THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô 5 số miền Bắc
Ngày Dàn lô 5 số miền Bắc Kết quả
26/09/2023
25/09/2023 51,65,47,94,69 Trúng 51, 65x2
24/09/2023 05,11,40,84,53 Trúng 05x2, 40, 84
23/09/2023 97,40,50,71,10 Trúng 97, 40, 50, 71, 10
22/09/2023 50,97,84,90,57 Trúng 50, 97, 84, 90
21/09/2023 94,87,96,95,93 Trúng 94x2
20/09/2023 07,15,22,42,73 Trúng 07x2, 15, 22
19/09/2023 18,65,37,70,43 Trúng 18, 65
18/09/2023 52,87,19,54,76 Trúng 52, 87, 19, 54, 76
17/09/2023 53,37,15,67,81 Trúng 53
16/09/2023 94,17,85,72,48 Trúng 94, 17, 85
15/09/2023 00,83,10,19,25 Trúng 00
14/09/2023 81,33,47,71,51 Trúng 81, 33
13/09/2023 27,59,25,85,18 Trúng 27, 59
12/09/2023 24,37,97,03,39 Trúng 24, 37, 97, 03, 39x2
11/09/2023 75,62,41,94,84 Trúng 75, 62, 41, 94
10/09/2023 35,64,04,02,08 Trúng 35, 64, 04, 02x2, 08
09/09/2023 81,10,13,49,79 Trúng 81, 10, 13, 49, 79
08/09/2023 97,90,91,55,17 Trúng 97, 90, 91, 55, 17
07/09/2023 62,12,14,19,77 Trúng 62, 12x2, 14, 19x2, 77
06/09/2023 81,24,93,90,45 Trúng 81, 24x3, 93
05/09/2023 97,49,96,09,55 Trúng 97x2, 49x2, 96x2, 09, 55
04/09/2023 55,36,60,25,64 Trúng 55, 36, 60, 25
03/09/2023 21,90,88,22,85 Trúng 21x2
02/09/2023 49,04,05,60,27 Trượt
01/09/2023 21,09,92,86,17 Trúng 21, 09, 92
31/08/2023 29,05,11,92,94 Trúng 29, 05, 11, 92
30/08/2023 74,23,79,60,49 Trúng 74
29/08/2023 72,40,30,60,96 Trúng 72, 40, 30x2
28/08/2023 85,65,75,11,06 Trúng 85, 65, 75, 11, 06
27/08/2023 31,19,09,54,16 Trượt
26/08/2023 02,77,11,79,89 Trượt
25/08/2023 10,90,17,95,13 Trúng 10
24/08/2023 31,63,95,30,38 Trượt
23/08/2023 21,57,72,87,27 Trúng 21, 57, 72, 87
22/08/2023 89,42,35,75,38 Trúng 89
21/08/2023 98,97,21,71,06 Trúng 98, 97, 21, 71
20/08/2023 45,29,44,87,48 Trúng 45
19/08/2023 99,45,37,30,51 Trúng 99, 45, 37, 30, 51
18/08/2023 18,13,59,64,30 Trúng 18, 13, 59x2
17/08/2023 12,86,98,57,84 Trúng 12, 86, 98x2, 57, 84x2
16/08/2023 08,68,50,11,89 Trúng 08, 68
15/08/2023 08,22,77,68,13 Trúng 08x2, 22, 77, 68
14/08/2023 05,63,32,11,95 Trúng 05, 63, 32, 11, 95
13/08/2023 34,01,48,22,50 Trúng 34, 01, 48x2, 22
12/08/2023 32,72,43,86,91 Trúng 32x2, 72, 43, 86, 91
11/08/2023 27,51,58,38,90 Trúng 27, 51
10/08/2023 79,09,04,91,11 Trúng 79x2, 09
09/08/2023 13,78,25,58,54 Trúng 13x2
08/08/2023 77,96,67,99,29 Trúng 77, 96, 67
07/08/2023 07,42,18,46,86 Trúng 07, 42, 18, 46, 86
06/08/2023 52,87,35,74,40 Trượt
05/08/2023 51,75,33,94,83 Trúng 51, 75, 33, 94x2, 83
04/08/2023 88,02,27,00,17 Trúng 88, 02, 27
03/08/2023 30,08,72,11,59 Trúng 30, 08, 72x2
02/08/2023 10,52,86,89,68 Trúng 10, 52, 86
01/08/2023 72,20,21,09,37 Trúng 72, 20, 21, 09x2, 37
31/07/2023 02,39,31,76,91 Trúng 02x2, 39, 31, 76
30/07/2023 28,72,89,43,01 Trúng 28, 72, 89, 43
29/07/2023 56,00,37,11,12 Trúng 56, 00
28/07/2023 68,26,76,01,25 Trúng 68, 26
27/07/2023 28,79,81,56,01 Trúng 28, 79
26/07/2023 15,88,09,35,39 Trượt
25/07/2023 31,76,33,42,62 Trúng 31, 76
24/07/2023 62,66,52,37,56 Trúng 62, 66, 52x2, 37, 56
23/07/2023 68,72,52,17,01 Trượt
22/07/2023 90,19,34,26,67 Trúng 90, 19, 34, 26, 67
21/07/2023 52,95,07,87,43 Trúng 52, 95
20/07/2023 84,38,94,43,31 Trúng 84, 38x2
19/07/2023 08,26,28,87,00 Trượt
18/07/2023 85,30,04,57,47 Trúng 85, 30
17/07/2023 95,52,10,48,06 Trúng 95x2, 52, 10, 48, 06
16/07/2023 17,94,62,79,33 Trúng 17, 94
15/07/2023 93,51,20,28,82 Trúng 93
14/07/2023 58,92,28,49,46 Trúng 58x2, 92, 28x3, 49, 46
13/07/2023 64,20,47,48,04 Trúng 64
12/07/2023 16,23,55,14,96 Trúng 16, 23, 55
11/07/2023 23,70,16,13,81 Trúng 23, 70, 16, 13
10/07/2023 87,84,88,14,62 Trúng 87, 84, 88, 14, 62
09/07/2023 37,99,35,00,75 Trúng 37
08/07/2023 56,80,75,41,40 Trúng 56, 80
07/07/2023 22,64,30,89,73 Trượt
06/07/2023 22,62,60,89,21 Trúng 22
05/07/2023 67,40,44,73,47 Trúng 67, 40, 44, 73x2, 47
04/07/2023 31,58,89,03,36 Trúng 31, 58, 89, 03
03/07/2023 93,56,11,48,47 Trượt
02/07/2023 75,02,72,34,47 Trúng 75, 02
01/07/2023 16,88,81,30,66 Trúng 16
30/06/2023 96,27,78,16,52 Trúng 96
29/06/2023 83,38,98,19,91 Trúng 83x2, 38, 98
28/06/2023 65,35,38,81,08 Trúng 65
27/06/2023 23,07,68,67,85 Trúng 23, 07x2
26/06/2023 93,95,42,56,52 Trúng 93x2, 95, 42
25/06/2023 87,73,89,61,51 Trúng 87, 73, 89
24/06/2023 61,69,72,89,86 Trúng 61, 69, 72, 89
23/06/2023 68,79,35,43,02 Trượt
22/06/2023 13,68,85,40,03 Trúng 13, 68
21/06/2023 55,90,22,35,07 Trúng 55, 90x2, 22
20/06/2023 82,07,15,06,80 Trúng 82, 07, 15x2, 06
19/06/2023 79,25,68,38,88 Trúng 79
18/06/2023 13,19,53,99,80 Trúng 13, 19, 53, 99x2
17/06/2023 88,13,02,57,99 Trúng 88
16/06/2023 72,96,49,55,77 Trúng 72, 96, 49, 55
15/06/2023 37,13,07,73,02 Trúng 37, 13, 07
14/06/2023 36,60,97,59,98 Trúng 36
13/06/2023 50,19,22,82,23 Trúng 50
12/06/2023 39,72,85,65,46 Trúng 39x2
11/06/2023 21,17,12,30,72 Trúng 21x2
10/06/2023 45,22,70,71,26 Trúng 45, 22
09/06/2023 91,88,86,12,56 Trúng 91, 88x2, 86
08/06/2023 92,48,25,72,80 Trúng 92, 48, 25, 72
07/06/2023 46,16,82,26,14 Trúng 46, 16, 82x2, 26, 14
06/06/2023 90,18,86,13,22 Trúng 90, 18, 86, 13, 22
05/06/2023 79,83,50,64,30 Trúng 79, 83x2, 50
04/06/2023 15,67,97,89,72 Trúng 15, 67x2, 97, 89
03/06/2023 12,93,08,72,63 Trúng 12, 93, 08x2
02/06/2023 18,95,57,87,35 Trượt
01/06/2023 88,29,97,08,22 Trúng 88, 29
31/05/2023 16,79,84,12,02 Trúng 16, 79, 84, 12, 02
30/05/2023 33,96,46,40,68 Trúng 33, 96, 46, 40, 68
29/05/2023 34,36,53,20,41 Trúng 34, 36, 53
28/05/2023 98,43,11,16,54 Trượt
27/05/2023 75,46,44,49,21 Trúng 75, 46, 44, 49
26/05/2023 72,88,48,45,27 Trúng 72, 88, 48
25/05/2023 00,96,02,81,49 Trúng 00x3, 96, 02, 81, 49
24/05/2023 72,17,46,10,93 Trúng 72, 17
23/05/2023 27,17,82,51,98 Trúng 27, 17, 82x2, 51
22/05/2023 65,80,25,32,28 Trúng 65
21/05/2023 21,52,80,91,62 Trúng 21x2
20/05/2023 79,33,44,53,61 Trúng 79x2, 33
19/05/2023 50,56,57,90,40 Trúng 50, 56x3, 57
18/05/2023 81,32,37,52,99 Trúng 81, 32x3, 37, 52, 99
17/05/2023 76,24,13,27,33 Trúng 76, 24, 13x2
16/05/2023 37,02,82,70,69 Trúng 37, 02, 82x2, 70
15/05/2023 20,48,40,83,41 Trúng 20
14/05/2023 53,70,08,85,43 Trúng 53x2, 70, 08, 85, 43x2
13/05/2023 53,57,79,77,61 Trượt
12/05/2023 50,81,12,33,39 Trúng 50, 81
11/05/2023 90,80,69,71,79 Trúng 90, 80, 69, 71
10/05/2023 43,96,92,73,71 Trúng 43, 96
09/05/2023 21,08,25,50,84 Trúng 21, 08, 25
08/05/2023 21,71,32,48,08 Trúng 21, 71x2, 32, 48
07/05/2023 87,42,65,63,47 Trúng 87, 42, 65
06/05/2023 68,96,13,81,02 Trúng 68
05/05/2023 06,97,64,13,01 Trượt
04/05/2023 28,30,82,15,48 Trúng 28
03/05/2023 37,91,14,25,02 Trúng 37
02/05/2023 98,52,30,14,85 Trúng 98, 52, 30
01/05/2023 74,88,16,12,22 Trúng 74, 88, 16, 12, 22
30/04/2023 63,46,37,83,19 Trúng 63, 46, 37, 83x2, 19
29/04/2023 64,52,03,23,44 Trúng 64, 52, 03, 23
28/04/2023 62,53,57,34,07 Trúng 62, 53, 57
27/04/2023 24,84,16,73,93 Trúng 24, 84, 16, 73x2, 93
26/04/2023 90,33,05,18,61 Trúng 90
25/04/2023 38,73,21,18,37 Trúng 38, 73
24/04/2023 73,09,48,90,41 Trúng 73, 09, 48
23/04/2023 35,11,40,00,75 Trúng 35
22/04/2023 23,24,43,39,45 Trúng 23, 24x2, 43, 39
21/04/2023 17,62,58,40,57 Trúng 17, 62
20/04/2023 59,53,22,84,08 Trúng 59
19/04/2023 36,71,63,91,79 Trúng 36
18/04/2023 25,81,30,74,11 Trúng 25, 81, 30, 74
17/04/2023 11,50,04,18,17 Trúng 11, 50, 04, 18
16/04/2023 27,26,41,24,55 Trúng 27, 26, 41, 24
15/04/2023 83,91,20,11,90 Trúng 83, 91, 20, 11
14/04/2023 32,08,54,14,64 Trúng 32x2
13/04/2023 46,65,11,89,69 Trúng 46, 65, 11, 89
12/04/2023 96,66,72,83,32 Trúng 96, 66
11/04/2023 71,41,67,63,66 Trúng 71x2
10/04/2023 63,39,34,80,67 Trúng 63, 39, 34, 80
09/04/2023 74,83,04,94,00 Trúng 74
08/04/2023 20,75,93,64,46 Trúng 20, 75
07/04/2023 47,64,65,06,29 Trúng 47x2, 64, 65, 06, 29
06/04/2023 42,05,28,90,72 Trúng 42, 05x2
05/04/2023 47,09,16,43,39 Trúng 47
04/04/2023 59,01,45,79,73 Trúng 59x2, 01, 45x2
03/04/2023 89,62,94,88,74 Trúng 89
02/04/2023 95,07,57,25,64 Trúng 95, 07, 57x2
01/04/2023 62,56,61,20,80 Trúng 62, 56, 61
31/03/2023 34,41,92,51,83 Trúng 34, 41, 92, 51, 83
30/03/2023 75,32,34,19,88 Trúng 75, 32
29/03/2023 61,91,36,42,02 Trúng 61, 91
28/03/2023 17,67,62,48,53 Trúng 17, 67
27/03/2023 05,77,75,50,49 Trúng 05
26/03/2023 84,87,49,04,54 Trượt
25/03/2023 84,27,61,66,19 Trúng 84
24/03/2023 52,85,18,05,76 Trúng 52x2, 85x2
23/03/2023 84,61,91,70,72 Trúng 84x2, 61, 91x2, 70, 72
22/03/2023 47,58,72,66,27 Trượt
21/03/2023 39,62,20,17,02 Trúng 39, 62, 20
20/03/2023 32,54,05,11,89 Trúng 32, 54, 05
19/03/2023 56,55,53,76,06 Trúng 56x4
18/03/2023 22,03,23,70,44 Trúng 22, 03, 23, 70, 44x2
17/03/2023 43,89,08,79,26 Trúng 43, 89, 08, 79
16/03/2023 83,97,12,98,54 Trúng 83, 97, 12
15/03/2023 49,00,03,86,20 Trúng 49x2, 00, 03, 86
14/03/2023 09,43,99,64,84 Trúng 09
13/03/2023 56,05,59,63,35 Trúng 56, 05
12/03/2023 45,95,99,66,39 Trúng 45, 95, 99, 66, 39
11/03/2023 94,30,99,35,72 Trúng 94x2
10/03/2023 10,71,50,76,63 Trúng 10
09/03/2023 47,13,21,59,20 Trúng 47, 13, 21x2
08/03/2023 26,77,44,17,29 Trúng 26
07/03/2023 41,14,45,52,09 Trúng 41x2, 14, 45
06/03/2023 87,83,11,04,80 Trúng 87, 83
05/03/2023 32,86,60,87,26 Trúng 32, 86, 60, 87, 26
04/03/2023 96,42,94,32,35 Trúng 96
03/03/2023 53,73,35,38,02 Trúng 53x2, 73, 35
02/03/2023 11,19,52,43,06 Trượt
01/03/2023 55,93,46,12,26 Trúng 55, 93x2, 46, 12
28/02/2023 90,34,93,62,30 Trúng 90x2
27/02/2023 71,67,25,22,73 Trúng 71, 67
26/02/2023 71,19,79,34,58 Trúng 71x2, 19
25/02/2023 20,11,02,37,72 Trượt
24/02/2023 17,93,95,41,92 Trúng 17, 93, 95, 41
23/02/2023 32,05,72,09,00 Trúng 32, 05
22/02/2023 03,20,55,35,91 Trúng 03
21/02/2023 67,08,86,17,82 Trúng 67, 08x2, 86x2, 17x2, 82x2
20/02/2023 96,54,75,85,46 Trúng 96, 54, 75, 85
19/02/2023 75,07,62,82,70 Trúng 75, 07, 62, 82, 70
18/02/2023 78,98,30,83,43 Trúng 78x2, 98
17/02/2023 88,35,97,86,00 Trúng 88, 35x2
16/02/2023 91,95,39,67,27 Trúng 91, 95, 39
15/02/2023 66,80,43,30,09 Trúng 66, 80
14/02/2023 93,36,67,57,76 Trúng 93
13/02/2023 51,99,37,20,98 Trúng 51, 99, 37, 20
12/02/2023 42,09,11,31,73 Trúng 42, 09, 11
11/02/2023 60,19,91,65,34 Trúng 60, 19, 91, 65, 34
10/02/2023 57,53,68,01,74 Trúng 57, 53
09/02/2023 53,01,56,70,63 Trúng 53, 01, 56, 70
08/02/2023 64,76,93,73,37 Trúng 64, 76, 93
07/02/2023 98,65,11,24,94 Trúng 98, 65x2, 11
06/02/2023 17,31,82,03,05 Trúng 17, 31
05/02/2023 94,95,63,91,14 Trúng 94x2, 95
04/02/2023 74,00,22,77,34 Trúng 74x2, 00, 22, 77x2, 34
03/02/2023 72,19,92,85,81 Trượt
02/02/2023 90,38,01,98,07 Trúng 90, 38
01/02/2023 92,74,54,29,61 Trúng 92, 74, 54, 29, 61
31/01/2023 57,55,17,47,60 Trúng 57, 55
30/01/2023 65,70,89,53,33 Trúng 65, 70, 89
29/01/2023 48,63,99,09,49 Trúng 48x2

Dàn lô 5 số miền Bắc – Phương pháp soi cầu lấy số đẹp cho anh em vào bờ

Để có được những phương pháp chơi lô chính xác nhất và có xác suất trúng cao nhất. Người chơi cần tìm và học các phương pháp soi cầu hiệu quả. Trong quá trình nuôi lô của mình, người chơi nên sáng suốt để chọn cho mình một con lô chất lượng. Dưới đây là những chia sẽ liên quan đến dàn lô 5 số miền Bắc mà bạn có thể tham khảo.

1. Dàn lô 5 số miền Bắc là gì?

Dàn lô 5 số miền Bắc có lẽ là dàn đề có số lượng ít nhất trong tất cả các dàn đề. Anh em nào ở miền Bắc hoặc chuyên gia chơi lô đề kiểu miền Bắc chắc hẳn rất rành về dạng đề này. Vậy định nghĩa chính xác cho dạng đề này là gì?

Dàn lô 5 số miền Bắc là gì?
Dàn lô 5 số miền Bắc là gì?

Dàn lô 5 số là dàn lô mà trong một dãy số người chơi phải chọn ra 5 số. Dùng 5 số này để tham gia lô đề với hy vọng trúng thưởng lớn. Đây giống như một loại xổ số bình dấn và dễ chơi với mọi nhà.

Tuy số lượng ít nhưng anh em vẫn có thể nuôi lô đề theo khung. Lấy 5 số này bạn cho là may mắn để tranh giải 7 và giải đặc biệt.

2. Ưu nhược điểm của dàn lô 5 số miền Bắc?

Nhiều người mới chơi lô đề thường chọn dàn đề 5 số miền Bắc. Vì ưu điểm đầu tiên của nó là dễ chơi. Vì chỉ có 5 số nên bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng lập dàn đề để chơi.

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm và kiến ​​thức mà mơ hồ tham gia dàn đề 10 số hay 50 số thì bạn sẽ phải dở khóc dở cười. Ghi chép lịch sử, sắp xếp, kết hợp các con số và được đến 50 con số cũng mất ba ngày ba đêm.

Bên cạnh đó, vì chỉ chơi 5 số nên anh em có số vốn khiêm tốn vẫn có thể tự tin và thoải mái chơi trò này. Bạn cũng dễ dàng chia tiền, phân vốn cho các con số và đủ tỉnh táo. Để xử lý các vấn đề đặt cược và mua lô hợp lý. Anh em chơi trò này nhưng nếu biết cách chia tỷ lệ hay soi cầu thì tỷ lệ thắng khá cao.

Tuy nhiên, một nhược điểm của dàn đề này là khá kén người chơi về tính cách. Những người chơi thiếu kiên nhẫn, bốc đồng. Không thích chờ đợi thường khó thắng khi chơi dàn đề 5 số.

3. Cách soi cầu lô dựa vào dàn lô 5 số miền Bắc hiệu quả

Đừng nghĩ 5 số là mình cứ đánh đánh, đánh ngẫu nhiên nhé. Dù có bao nhiêu con thì vẫn có cách để anh em lập lô đề uy tín, có chiến lược và dễ trúng. Hãy cùng tìm hiểu 3 cách soi cầu trên dàn đề 5 số hiệu quả sau đây.

Cách soi cầu lô dựa vào dàn lô 5 số miền Bắc hiệu quả
Cách soi cầu lô dựa vào dàn lô 5 số miền Bắc hiệu quả

3.1. Dàn lô 5 số đánh trong ngày

Anh em nào vốn đã mạnh và thích đánh kiểu “được ăn cả ngã về không”. Thì có thể tham khảo phương pháp nuôi 5 số để đánh hàng ngày. Khả năng nổ khi bạn chơi 5 số trong ngày sẽ thấp hơn so với việc bạn đánh 1 lần 20, thậm chí 50 số. Nhưng nếu bạn tính toán cẩn thận và có một chút may mắn. Bạn vẫn sẽ ăn rất lớn dù bỏ số vốn bỏ ra nhỏ.

Để có được dàn lô 5 số miền Bắc đánh vào một ngày. Trước hết bạn phải nắm được quy luật ngũ hành và bát quái mà cha ông ta đã truyền lại từ xưa. Các số 0 – 9 sẽ thuộc hệ Càn, 1 – 8 thuộc hệ Đoài. Ly là số 2, tăng thêm 1 số 3 là Chấn, Khảm, Cấn, Khôn lần lượt là số 5, 6, 7, 8.

3.2. Dàn đề 5 số khung 3 ngày

Đây là cách phổ biến nhất và được khuyên dùng để chơi. Tuy hơi khó khăn trong việc ghi lại lịch sử cầu và tính toán nhưng thành quả mà bạn có được khi ghi dàn đề 5 số nuôi khung 3 ngày chắc chắn sẽ là trái ngọt.

Đừng ngại khó khăn, hãy đọc kỹ hướng dẫn của  Soicauvip666 và làm theo. Khoảng 2, 3 lần là bạn sẽ thành thạo lấy số cho khung 3 ngày ngay. Luật chơi khá đơn giản, bạn sẽ lấy 5 số cuối của XSMB hôm trước. Ta ghép với số đầu và ghép với 5 số 0 – 1 – 2 – 3 – 4.

Một ví dụ cho dễ hiểu, giả sử dàn 5 số hôm trước trúng 5 số là 24, 11, 52, 21, 34. Bạn lấy cho mình 5 số đuôi 4, 1, 2, 1, 3. Bạn ghép 5 số này lại với 0 – 1 – 2 – 3 – 4. Để tạo thành một dãy 5 chữ số mới là 40, 11, 22, 13, 34.

Với 5 con này bạn đi phá đảo trong 3 ngày. Hết 3 ngày, vòng lặp lại tiếp tục lại.  Lấy số may mắn của lô trước để ghép lại tạo dàn mới.

3.3. Dàn đề  5 số đánh quanh năm

Đây là phương án cuối cùng khi gặp anh em muốn chơi lotto mà lười. Bạn chọn 5 số và dùng 5 số này để chơi tất cho đến khi trúng.

Nhưng bạn phải biết vì chỉ có 5 con nên khả năng bạn thắng khá thấp. Có khi bạn cược cả tháng trời mà vẫn không thắng được. Lời khuyên chân thành là bạn không nên chơi theo cách này. Tiêu tiền một cách mù quáng và hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi như thế này là rất rủi ro.

4. Một số lời khuyên khi chơi dàn đề 5 số miền Bắc

Có 2 điều bạn cần lưu ý khi chơi dàn đề 5 số. Đầu tiên là số vốn bạn chắc chắn có thể bỏ ra và thứ hai là khung thời gian mong muốn. Hai tiêu chí này thông thường sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Tốt nhất anh em hãy đi từ số vốn của mình rồi chọn khung ngày đánh phù hợp.

Một số lời khuyên khi chơi dàn đề 5 số miền Bắc
Một số lời khuyên khi chơi dàn đề 5 số miền Bắc

Lúc này bạn có thể tham khảo các tỷ lệ vào tiền khung tiền 3 ngày phù hợp để tăng tỷ lệ win cho mình. Mách nhỏ cho người chơi là hầu hết xác suất nổ sẽ rơi vào thứ 2 và thứ 3. Bạn phải là người chơi may mắn đặt cược vào 5 số để đặt cược trong ngày đầu tiên.

5. Lời kết lại

Qua những thông tin ngắn gọn nhưng đầy đủ về dàn lô 5 số miền Bắc trên đây. Chắc hẳn anh em đã tăng thêm phần tò mò về loại hình cược phổ biến này. Thậm chí muốn luyện tập cách để dễ dàng chiến thắng ngay và luôn. Truy cập Soicauvip666 để đọc thêm về các loại chủ đề khác nhau và hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của bạn.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]