THỐNG KÊ KẾT QUẢ Bạch Thủ Lô Miền Nam
Ngày Bạch Thủ Lô Miền Nam Kết quả
06/12/2023
05/12/2023 Bạc Liêu 64, Bến Tre 68, Vũng Tàu 67 Win Bến Tre 68, Win Vũng Tàu 67
04/12/2023 Cà Mau 92, Đồng Tháp 93, Hồ Chí Minh 79 Win Cà Mau 92, Win Đồng Tháp 93x2
03/12/2023 Đà Lạt 42, Kiên Giang 24, Tiền Giang 10 Win Tiền Giang 10
02/12/2023 Bình Phước 21, Hậu Giang 12, Hồ Chí Minh 50, Long An 76 Miss
01/12/2023 Bình Dương 82, Trà Vinh 40, Vĩnh Long 72 Win Trà Vinh 40, Win Vĩnh Long 72
30/11/2023 An Giang 49, Bình Thuận 70, Tây Ninh 35 Win An Giang 49, Win Bình Thuận 70
29/11/2023 Cần Thơ 52, Đồng Nai 34, Sóc Trăng 00 Win Cần Thơ 52, Win Sóc Trăng 00
28/11/2023 Bạc Liêu 33, Bến Tre 65, Vũng Tàu 70 Win Bến Tre 65, Win Vũng Tàu 70
27/11/2023 Cà Mau 08, Đồng Tháp 66, Hồ Chí Minh 66 Win Cà Mau 08x2, Win Hồ Chí Minh 66
26/11/2023 Đà Lạt 33, Kiên Giang 14, Tiền Giang 31 Win Kiên Giang 14
25/11/2023 Bình Phước 40, Hậu Giang 87, Hồ Chí Minh 74, Long An 95 Win Bình Phước 40
24/11/2023 Bình Dương 71, Trà Vinh 34, Vĩnh Long 14 Win Bình Dương 71x2, Win Trà Vinh 34
23/11/2023 An Giang 79, Bình Thuận 92, Tây Ninh 49 Win An Giang 79, Win Bình Thuận 92, Win Tây Ninh 49
22/11/2023 Cần Thơ 82, Đồng Nai 41, Sóc Trăng 24 Win Cần Thơ 82, Win Đồng Nai 41, Win Sóc Trăng 24
21/11/2023 Bạc Liêu 24, Bến Tre 43, Vũng Tàu 41 Win Bến Tre 43, Win Vũng Tàu 41
20/11/2023 Cà Mau 51, Đồng Tháp 82, Hồ Chí Minh 35 Win Cà Mau 51, Win Đồng Tháp 82, Win Hồ Chí Minh 35
19/11/2023 Đà Lạt 28, Kiên Giang 97, Tiền Giang 05 Win Kiên Giang 97, Win Tiền Giang 05
18/11/2023 Bình Phước 50, Hậu Giang 09, Hồ Chí Minh 61, Long An 60 Win Hậu Giang 09, Win Hồ Chí Minh 61
17/11/2023 Bình Dương 86, Trà Vinh 43, Vĩnh Long 22 Win Bình Dương 86
16/11/2023 An Giang 94, Bình Thuận 86, Tây Ninh 69 Miss
15/11/2023 Cần Thơ 50, Đồng Nai 86, Sóc Trăng 64 Win Đồng Nai 86
14/11/2023 Bạc Liêu 12, Bến Tre 97, Vũng Tàu 30 Win Bạc Liêu 12, Win Bến Tre 97
13/11/2023 Cà Mau 22, Đồng Tháp 93, Hồ Chí Minh 64 Win Cà Mau 22, Win Đồng Tháp 93
12/11/2023 Đà Lạt 44, Kiên Giang 74, Tiền Giang 03 Win Đà Lạt 44x2, Win Tiền Giang 03x2
11/11/2023 Bình Phước 83, Hậu Giang 06, Hồ Chí Minh 76, Long An 01 Win Hậu Giang 06, Win Hồ Chí Minh 76, Win Long An 01
10/11/2023 Bình Dương 71, Trà Vinh 87, Vĩnh Long 73 Win Bình Dương 71, Win Trà Vinh 87, Win Vĩnh Long 73
09/11/2023 An Giang 35, Bình Thuận 73, Tây Ninh 03 Win Tây Ninh 03
08/11/2023 Cần Thơ 84, Đồng Nai 35, Sóc Trăng 71 Win Sóc Trăng 71
07/11/2023 Bạc Liêu 99, Bến Tre 23, Vũng Tàu 39 Win Bến Tre 23, Win Vũng Tàu 39x2
06/11/2023 Cà Mau 22, Đồng Tháp 76, Hồ Chí Minh 82 Win Cà Mau 22
05/11/2023 Đà Lạt 52, Kiên Giang 62, Tiền Giang 07 Win Kiên Giang 62, Win Tiền Giang 07
04/11/2023 Bình Phước 74, Hậu Giang 07, Hồ Chí Minh 54, Long An 42 Win Bình Phước 74, Win Hậu Giang 07, Win Hồ Chí Minh 54x2, Win Long An 42
03/11/2023 Bình Dương 93, Trà Vinh 79, Vĩnh Long 33 Win Bình Dương 93, Win Trà Vinh 79
02/11/2023 An Giang 02, Bình Thuận 26, Tây Ninh 61 Win An Giang 02
01/11/2023 Cần Thơ 04, Đồng Nai 24, Sóc Trăng 82 Win Cần Thơ 04, Win Đồng Nai 24, Win Sóc Trăng 82x2
31/10/2023 Bạc Liêu 11, Bến Tre 72, Vũng Tàu 38 Win Bạc Liêu 11, Win Bến Tre 72
30/10/2023 Cà Mau 81, Đồng Tháp 78, Hồ Chí Minh 77 Win Cà Mau 81, Win Đồng Tháp 78
29/10/2023 Đà Lạt 72, Kiên Giang 41, Tiền Giang 53 Win Đà Lạt 72, Win Kiên Giang 41
28/10/2023 Bình Phước 20, Hậu Giang 15, Hồ Chí Minh 60, Long An 70 Win Hậu Giang 15, Win Long An 70
27/10/2023 Bình Dương 57, Trà Vinh 73, Vĩnh Long 95 Win Bình Dương 57, Win Trà Vinh 73x2, Win Vĩnh Long 95
26/10/2023 An Giang 86, Bình Thuận 03, Tây Ninh 36 Win Bình Thuận 03, Win Tây Ninh 36
25/10/2023 Cần Thơ 05, Đồng Nai 74, Sóc Trăng 65 Win Cần Thơ 05, Win Sóc Trăng 65
24/10/2023 Bạc Liêu 07, Bến Tre 49, Vũng Tàu 44 Win Bạc Liêu 07
23/10/2023 Cà Mau 87, Đồng Tháp 23, Hồ Chí Minh 32 Win Cà Mau 87
22/10/2023 Đà Lạt 32, Kiên Giang 59, Tiền Giang 34 Win Đà Lạt 32x2, Win Kiên Giang 59, Win Tiền Giang 34x2
21/10/2023 Bình Phước 30, Hậu Giang 61, Hồ Chí Minh 64, Long An 85 Win Hậu Giang 61, Win Hồ Chí Minh 64, Win Long An 85
20/10/2023 Bình Dương 48, Trà Vinh 50, Vĩnh Long 32 Win Bình Dương 48, Win Trà Vinh 50
19/10/2023 An Giang 71, Bình Thuận 44, Tây Ninh 32 Win An Giang 71, Win Bình Thuận 44, Win Tây Ninh 32
18/10/2023 Cần Thơ 72, Đồng Nai 13, Sóc Trăng 13 Win Cần Thơ 72, Win Sóc Trăng 13
17/10/2023 Bạc Liêu 58, Bến Tre 25, Vũng Tàu 86 Win Vũng Tàu 86
16/10/2023 Cà Mau 86, Đồng Tháp 79, Hồ Chí Minh 32 Win Cà Mau 86, Win Hồ Chí Minh 32
15/10/2023 Đà Lạt 85, Kiên Giang 76, Tiền Giang 12 Win Kiên Giang 76, Win Tiền Giang 12
14/10/2023 Bình Phước 48, Hậu Giang 10, Hồ Chí Minh 32, Long An 54 Win Bình Phước 48, Win Hậu Giang 10, Win Hồ Chí Minh 32, Win Long An 54x2
13/10/2023 Bình Dương 22, Trà Vinh 20, Vĩnh Long 19 Win Bình Dương 22, Win Trà Vinh 20
12/10/2023 An Giang 97, Bình Thuận 53, Tây Ninh 28 Win Tây Ninh 28
11/10/2023 Cần Thơ 96, Đồng Nai 18, Sóc Trăng 39 Win Cần Thơ 96, Win Sóc Trăng 39
10/10/2023 Bạc Liêu 64, Bến Tre 09, Vũng Tàu 00 Win Bến Tre 09, Win Vũng Tàu 00
09/10/2023 Cà Mau 73, Đồng Tháp 98, Hồ Chí Minh 76 Win Cà Mau 73, Win Đồng Tháp 98
08/10/2023 Đà Lạt 14, Kiên Giang 31, Tiền Giang 44 Win Đà Lạt 14, Win Kiên Giang 31, Win Tiền Giang 44
07/10/2023 Bình Phước 49, Hậu Giang 83, Hồ Chí Minh 83, Long An 60 Win Hồ Chí Minh 83
06/10/2023 Bình Dương 21, Trà Vinh 47, Vĩnh Long 47 Win Trà Vinh 47, Win Vĩnh Long 47
05/10/2023 An Giang 19, Tây Ninh 03, Bình Thuận 23 Miss
04/10/2023 Đồng Nai 45, Sóc Trăng 28, Cần Thơ 62 Win Sóc Trăng 28
03/10/2023 Bạc Liêu 56, Bến Tre 01, Vũng Tàu 68 Win Vũng Tàu 68
02/10/2023 Cà Mau 72, Hồ Chí Minh 03, Đồng Tháp 78 Win Hồ Chí Minh 03
01/10/2023 Đà Lạt 69, Kiên Giang 38, Tiền Giang 64 Win Đà Lạt 69
30/09/2023 Bình Phước 44, Hậu Giang 08, Hồ Chí Minh 81, Long An 21 Win Bình Phước 44, Win Hậu Giang 08, Win Long An 21
29/09/2023 Bình Dương 90, Trà Vinh 50, Vĩnh Long 31 Win Bình Dương 90, Win Vĩnh Long 31
28/09/2023 An Giang 61, Bình Thuận 56, Tây Ninh 62 Win Bình Thuận 56x2, Win Tây Ninh 62
27/09/2023 Cần Thơ 39, Đồng Nai 31, Sóc Trăng 95 Win Cần Thơ 39, Win Sóc Trăng 95
26/09/2023 Bạc Liêu 57, Bến Tre 88, Vũng Tàu 85 Win Bến Tre 88, Win Vũng Tàu 85
25/09/2023 Cà Mau 28, Đồng Tháp 29, Hồ Chí Minh 92 Win Đồng Tháp 29, Win Hồ Chí Minh 92
24/09/2023 Đà Lạt 76, Kiên Giang 02, Tiền Giang 62 Win Đà Lạt 76x2, Win Kiên Giang 02
23/09/2023 Bình Phước 48, Hậu Giang 90, Hồ Chí Minh 50, Long An 90 Win Bình Phước 48, Win Hậu Giang 90, Win Long An 90x2
22/09/2023 Bình Dương 05, Trà Vinh 84, Vĩnh Long 64 Win Bình Dương 05, Win Vĩnh Long 64
21/09/2023 An Giang 84, Bình Thuận 14, Tây Ninh 61 Win An Giang 84, Win Bình Thuận 14
20/09/2023 Cần Thơ 25, Đồng Nai 64, Sóc Trăng 36 Win Cần Thơ 25, Win Đồng Nai 64x2, Win Sóc Trăng 36
19/09/2023 Bạc Liêu 23, Bến Tre 48, Vũng Tàu 35 Win Bạc Liêu 23, Win Bến Tre 48
18/09/2023 Cà Mau 93, Đồng Tháp 63, Hồ Chí Minh 69 Win Đồng Tháp 63, Win Hồ Chí Minh 69
17/09/2023 Đà Lạt 33, Kiên Giang 40, Tiền Giang 93 Win Đà Lạt 33, Win Kiên Giang 40, Win Tiền Giang 93
16/09/2023 Hồ Chí Minh 07, Bình Phước 38, Hậu Giang 30, Long An 69 Miss
15/09/2023 Bình Dương 36, Trà Vinh 31, Vĩnh Long 83 Win Bình Dương 36
14/09/2023 An Giang 03, Bình Thuận 19, Tây Ninh 66 Win An Giang 03
13/09/2023 Cần Thơ 71, Đồng Nai 29, Sóc Trăng 60 Win Sóc Trăng 60
12/09/2023 Bạc Liêu 76, Bến Tre 68, Vũng Tàu 14 Win Bạc Liêu 76
11/09/2023 Cà Mau 71, Đồng Tháp 41, Hồ Chí Minh 69 Win Cà Mau 71, Win Đồng Tháp 41
10/09/2023 Đà Lạt 47, Kiên Giang 38, Tiền Giang 60 Win Đà Lạt 47, Win Kiên Giang 38
09/09/2023 Bình Phước 68, Hậu Giang 75, Hồ Chí Minh 70, Long An 57 Win Bình Phước 68, Win Hậu Giang 75, Win Hồ Chí Minh 70
08/09/2023 Bình Dương 03, Trà Vinh 28, Vĩnh Long 73 Win Bình Dương 03, Win Trà Vinh 28, Win Vĩnh Long 73
07/09/2023 An Giang 23, Bình Thuận 69, Tây Ninh 84 Win An Giang 23x2, Win Bình Thuận 69, Win Tây Ninh 84
06/09/2023 Cần Thơ 27, Đồng Nai 20, Sóc Trăng 21 Miss
05/09/2023 Bạc Liêu 02, Bến Tre 68, Vũng Tàu 18 Win Bạc Liêu 02, Win Bến Tre 68, Win Vũng Tàu 18
04/09/2023 Cà Mau 87, Đồng Tháp 79, Hồ Chí Minh 49 Win Cà Mau 87x2, Win Đồng Tháp 79, Win Hồ Chí Minh 49
03/09/2023 Đà Lạt 92, Kiên Giang 66, Tiền Giang 45 Miss
02/09/2023 Bình Phước 41, Hậu Giang 22, Hồ Chí Minh 89, Long An 03 Win Bình Phước 41x2, Win Hậu Giang 22, Win Hồ Chí Minh 89, Win Long An 03
01/09/2023 Bình Dương 13, Trà Vinh 24, Vĩnh Long 43 Miss
31/08/2023 An Giang 36, Tây Ninh 39, Bình Thuận 55 Win An Giang 36
30/08/2023 Đồng Nai 00, Sóc Trăng 43, Cần Thơ 45 Miss
29/08/2023 Bạc Liêu 74, Bến Tre 10, Vũng Tàu 69 Win Bến Tre 10
28/08/2023 Cà Mau 96, Đồng Tháp 73, Hồ Chí Minh 29 Win Cà Mau 96, Win Đồng Tháp 73
27/08/2023 Đà Lạt 90, Kiên Giang 53, Tiền Giang 68 Win Đà Lạt 90, Win Kiên Giang 53, Win Tiền Giang 68
26/08/2023 Bình Phước 64, Hậu Giang 84, Hồ Chí Minh 62, Long An 82 Win Bình Phước 64, Win Long An 82
25/08/2023 Bình Dương 82, Trà Vinh 15, Vĩnh Long 51 Win Bình Dương 82
24/08/2023 An Giang 16, Bình Thuận 53, Tây Ninh 73 Win An Giang 16, Win Bình Thuận 53
23/08/2023 Cần Thơ 31, Đồng Nai 63, Sóc Trăng 86 Win Cần Thơ 31, Win Sóc Trăng 86
22/08/2023 Bạc Liêu 77, Bến Tre 50, Vũng Tàu 29 Win Bạc Liêu 77x2, Win Bến Tre 50, Win Vũng Tàu 29
21/08/2023 Cà Mau 14, Đồng Tháp 83, Hồ Chí Minh 20 Win Cà Mau 14, Win Đồng Tháp 83
20/08/2023 Kiên Giang 30, Đà Lạt 17, Tiền Giang 72 Miss
19/08/2023 Bình Phước 12, Hậu Giang 81, Hồ Chí Minh 93, Long An 34 Win Bình Phước 12, Win Hậu Giang 81, Win Hồ Chí Minh 93
18/08/2023 Bình Dương 11, Trà Vinh 99, Vĩnh Long 95 Win Vĩnh Long 95x2
17/08/2023 An Giang 77, Tây Ninh 79, Bình Thuận 97 Miss
16/08/2023 Cần Thơ 86, Đồng Nai 22, Sóc Trăng 02 Win Cần Thơ 86, Win Đồng Nai 22, Win Sóc Trăng 02
15/08/2023 Bạc Liêu 65, Bến Tre 64, Vũng Tàu 12 Win Bạc Liêu 65, Win Bến Tre 64
14/08/2023 Cà Mau 64, Hồ Chí Minh 51, Đồng Tháp 73 Miss
13/08/2023 Kiên Giang 59, Đà Lạt 09, Tiền Giang 35 Win Tiền Giang 35
12/08/2023 Bình Phước 63, Hậu Giang 96, Hồ Chí Minh 83, Long An 13 Win Bình Phước 63, Win Hậu Giang 96, Win Hồ Chí Minh 83
11/08/2023 Bình Dương 73, Trà Vinh 60, Vĩnh Long 97 Win Bình Dương 73, Win Vĩnh Long 97
10/08/2023 An Giang 57, Bình Thuận 65, Tây Ninh 29 Win Bình Thuận 65
09/08/2023 Đồng Nai 03, Sóc Trăng 79, Cần Thơ 80 Miss
08/08/2023 Bạc Liêu 86, Bến Tre 35, Vũng Tàu 89 Win Bến Tre 35, Win Vũng Tàu 89
07/08/2023 Cà Mau 47, Đồng Tháp 50, Hồ Chí Minh 65 Win Đồng Tháp 50, Win Hồ Chí Minh 65
06/08/2023 Đà Lạt 35, Kiên Giang 49, Tiền Giang 54 Win Đà Lạt 35, Win Tiền Giang 54
05/08/2023 Bình Phước 02, Hậu Giang 04, Hồ Chí Minh 10, Long An 12 Win Bình Phước 02x2, Win Hậu Giang 04, Win Hồ Chí Minh 10, Win Long An 12
04/08/2023 Bình Dương 97, Trà Vinh 94, Vĩnh Long 62 Win Trà Vinh 94, Win Vĩnh Long 62
03/08/2023 An Giang 21, Bình Thuận 06, Tây Ninh 47 Win Bình Thuận 06
02/08/2023 Cần Thơ 88, Đồng Nai 27, Sóc Trăng 37 Win Đồng Nai 27, Win Sóc Trăng 37
01/08/2023 Bạc Liêu 15, Bến Tre 87, Vũng Tàu 56 Win Bạc Liêu 15, Win Bến Tre 87, Win Vũng Tàu 56x2
31/07/2023 Cà Mau 12, Đồng Tháp 05, Hồ Chí Minh 45 Win Đồng Tháp 05, Win Hồ Chí Minh 45
30/07/2023 Đà Lạt 41, Kiên Giang 03, Tiền Giang 58 Win Đà Lạt 41, Win Kiên Giang 03, Win Tiền Giang 58
29/07/2023 Bình Phước 21, Hậu Giang 56, Hồ Chí Minh 46, Long An 23 Miss
28/07/2023 Bình Dương 88, Trà Vinh 42, Vĩnh Long 58 Win Trà Vinh 42, Win Vĩnh Long 58
27/07/2023 An Giang 02, Bình Thuận 19, Tây Ninh 37 Win An Giang 02x2, Win Tây Ninh 37x2
26/07/2023 Cần Thơ 71, Đồng Nai 11, Sóc Trăng 34 Win Cần Thơ 71, Win Đồng Nai 11
25/07/2023 Bạc Liêu 97, Bến Tre 53, Vũng Tàu 66 Win Bạc Liêu 97, Win Bến Tre 53, Win Vũng Tàu 66
24/07/2023 Cà Mau 29, Đồng Tháp 68, Hồ Chí Minh 41 Win Cà Mau 29, Win Hồ Chí Minh 41
23/07/2023 Đà Lạt 80, Kiên Giang 52, Tiền Giang 09 Win Kiên Giang 52, Win Tiền Giang 09
22/07/2023 Bình Phước 15, Hậu Giang 29, Hồ Chí Minh 68, Long An 09 Win Bình Phước 15, Win Hồ Chí Minh 68, Win Long An 09x2
21/07/2023 Bình Dương 93, Trà Vinh 85, Vĩnh Long 83 Win Bình Dương 93, Win Trà Vinh 85
20/07/2023 An Giang 63, Bình Thuận 41, Tây Ninh 49 Win An Giang 63, Win Bình Thuận 41
19/07/2023 Cần Thơ 46, Đồng Nai 29, Sóc Trăng 75 Win Cần Thơ 46, Win Đồng Nai 29
18/07/2023 Bạc Liêu 33, Bến Tre 79, Vũng Tàu 12 Win Bạc Liêu 33, Win Bến Tre 79, Win Vũng Tàu 12
17/07/2023 Cà Mau 68, Đồng Tháp 57, Hồ Chí Minh 82 Miss
16/07/2023 Đà Lạt 40, Kiên Giang 07, Tiền Giang 29 Win Đà Lạt 40, Win Kiên Giang 07, Win Tiền Giang 29
15/07/2023 Bình Phước 93, Hậu Giang 13, Hồ Chí Minh 46, Long An 17 Win Bình Phước 93, Win Hồ Chí Minh 46, Win Long An 17x2
14/07/2023 Bình Dương 07, Trà Vinh 91, Vĩnh Long 59 Win Bình Dương 07, Win Trà Vinh 91, Win Vĩnh Long 59
13/07/2023 An Giang 43, Bình Thuận 67, Tây Ninh 56 Win An Giang 43
12/07/2023 Cần Thơ 23, Đồng Nai 80, Sóc Trăng 40 Win Cần Thơ 23, Win Đồng Nai 80, Win Sóc Trăng 40
11/07/2023 Bạc Liêu 72, Bến Tre 88, Vũng Tàu 18 Win Bến Tre 88, Win Vũng Tàu 18
10/07/2023 Cà Mau 96, Đồng Tháp 68, Hồ Chí Minh 82 Win Đồng Tháp 68, Win Hồ Chí Minh 82
09/07/2023 Đà Lạt 77, Kiên Giang 44, Tiền Giang 55 Win Đà Lạt 77
08/07/2023 Bình Phước 90, Hậu Giang 02, Hồ Chí Minh 16, Long An 17 Win Bình Phước 90, Win Hậu Giang 02, Win Hồ Chí Minh 16
07/07/2023 Bình Dương 96, Trà Vinh 02, Vĩnh Long 10 Win Trà Vinh 02, Win Vĩnh Long 10
06/07/2023 An Giang 26, Bình Thuận 28, Tây Ninh 94 Win An Giang 26, Win Bình Thuận 28x2, Win Tây Ninh 94
05/07/2023 Cần Thơ 76, Đồng Nai 64, Sóc Trăng 08 Win Cần Thơ 76, Win Sóc Trăng 08
04/07/2023 Bạc Liêu 97, Bến Tre 16, Vũng Tàu 23 Win Bạc Liêu 97, Win Bến Tre 16, Win Vũng Tàu 23
03/07/2023 Cà Mau 54, Đồng Tháp 57, Hồ Chí Minh 96 Win Cà Mau 54
02/07/2023 Đà Lạt 75, Kiên Giang 87, Tiền Giang 44 Win Đà Lạt 75, Win Tiền Giang 44
01/07/2023 Bình Phước 20, Hậu Giang 23, Hồ Chí Minh 89, Long An 25 Win Hậu Giang 23
30/06/2023 Bình Dương 70, Trà Vinh 18, Vĩnh Long 43 Win Trà Vinh 18
29/06/2023 An Giang 92, Bình Thuận 21, Tây Ninh 50 Win An Giang 92, Win Bình Thuận 21, Win Tây Ninh 50x2
28/06/2023 Cần Thơ 67, Đồng Nai 46, Sóc Trăng 34 Win Cần Thơ 67, Win Đồng Nai 46
27/06/2023 Bạc Liêu 61, Bến Tre 32, Vũng Tàu 13 Win Bến Tre 32, Win Vũng Tàu 13
26/06/2023 Cà Mau 50, Đồng Tháp 90, Hồ Chí Minh 14 Win Cà Mau 50x2, Win Hồ Chí Minh 14
25/06/2023 Đà Lạt 33, Kiên Giang 28, Tiền Giang 93 Win Đà Lạt 33, Win Tiền Giang 93
24/06/2023 Bình Phước 84, Hậu Giang 68, Hồ Chí Minh 05, Long An 41 Win Hồ Chí Minh 05
23/06/2023 Bình Dương 29, Trà Vinh 64, Vĩnh Long 87 Win Bình Dương 29, Win Trà Vinh 64, Win Vĩnh Long 87
22/06/2023 An Giang 30, Tây Ninh 50, Bình Thuận 20 Miss
21/06/2023 Đồng Nai 58, Sóc Trăng 58, Cần Thơ 67 Win Sóc Trăng 58
20/06/2023 Bạc Liêu 85, Bến Tre 33, Vũng Tàu 97 Win Bạc Liêu 85, Win Bến Tre 33, Win Vũng Tàu 97
19/06/2023 Cà Mau 56, Đồng Tháp 83, Hồ Chí Minh 47 Win Đồng Tháp 83, Win Hồ Chí Minh 47
18/06/2023 Đà Lạt 25, Kiên Giang 38, Tiền Giang 48 Win Tiền Giang 48
17/06/2023 Bình Phước 50, Hậu Giang 03, Hồ Chí Minh 22, Long An 66 Win Bình Phước 50, Win Hậu Giang 03, Win Hồ Chí Minh 22
16/06/2023 Bình Dương 13, Trà Vinh 58, Vĩnh Long 19 Win Bình Dương 13x2, Win Trà Vinh 58
15/06/2023 An Giang 92, Bình Thuận 46, Tây Ninh 87 Win An Giang 92
14/06/2023 Cần Thơ 94, Đồng Nai 63, Sóc Trăng 22 Win Cần Thơ 94, Win Đồng Nai 63
13/06/2023 Bạc Liêu 30, Bến Tre 83, Vũng Tàu 99 Win Bạc Liêu 30, Win Bến Tre 83, Win Vũng Tàu 99
12/06/2023 Cà Mau 09, Đồng Tháp 19, Hồ Chí Minh 12 Win Cà Mau 09, Win Đồng Tháp 19
11/06/2023 Đà Lạt 76, Kiên Giang 50, Tiền Giang 44 Miss
10/06/2023 Bình Phước 35, Hậu Giang 72, Hồ Chí Minh 84, Long An 68 Win Hồ Chí Minh 84, Win Long An 68
09/06/2023 Bình Dương 15, Trà Vinh 43, Vĩnh Long 64 Win Vĩnh Long 64
08/06/2023 An Giang 90, Bình Thuận 63, Tây Ninh 54 Win Bình Thuận 63
07/06/2023 Cần Thơ 25, Đồng Nai 31, Sóc Trăng 59 Win Đồng Nai 31, Win Sóc Trăng 59
06/06/2023 Bạc Liêu 62, Bến Tre 68, Vũng Tàu 99 Win Bạc Liêu 62, Win Vũng Tàu 99
05/06/2023 Cà Mau 39, Đồng Tháp 78, Hồ Chí Minh 92 Win Cà Mau 39, Win Đồng Tháp 78, Win Hồ Chí Minh 92
04/06/2023 Đà Lạt 30, Kiên Giang 16, Tiền Giang 04 Win Tiền Giang 04
03/06/2023 Bình Phước 70, Hậu Giang 33, Hồ Chí Minh 96, Long An 58 Win Hậu Giang 33, Win Hồ Chí Minh 96, Win Long An 58
02/06/2023 Bình Dương 25, Trà Vinh 90, Vĩnh Long 03 Win Bình Dương 25, Win Vĩnh Long 03
01/06/2023 An Giang 91, Bình Thuận 53, Tây Ninh 24 Win An Giang 91, Win Bình Thuận 53, Win Tây Ninh 24
31/05/2023 Cần Thơ 59, Đồng Nai 23, Sóc Trăng 09 Win Cần Thơ 59, Win Sóc Trăng 09
30/05/2023 Bạc Liêu 84, Bến Tre 92, Vũng Tàu 71 Win Vũng Tàu 71
29/05/2023 Cà Mau 37, Đồng Tháp 52, Hồ Chí Minh 51 Win Đồng Tháp 52, Win Hồ Chí Minh 51
28/05/2023 Đà Lạt 80, Kiên Giang 76, Tiền Giang 12 Miss
27/05/2023 Bình Phước 79, Hậu Giang 30, Hồ Chí Minh 38, Long An 05 Win Bình Phước 79x2, Win Hồ Chí Minh 38, Win Long An 05
26/05/2023 Bình Dương 04, Trà Vinh 95, Vĩnh Long 88 Win Bình Dương 04, Win Vĩnh Long 88
25/05/2023 An Giang 53, Bình Thuận 64, Tây Ninh 91 Win An Giang 53, Win Bình Thuận 64
24/05/2023 Cần Thơ 06, Đồng Nai 75, Sóc Trăng 53 Win Cần Thơ 06, Win Đồng Nai 75, Win Sóc Trăng 53x2
23/05/2023 Bạc Liêu 38, Bến Tre 24, Vũng Tàu 84 Win Bến Tre 24
22/05/2023 Cà Mau 10, Đồng Tháp 68, Hồ Chí Minh 34 Win Hồ Chí Minh 34
21/05/2023 Đà Lạt 31, Kiên Giang 92, Tiền Giang 99 Win Kiên Giang 92x2, Win Tiền Giang 99
20/05/2023 Bình Phước 32, Hậu Giang 18, Hồ Chí Minh 60, Long An 60 Win Bình Phước 32, Win Hậu Giang 18, Win Hồ Chí Minh 60, Win Long An 60
19/05/2023 Bình Dương 36, Trà Vinh 10, Vĩnh Long 25 Win Bình Dương 36, Win Trà Vinh 10, Win Vĩnh Long 25
18/05/2023 An Giang 46, Bình Thuận 18, Tây Ninh 82 Win Bình Thuận 18, Win Tây Ninh 82
17/05/2023 Cần Thơ 77, Đồng Nai 62, Sóc Trăng 25 Win Cần Thơ 77x2, Win Đồng Nai 62, Win Sóc Trăng 25
16/05/2023 Bạc Liêu 55, Bến Tre 77, Vũng Tàu 32 Win Bạc Liêu 55, Win Bến Tre 77, Win Vũng Tàu 32
15/05/2023 Cà Mau 14, Đồng Tháp 73, Hồ Chí Minh 06 Win Hồ Chí Minh 06
14/05/2023 Đà Lạt 00, Kiên Giang 20, Tiền Giang 94 Win Đà Lạt 00, Win Tiền Giang 94
13/05/2023 Bình Phước 93, Hậu Giang 33, Hồ Chí Minh 33, Long An 53 Win Bình Phước 93, Win Hồ Chí Minh 33, Win Long An 53
12/05/2023 Bình Dương 93, Trà Vinh 07, Vĩnh Long 53 Win Trà Vinh 07, Win Vĩnh Long 53
11/05/2023 An Giang 98, Bình Thuận 42, Tây Ninh 51 Win An Giang 98
10/05/2023 Đồng Nai 52, Sóc Trăng 56, Cần Thơ 78 Miss
09/05/2023 Bạc Liêu 79, Bến Tre 22, Vũng Tàu 36 Win Bạc Liêu 79, Win Bến Tre 22
08/05/2023 Cà Mau 89, Đồng Tháp 89, Hồ Chí Minh 10 Win Cà Mau 89
07/05/2023 Đà Lạt 38, Kiên Giang 72, Tiền Giang 47 Miss
06/05/2023 Bình Phước 17, Hậu Giang 20, Hồ Chí Minh 45, Long An 04 Win Hậu Giang 20, Win Hồ Chí Minh 45, Win Long An 04
05/05/2023 Bình Dương 75, Trà Vinh 33, Vĩnh Long 83 Win Trà Vinh 33
04/05/2023 An Giang 47, Bình Thuận 59, Tây Ninh 23 Win An Giang 47, Win Tây Ninh 23x2
03/05/2023 Cần Thơ 29, Đồng Nai 68, Sóc Trăng 42 Win Cần Thơ 29x2, Win Đồng Nai 68, Win Sóc Trăng 42
02/05/2023 Bạc Liêu 95, Bến Tre 76, Vũng Tàu 96 Win Bến Tre 76x2
01/05/2023 Cà Mau 84, Đồng Tháp 10, Hồ Chí Minh 23 Win Đồng Tháp 10
30/04/2023 Đà Lạt 58, Kiên Giang 43, Tiền Giang 65 Win Kiên Giang 43x2
29/04/2023 Bình Phước 48, Hậu Giang 56, Hồ Chí Minh 80, Long An 78 Win Bình Phước 48, Win Hồ Chí Minh 80
28/04/2023 Bình Dương 37, Trà Vinh 48, Vĩnh Long 39 Win Trà Vinh 48, Win Vĩnh Long 39
27/04/2023 An Giang 30, Bình Thuận 84, Tây Ninh 20 Win An Giang 30, Win Bình Thuận 84
26/04/2023 Cần Thơ 62, Đồng Nai 51, Sóc Trăng 56 Win Cần Thơ 62
25/04/2023 Bạc Liêu 30, Bến Tre 89, Vũng Tàu 17 Win Bạc Liêu 30x2, Win Bến Tre 89, Win Vũng Tàu 17
24/04/2023 Cà Mau 73, Đồng Tháp 47, Hồ Chí Minh 95 Win Cà Mau 73, Win Hồ Chí Minh 95
23/04/2023 Đà Lạt 92, Kiên Giang 54, Tiền Giang 67 Win Đà Lạt 92, Win Kiên Giang 54, Win Tiền Giang 67
22/04/2023 Bình Phước 56, Hậu Giang 22, Hồ Chí Minh 63, Long An 12 Win Hậu Giang 22x2, Win Long An 12
21/04/2023 Bình Dương 82, Trà Vinh 41, Vĩnh Long 22 Win Bình Dương 82, Win Trà Vinh 41, Win Vĩnh Long 22
20/04/2023 An Giang 68, Bình Thuận 52, Tây Ninh 42 Win Bình Thuận 52, Win Tây Ninh 42
19/04/2023 Cần Thơ 79, Đồng Nai 90, Sóc Trăng 43 Win Cần Thơ 79
18/04/2023 Bạc Liêu 93, Bến Tre 94, Vũng Tàu 06 Win Bến Tre 94, Win Vũng Tàu 06x2
17/04/2023 Cà Mau 63, Đồng Tháp 82, Hồ Chí Minh 54 Win Đồng Tháp 82, Win Hồ Chí Minh 54
16/04/2023 Đà Lạt 52, Kiên Giang 75, Tiền Giang 44 Win Đà Lạt 52, Win Kiên Giang 75
15/04/2023 Bình Phước 49, Hậu Giang 66, Hồ Chí Minh 45, Long An 03 Win Hậu Giang 66x2, Win Long An 03
14/04/2023 Bình Dương 81, Trà Vinh 94, Vĩnh Long 46 Win Bình Dương 81, Win Trà Vinh 94
13/04/2023 An Giang 29, Bình Thuận 55, Tây Ninh 78 Win An Giang 29x2, Win Bình Thuận 55
12/04/2023 Cần Thơ 85, Đồng Nai 10, Sóc Trăng 83 Win Đồng Nai 10, Win Sóc Trăng 83
11/04/2023 Bạc Liêu 67, Bến Tre 66, Vũng Tàu 60 Win Bạc Liêu 67, Win Bến Tre 66, Win Vũng Tàu 60
10/04/2023 Cà Mau 96, Đồng Tháp 80, Hồ Chí Minh 72 Win Cà Mau 96, Win Đồng Tháp 80, Win Hồ Chí Minh 72

Phát hiện 3 cách chơi bạch thủ lô miền Nam từ chuyên gia

Bạch thủ lô miền Nam có cách chơi khá đơn giản và tỷ lệ trúng cũng tương đối cao. Tuy nhiên soi cầu dự đoán xsmn hơi khó, bởi lẽ xổ số miền Nam có những điểm riêng. Mỗi ngày đều mở thưởng từ 3 đến 4 tỉnh thành khác nhau. Chính vì vậy trong bài viết hôm nay Soicauvip666 sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách soi cầu bạch thủ miền Nam chuẩn nhất. Là một người đam mê lô đề, bạn tuyệt đối không nên bỏ lỡ bài viết!

1. Khái niệm về soi cầu bạch thủ lô miền Nam

Soi cầu bạch thủ lô miền Nam là phương pháp soi cầu theo các vị trí cầu chạy theo biên độ 3, 5 hoặc 7 ngày và có thể hơn nữa. Vị trí cầu có thể là 2 điểm hoặc 4 điểm như phương pháp soi cầu hình quả trám…

Bạch thủ lô miền Nam là gì?
Bạch thủ lô miền Nam là gì?

Ví dụ soi cầu ghép 2 vị trí A ở giải đặc biệt và B ở giải 7 để tạo thành 2 bộ số AB và BA. Và cũng ở vị trí này các số AB, BA nổ liên tiếp từ 2 ngày trở lên. Thì sang ngày thứ 3 các bạn có thể chơi tiếp. Đây là cách hiểu đơn giản về phương pháp bạch thủ lô.

2. Tại sao soi cầu bạch thủ lô miền Nam lại uy tín?

Từ xa xưa, các nhà chiêm tinh cổ đại đã tìm ra những định luật về “vị trí” của các vì sao và dự đoán tương lai. Ở Việt Nam thì dùng tử vi và ở phương Tây thì dùng cung hoàng đạo. Các chuyên gia sẽ dựa trên vị trí của các vì sao và mặt trời. Để dự đoán tương lai và tính toán tính cách của mỗi người.

Và các chuyên gia của Soi cầu vip 666 đã dựa vào những hiểu biết này. Để sử dụng phương pháp soi cầu bạch thủ lô Miền Nam. Bằng thực hành thực tế, chúng tôi có thể soi cầu được 2 điểm độc nhất sau:

  • Vị trí ghép cầu có cơ hội thắng tiếp theo cao hơn 60%.
  • Biểu đồ tỷ lệ thắng tương quan với biên độ nhờ vào mẫu hình kết quả XSKT.

3. Đâu là cách bắt bạch thủ lô miền Nam bạn nên biết?

Hầu như ai trong chúng ta cũng biết cách chơi xổ số truyền thống và nắm được cơ cấu giải thưởng. Trước đây, xổ số được thực hiện thủ công và có tỉ lệ ăn thấp. Khi công nghệ cao được áp dụng vào hoạt động cờ bạc thì lô đề được “online hóa” là chuyện đương nhiên. Thế nên, việc tìm kiếm các phương pháp chơi bạch thủ lô miền Nam cũng khá dễ.

cách bắt bạch thủ lô miền Nam chuẩn xác
cách bắt bạch thủ lô miền Nam chuẩn xác

3.1. Soi cầu bạch thủ lô dựa trên phân tích giải đặc biệt

Phương pháp bắt bạch thủ miền nam dựa vào phân tích đặc biệt thường phù hợp với những con lô nuôi từ 3 đến 4 ngày vì thường con số giống sẽ rất ít về ngày hôm sau.

Trường hợp đặc biệt, nếu như trong kết quả giải đặc biệt có đề về kép hoặc số kép nằm trong 2 số đầu tiên của giải đặc biệt thì đây là đặc điểm báo hiệu kép sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới.

3.2. Bắt lô bạch thủ miền nam bằng cầu lô kép

Cách bắt bạch thủ lô miền nam bằng lô kép là phương pháp nuôi kép mà không cần phải đánh lô cặp. Bạn cần nhìn vào kết quả giải đặc biệt của ngày hôm trước, nếu nó về đầu kép thì bạn có thể sử dụng con số đó để đánh vào ngày hôm sau.

Ví dụ: KQ XSMN ngày 28/10/2022 xuất hiện lô 33849. Ta thấy lô kép xuất hiện ở 2 vị trí đầu của giải ĐB. Đây là dấu hiệu có thể ngày mai lô 33 sẽ về. Còn chờ gì mà không đánh ngay con 33 này cho ngày mai.

3.3. Cách bắt lô bạch thủ dựa vào hình quả trám

Phương pháp bắt lô này tuy khó nhưng một khi đã trúng thì tiền thưởng rất cao. Cách làm: Lấy kết quả của các giải 3, 4, 5 xếp theo hình quả trám từ trên xuống dưới theo thứ tự.

Ví dụ: Kết quả giải Đặc biệt xổ số Miền Nam ngày 28/10/2022. Có các giải 3, 4và 5 lần lượt như sau:

  • 9.2.0.1.0
  • 2.9.9.9.0
  • 5.3.8.1.0

Theo nhận định từ soi cầu trên thì bạch thủ ngày 29/10/2022 sẽ về là 29 hoặc 92.

3.4. Áp dụng phương pháp khuyết góc để soi cầu bạch thủ lô

Lấy kết quả giải 3 và giải 5 của xổ số miền nam rồi sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Để tìm góc khuyết và soi cầu con bạch thủ lô miền nam hôm nay.

Ví dụ: Kết quả giải 3 và giải 5 xổ số miền nam ngày 28/10/2022 lần lượt là:

  • 8.3.5.1.6
  • 6.3.7.2.6

Ta quan sát thấy có 1 góc 8 và 3 góc 6 thì hôm sau đánh bạch thủ lô 86.

4. Đối tượng có thể áp dụng thuật toán soi cầu bạch thủ lô miền Nam 

Để có thể tìm ra quy luật chung khi soi cầu lô bạch thủ miền nam không hề đơn giản. Các cao thủ số học phải phân tích nhiều ngày, theo dõi nhiều ngày và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Mới có thể đúc kết ra phương pháp này.

Phương pháp soi cầu bạch thủ lô miền Nam 
Phương pháp soi cầu bạch thủ lô miền Nam  

Đối với người chơi lô đề trực tuyến, nó có thể được áp dụng linh hoạt và không có quy tắc nào cho việc ai nên sử dụng nó. Miễn là bạn cảm thấy hợp lý, bạn có thể thử.

Từ những gì Soicauvip666 tìm hiểu kinh nghiệm lô đề. Người chơi nên cập nhật những phương pháp mới, linh hoạt trong cách chơi. Và rồi dần dần, người chơi sẽ tìm ra cho mình phương pháp phù hợp và có khả năng nâng cao tỷ lệ trúng.

5. Lời kết lại

Trên đây là những hướng dẫn cách soi cầu bạch thủ lô miền Nam mà Soicauvip666 dành cho người chơi. Chúc bạn sớm tìm được cách chơi hợp lý và áp dụng chúng thật hiệu quả để trở thành một tay chơi chuyên nghiệp.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online hàng ngày.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]