THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô 4 số miền Bắc
Ngày Dàn lô 4 số miền Bắc Kết quả
06/12/2023
05/12/2023 21,84,07,62 Trúng 21, 84, 07, 62
04/12/2023 16,46,54,14 Trúng 16, 46x2, 54x2
03/12/2023 64,96,17,21 Trúng 64, 96, 17, 21
02/12/2023 39,02,63,56 Trượt
01/12/2023 10,42,17,53 Trúng 10, 42x2, 17
30/11/2023 72,04,22,89 Trượt
29/11/2023 41,83,93,34 Trúng 41, 83x2
28/11/2023 03,15,83,84 Trúng 03, 15, 83x2
27/11/2023 46,59,78,38 Trúng 46, 59x3, 78
26/11/2023 52,99,90,10 Trúng 52x2, 99x2
25/11/2023 38,80,56,96 Trượt
24/11/2023 91,86,75,31 Trúng 91, 86
23/11/2023 01,77,07,42 Trúng 01, 77
22/11/2023 50,62,02,95 Trúng 50, 62, 02, 95
21/11/2023 16,59,51,72 Trúng 16
20/11/2023 67,60,82,73 Trúng 67, 60x2, 82x2
19/11/2023 00,88,78,44 Trượt
18/11/2023 49,03,99,08 Trúng 49, 03
17/11/2023 17,45,10,85 Trúng 17, 45, 10
16/11/2023 79,21,75,90 Trúng 79x2, 21
15/11/2023 18,79,72,52 Trúng 18, 79, 72, 52
14/11/2023 14,82,11,83 Trúng 14x2
13/11/2023 31,06,90,54 Trúng 31, 06, 90
12/11/2023 29,31,32,51 Trúng 29, 31
11/11/2023 99,32,01,05 Trúng 99
10/11/2023 96,22,61,91 Trượt
09/11/2023 37,60,71,30 Trúng 37
08/11/2023 56,40,79,02 Trúng 56, 40, 79
07/11/2023 27,96,84,16 Trúng 27, 96
06/11/2023 96,41,30,58 Trúng 96, 41, 30
05/11/2023 82,02,77,57 Trúng 82x3, 02x2, 77x2, 57
04/11/2023 71,28,55,99 Trúng 71, 28, 55, 99
03/11/2023 85,47,83,88 Trúng 88
02/11/2023 22,73,70,72 Trúng 22
01/11/2023 43,66,87,95 Trúng 43x2
31/10/2023 09,74,73,60 Trúng 09
30/10/2023 50,33,63,00 Trúng 50
29/10/2023 24,12,67,90 Trúng 24, 12, 67
28/10/2023 89,63,75,88 Trúng 89, 63
27/10/2023 98,93,24,96 Trúng 98x2
26/10/2023 23,19,27,95 Trúng 23, 19, 27, 95
25/10/2023 42,71,49,83 Trúng 42x2, 71, 49x3, 83
24/10/2023 55,24,93,69 Trúng 55
23/10/2023 08,27,81,87 Trúng 08, 27, 81
22/10/2023 27,76,92,96 Trúng 27, 76, 92, 96
21/10/2023 44,30,20,29 Trượt
20/10/2023 86,73,06,05 Trúng 86
19/10/2023 73,21,43,98 Trúng 73
18/10/2023 74,25,95,68 Trúng 74
17/10/2023 25,66,54,69 Trúng 25
16/10/2023 77,44,08,64 Trúng 77, 44
15/10/2023 97,25,85,02 Trúng 97
14/10/2023 82,36,17,13 Trượt
13/10/2023 86,38,66,48 Trúng 86
12/10/2023 32,63,17,86 Trúng 32x2
11/10/2023 73,59,60,75 Trúng 73, 59, 60
10/10/2023 78,75,25,67 Trúng 78, 75, 25, 67
09/10/2023 75,66,63,00 Trượt
08/10/2023 14,64,09,94 Trúng 14, 64
07/10/2023 38,58,48,98 Trúng 38x2
06/10/2023 64,70,69,71 Trúng 64, 70
05/10/2023 25,03,87,07 Trúng 25, 03, 87, 07
04/10/2023 07,36,93,99 Trúng 07, 36, 93
03/10/2023 91,80,60,17 Trượt
02/10/2023 91,28,71,25 Trúng 91
01/10/2023 80,19,85,61 Trượt
30/09/2023 71,78,18,01 Trúng 71
29/09/2023 19,01,87,91 Trúng 19
28/09/2023 78,10,01,73 Trúng 78x2
27/09/2023 41,25,81,09 Trúng 41
26/09/2023 18,98,02,37 Trượt
25/09/2023 05,77,51,76 Trúng 05x3, 77, 51
24/09/2023 39,40,99,19 Trúng 39, 40, 99, 19
23/09/2023 32,22,75,97 Trúng 32, 22, 75x2, 97
22/09/2023 21,97,88,77 Trúng 21, 97
21/09/2023 20,47,89,77 Trúng 20, 47, 89
20/09/2023 10,21,32,54 Trúng 10
19/09/2023 56,72,64,90 Trúng 56, 72
18/09/2023 44,23,11,45 Trúng 44, 23x2
17/09/2023 93,39,08,87 Trúng 93
16/09/2023 13,07,17,74 Trúng 13, 07, 17, 74
15/09/2023 82,13,88,24 Trúng 82, 13
14/09/2023 57,33,59,49 Trúng 57x2, 33
13/09/2023 40,34,59,72 Trúng 40, 34, 59, 72
12/09/2023 31,26,72,07 Trúng 31, 26, 72
11/09/2023 36,98,73,20 Trúng 36, 98
10/09/2023 64,02,68,66 Trúng 64, 02x2, 68, 66x2
09/09/2023 99,14,28,79 Trúng 99, 14, 28, 79
08/09/2023 87,58,31,34 Trúng 87
07/09/2023 63,95,48,24 Trúng 63, 95, 48x2
06/09/2023 05,04,24,34 Trúng 05, 04, 24x3
05/09/2023 93,46,75,31 Trúng 93, 46
04/09/2023 15,42,91,77 Trúng 15
03/09/2023 28,86,68,45 Trúng 28, 86
02/09/2023 79,42,76,41 Trúng 79, 42, 76
01/09/2023 09,10,79,83 Trúng 09, 10, 79x2
31/08/2023 48,97,61,75 Trúng 48
30/08/2023 96,83,58,01 Trúng 96
29/08/2023 76,82,58,13 Trúng 76
28/08/2023 11,70,35,38 Trúng 11, 70
27/08/2023 81,68,77,58 Trúng 81, 68
26/08/2023 72,34,77,52 Trúng 72, 34
25/08/2023 11,93,57,73 Trúng 11x2
24/08/2023 15,29,75,48 Trúng 15
23/08/2023 53,37,80,18 Trúng 53, 37, 80, 18
22/08/2023 31,68,32,28 Trúng 31, 68, 32x2
21/08/2023 19,15,47,41 Trúng 19, 15
20/08/2023 71,14,57,76 Trúng 71, 14, 57
19/08/2023 73,87,36,37 Trúng 73, 87, 36x2, 37
18/08/2023 04,54,07,72 Trúng 04
17/08/2023 30,05,55,69 Trúng 30x2
16/08/2023 59,19,82,41 Trúng 59x2, 19
15/08/2023 08,19,66,25 Trúng 08x2
14/08/2023 05,95,25,03 Trúng 05, 95, 25, 03
13/08/2023 23,01,16,42 Trúng 23, 01, 16, 42
12/08/2023 21,91,87,75 Trúng 21, 91, 87
11/08/2023 31,95,97,64 Trúng 31x2, 95
10/08/2023 80,95,32,07 Trúng 80, 95, 32, 07
09/08/2023 74,16,36,41 Trúng 74, 16, 36x2
08/08/2023 80,89,39,85 Trúng 80
07/08/2023 54,39,94,55 Trượt
06/08/2023 37,41,70,30 Trúng 37, 41
05/08/2023 51,75,78,93 Trúng 51, 75
04/08/2023 47,02,88,62 Trúng 47x2, 02, 88, 62x2
03/08/2023 41,98,06,04 Trượt
02/08/2023 43,75,09,72 Trúng 43
01/08/2023 25,28,04,82 Trúng 25, 28, 04
31/07/2023 61,36,41,83 Trúng 61x2, 36, 41, 83
30/07/2023 28,72,35,75 Trúng 28, 72, 35x2, 75
29/07/2023 59,77,95,14 Trúng 59
28/07/2023 48,74,84,83 Trúng 48, 74, 84, 83
27/07/2023 88,29,40,76 Trúng 88, 29, 40
26/07/2023 68,30,61,77 Trượt
25/07/2023 64,25,24,34 Trúng 64
24/07/2023 53,34,90,47 Trúng 53, 34, 90x2
23/07/2023 60,87,12,43 Trúng 60, 87
22/07/2023 98,96,91,56 Trượt
21/07/2023 42,67,76,65 Trúng 42, 67
20/07/2023 38,59,15,62 Trúng 38x2, 59, 15, 62
19/07/2023 48,02,60,46 Trúng 48, 02, 60
18/07/2023 76,24,55,50 Trúng 76, 24, 55, 50
17/07/2023 78,89,91,50 Trúng 78x2, 89, 91
16/07/2023 20,99,53,84 Trúng 20x2
15/07/2023 37,25,12,56 Trượt
14/07/2023 97,18,71,42 Trúng 97, 18, 71
13/07/2023 01,94,68,21 Trúng 01
12/07/2023 12,23,45,81 Trúng 12, 23
11/07/2023 36,19,70,28 Trúng 36, 19, 70
10/07/2023 90,95,51,87 Trúng 90, 95, 51, 87
09/07/2023 22,32,76,06 Trúng 22, 32, 76, 06
08/07/2023 15,95,49,32 Trúng 15
07/07/2023 74,93,13,01 Trúng 74, 93
06/07/2023 83,19,63,77 Trúng 83, 19x2
05/07/2023 91,74,45,95 Trúng 91
04/07/2023 03,77,48,83 Trúng 03, 77, 48, 83
03/07/2023 24,02,67,41 Trúng 24x2, 02, 67
02/07/2023 79,95,59,41 Trúng 79x2, 95x2
01/07/2023 18,04,85,43 Trúng 18
30/06/2023 22,58,54,37 Trúng 22x2
29/06/2023 01,13,45,94 Trúng 01, 13
28/06/2023 65,82,62,10 Trúng 65, 82
27/06/2023 79,67,42,01 Trúng 79
26/06/2023 19,01,22,16 Trượt
25/06/2023 95,46,14,96 Trúng 95, 46x2
24/06/2023 03,56,33,39 Trúng 03, 56, 33, 39
23/06/2023 85,07,77,93 Trúng 85, 07
22/06/2023 63,62,05,18 Trượt
21/06/2023 83,24,78,75 Trúng 83, 24, 78, 75
20/06/2023 29,08,73,05 Trúng 29, 08, 73
19/06/2023 91,64,24,89 Trúng 91, 64, 24
18/06/2023 53,39,26,23 Trúng 53, 39, 26, 23
17/06/2023 01,82,93,81 Trúng 01
16/06/2023 73,18,63,51 Trượt
15/06/2023 33,87,85,20 Trúng 33
14/06/2023 11,80,16,74 Trúng 11
13/06/2023 44,83,75,85 Trúng 44, 83
12/06/2023 22,64,21,13 Trượt
11/06/2023 68,67,60,09 Trúng 68, 67, 60
10/06/2023 84,22,58,28 Trúng 84, 22, 58, 28
09/06/2023 83,66,86,76 Trúng 83, 66, 86, 76
08/06/2023 92,18,70,27 Trúng 92, 18
07/06/2023 57,22,32,12 Trúng 57, 22
06/06/2023 58,31,66,77 Trúng 58, 31
05/06/2023 65,46,69,01 Trúng 65, 46x2
04/06/2023 50,15,63,91 Trúng 50, 15
03/06/2023 45,12,81,22 Trúng 45, 12
02/06/2023 51,17,06,49 Trúng 51
01/06/2023 20,28,82,21 Trúng 20, 28, 82, 21
31/05/2023 27,47,18,65 Trượt
30/05/2023 37,18,85,14 Trúng 37x2, 18, 85
29/05/2023 81,87,57,28 Trượt
28/05/2023 72,92,36,82 Trúng 72
27/05/2023 01,79,31,91 Trúng 01, 79, 31, 91
26/05/2023 51,43,37,82 Trúng 51
25/05/2023 08,02,96,40 Trúng 08, 02, 96
24/05/2023 40,25,83,24 Trúng 40
23/05/2023 21,76,00,69 Trúng 21
22/05/2023 14,82,84,63 Trúng 14, 82, 84, 63
21/05/2023 14,83,88,98 Trượt
20/05/2023 88,08,14,46 Trúng 88
19/05/2023 12,75,07,42 Trúng 12
18/05/2023 27,52,37,23 Trúng 27, 52, 37
17/05/2023 13,72,05,08 Trúng 13x2, 72
16/05/2023 31,70,92,59 Trúng 31x2, 70, 92, 59
15/05/2023 53,46,33,12 Trúng 53x2
14/05/2023 56,36,52,15 Trúng 56, 36, 52
13/05/2023 91,08,44,15 Trúng 91, 08, 44, 15x2
12/05/2023 73,74,59,61 Trượt
11/05/2023 84,08,10,94 Trúng 84
10/05/2023 49,46,59,95 Trúng 49, 46, 59x2
09/05/2023 38,83,52,64 Trúng 38, 83, 52, 64
08/05/2023 83,16,41,65 Trúng 83, 16, 41
07/05/2023 64,42,21,07 Trúng 64, 42, 21
06/05/2023 16,37,15,63 Trúng 16x2, 37
05/05/2023 94,26,24,03 Trúng 94, 26, 24
04/05/2023 87,97,68,38 Trúng 87, 97, 68
03/05/2023 30,47,42,77 Trượt
02/05/2023 81,76,92,38 Trúng 81
01/05/2023 91,80,63,07 Trúng 91, 80x2
30/04/2023 62,19,27,63 Trúng 62, 19, 27, 63
29/04/2023 98,87,27,74 Trúng 98
28/04/2023 93,96,41,46 Trúng 93, 96x2
27/04/2023 32,25,69,56 Trúng 32
26/04/2023 60,41,90,30 Trúng 60, 41x2, 90, 30
25/04/2023 09,37,46,18 Trúng 09
24/04/2023 63,26,48,46 Trúng 63, 26, 48, 46
23/04/2023 92,62,51,79 Trúng 92, 62, 51x2, 79
22/04/2023 63,42,77,17 Trúng 63, 42, 77
21/04/2023 17,91,64,81 Trúng 17, 91
20/04/2023 39,93,00,38 Trúng 39, 93, 00, 38
19/04/2023 42,41,12,44 Trượt
18/04/2023 86,60,26,42 Trúng 86
17/04/2023 41,23,74,99 Trúng 41, 23x2, 74, 99
16/04/2023 77,43,81,76 Trúng 77, 43
15/04/2023 20,99,32,98 Trúng 20, 99
14/04/2023 57,32,49,24 Trúng 57, 32x2, 49
13/04/2023 73,24,94,22 Trượt
12/04/2023 57,97,69,66 Trúng 57, 97, 69, 66
11/04/2023 10,34,38,66 Trượt
10/04/2023 54,63,73,75 Trúng 54, 63

Dàn lô 4 số miền Bắc – Chia sẻ các phương pháp soi cầu vip ăn ngay

Hình thức lô đề thu hút được lượng lớn người tham gia hiện nay. Đặc biệt nếu bạn biết cách tạo dàn đề, vào tiền thì tỷ lệ thắng sẽ rất cao. Đây là cách chơi sẽ giúp người chơi hạn chế rủi ro một cách tốt nhất. Trong đó dàn lô 4 số miền Bắc là một gợi ý mà bạn có thể lựa chọn. Để nắm được thông tin cách chơi chính xác, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Soicauvip666.

1. Thông tin về dàn lô 4 số miền Bắc anh em cần biết

Dàn lô 4 số miền Bắc là phương pháp soi cầu lô phổ biến đang được nhiều người lựa chọn. Với trò chơi này, bạn sẽ phải tìm ra 4 con số may mắn có tỷ lệ trúng cao. Người chơi có thể chơi theo ngày hoặc đánh theo khung tùy theo tính toán. Dàn đề này có nhiều ưu điểm nổi bật như:

Thông tin về dàn lô 4 số miền Bắc anh em cần biết
Thông tin về dàn lô 4 số miền Bắc anh em cần biết
 • Cách chơi đơn giản và không phải bỏ quá nhiều vốn để chơi.
 • Đảm bảo mang lại tỷ lệ thắng khá cao
 • Mức độ an toàn cao so với cách đánh song thủ.
 • So với cách chơi truyền thống, mức độ hiệu quả cao hơn nhiều lần

Tuy có những ưu điểm nhưng dàn đề 4 số vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, đối với người mới bắt đầu tìm bộ số sẽ rất khó khăn. Bạn cần đầu tư thời gian nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng.

2. Gợi ý các phương pháp lập dàn lô 4 số miền Bắc hiệu quả

Đối với nhiều anh em đã có kinh nghiệm đánh lô đề nhiều năm thì việc soi cầu dàn đề 4 số sẽ không khó khăn gì. Tuy nhiên đối với những bạn mới chơi lô tô sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi áp dụng cách soi cầu này. Đừng lo, dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp một số cách soi lập dàn lô 4 số miền Bắc cực hot hiện nay.

Gợi ý các phương pháp lập dàn lô 4 số miền Bắc hiệu quả
Gợi ý các phương pháp lập dàn lô 4 số miền Bắc hiệu quả

2.1. Soi cầu động

Phương pháp bắt cầu 4 số 247 được đánh giá là dễ làm quen và khá giống với cách soi cầu truyền thống. Điểm khác biệt lớn nhất trong phương pháp nuôi 4 số vip là bạn sẽ chơi cầu động và nuôi lô trong vài ngày rồi nghỉ. Sau đó, tiếp tục nuôi trở lại theo một chu kỳ mới. Cách chơi này cho tỷ lệ thắng khá cao.

2.2. Soi cầu lô rơi

Phương pháp soi cầu này phù hợp với những người mới chơi lô đề vì cách áp dụng đơn giản. Người chơi có thể linh hoạt sử dụng 2 phương pháp bắt lô rơi sau đây:

 • Lô rơi từ đề: Tìm cầu lô giống với con đề đã xuất hiện ngày hôm trước. Thông thường thời gian rơi của nó sẽ giao động từ 3 đến 5 ngày. Đặc biệt hôm trước nếu đề có đầu về là 9 thì khả năng hôm nay lô rơi là cực cao.
 • Lô rơi từ lô: Thường khi có lô nổ sẽ về đúng vị trí nó đã rơi ngày hôm trước. Do đó, bạn cần chú ý hơn và nên đánh theo cặp sẽ dễ trúng hơn.

2.3. Bắt dàn đề 4 số theo hình tam giác

Phương pháp này có thể hiểu nôm na là sử dụng dãy số sắp xếp theo hình tam giác trong bảng kết quả xổ số. Từ kết quả này, bạn sẽ vẽ một tam giác để nối các số của lần mở thưởng ngày hôm trước. Trong tam giác này bạn thấy lô nào đẹp và phù hợp với mình thì chọn lô đó.

Bắt dàn đề 4 số theo hình tam giác
Bắt dàn đề 4 số theo hình tam giác

Ví dụ: Bạn thấy trong kết quả giải xổ số có 3 con số 8, 7, 8. Bạn chỉ cần lập thành cặp số 878 với tâm là số 6. Đồng thời bạn cũng có thể tiếp tục chọn con 87 làm bạch thủ lô cho mình.

2.4. Soi cầu bạch thủ

Phương pháp soi cầu 4 số này được nhiều người chơi lô đề ưa thích từ nhiều năm nay. Với cách chơi này bạn nên áp dụng cùng với phương pháp bạch thủ lô hình quả trám sẽ có cơ hội chiến thắng lên đến 90%.

Khi áp dụng cùng với cách soi cầu bạch thủ hình quả trám, bạn chỉ cần dựa vào kết quả xổ số ngày hôm trước. Nếu tìm được 3 dãy số liên tiếp và có dạng quả trám theo cấu trúc như: B-A BA-B thì bạn hãy chọn ngay cặp số AB và BA để chọn làm dàn đề 4 số vip.

3. Một số lưu ý khi lập dàn lô 4 số miền Bắc

Bên cạnh những thông tin về cách soi dàn lô 4 số, để nuôi hiệu quả, hãy bỏ túi những lưu ý chia sẻ sau đây:

 • Người chơi muốn có được dàn đề đẹp nhất thì phải phân tích và tìm hiểu các thống kê. Ít nhất là trong 6 tháng gần nhất để có độ chính xác cao.
 • Khi chơi bạn phải thường xuyên so sánh tổng của các số đầu, số đuôi, số giữa để có thể phản xạ kịp thời.
 • Nếu trong giải đặc biệt có số 0 ở giữa. Thì bạn nên nuôi bộ đề chạm 0 trong 3 ngày liên tiếp để nắm chắc phần thắng.
 • Thường xuyên tổng kết và thống kê các giải đặc biệt trong tuần. Sử dụng tổng của các số xuất hiện thường xuyên nhất để tính tổng của đề cương.
 • Trước khi tạo dàn đề, bạn cần nghiên cứu kỹ và tính toán trước các thông số. Điều này đảm bảo giảm thiểu rủi ro tối đa. Giúp bạn không bị hao hụt nhiều.

4. Lời kết lại

Hi vọng những thông tin mà Soi cầu vip 666 vừa chia sẻ trên đây sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến ​​thức thiết thực. Qua đó nắm được cách lập dàn lô 4 số miền Bắc hiệu quả để áp dụng và thắng lớn. Tuy nhiên anh em cũng hãy cân nhắc giữa con số và tài chính. Để mang về cho mình xác suất trúng cao nhất có thể.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]