THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô 5 số miền Bắc
Ngày Dàn lô 5 số miền Bắc Kết quả
22/03/2023
21/03/2023 39,62,20,17,02 Trúng 39, 62, 20
20/03/2023 32,54,05,11,89 Trúng 32, 54, 05
19/03/2023 56,55,53,76,06 Trúng 56x4
18/03/2023 22,03,23,70,44 Trúng 22, 03, 23, 70, 44x2
17/03/2023 43,89,08,79,26 Trúng 43, 89, 08, 79
16/03/2023 83,97,12,98,54 Trúng 83, 97, 12
15/03/2023 49,00,03,86,20 Trúng 49x2, 00, 03, 86
14/03/2023 09,43,99,64,84 Trúng 09
13/03/2023 56,05,59,63,35 Trúng 56, 05
12/03/2023 45,95,99,66,39 Trúng 45, 95, 99, 66, 39
11/03/2023 94,30,99,35,72 Trúng 94x2
10/03/2023 10,71,50,76,63 Trúng 10
09/03/2023 47,13,21,59,20 Trúng 47, 13, 21x2
08/03/2023 26,77,44,17,29 Trúng 26
07/03/2023 41,14,45,52,09 Trúng 41x2, 14, 45
06/03/2023 87,83,11,04,80 Trúng 87, 83
05/03/2023 32,86,60,87,26 Trúng 32, 86, 60, 87, 26
04/03/2023 96,42,94,32,35 Trúng 96
03/03/2023 53,73,35,38,02 Trúng 53x2, 73, 35
02/03/2023 11,19,52,43,06 Trượt
01/03/2023 55,93,46,12,26 Trúng 55, 93x2, 46, 12
28/02/2023 90,34,93,62,30 Trúng 90x2
27/02/2023 71,67,25,22,73 Trúng 71, 67
26/02/2023 71,19,79,34,58 Trúng 71x2, 19
25/02/2023 20,11,02,37,72 Trượt
24/02/2023 17,93,95,41,92 Trúng 17, 93, 95, 41
23/02/2023 32,05,72,09,00 Trúng 32, 05
22/02/2023 03,20,55,35,91 Trúng 03
21/02/2023 67,08,86,17,82 Trúng 67, 08x2, 86x2, 17x2, 82x2
20/02/2023 96,54,75,85,46 Trúng 96, 54, 75, 85
19/02/2023 75,07,62,82,70 Trúng 75, 07, 62, 82, 70
18/02/2023 78,98,30,83,43 Trúng 78x2, 98
17/02/2023 88,35,97,86,00 Trúng 88, 35x2
16/02/2023 91,95,39,67,27 Trúng 91, 95, 39
15/02/2023 66,80,43,30,09 Trúng 66, 80
14/02/2023 93,36,67,57,76 Trúng 93
13/02/2023 51,99,37,20,98 Trúng 51, 99, 37, 20
12/02/2023 42,09,11,31,73 Trúng 42, 09, 11
11/02/2023 60,19,91,65,34 Trúng 60, 19, 91, 65, 34
10/02/2023 57,53,68,01,74 Trúng 57, 53
09/02/2023 53,01,56,70,63 Trúng 53, 01, 56, 70
08/02/2023 64,76,93,73,37 Trúng 64, 76, 93
07/02/2023 98,65,11,24,94 Trúng 98, 65x2, 11
06/02/2023 17,31,82,03,05 Trúng 17, 31
05/02/2023 94,95,63,91,14 Trúng 94x2, 95
04/02/2023 74,00,22,77,34 Trúng 74x2, 00, 22, 77x2, 34
03/02/2023 72,19,92,85,81 Trượt
02/02/2023 90,38,01,98,07 Trúng 90, 38
01/02/2023 92,74,54,29,61 Trúng 92, 74, 54, 29, 61
31/01/2023 57,55,17,47,60 Trúng 57, 55
30/01/2023 65,70,89,53,33 Trúng 65, 70, 89
29/01/2023 48,63,99,09,49 Trúng 48x2
28/01/2023 99,16,61,21,72 Trúng 99
27/01/2023 59,89,67,40,85 Trúng 59, 89
26/01/2023 04,85,74,78,22 Trúng 04, 85, 74, 78
25/01/2023 82,28,35,70,72 Trúng 82, 28
20/01/2023 59,86,16,02,10 Trúng 59, 86, 16, 02x2, 10
19/01/2023 16,42,26,32,62 Trúng 16, 42, 26, 32
18/01/2023 95,40,05,19,83 Trúng 95, 40, 05x2
17/01/2023 55,86,39,04,37 Trúng 55, 86, 39, 04
16/01/2023 56,85,32,87,64 Trúng 56x2, 85, 32, 87x2
15/01/2023 04,33,45,09,14 Trúng 04x2, 33, 45x2
14/01/2023 40,34,02,89,41 Trúng 40x2, 34x3, 02
13/01/2023 36,99,78,58,39 Trượt
12/01/2023 85,76,84,79,81 Trúng 85, 84, 79
11/01/2023 47,58,99,57,23 Trượt
10/01/2023 66,56,11,93,07 Trúng 66
09/01/2023 67,11,15,84,86 Trúng 67, 11x2, 15, 84, 86
08/01/2023 82,11,61,87,28 Trúng 82, 11, 61
07/01/2023 63,86,83,31,80 Trượt
06/01/2023 70,73,16,60,91 Trúng 70, 73, 16
05/01/2023 11,89,40,92,37 Trúng 11
04/01/2023 48,25,70,09,53 Trúng 48, 25, 70, 09
03/01/2023 65,78,49,26,50 Trúng 65x2, 78, 49, 26, 50
02/01/2023 83,52,73,51,92 Trúng 83, 52, 73x2
01/01/2023 64,91,14,73,19 Trúng 64, 91, 14, 73
31/12/2022 72,62,98,53,57 Trúng 72, 62
30/12/2022 54,26,60,44,71 Trúng 54, 26, 60
29/12/2022 66,06,85,81,46 Trúng 66, 06
28/12/2022 60,79,31,34,03 Trúng 60, 79, 31, 34, 03
27/12/2022 41,17,40,73,21 Trúng 41
26/12/2022 63,72,26,51,98 Trúng 63, 72, 26
25/12/2022 48,81,77,75,69 Trúng 48, 81
24/12/2022 93,34,31,78,43 Trúng 93, 34
23/12/2022 41,67,32,66,15 Trúng 41
22/12/2022 82,18,28,62,34 Trúng 82x2, 18, 28, 62
21/12/2022 01,14,05,66,59 Trúng 01, 14
20/12/2022 12,78,48,15,34 Trúng 12, 78, 48, 15, 34
19/12/2022 49,59,24,27,28 Trúng 49, 59, 24, 27, 28
18/12/2022 92,25,69,79,47 Trúng 92, 25, 69, 79
17/12/2022 41,25,88,86,74 Trúng 41, 25, 88
16/12/2022 82,22,37,03,97 Trúng 82, 22
15/12/2022 25,77,49,84,61 Trượt
14/12/2022 85,47,92,81,03 Trượt
13/12/2022 70,17,98,61,69 Trúng 70, 17, 98, 61
12/12/2022 86,00,73,10,34 Trúng 86, 00, 73
11/12/2022 80,06,39,97,81 Trúng 80, 06
10/12/2022 13,43,05,34,67 Trượt
09/12/2022 24,79,51,99,77 Trúng 24, 79x2, 51, 99
08/12/2022 80,21,79,11,33 Trúng 80
07/12/2022 58,54,22,92,42 Trúng 58, 54
06/12/2022 73,32,36,02,45 Trúng 73
05/12/2022 60,89,29,68,87 Trúng 60
04/12/2022 41,21,26,94,89 Trúng 41, 21, 26
03/12/2022 18,60,51,83,42 Trúng 18
02/12/2022 42,67,55,89,70 Trượt
01/12/2022 15,21,09,38,80 Trúng 15
30/11/2022 13,99,78,85,02 Trúng 13, 99
29/11/2022 67,37,57,11,68 Trúng 67
28/11/2022 83,66,53,70,60 Trúng 83, 66, 53
27/11/2022 42,85,20,28,18 Trúng 42x2, 85, 20, 28
26/11/2022 08,70,69,62,35 Trúng 08
25/11/2022 92,96,87,03,91 Trúng 92, 96
24/11/2022 81,33,17,86,52 Trúng 81, 33
23/11/2022 68,03,91,94,54 Trúng 68x2, 03, 91, 94
22/11/2022 17,42,66,77,65 Trượt
21/11/2022 11,00,77,06,55 Trúng 11, 00, 77
20/11/2022 39,04,22,82,15 Trúng 39, 04, 22
19/11/2022 31,86,72,42,06 Trúng 31
18/11/2022 58,81,40,13,35 Trúng 58x2, 81, 40
17/11/2022 99,26,15,07,76 Trúng 99, 26, 15, 07, 76
16/11/2022 80,39,31,76,04 Trúng 80, 39, 31x2
15/11/2022 76,99,14,74,38 Trúng 76, 99, 14x2, 74
14/11/2022 13,49,59,38,29 Trúng 13, 49
13/11/2022 81,44,68,39,48 Trúng 81
12/11/2022 36,64,94,40,63 Trúng 36
11/11/2022 70,59,71,80,86 Trúng 70, 59
10/11/2022 93,80,22,38,99 Trượt
09/11/2022 51,62,77,16,19 Trúng 51
08/11/2022 40,51,52,34,70 Trượt
07/11/2022 24,87,98,23,37 Trúng 24
06/11/2022 33,27,30,12,46 Trúng 33
05/11/2022 98,03,96,78,70 Trúng 98, 03, 96, 78, 70
04/11/2022 30,41,46,42,43 Trúng 30, 41, 46, 42x2, 43
03/11/2022 33,11,70,77,59 Trúng 33, 11, 70
02/11/2022 58,23,75,15,10 Trúng 58
01/11/2022 04,76,74,34,24 Trúng 04, 76x2, 74, 34, 24
31/10/2022 33,40,87,01,86 Trúng 33, 40, 87, 01
30/10/2022 47,89,67,64,77 Trúng 47x2
29/10/2022 73,28,13,45,91 Trúng 73, 28, 13, 45, 91
28/10/2022 12,02,20,27,01 Trúng 12
27/10/2022 05,15,70,19,74 Trúng 05, 15x2, 70
26/10/2022 22,11,72,76,03 Trúng 22, 11x2, 72
25/10/2022 78,65,45,34,50 Trúng 78, 65
24/10/2022 52,29,61,82,21 Trúng 52, 29, 61x2, 82
23/10/2022 88,61,20,41,79 Trúng 88, 61, 20
22/10/2022 41,00,79,13,20 Trúng 41x3
21/10/2022 56,24,51,23,03 Trượt
20/10/2022 89,70,78,29,52 Trúng 89, 70, 78
19/10/2022 80,56,53,82,20 Trúng 80, 56, 53, 82, 20x3
18/10/2022 56,85,17,23,40 Trúng 56
17/10/2022 44,65,13,47,42 Trúng 44, 65, 13, 47
16/10/2022 77,98,52,83,17 Trúng 77, 98
15/10/2022 31,66,20,14,88 Trúng 31, 66, 20, 14, 88
14/10/2022 62,47,63,32,09 Trúng 62
13/10/2022 68,59,41,23,06 Trúng 68, 59, 41, 23
12/10/2022 66,06,64,19,07 Trúng 66
11/10/2022 78,34,04,23,36 Trúng 78, 34, 04, 23, 36
10/10/2022 63,41,31,75,98 Trúng 63, 41x2, 31, 75, 98
09/10/2022 69,28,10,81,59 Trúng 69, 28, 10, 81
08/10/2022 34,93,58,65,14 Trúng 34, 93x3, 58, 65x2, 14
07/10/2022 56,19,68,83,77 Trúng 56
06/10/2022 89,46,92,66,83 Trúng 89, 46, 92, 66, 83
05/10/2022 98,44,47,21,49 Trượt
04/10/2022 98,03,12,70,56 Trúng 98
03/10/2022 92,96,39,74,58 Trúng 92
02/10/2022 99,52,62,66,55 Trúng 99, 52, 62, 66x2
01/10/2022 75,57,48,39,65 Trượt
30/09/2022 84,26,83,90,57 Trúng 84, 26x2
29/09/2022 66,84,87,64,27 Trúng 66, 84
28/09/2022 88,22,66,03,53 Trúng 88x2, 22, 66
27/09/2022 85,34,98,67,25 Trúng 85, 34
26/09/2022 56,92,93,78,31 Trúng 56
25/09/2022 09,98,78,38,69 Trúng 09
24/09/2022 79,96,33,29,49 Trúng 79
23/09/2022 21,56,24,26,67 Trúng 21, 56, 24, 26, 67
22/09/2022 51,92,60,85,31 Trúng 51, 92, 60, 85, 31
21/09/2022 14,26,05,49,38 Trúng 14, 26, 05
20/09/2022 92,75,34,32,69 Trúng 92x2
19/09/2022 88,71,66,05,16 Trượt
18/09/2022 94,80,74,42,03 Trúng 94x2, 80x2, 74, 42, 03
17/09/2022 51,30,79,60,10 Trượt
16/09/2022 21,47,41,87,04 Trúng 21, 47x2, 41, 87
15/09/2022 95,72,99,82,56 Trúng 95, 72
14/09/2022 14,32,68,21,91 Trúng 14
13/09/2022 67,85,97,13,09 Trúng 67, 85, 97x2, 13
12/09/2022 21,68,65,53,08 Trúng 21, 68x2, 65
11/09/2022 51,13,53,82,41 Trúng 51
10/09/2022 55,79,07,66,08 Trúng 55, 79
09/09/2022 55,46,19,58,25 Trúng 55x2, 46, 19
08/09/2022 82,02,50,92,80 Trúng 82, 02, 50, 92, 80
07/09/2022 04,73,89,30,74 Trượt
06/09/2022 56,27,45,33,76 Trúng 56, 27, 45, 33, 76
05/09/2022 95,83,13,46,94 Trúng 95
04/09/2022 65,64,02,53,90 Trúng 65
03/09/2022 88,22,67,82,15 Trúng 88, 22
02/09/2022 69,00,52,72,37 Trúng 69, 00
01/09/2022 84,08,07,89,72 Trúng 84, 08, 07, 89
31/08/2022 77,44,35,00,02 Trúng 77
30/08/2022 79,38,02,71,94 Trúng 79, 38, 02, 71, 94
29/08/2022 45,47,26,50,69 Trượt
28/08/2022 98,32,10,38,54 Trúng 98, 32
27/08/2022 73,04,79,75,16 Trúng 73, 04
26/08/2022 02,88,51,79,19 Trúng 02x2, 88, 51
25/08/2022 60,01,64,87,47 Trúng 60, 01, 64, 87
24/08/2022 56,00,45,52,48 Trúng 56, 00, 45, 52
23/08/2022 43,96,13,28,12 Trúng 43, 96, 13
22/08/2022 18,16,74,29,68 Trúng 18, 16x2, 74, 29
21/08/2022 65,06,88,50,54 Trúng 65, 06
20/08/2022 64,11,49,72,00 Trúng 64, 11, 49, 72
19/08/2022 03,31,53,22,63 Trúng 03, 31
18/08/2022 36,68,75,42,73 Trúng 36, 68, 75x4, 42, 73
17/08/2022 82,04,01,34,14 Trúng 82, 04, 01, 34x2, 14
16/08/2022 92,82,40,81,02 Trúng 92
15/08/2022 74,34,25,57,93 Trúng 74, 34, 25, 57, 93x2
14/08/2022 91,68,17,15,61 Trúng 91, 68
13/08/2022 40,77,22,11,53 Trúng 40
12/08/2022 19,09,79,35,13 Trúng 19, 09
11/08/2022 08,21,50,97,82 Trúng 08, 21x2, 50, 97x2, 82
10/08/2022 82,10,04,72,71 Trượt
09/08/2022 18,41,51,13,12 Trúng 18
08/08/2022 14,21,35,26,58 Trúng 14, 21, 35, 26, 58
07/08/2022 59,83,29,88,11 Trúng 59, 83
06/08/2022 07,62,72,13,95 Trúng 07, 62, 72
05/08/2022 23,74,78,52,34 Trúng 23x3, 74
04/08/2022 12,19,93,42,05 Trúng 12, 19, 93, 42
03/08/2022 46,11,29,64,81 Trúng 46
02/08/2022 03,91,79,74,02 Trúng 03, 91x2
01/08/2022 40,05,66,48,09 Trúng 40x2, 05, 66, 48
31/07/2022 82,94,19,56,25 Trúng 82x2, 94
30/07/2022 73,69,72,01,11 Trượt
29/07/2022 94,38,58,84,71 Trúng 94x2, 38, 58, 84, 71
28/07/2022 34,06,84,17,14 Trúng 34
27/07/2022 00,61,98,46,75 Trúng 00
26/07/2022 13,37,81,58,36 Trúng 13x2, 37, 81, 58
25/07/2022 88,18,02,39,52 Trúng 88, 18x2, 02x2
24/07/2022 49,94,45,55,43 Trúng 49, 94
23/07/2022 48,61,05,51,81 Trúng 48, 61x2, 05, 51
22/07/2022 13,08,75,81,54 Trúng 13
21/07/2022 54,17,44,28,80 Trúng 54

DÀN LÔ 5 SỐ MIỀN BẮC

Sử dụng bảng số: Bảng số thường được sử dụng phổ biến nhất là bảng số của đài miền Bắc. Bạn có thể lựa chọn 2 số cuối của các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 7. Sau đó kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành các dàn lô 5 số.

1. Sử dụng phương pháp phân tích: 

Phương pháp này yêu cầu bạn phải phân tích kết quả các con số trong các lần quay số gần đây nhất. Bạn sẽ xem xét các số xuất hiện nhiều nhất và kết hợp chúng lại để tạo ra các dàn lô 5 số. Ví dụ, nếu số 1 xuất hiện nhiều nhất trong các lần quay số gần đây nhất. Bạn có thể chọn 4 số bất kỳ kết hợp với số 1 để tạo ra các dàn lô 5 số.

Sử dụng phần mềm hỗ trợ:

Có nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc tạo ra các dàn lô 5 số miền Bắc. Phần mềm này sẽ giúp bạn phân tích kết quả các lần quay số gần đây. Đưa ra những số có khả năng cao để xuất hiện trong các lần quay số tiếp theo.

Sử dụng phương pháp tự động:

 Nếu bạn không muốn mất thời gian phân tích hoặc tạo dàn số bằng tay. Bạn có thể sử dụng phương pháp tự động để tạo ra các dàn lô 5 số. Phương pháp này sử dụng thuật toán máy tính để dự đoán các con số có khả năng cao để xuất hiện trong các lần quay số tiếp theo.

Lưu ý rằng, chơi lô đề là một hình thức giải trí và không nên đặt quá nhiều hy vọng vào việc trúng số. Bạn nên chơi lô đề với tinh thần thư giãn và nếu thua, bạn không nên vay nợ để tiếp tục chơi. Bạn cũng nên tuân thủ các quy định của nhà nước về việc chơi lô đề để tránh vi phạm pháp luật.

DÀN LÔ 5 SỐ MIỀN BẮC
DÀN LÔ 5 SỐ MIỀN BẮC

2. Cách soi cầu dàn lô 5 số miền bắc

Sử dụng bảng số: Bảng số thường được sử dụng phổ biến nhất là bảng số của đài miền Bắc. Bạn có thể lựa chọn 2 số cuối của các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 7. Sau đó kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành các dàn lô 5 số.

Sử dụng phương pháp phân tích:

Phương pháp này yêu cầu bạn phải phân tích kết quả các con số trong các lần quay số gần đây nhất. Bạn sẽ xem xét các số xuất hiện nhiều nhất và kết hợp chúng lại để tạo ra các dàn lô 5 số. Ví dụ, nếu số 1 xuất hiện nhiều nhất trong các lần quay số gần đây nhất. Bạn có thể chọn 4 số bất kỳ kết hợp với số 1 để tạo ra các dàn lô 5 số.

Sử dụng phần mềm hỗ trợ. Có nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc tạo ra các dàn lô 5 số miền Bắc. Phần mềm này sẽ giúp bạn phân tích kết quả các lần quay số gần đây. Đưa ra những số có khả năng cao để xuất hiện trong các lần quay số tiếp theo.

Sử dụng phương pháp tự động:

Nếu bạn không muốn mất thời gian phân tích hoặc tạo dàn số bằng tay. Bạn có thể sử dụng phương pháp tự động để tạo ra các dàn lô 5 số. Phương pháp này sử dụng thuật toán máy tính để dự đoán. Các con số có khả năng cao để xuất hiện trong các lần quay số tiếp theo.

3. Kết Luận:

Lưu ý rằng, chơi lô đề là một hình thức giải trí. Không nên đặt quá nhiều hy vọng vào việc trúng số. Bạn nên chơi lô đề với tinh thần thư giãn và nếu thua. Bạn không nên vay nợ để tiếp tục chơi. Bạn cũng nên tuân thủ các quy định của nhà nước về việc chơi lô đề để tránh vi phạm pháp luật.

bên cạnh đó các bạn cũng nên tham khảo trang soicauvip666.com của chúng tôi, SOICAUVIP666. Chuyên soi cầu xsmb. Soi cầu xsmt. Soi cầu xsmn siêu chuẩn. Chính xác 100%. Mời các bạn tham khảo soi cầu ba miền ngày mai tỷ lệ trúng cao nhất và hoàn toàn miễn phí. Do các chuyên gia chốt số soi cầu hàng đầu. Có nhiều năm kinh nghiệm tính toán và đưa ra những con số đẹp nhất. Các bạn chỉ việc vào trang lấy số và chơi, Và sau đó các bạn có thể kiểm chứng lại lịch sử dự đoán kết quả của những ngày trước đó tại các trang web kết quả xổ số.

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]