cà Mau 33, Đồng Tháp 13, Hồ Chí Minh 73 Win Cà Mau 33x2, Win Hồ Chí Minh 73
12/03/2023 Đà Lạt 18, Kiên Giang 91, Tiền Giang 10 Win Tiền Giang 10
11/03/2023 Bình Phước 83, Hậu Giang 10, Hồ Chí Minh 21, Long An 57 Win Bình Phước 83
10/03/2023 Bình Dương 17, Trà Vinh 92, Vĩnh Long 71 Win Bình Dương 17
09/03/2023 An Giang 43, Bình Thuận 83, Tây Ninh 43 Win Tây Ninh 43
08/03/2023 Đồng Nai 56, Sóc Trăng 17, Cần Thơ 84 Miss
07/03/2023 Bạc Liêu 07, Bến Tre 23, Vũng Tàu 24 Miss
06/03/2023 Cà Mau 43, Hồ Chí Minh 89, Đồng Tháp 67 Miss
05/03/2023 Kiên Giang 03, Đà Lạt 21, Tiền Giang 98 Win Đà Lạt 21
04/03/2023 Hồ Chí Minh 15, Bình Phước 85, Hậu Giang 81, Long An 57 Win Bình Phước 85
03/03/2023 Bình Dương 46, Trà Vinh 99, Vĩnh Long 88 Win Vĩnh Long 88
02/03/2023 An Giang 70, Tây Ninh 96, Bình Thuận 64 Miss
01/03/2023 Cần Thơ 86, Đồng Nai 52, Sóc Trăng 39 Win Đồng Nai 52, Win Sóc Trăng 39
28/02/2023 Bạc Liêu 23, Bến Tre 09, Vũng Tàu 76 Win Bạc Liêu 23, Win Bến Tre 09, Win Vũng Tàu 76
27/02/2023 Cà Mau 42, Đồng Tháp 63, Hồ Chí Minh 75 Win Cà Mau 42, Win Đồng Tháp 63
26/02/2023 Đà Lạt 59, Kiên Giang 75, Tiền Giang 53 Win Kiên Giang 75
25/02/2023 Bình Phước 91, Hậu Giang 91, Hồ Chí Minh 73, Long An 18 Win Hậu Giang 91, Win Hồ Chí Minh 73
24/02/2023 Bình Dương 77, Trà Vinh 14, Vĩnh Long 46 Win Trà Vinh 14, Win Vĩnh Long 46
23/02/2023 An Giang 81, Bình Thuận 40, Tây Ninh 81 Win An Giang 81, Win Bình Thuận 40
22/02/2023 Đồng Nai 33, Sóc Trăng 39, Cần Thơ 58 Win Sóc Trăng 39x2
21/02/2023 Bạc Liêu 87, Bến Tre 32, Vũng Tàu 95 Miss
20/02/2023 Cà Mau 45, Hồ Chí Minh 35, Đồng Tháp 61 Miss
19/02/2023 Kiên Giang 81, Đà Lạt 74, Tiền Giang 58 Win Kiên Giang 81
18/02/2023 Bình Phước 35, Hậu Giang 31, Hồ Chí Minh 56, Long An 91 Win Hậu Giang 31, Win Hồ Chí Minh 56, Win Long An 91x2
17/02/2023 Bình Dương 10, Trà Vinh 88, Vĩnh Long 42 Win Bình Dương 10, Win Trà Vinh 88
16/02/2023 An Giang 46, Bình Thuận 00, Tây Ninh 21 Win An Giang 46, Win Bình Thuận 00, Win Tây Ninh 21x2
15/02/2023 Cần Thơ 80, Đồng Nai 27, Sóc Trăng 14 Win Cần Thơ 80x2
14/02/2023 Bạc Liêu 59, Bến Tre 55, Vũng Tàu 70 Win Vũng Tàu 70
13/02/2023 Cà Mau 09, Đồng Tháp 31, Hồ Chí Minh 98 Win Cà Mau 09, Win Đồng Tháp 31, Win Hồ Chí Minh 98
12/02/2023 Kiên Giang 46, Đà Lạt 99, Tiền Giang 03 Miss
11/02/2023 Bình Phước 86, Hậu Giang 41, Hồ Chí Minh 61, Long An 96 Win Hậu Giang 41, Win Long An 96
10/02/2023 Bình Dương 50, Trà Vinh 60, Vĩnh Long 05 Win Bình Dương 50x2, Win Vĩnh Long 05
09/02/2023 An Giang 16, Bình Thuận 60, Tây Ninh 13 Win Bình Thuận 60, Win Tây Ninh 13
08/02/2023 Cần Thơ 93, Đồng Nai 24, Sóc Trăng 59 Win Sóc Trăng 59
07/02/2023 Bạc Liêu 52, Bến Tre 16, Vũng Tàu 87 Win Bạc Liêu 52, Win Vũng Tàu 87
06/02/2023 Cà Mau 84, Đồng Tháp 44, Hồ Chí Minh 39 Win Cà Mau 84, Win Đồng Tháp 44, Win Hồ Chí Minh 39
05/02/2023 Đà Lạt 56, Kiên Giang 12, Tiền Giang 61 Win Đà Lạt 56, Win Tiền Giang 61
04/02/2023 Bình Phước 79, Hậu Giang 39, Hồ Chí Minh 25, Long An 76 Win Bình Phước 79x2, Win Hậu Giang 39, Win Hồ Chí Minh 25, Win Long An 76
03/02/2023 Bình Dương 73, Trà Vinh 23, Vĩnh Long 56 Win Bình Dương 73
02/02/2023 An Giang 66, Bình Thuận 75, Tây Ninh 53 Win An Giang 66x2, Win Tây Ninh 53
01/02/2023 Cần Thơ 82, Đồng Nai 63, Sóc Trăng 75 Miss
31/01/2023 Bạc Liêu 10, Bến Tre 60, Vũng Tàu 09 Win Bạc Liêu 10, Win Vũng Tàu 09x2
30/01/2023 Cà Mau 24, Đồng Tháp 71, Hồ Chí Minh 32 Win Cà Mau 24, Win Đồng Tháp 71, Win Hồ Chí Minh 32
29/01/2023 Kiên Giang 55, Đà Lạt 31, Tiền Giang 74 Miss
28/01/2023 Bình Phước 83, Hậu Giang 78, Hồ Chí Minh 53, Long An 88 Win Long An 88
27/01/2023 Bình Dương 05, Trà Vinh 32, Vĩnh Long 03 Miss
26/01/2023 An Giang 14, Tây Ninh 47, Bình Thuận 44 Win An Giang 14
25/01/2023 Đồng Nai 77, Sóc Trăng 20, Cần Thơ 94 Miss
24/01/2023 Bạc Liêu 05, Bến Tre 97, Vũng Tàu 39 Win Vũng Tàu 39
23/01/2023 Cà Mau 73, Hồ Chí Minh 39, Đồng Tháp 97 Miss
22/01/2023 Đà Lạt 50, Kiên Giang 30, Tiền Giang 54 Win Kiên Giang 30, Win Tiền Giang 54
21/01/2023 Hồ Chí Minh 22, Bình Phước 82, Hậu Giang 88, Long An 81 Win Hậu Giang 88x2, Win Long An 81
20/01/2023 Bình Dương 42, Trà Vinh 02, Vĩnh Long 94 Win Bình Dương 42
19/01/2023 An Giang 91, Bình Thuận 65, Tây Ninh 43 Miss
18/01/2023 Cần Thơ 59, Đồng Nai 15, Sóc Trăng 76 Win Đồng Nai 15, Win Sóc Trăng 76
17/01/2023 Bạc Liêu 70, Bến Tre 93, Vũng Tàu 79 Win Vũng Tàu 79
16/01/2023 Cà Mau 64, Đồng Tháp 33, Hồ Chí Minh 35 Win Đồng Tháp 33, Win Hồ Chí Minh 35
15/01/2023 Đà Lạt 97, Kiên Giang 86, Tiền Giang 97 Win Kiên Giang 86, Win Tiền Giang 97
14/01/2023 Hồ Chí Minh 77, Bình Phước 69, Hậu Giang 68, Long An 08 Win Hồ Chí Minh 77
13/01/2023 Bình Dương 33, Trà Vinh 84, Vĩnh Long 19 Miss
12/01/2023 An Giang 15, Bình Thuận 39, Tây Ninh 70 Win An Giang 15, Win Bình Thuận 39, Win Tây Ninh 70
11/01/2023 Cần Thơ 53, Đồng Nai 68, Sóc Trăng 38 Win Cần Thơ 53, Win Đồng Nai 68
10/01/2023 Bạc Liêu 00, Bến Tre 13, Vũng Tàu 26 Win Bạc Liêu 00, Win Vũng Tàu 26
09/01/2023 Cà Mau 37, Đồng Tháp 24, Hồ Chí Minh 20 Win Cà Mau 37
08/01/2023 Đà Lạt 62, Kiên Giang 25, Tiền Giang 46 Win Tiền Giang 46
07/01/2023 Bình Phước 34, Hậu Giang 24, Hồ Chí Minh 49, Long An 44 Win Bình Phước 34, Win Hậu Giang 24, Win Hồ Chí Minh 49
06/01/2023 Bình Dương 03, Trà Vinh 50, Vĩnh Long 00 Win Bình Dương 03, Win Vĩnh Long 00
05/01/2023 An Giang 78, Bình Thuận 16, Tây Ninh 25 Win An Giang 78, Win Bình Thuận 16
04/01/2023 Cần Thơ 44, Đồng Nai 51, Sóc Trăng 89 Win Đồng Nai 51, Win Sóc Trăng 89
03/01/2023 Bạc Liêu 26, Bến Tre 28, Vũng Tàu 78 Win Bến Tre 28, Win Vũng Tàu 78
02/01/2023 Cà Mau 34, Đồng Tháp 32, Hồ Chí Minh 46 Win Cà Mau 34, Win Đồng Tháp 32, Win Hồ Chí Minh 46
01/01/2023 Đà Lạt 72, Kiên Giang 79, Tiền Giang 92 Win Đà Lạt 72, Win Tiền Giang 92
31/12/2022 Bình Phước 15, Hậu Giang 95, Hồ Chí Minh 68, Long An 54 Win Bình Phước 15, Win Hậu Giang 95, Win Long An 54
30/12/2022 Bình Dương 18, Trà Vinh 30, Vĩnh Long 09 Win Bình Dương 18, Win Vĩnh Long 09
29/12/2022 An Giang 95, Tây Ninh 01, Bình Thuận 55 Miss
28/12/2022 Cần Thơ 38, Đồng Nai 73, Sóc Trăng 93 Win Cần Thơ 38, Win Sóc Trăng 93
27/12/2022 Bạc Liêu 73, Bến Tre 88, Vũng Tàu 25 Win Bến Tre 88x2, Win Vũng Tàu 25
26/12/2022 Cà Mau 79, Đồng Tháp 58, Hồ Chí Minh 69 Win Đồng Tháp 58, Win Hồ Chí Minh 69
25/12/2022 Đà Lạt 64, Kiên Giang 76, Tiền Giang 63 Win Đà Lạt 64, Win Tiền Giang 63
24/12/2022 Bình Phước 74, Hậu Giang 93, Hồ Chí Minh 89, Long An 77 Win Bình Phước 74, Win Hồ Chí Minh 89, Win Long An 77
23/12/2022 Bình Dương 04, Trà Vinh 54, Vĩnh Long 32 Win Bình Dương 04, Win Vĩnh Long 32
22/12/2022 An Giang 07, Bình Thuận 77, Tây Ninh 94 Win An Giang 07, Win Tây Ninh 94
21/12/2022 Cần Thơ 22, Đồng Nai 06, Sóc Trăng 63 Win Cần Thơ 22, Win Đồng Nai 06, Win Sóc Trăng 63
20/12/2022 Bạc Liêu 18, Bến Tre 45, Vũng Tàu 35 Win Bạc Liêu 18, Win Bến Tre 45x2
19/12/2022 Cà Mau 62, Đồng Tháp 88, Hồ Chí Minh 31 Win Cà Mau 62, Win Hồ Chí Minh 31
18/12/2022 Đà Lạt 30, Kiên Giang 69, Tiền Giang 54 Miss
17/12/2022 Bình Phước 49, Hậu Giang 60, Hồ Chí Minh 69, Long An 19 Win Bình Phước 49x2, Win Hậu Giang 60, Win Hồ Chí Minh 69
16/12/2022 Bình Dương 28, Trà Vinh 12, Vĩnh Long 18 Win Trà Vinh 12, Win Vĩnh Long 18
15/12/2022 An Giang 23, Bình Thuận 90, Tây Ninh 67 Win An Giang 23, Win Bình Thuận 90, Win Tây Ninh 67
14/12/2022 Cần Thơ 60, Đồng Nai 02, Sóc Trăng 72 Win Cần Thơ 60, Win Đồng Nai 02, Win Sóc Trăng 72
13/12/2022 Bạc Liêu 41, Bến Tre 38, Vũng Tàu 99 Win Bến Tre 38
12/12/2022 Cà Mau 58, Đồng Tháp 58, Hồ Chí Minh 27 Win Cà Mau 58
11/12/2022 Đà Lạt 14, Kiên Giang 49, Tiền Giang 52 Win Đà Lạt 14, Win Tiền Giang 52
10/12/2022 Bình Phước 86, Hậu Giang 55, Hồ Chí Minh 28, Long An 36 Win Long An 36
09/12/2022 Bình Dương 51, Trà Vinh 14, Vĩnh Long 26 Win Trà Vinh 14, Win Vĩnh Long 26
08/12/2022 An Giang 87, Bình Thuận 44, Tây Ninh 05 Win An Giang 87, Win Bình Thuận 44, Win Tây Ninh 05x2
07/12/2022 Đồng Nai 26, Sóc Trăng 64, Cần Thơ 21 Win Đồng Nai 26, Win Sóc Trăng 64, Win Cần Thơ 21
06/12/2022 Bạc Liêu 30, Bến Tre 86, Vũng Tàu 40 Win Bạc Liêu 30, Win Bến Tre 86
05/12/2022 Cà Mau 88, Đồng Tháp 16, Hồ Chí Minh 64 Win Đồng Tháp 16, Win Hồ Chí Minh 64
04/12/2022 Đà Lạt 42, Kiên Giang 07, Tiền Giang 51 Win Đà Lạt 42, Win Kiên Giang 07, Win Tiền Giang 51
03/12/2022 Bình Phước 33, Hậu Giang 61, Hồ Chí Minh 47, Long An 47 Win Bình Phước 33, Win Hậu Giang 61, Win Hồ Chí Minh 47x2, Win Long An 47
02/12/2022 Bình Dương 88, Trà Vinh 98, Vĩnh Long 15 Win Bình Dương 88
01/12/2022 An Giang 24, Bình Thuận 73, Tây Ninh 16 Miss
30/11/2022 Cần Thơ 70, Đồng Nai 65, Sóc Trăng 47 Win Cần Thơ 70, Win Đồng Nai 65
29/11/2022 Bạc Liêu 14, Bến Tre 38, Vũng Tàu 89 Miss
28/11/2022 Cà Mau 13, Đồng Tháp 70, Hồ Chí Minh 75 Win Cà Mau 13, Win Hồ Chí Minh 75
27/11/2022 Đà Lạt 41, Kiên Giang 71, Tiền Giang 05 Win Kiên Giang 71, Win Tiền Giang 05
26/11/2022 Bình Phước 67, Hậu Giang 38, Hồ Chí Minh 70, Long An 98 Win Bình Phước 67, Win Hậu Giang 38, Win Hồ Chí Minh 70, Win Long An 98
25/11/2022 Bình Dương 80, Trà Vinh 91, Vĩnh Long 70 Win Bình Dương 80, Win Trà Vinh 91
24/11/2022 An Giang 99, Bình Thuận 96, Tây Ninh 23 Win Bình Thuận 96, Win Tây Ninh 23
23/11/2022 Cần Thơ 82, Đồng Nai 04, Sóc Trăng 64 Win Cần Thơ 82, Win Đồng Nai 04
22/11/2022 Bạc Liêu 77, Bến Tre 83, Vũng Tàu 31 Win Vũng Tàu 31
21/11/2022 Cà Mau 09, Đồng Tháp 47, Hồ Chí Minh 64 Win Cà Mau 09, Win Đồng Tháp 47, Win Hồ Chí Minh 64
20/11/2022 Đà Lạt 40, Kiên Giang 23, Tiền Giang 98 Win Đà Lạt 40, Win Kiên Giang 23, Win Tiền Giang 98
19/11/2022 Bình Phước 82, Hậu Giang 45, Hồ Chí Minh 47, Long An 73 Win Hậu Giang 45, Win Hồ Chí Minh 47, Win Long An 73
18/11/2022 Bình Dương 14, Trà Vinh 93, Vĩnh Long 84 Win Bình Dương 14, Win Vĩnh Long 84
17/11/2022 An Giang 79, Bình Thuận 43, Tây Ninh 73 Win An Giang 79, Win Bình Thuận 43, Win Tây Ninh 73
16/11/2022 Cần Thơ 02, Đồng Nai 11, Sóc Trăng 67 Win Cần Thơ 02, Win Đồng Nai 11
15/11/2022 Bạc Liêu 87, Bến Tre 55, Vũng Tàu 03 Win Bến Tre 55, Win Vũng Tàu 03
14/11/2022 Cà Mau 86, Đồng Tháp 56, Hồ Chí Minh 90 Win Cà Mau 86, Win Đồng Tháp 56
13/11/2022 Đà Lạt 47, Kiên Giang 64, Tiền Giang 34 Win Đà Lạt 47
12/11/2022 Bình Phước 22, Hậu Giang 52, Hồ Chí Minh 69, Long An 17 Win Bình Phước 22, Win Hồ Chí Minh 69, Win Long An 17
11/11/2022 Bình Dương 58, Trà Vinh 62, Vĩnh Long 15 Win Bình Dương 58
10/11/2022 An Giang 87, Bình Thuận 35, Tây Ninh 04 Win An Giang 87, Win Tây Ninh 04
09/11/2022 Cần Thơ 87, Đồng Nai 61, Sóc Trăng 17 Win Sóc Trăng 17
08/11/2022 Bạc Liêu 76, Bến Tre 83, Vũng Tàu 39 Win Bạc Liêu 76, Win Bến Tre 83, Win Vũng Tàu 39x2
07/11/2022 Cà Mau 57, Đồng Tháp 00, Hồ Chí Minh 08 Win Đồng Tháp 00, Win Hồ Chí Minh 08x2
06/11/2022 Đà Lạt 42, Kiên Giang 21, Tiền Giang 23 Win Kiên Giang 21, Win Tiền Giang 23x2
05/11/2022 Bình Phước 78, Hậu Giang 52, Hồ Chí Minh 46, Long An 72 Win Bình Phước 78, Win Long An 72
04/11/2022 Bình Dương 61, Trà Vinh 66, Vĩnh Long 33 Win Bình Dương 61x3, Win Trà Vinh 66, Win Vĩnh Long 33
03/11/2022 An Giang 89, Bình Thuận 86, Tây Ninh 23 Win Bình Thuận 86, Win Tây Ninh 23
02/11/2022 Cần Thơ 80, Đồng Nai 73, Sóc Trăng 12 Win Cần Thơ 80, Win Sóc Trăng 12
01/11/2022 Bạc Liêu 81, Bến Tre 61, Vũng Tàu 42 Miss
31/10/2022 Cà Mau 75, Đồng Tháp 47, Hồ Chí Minh 60 Win Đồng Tháp 47
30/10/2022 Kiên Giang 47, Đà Lạt 98, Tiền Giang 96 Win Đà Lạt 98
29/10/2022 Hồ Chí Minh 65, Bình Phước 93, Hậu Giang 40, Long An 62 Miss
28/10/2022 Bình Dương 29, Trà Vinh 35, Vĩnh Long 10 Miss
27/10/2022 An Giang 77, Tây Ninh 95, Bình Thuận 67 Win Tây Ninh 95
26/10/2022 Cần Thơ 23, Đồng Nai 79, Sóc Trăng 22 Win Cần Thơ 23, Win Đồng Nai 79, Win Sóc Trăng 22
25/10/2022 Bạc Liêu 83, Bến Tre 38, Vũng Tàu 04 Win Bạc Liêu 83, Win Vũng Tàu 04
24/10/2022 Cà Mau 93, Đồng Tháp 43, Hồ Chí Minh 12 Win Cà Mau 93, Win Đồng Tháp 43, Win Hồ Chí Minh 12
23/10/2022 Đà Lạt 54, Kiên Giang 46, Tiền Giang 28 Win Đà Lạt 54, Win Tiền Giang 28
22/10/2022 Bình Phước 59, Hậu Giang 50, Hồ Chí Minh 25, Long An 39 Win Bình Phước 59, Win Hậu Giang 50, Win Long An 39
21/10/2022 Bình Dương 19, Trà Vinh 16, Vĩnh Long 95 Win Bình Dương 19, Win Trà Vinh 16
20/10/2022 An Giang 38, Bình Thuận 89, Tây Ninh 23 Win An Giang 38
19/10/2022 Cần Thơ 56, Đồng Nai 68, Sóc Trăng 55 Win Sóc Trăng 55
18/10/2022 Bạc Liêu 85, Bến Tre 18, Vũng Tàu 96 Win Bạc Liêu 85, Win Bến Tre 18
17/10/2022 Cà Mau 77, Đồng Tháp 18, Hồ Chí Minh 78 Win Đồng Tháp 18, Win Hồ Chí Minh 78
16/10/2022 Đà Lạt 27, Kiên Giang 21, Tiền Giang 43 Win Đà Lạt 27, Win Tiền Giang 43
15/10/2022 Bình Phước 88, Hậu Giang 15, Hồ Chí Minh 15, Long An 15 Win Bình Phước 88, Win Hồ Chí Minh 15
14/10/2022 Bình Dương 59, Trà Vinh 95, Vĩnh Long 98 Win Vĩnh Long 98
13/10/2022 An Giang 43, Bình Thuận 96, Tây Ninh 85 Miss
12/10/2022 Cần Thơ 63, Đồng Nai 58, Sóc Trăng 38 Win Sóc Trăng 38x2
11/10/2022 Bạc Liêu 18, Bến Tre 33, Vũng Tàu 99 Win Bạc Liêu 18, Win Vũng Tàu 99
10/10/2022 Cà Mau 70, Đồng Tháp 51, Hồ Chí Minh 99 Win Cà Mau 70, Win Hồ Chí Minh 99
09/10/2022 Đà Lạt 38, Kiên Giang 64, Tiền Giang 31 Win Đà Lạt 38, Win Kiên Giang 64, Win Tiền Giang 31
08/10/2022 Bình Phước 47, Hậu Giang 26, Hồ Chí Minh 10, Long An 72 Win Long An 72
07/10/2022 Bình Dương 90, Trà Vinh 41, Vĩnh Long 29 Win Bình Dương 90, Win Vĩnh Long 29
06/10/2022 An Giang 64, Bình Thuận 93, Tây Ninh 99 Win An Giang 64, Win Bình Thuận 93, Win Tây Ninh 99
05/10/2022 Cần Thơ 02, Đồng Nai 71, Sóc Trăng 83 Win Cần Thơ 02, Win Đồng Nai 71, Win Sóc Trăng 83
04/10/2022 Bạc Liêu 65, Bến Tre 17, Vũng Tàu 85 Win Bạc Liêu 65x2, Win Vũng Tàu 85
03/10/2022 Cà Mau 12, Đồng Tháp 50, Hồ Chí Minh 90 Win Đồng Tháp 50, Win Hồ Chí Minh 90
02/10/2022 Đà Lạt 50, Kiên Giang 13, Tiền Giang 45 Win Đà Lạt 50, Win Tiền Giang 45
01/10/2022 Bình Phước 61, Hậu Giang 98, Hồ Chí Minh 96, Long An 12 Win Bình Phước 61, Win Hậu Giang 98x2
30/09/2022 Bình Dương 19, Trà Vinh 45, Vĩnh Long 15 Win Trà Vinh 45, Win Vĩnh Long 15
29/09/2022 An Giang 80, Bình Thuận 85, Tây Ninh 86 Win Bình Thuận 85, Win Tây Ninh 86
28/09/2022 Cần Thơ 52, Đồng Nai 24, Sóc Trăng 14 Miss
27/09/2022 Bạc Liêu 52, Bến Tre 99, Vũng Tàu 67 Win Bến Tre 99, Win Vũng Tàu 67x2
26/09/2022 Cà Mau 61, Đồng Tháp 53, Hồ Chí Minh 65 Win Hồ Chí Minh 65
25/09/2022 Đà Lạt 13, Kiên Giang 84, Tiền Giang 14 Win Kiên Giang 84, Win Tiền Giang 14
24/09/2022 Bình Phước 29, Hậu Giang 66, Hồ Chí Minh 23, Long An 81 Win Bình Phước 29, Win Hậu Giang 66, Win Hồ Chí Minh 23
23/09/2022 Bình Dương 34, Trà Vinh 93, Vĩnh Long 94 Win Bình Dương 34, Win Trà Vinh 93
22/09/2022 An Giang 49, Bình Thuận 70, Tây Ninh 81 Win Bình Thuận 70, Win Tây Ninh 81
21/09/2022 Cần Thơ 13, Đồng Nai 85, Sóc Trăng 16 Miss
20/09/2022 Bạc Liêu 83, Bến Tre 21, Vũng Tàu 33 Win Bến Tre 21, Win Vũng Tàu 33
19/09/2022 Cà Mau 62, Đồng Tháp 92, Hồ Chí Minh 24 Win Cà Mau 62, Win Đồng Tháp 92
18/09/2022 Đà Lạt 26, Kiên Giang 95, Tiền Giang 63 Win Kiên Giang 95, Win Tiền Giang 63
17/09/2022 Bình Phước 64, Hậu Giang 79, Hồ Chí Minh 95, Long An 03 Win Bình Phước 64, Win Hậu Giang 79, Win Hồ Chí Minh 95, Win Long An 03
16/09/2022 Bình Dương 56, Trà Vinh 64, Vĩnh Long 08 Win Vĩnh Long 08
15/09/2022 An Giang 34, Bình Thuận 12, Tây Ninh 52 Win An Giang 34, Win Tây Ninh 52
14/09/2022 Cần Thơ 69, Đồng Nai 30, Sóc Trăng 79 Win Đồng Nai 30, Win Sóc Trăng 79
13/09/2022 Bạc Liêu 50, Bến Tre 31, Vũng Tàu 91 Miss
12/09/2022 Cà Mau 42, Đồng Tháp 46, Hồ Chí Minh 70 Win Cà Mau 42, Win Đồng Tháp 46
11/09/2022 Đà Lạt 51, Kiên Giang 36, Tiền Giang 01 Win Đà Lạt 51x2, Win Kiên Giang 36, Win Tiền Giang 01
10/09/2022 Bình Phước 67, Hậu Giang 80, Hồ Chí Minh 52, Long An 32 Win Bình Phước 67, Win Hậu Giang 80
09/09/2022 Bình Dương 83, Trà Vinh 56, Vĩnh Long 57 Win Bình Dương 83, Win Trà Vinh 56
08/09/2022 An Giang 82, Bình Thuận 59, Tây Ninh 61 Win An Giang 82, Win Tây Ninh 61
07/09/2022 Cần Thơ 31, Đồng Nai 28, Sóc Trăng 63 Win Đồng Nai 28, Win Sóc Trăng 63
06/09/2022 Bạc Liêu 07, Bến Tre 26, Vũng Tàu 20 Win Bạc Liêu 07, Win Bến Tre 26, Win Vũng Tàu 20
05/09/2022 Cà Mau 54, Đồng Tháp 21, Hồ Chí Minh 74 Miss
04/09/2022 Đà Lạt 54, Kiên Giang 57, Tiền Giang 53 Win Đà Lạt 54x2, Win Kiên Giang 57, Win Tiền Giang 53
03/09/2022 Bình Phước 75, Hậu Giang 91, Hồ Chí Minh 37, Long An 87 Win Bình Phước 75, Win Long An 87x2
02/09/2022 Bình Dương 92, Trà Vinh 88, Vĩnh Long 19 Win Bình Dương 92, Win Vĩnh Long 19
01/09/2022 An Giang 21, Bình Thuận 54, Tây Ninh 30 Win An Giang 21, Win Tây Ninh 30
31/08/2022 Cần Thơ 99, Đồng Nai 16, Sóc Trăng 31 Win Cần Thơ 99, Win Sóc Trăng 31x3
30/08/2022 Bạc Liêu 26, Bến Tre 84, Vũng Tàu 25 Win Bạc Liêu 26, Win Vũng Tàu 25
29/08/2022 Cà Mau 62, Đồng Tháp 42, Hồ Chí Minh 87 Win Cà Mau 62, Win Đồng Tháp 42, Win Hồ Chí Minh 87
28/08/2022 Đà Lạt 05, Kiên Giang 10, Tiền Giang 43 Win Đà Lạt 05, Win Kiên Giang 10, Win Tiền Giang 43
27/08/2022 Bình Phước 16, Hậu Giang 49, Hồ Chí Minh 81, Long An 54 Win Bình Phước 16, Win Hậu Giang 49
26/08/2022 Bình Dương 08, Trà Vinh 76, Vĩnh Long 83 Win Bình Dương 08, Win Vĩnh Long 83
25/08/2022 An Giang 31, Bình Thuận 19, Tây Ninh 69 Win Tây Ninh 69
24/08/2022 Cần Thơ 69, Đồng Nai 75, Sóc Trăng 70 Win Cần Thơ 69, Win Đồng Nai 75, Win Sóc Trăng 70
23/08/2022 Bạc Liêu 47, Bến Tre 62, Vũng Tàu 36 Win Bạc Liêu 47, Win Vũng Tàu 36
22/08/2022 Cà Mau 00, Đồng Tháp 24, Hồ Chí Minh 65 Win Cà Mau 00, Win Hồ Chí Minh 65
21/08/2022 Đà Lạt 30, Kiên Giang 79, Tiền Giang 91 Win Đà Lạt 30, Win Tiền Giang 91
20/08/2022 Bình Phước 96, Hậu Giang 88, Hồ Chí Minh 34, Long An 55 Win Bình Phước 96, Win Hồ Chí Minh 34x2
19/08/2022 Bình Dương 14, Trà Vinh 40, Vĩnh Long 29 Win Bình Dương 14x2, Win Trà Vinh 40
18/08/2022 An Giang 91, Bình Thuận 91, Tây Ninh 39 Win Bình Thuận 91, Win Tây Ninh 39
17/08/2022 Cần Thơ 42, Đồng Nai 96, Sóc Trăng 50 Win Đồng Nai 96, Win Sóc Trăng 50
16/08/2022 Bạc Liêu 50, Bến Tre 37, Vũng Tàu 81 Win Bạc Liêu 50, Win Bến Tre 37, Win Vũng Tàu 81
15/08/2022 Cà Mau 29, Đồng Tháp 06, Hồ Chí Minh 55 Win Đồng Tháp 06
14/08/2022 Đà Lạt 48, Kiên Giang 03, Tiền Giang 59 Win Đà Lạt 48, Win Kiên Giang 03, Win Tiền Giang 59
13/08/2022 Bình Phước 35, Hậu Giang 19, Hồ Chí Minh 82, Long An 94 Win Hồ Chí Minh 82, Win Long An 94
12/08/2022 Bình Dương 93, Trà Vinh 50, Vĩnh Long 69 Win Bình Dương 93x2, Win Trà Vinh 50, Win Vĩnh Long 69
11/08/2022 An Giang 39, Bình Thuận 85, Tây Ninh 59 Win Bình Thuận 85, Win Tây Ninh 59
10/08/2022 Cần Thơ 68, Đồng Nai 81, Sóc Trăng 04 Win Cần Thơ 68, Win Đồng Nai 81, Win Sóc Trăng 04
09/08/2022 Bạc Liêu 23, Bến Tre 64, Vũng Tàu 16 Win Bạc Liêu 23x2
08/08/2022 Cà Mau 46, Đồng Tháp 28, Hồ Chí Minh 94 Win Đồng Tháp 28, Win Hồ Chí Minh 94
07/08/2022 Đà Lạt 71, Kiên Giang 60, Tiền Giang 06 Win Đà Lạt 71, Win Kiên Giang 60, Win Tiền Giang 06
06/08/2022 Bình Phước 42, Hậu Giang 58, Hồ Chí Minh 92, Long An 03 Win Bình Phước 42, Win Hậu Giang 58x2, Win Hồ Chí Minh 92, Win Long An 03
05/08/2022 Bình Dương 04, Trà Vinh 13, Vĩnh Long 71 Win Bình Dương 04, Win Vĩnh Long 71x2
04/08/2022 An Giang 61, Bình Thuận 25, Tây Ninh 42 Win An Giang 61, Win Tây Ninh 42
03/08/2022 Cần Thơ 98, Đồng Nai 69, Sóc Trăng 91 Win Cần Thơ 98, Win Đồng Nai 69, Win Sóc Trăng 91

Phát hiện 3 cách chơi bạch thủ lô miền Nam từ chuyên gia

Bạch thủ lô miền Nam có cách chơi khá đơn giản và tỷ lệ trúng cũng tương đối cao. Tuy nhiên soi cầu dự đoán xsmn hơi khó, bởi lẽ xổ số miền Nam có những điểm riêng. Mỗi ngày đều mở thưởng từ 3 đến 4 tỉnh thành khác nhau. Chính vì vậy trong bài viết hôm nay Soicauvip666 sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách soi cầu bạch thủ miền Nam chuẩn nhất. Là một người đam mê lô đề, bạn tuyệt đối không nên bỏ lỡ bài viết!

1. Khái niệm về soi cầu bạch thủ lô miền Nam

Soi cầu bạch thủ lô miền Nam là phương pháp soi cầu theo các vị trí cầu chạy theo biên độ 3, 5 hoặc 7 ngày và có thể hơn nữa. Vị trí cầu có thể là 2 điểm hoặc 4 điểm như phương pháp soi cầu hình quả trám…

Bạch thủ lô miền Nam là gì?
Bạch thủ lô miền Nam là gì?

Ví dụ soi cầu ghép 2 vị trí A ở giải đặc biệt và B ở giải 7 để tạo thành 2 bộ số AB và BA. Và cũng ở vị trí này các số AB, BA nổ liên tiếp từ 2 ngày trở lên. Thì sang ngày thứ 3 các bạn có thể chơi tiếp. Đây là cách hiểu đơn giản về phương pháp bạch thủ lô.

2. Tại sao soi cầu bạch thủ lô miền Nam lại uy tín?

Từ xa xưa, các nhà chiêm tinh cổ đại đã tìm ra những định luật về “vị trí” của các vì sao và dự đoán tương lai. Ở Việt Nam thì dùng tử vi và ở phương Tây thì dùng cung hoàng đạo. Các chuyên gia sẽ dựa trên vị trí của các vì sao và mặt trời. Để dự đoán tương lai và tính toán tính cách của mỗi người.

Và các chuyên gia của Soi cầu vip 666 đã dựa vào những hiểu biết này. Để sử dụng phương pháp soi cầu bạch thủ lô Miền Nam. Bằng thực hành thực tế, chúng tôi có thể soi cầu được 2 điểm độc nhất sau:

  • Vị trí ghép cầu có cơ hội thắng tiếp theo cao hơn 60%.
  • Biểu đồ tỷ lệ thắng tương quan với biên độ nhờ vào mẫu hình kết quả XSKT.

3. Đâu là cách bắt bạch thủ lô miền Nam bạn nên biết?

Hầu như ai trong chúng ta cũng biết cách chơi xổ số truyền thống và nắm được cơ cấu giải thưởng. Trước đây, xổ số được thực hiện thủ công và có tỉ lệ ăn thấp. Khi công nghệ cao được áp dụng vào hoạt động cờ bạc thì lô đề được “online hóa” là chuyện đương nhiên. Thế nên, việc tìm kiếm các phương pháp chơi bạch thủ lô miền Nam cũng khá dễ.

cách bắt bạch thủ lô miền Nam chuẩn xác
cách bắt bạch thủ lô miền Nam chuẩn xác

3.1. Soi cầu bạch thủ lô dựa trên phân tích giải đặc biệt

Phương pháp bắt bạch thủ miền nam dựa vào phân tích đặc biệt thường phù hợp với những con lô nuôi từ 3 đến 4 ngày vì thường con số giống sẽ rất ít về ngày hôm sau.

Trường hợp đặc biệt, nếu như trong kết quả giải đặc biệt có đề về kép hoặc số kép nằm trong 2 số đầu tiên của giải đặc biệt thì đây là đặc điểm báo hiệu kép sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới.

3.2. Bắt lô bạch thủ miền nam bằng cầu lô kép

Cách bắt bạch thủ lô miền nam bằng lô kép là phương pháp nuôi kép mà không cần phải đánh lô cặp. Bạn cần nhìn vào kết quả giải đặc biệt của ngày hôm trước, nếu nó về đầu kép thì bạn có thể sử dụng con số đó để đánh vào ngày hôm sau.

Ví dụ: KQ XSMN ngày 28/10/2022 xuất hiện lô 33849. Ta thấy lô kép xuất hiện ở 2 vị trí đầu của giải ĐB. Đây là dấu hiệu có thể ngày mai lô 33 sẽ về. Còn chờ gì mà không đánh ngay con 33 này cho ngày mai.

3.3. Cách bắt lô bạch thủ dựa vào hình quả trám

Phương pháp bắt lô này tuy khó nhưng một khi đã trúng thì tiền thưởng rất cao. Cách làm: Lấy kết quả của các giải 3, 4, 5 xếp theo hình quả trám từ trên xuống dưới theo thứ tự.

Ví dụ: Kết quả giải Đặc biệt xổ số Miền Nam ngày 28/10/2022. Có các giải 3, 4và 5 lần lượt như sau:

  • 9.2.0.1.0
  • 2.9.9.9.0
  • 5.3.8.1.0

Theo nhận định từ soi cầu trên thì bạch thủ ngày 29/10/2022 sẽ về là 29 hoặc 92.

3.4. Áp dụng phương pháp khuyết góc để soi cầu bạch thủ lô

Lấy kết quả giải 3 và giải 5 của xổ số miền nam rồi sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Để tìm góc khuyết và soi cầu con bạch thủ lô miền nam hôm nay.

Ví dụ: Kết quả giải 3 và giải 5 xổ số miền nam ngày 28/10/2022 lần lượt là:

  • 8.3.5.1.6
  • 6.3.7.2.6

Ta quan sát thấy có 1 góc 8 và 3 góc 6 thì hôm sau đánh bạch thủ lô 86.

4. Đối tượng có thể áp dụng thuật toán soi cầu bạch thủ lô miền Nam 

Để có thể tìm ra quy luật chung khi soi cầu lô bạch thủ miền nam không hề đơn giản. Các cao thủ số học phải phân tích nhiều ngày, theo dõi nhiều ngày và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Mới có thể đúc kết ra phương pháp này.

Phương pháp soi cầu bạch thủ lô miền Nam 
Phương pháp soi cầu bạch thủ lô miền Nam  

Đối với người chơi lô đề trực tuyến, nó có thể được áp dụng linh hoạt và không có quy tắc nào cho việc ai nên sử dụng nó. Miễn là bạn cảm thấy hợp lý, bạn có thể thử.

Từ những gì Soicauvip666 tìm hiểu kinh nghiệm lô đề. Người chơi nên cập nhật những phương pháp mới, linh hoạt trong cách chơi. Và rồi dần dần, người chơi sẽ tìm ra cho mình phương pháp phù hợp và có khả năng nâng cao tỷ lệ trúng.

5. Lời kết lại

Trên đây là những hướng dẫn cách soi cầu bạch thủ lô miền Nam mà Soicauvip666 dành cho người chơi. Chúc bạn sớm tìm được cách chơi hợp lý và áp dụng chúng thật hiệu quả để trở thành một tay chơi chuyên nghiệp.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online hàng ngày.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]