THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô 4 số miền Bắc
Ngày Dàn lô 4 số miền Bắc Kết quả
01/06/2023
31/05/2023 27,47,18,65 Trượt
30/05/2023 37,18,85,14 Trúng 37x2, 18, 85
29/05/2023 81,87,57,28 Trượt
28/05/2023 72,92,36,82 Trúng 72
27/05/2023 01,79,31,91 Trúng 01, 79, 31, 91
26/05/2023 51,43,37,82 Trúng 51
25/05/2023 08,02,96,40 Trúng 08, 02, 96
24/05/2023 40,25,83,24 Trúng 40
23/05/2023 21,76,00,69 Trúng 21
22/05/2023 14,82,84,63 Trúng 14, 82, 84, 63
21/05/2023 14,83,88,98 Trượt
20/05/2023 88,08,14,46 Trúng 88
19/05/2023 12,75,07,42 Trúng 12
18/05/2023 27,52,37,23 Trúng 27, 52, 37
17/05/2023 13,72,05,08 Trúng 13x2, 72
16/05/2023 31,70,92,59 Trúng 31x2, 70, 92, 59
15/05/2023 53,46,33,12 Trúng 53x2
14/05/2023 56,36,52,15 Trúng 56, 36, 52
13/05/2023 91,08,44,15 Trúng 91, 08, 44, 15x2
12/05/2023 73,74,59,61 Trượt
11/05/2023 84,08,10,94 Trúng 84
10/05/2023 49,46,59,95 Trúng 49, 46, 59x2
09/05/2023 38,83,52,64 Trúng 38, 83, 52, 64
08/05/2023 83,16,41,65 Trúng 83, 16, 41
07/05/2023 64,42,21,07 Trúng 64, 42, 21
06/05/2023 16,37,15,63 Trúng 16x2, 37
05/05/2023 94,26,24,03 Trúng 94, 26, 24
04/05/2023 87,97,68,38 Trúng 87, 97, 68
03/05/2023 30,47,42,77 Trượt
02/05/2023 81,76,92,38 Trúng 81
01/05/2023 91,80,63,07 Trúng 91, 80x2
30/04/2023 62,19,27,63 Trúng 62, 19, 27, 63
29/04/2023 98,87,27,74 Trúng 98
28/04/2023 93,96,41,46 Trúng 93, 96x2
27/04/2023 32,25,69,56 Trúng 32
26/04/2023 60,41,90,30 Trúng 60, 41x2, 90, 30
25/04/2023 09,37,46,18 Trúng 09
24/04/2023 63,26,48,46 Trúng 63, 26, 48, 46
23/04/2023 92,62,51,79 Trúng 92, 62, 51x2, 79
22/04/2023 63,42,77,17 Trúng 63, 42, 77
21/04/2023 17,91,64,81 Trúng 17, 91
20/04/2023 39,93,00,38 Trúng 39, 93, 00, 38
19/04/2023 42,41,12,44 Trượt
18/04/2023 86,60,26,42 Trúng 86
17/04/2023 41,23,74,99 Trúng 41, 23x2, 74, 99
16/04/2023 77,43,81,76 Trúng 77, 43
15/04/2023 20,99,32,98 Trúng 20, 99
14/04/2023 57,32,49,24 Trúng 57, 32x2, 49
13/04/2023 73,24,94,22 Trượt
12/04/2023 57,97,69,66 Trúng 57, 97, 69, 66
11/04/2023 10,34,38,66 Trượt
10/04/2023 54,63,73,75 Trúng 54, 63
09/04/2023 26,73,98,97 Trúng 26, 73, 98
08/04/2023 37,72,89,34 Trượt
07/04/2023 65,50,34,42 Trúng 65, 50
06/04/2023 06,11,33,51 Trúng 06, 11, 33, 51
05/04/2023 55,47,40,33 Trúng 55, 47
04/04/2023 90,33,01,28 Trúng 90, 33, 01
03/04/2023 23,69,42,58 Trúng 23, 69, 42
02/04/2023 87,09,18,51 Trúng 87x2
01/04/2023 22,84,06,96 Trượt
31/03/2023 22,62,84,78 Trúng 22, 62
30/03/2023 54,66,88,58 Trượt
29/03/2023 95,39,23,62 Trúng 95, 39
28/03/2023 37,52,28,81 Trúng 37, 52, 28, 81x2
27/03/2023 85,96,53,31 Trúng 85x2, 96, 53, 31
26/03/2023 46,96,68,26 Trúng 46
25/03/2023 84,43,95,15 Trúng 84, 43, 95
24/03/2023 41,35,40,48 Trúng 41, 35, 40
23/03/2023 74,91,56,31 Trúng 74, 91x2, 56
22/03/2023 21,11,30,95 Trượt
21/03/2023 33,09,57,53 Trúng 33x2, 09, 57
20/03/2023 23,74,57,20 Trượt
19/03/2023 03,91,21,56 Trúng 03, 91, 21, 56x4
18/03/2023 02,08,44,13 Trúng 02, 08, 44x2, 13
17/03/2023 89,65,62,85 Trúng 89, 65
16/03/2023 95,73,78,53 Trúng 95
15/03/2023 12,74,48,89 Trúng 12, 74
14/03/2023 78,76,80,96 Trúng 78, 76
13/03/2023 05,69,28,63 Trúng 05, 69
12/03/2023 68,29,18,36 Trúng 68
11/03/2023 31,35,47,75 Trượt
10/03/2023 35,17,91,05 Trúng 35, 17
09/03/2023 92,13,78,29 Trúng 92, 13, 78x2
08/03/2023 01,90,03,80 Trúng 90
07/03/2023 86,93,92,20 Trúng 92
06/03/2023 25,20,23,03 Trúng 25, 23
05/03/2023 18,16,62,70 Trúng 18, 16, 62, 70
04/03/2023 28,96,02,17 Trúng 28, 96, 02, 17
03/03/2023 39,26,02,49 Trúng 39x2
02/03/2023 57,69,63,88 Trúng 57, 69
01/03/2023 42,44,39,07 Trúng 42
28/02/2023 11,65,88,48 Trúng 11, 65, 88
27/02/2023 69,22,48,41 Trúng 69
26/02/2023 74,71,44,06 Trúng 74, 71x2, 44, 06
25/02/2023 70,77,44,94 Trúng 70x2, 77, 44, 94x2
24/02/2023 52,89,37,31 Trúng 52
23/02/2023 18,06,55,79 Trúng 18x2, 06, 55, 79x2
22/02/2023 30,57,73,90 Trúng 30x2, 57
21/02/2023 57,85,53,55 Trúng 57
20/02/2023 32,73,67,56 Trúng 32, 73, 67
19/02/2023 61,13,06,40 Trúng 61, 13
18/02/2023 07,02,59,74 Trúng 07, 02
17/02/2023 18,28,24,45 Trượt
16/02/2023 02,53,87,14 Trúng 02, 53x2, 87, 14x2
15/02/2023 84,58,13,16 Trúng 84, 58, 13, 16
14/02/2023 22,27,39,06 Trúng 22, 27
13/02/2023 96,52,39,46 Trúng 96
12/02/2023 41,11,68,26 Trúng 41, 11, 68x2
11/02/2023 06,18,15,05 Trúng 06
10/02/2023 40,44,70,42 Trúng 40, 44, 70, 42
09/02/2023 87,16,70,86 Trúng 87, 16, 70
08/02/2023 84,83,79,76 Trúng 84, 83, 79, 76
07/02/2023 23,92,49,01 Trúng 23, 92, 49, 01
06/02/2023 99,56,88,34 Trúng 99, 56, 88, 34
05/02/2023 06,75,44,03 Trượt
04/02/2023 77,83,06,48 Trúng 77x2, 83, 06, 48
03/02/2023 94,74,62,93 Trúng 94x2, 74x2
02/02/2023 02,47,48,31 Trúng 02
01/02/2023 68,85,47,14 Trúng 68, 85, 47
31/01/2023 09,75,08,57 Trúng 09, 75, 08, 57
30/01/2023 40,69,51,09 Trúng 40
29/01/2023 20,93,56,79 Trúng 20, 93, 56, 79
28/01/2023 76,26,14,02 Trúng 76, 26
27/01/2023 87,01,14,56 Trúng 87, 01
26/01/2023 88,41,96,29 Trúng 88x2
25/01/2023 09,37,84,05 Trúng 09, 37, 84
20/01/2023 18,47,64,97 Trúng 18
19/01/2023 35,87,58,19 Trúng 35
18/01/2023 64,52,81,75 Trúng 64, 52x2, 81
17/01/2023 36,09,93,27 Trúng 36
16/01/2023 05,23,38,40 Trúng 05, 23x2, 38
15/01/2023 12,69,38,94 Trúng 12, 69, 38, 94
14/01/2023 16,35,88,12 Trúng 16, 35
13/01/2023 32,92,56,07 Trúng 32, 92, 56x2
12/01/2023 52,34,84,36 Trúng 52, 34, 84
11/01/2023 89,94,76,97 Trúng 89, 94, 76, 97x2
10/01/2023 24,60,95,35 Trượt
09/01/2023 84,26,48,73 Trúng 84, 26
08/01/2023 77,64,22,07 Trúng 77x2, 64, 22
07/01/2023 35,77,48,79 Trúng 35x2, 77, 48x2, 79
06/01/2023 93,70,86,80 Trúng 93, 70, 86
05/01/2023 15,69,82,87 Trượt
04/01/2023 36,89,66,35 Trượt
03/01/2023 50,31,03,47 Trúng 50, 31
02/01/2023 07,49,35,79 Trúng 07
01/01/2023 05,44,71,75 Trúng 05
31/12/2022 72,27,09,35 Trúng 72, 27, 09, 35x2
30/12/2022 54,94,62,40 Trúng 54, 94
29/12/2022 07,23,74,63 Trượt
28/12/2022 79,30,15,51 Trúng 79, 30, 15, 51
27/12/2022 86,53,02,44 Trúng 86, 53, 02x2, 44x3
26/12/2022 26,81,77,20 Trúng 26
25/12/2022 58,03,36,42 Trúng 58, 03, 36, 42x2
24/12/2022 89,76,14,87 Trúng 89
23/12/2022 89,34,05,49 Trúng 89, 34, 05
22/12/2022 63,33,72,96 Trượt
21/12/2022 17,66,41,51 Trúng 17
20/12/2022 03,43,82,76 Trúng 03
19/12/2022 72,21,28,26 Trúng 72, 21, 28
18/12/2022 25,48,29,04 Trúng 25, 48, 29, 04
17/12/2022 60,84,01,03 Trúng 60
16/12/2022 39,19,17,89 Trúng 39, 19
15/12/2022 85,25,43,41 Trượt
14/12/2022 70,10,85,03 Trượt
13/12/2022 10,89,84,34 Trúng 10, 89x2, 84
12/12/2022 80,86,36,72 Trúng 80, 86, 36
11/12/2022 03,31,32,16 Trượt
10/12/2022 15,45,62,76 Trúng 15, 45x2
09/12/2022 97,24,21,65 Trúng 97x2, 24
08/12/2022 33,03,26,15 Trượt
07/12/2022 49,80,45,71 Trượt
06/12/2022 73,68,64,35 Trúng 73, 68, 64
05/12/2022 82,91,63,97 Trúng 82, 91, 63
04/12/2022 07,26,88,76 Trúng 07, 26, 88
03/12/2022 01,88,76,90 Trúng 01, 88, 76, 90
02/12/2022 80,05,78,38 Trúng 80, 05x2, 78x2, 38
01/12/2022 71,28,74,19 Trúng 71, 28
30/11/2022 66,58,41,09 Trúng 66, 58, 41
29/11/2022 73,84,20,39 Trúng 73
28/11/2022 53,41,48,69 Trúng 53, 41, 48
27/11/2022 82,20,32,16 Trúng 82, 20, 32
26/11/2022 03,76,82,66 Trúng 03, 76x2, 82x2, 66
25/11/2022 56,23,83,45 Trúng 56, 23, 83
24/11/2022 78,70,91,07 Trúng 78, 70, 91, 07
23/11/2022 75,13,68,39 Trúng 75, 13, 68x2
22/11/2022 12,80,99,78 Trúng 12x2
21/11/2022 66,01,71,87 Trượt
20/11/2022 39,22,26,31 Trúng 39, 22, 26
19/11/2022 08,02,78,70 Trượt
18/11/2022 92,76,36,08 Trúng 92, 76
17/11/2022 97,50,87,13 Trúng 97, 50
16/11/2022 71,00,52,46 Trúng 71, 00, 52
15/11/2022 16,28,92,47 Trúng 16
14/11/2022 49,86,43,46 Trúng 49
13/11/2022 53,38,22,93 Trúng 53, 38, 22
12/11/2022 65,93,07,61 Trúng 65, 93, 07, 61
11/11/2022 03,47,19,52 Trúng 03
10/11/2022 64,96,51,31 Trúng 64x2, 96, 51
09/11/2022 45,17,65,04 Trúng 45, 17, 65x2
08/11/2022 21,96,48,42 Trúng 21, 96x2
07/11/2022 35,00,11,04 Trúng 35, 00
06/11/2022 51,05,49,70 Trúng 51, 05
05/11/2022 21,69,16,09 Trúng 21x2
04/11/2022 07,76,53,19 Trúng 07, 76
03/11/2022 11,47,19,20 Trúng 11, 47, 19, 20x2
02/11/2022 13,04,89,79 Trượt
01/11/2022 76,73,28,37 Trúng 76x2, 73
31/10/2022 83,79,72,80 Trúng 83, 79
30/10/2022 00,30,39,23 Trượt
29/10/2022 78,07,21,84 Trúng 78, 07, 21
28/10/2022 46,30,66,41 Trúng 46, 30, 66, 41
27/10/2022 07,73,51,96 Trúng 07
26/10/2022 70,63,67,23 Trúng 70, 63
25/10/2022 97,65,54,10 Trúng 97, 65, 54, 10
24/10/2022 37,38,48,50 Trượt
23/10/2022 60,53,97,86 Trúng 60
22/10/2022 98,02,87,35 Trúng 98x2
21/10/2022 10,68,36,75 Trúng 10, 68, 36
20/10/2022 86,71,10,28 Trượt
19/10/2022 55,13,27,78 Trúng 55, 13
18/10/2022 59,56,92,28 Trúng 59x2, 56, 92x2
17/10/2022 65,28,52,99 Trúng 65, 28, 52
16/10/2022 99,31,92,69 Trúng 99, 31, 92, 69
15/10/2022 01,23,81,55 Trúng 01, 23
14/10/2022 42,05,03,94 Trúng 42, 05, 03, 94
13/10/2022 10,47,73,08 Trúng 10, 47, 73
12/10/2022 52,29,74,98 Trượt
11/10/2022 16,71,65,92 Trúng 16, 71, 65, 92
10/10/2022 26,31,13,92 Trúng 26, 31
09/10/2022 81,80,65,64 Trúng 81
08/10/2022 55,20,67,26 Trúng 55x2, 20
07/10/2022 41,94,01,86 Trúng 41, 94, 01, 86
06/10/2022 31,85,95,02 Trúng 31
05/10/2022 74,26,67,05 Trúng 74, 26
04/10/2022 98,82,14,32 Trúng 98
03/10/2022 32,25,01,62 Trúng 32, 25, 01, 62
02/10/2022 19,51,27,09 Trúng 19, 51x2, 27
01/10/2022 92,30,27,85 Trúng 92, 30x3
30/09/2022 27,99,58,25 Trượt

Dàn lô 4 số miền Bắc – Chia sẻ các phương pháp soi cầu vip ăn ngay

Hình thức lô đề thu hút được lượng lớn người tham gia hiện nay. Đặc biệt nếu bạn biết cách tạo dàn đề, vào tiền thì tỷ lệ thắng sẽ rất cao. Đây là cách chơi sẽ giúp người chơi hạn chế rủi ro một cách tốt nhất. Trong đó dàn lô 4 số miền Bắc là một gợi ý mà bạn có thể lựa chọn. Để nắm được thông tin cách chơi chính xác, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Soicauvip666.

1. Thông tin về dàn lô 4 số miền Bắc anh em cần biết

Dàn lô 4 số miền Bắc là phương pháp soi cầu lô phổ biến đang được nhiều người lựa chọn. Với trò chơi này, bạn sẽ phải tìm ra 4 con số may mắn có tỷ lệ trúng cao. Người chơi có thể chơi theo ngày hoặc đánh theo khung tùy theo tính toán. Dàn đề này có nhiều ưu điểm nổi bật như:

Thông tin về dàn lô 4 số miền Bắc anh em cần biết
Thông tin về dàn lô 4 số miền Bắc anh em cần biết
 • Cách chơi đơn giản và không phải bỏ quá nhiều vốn để chơi.
 • Đảm bảo mang lại tỷ lệ thắng khá cao
 • Mức độ an toàn cao so với cách đánh song thủ.
 • So với cách chơi truyền thống, mức độ hiệu quả cao hơn nhiều lần

Tuy có những ưu điểm nhưng dàn đề 4 số vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, đối với người mới bắt đầu tìm bộ số sẽ rất khó khăn. Bạn cần đầu tư thời gian nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng.

2. Gợi ý các phương pháp lập dàn lô 4 số miền Bắc hiệu quả

Đối với nhiều anh em đã có kinh nghiệm đánh lô đề nhiều năm thì việc soi cầu dàn đề 4 số sẽ không khó khăn gì. Tuy nhiên đối với những bạn mới chơi lô tô sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi áp dụng cách soi cầu này. Đừng lo, dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp một số cách soi lập dàn lô 4 số miền Bắc cực hot hiện nay.

Gợi ý các phương pháp lập dàn lô 4 số miền Bắc hiệu quả
Gợi ý các phương pháp lập dàn lô 4 số miền Bắc hiệu quả

2.1. Soi cầu động

Phương pháp bắt cầu 4 số 247 được đánh giá là dễ làm quen và khá giống với cách soi cầu truyền thống. Điểm khác biệt lớn nhất trong phương pháp nuôi 4 số vip là bạn sẽ chơi cầu động và nuôi lô trong vài ngày rồi nghỉ. Sau đó, tiếp tục nuôi trở lại theo một chu kỳ mới. Cách chơi này cho tỷ lệ thắng khá cao.

2.2. Soi cầu lô rơi

Phương pháp soi cầu này phù hợp với những người mới chơi lô đề vì cách áp dụng đơn giản. Người chơi có thể linh hoạt sử dụng 2 phương pháp bắt lô rơi sau đây:

 • Lô rơi từ đề: Tìm cầu lô giống với con đề đã xuất hiện ngày hôm trước. Thông thường thời gian rơi của nó sẽ giao động từ 3 đến 5 ngày. Đặc biệt hôm trước nếu đề có đầu về là 9 thì khả năng hôm nay lô rơi là cực cao.
 • Lô rơi từ lô: Thường khi có lô nổ sẽ về đúng vị trí nó đã rơi ngày hôm trước. Do đó, bạn cần chú ý hơn và nên đánh theo cặp sẽ dễ trúng hơn.

2.3. Bắt dàn đề 4 số theo hình tam giác

Phương pháp này có thể hiểu nôm na là sử dụng dãy số sắp xếp theo hình tam giác trong bảng kết quả xổ số. Từ kết quả này, bạn sẽ vẽ một tam giác để nối các số của lần mở thưởng ngày hôm trước. Trong tam giác này bạn thấy lô nào đẹp và phù hợp với mình thì chọn lô đó.

Bắt dàn đề 4 số theo hình tam giác
Bắt dàn đề 4 số theo hình tam giác

Ví dụ: Bạn thấy trong kết quả giải xổ số có 3 con số 8, 7, 8. Bạn chỉ cần lập thành cặp số 878 với tâm là số 6. Đồng thời bạn cũng có thể tiếp tục chọn con 87 làm bạch thủ lô cho mình.

2.4. Soi cầu bạch thủ

Phương pháp soi cầu 4 số này được nhiều người chơi lô đề ưa thích từ nhiều năm nay. Với cách chơi này bạn nên áp dụng cùng với phương pháp bạch thủ lô hình quả trám sẽ có cơ hội chiến thắng lên đến 90%.

Khi áp dụng cùng với cách soi cầu bạch thủ hình quả trám, bạn chỉ cần dựa vào kết quả xổ số ngày hôm trước. Nếu tìm được 3 dãy số liên tiếp và có dạng quả trám theo cấu trúc như: B-A BA-B thì bạn hãy chọn ngay cặp số AB và BA để chọn làm dàn đề 4 số vip.

3. Một số lưu ý khi lập dàn lô 4 số miền Bắc

Bên cạnh những thông tin về cách soi dàn lô 4 số, để nuôi hiệu quả, hãy bỏ túi những lưu ý chia sẻ sau đây:

 • Người chơi muốn có được dàn đề đẹp nhất thì phải phân tích và tìm hiểu các thống kê. Ít nhất là trong 6 tháng gần nhất để có độ chính xác cao.
 • Khi chơi bạn phải thường xuyên so sánh tổng của các số đầu, số đuôi, số giữa để có thể phản xạ kịp thời.
 • Nếu trong giải đặc biệt có số 0 ở giữa. Thì bạn nên nuôi bộ đề chạm 0 trong 3 ngày liên tiếp để nắm chắc phần thắng.
 • Thường xuyên tổng kết và thống kê các giải đặc biệt trong tuần. Sử dụng tổng của các số xuất hiện thường xuyên nhất để tính tổng của đề cương.
 • Trước khi tạo dàn đề, bạn cần nghiên cứu kỹ và tính toán trước các thông số. Điều này đảm bảo giảm thiểu rủi ro tối đa. Giúp bạn không bị hao hụt nhiều.

4. Lời kết lại

Hi vọng những thông tin mà Soi cầu vip 666 vừa chia sẻ trên đây sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến ​​thức thiết thực. Qua đó nắm được cách lập dàn lô 4 số miền Bắc hiệu quả để áp dụng và thắng lớn. Tuy nhiên anh em cũng hãy cân nhắc giữa con số và tài chính. Để mang về cho mình xác suất trúng cao nhất có thể.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]