THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô 6 số miền Bắc
Ngày Dàn lô 6 số miền Bắc Kết quả
08/12/2023
07/12/2023 46,69,37,60,17,20 Trúng 46, 69, 37, 60, 17x2
06/12/2023 78,00,50,04,14,48 Trúng 78, 00
05/12/2023 38,73,98,13,26,85 Trúng 38, 73
04/12/2023 37,22,59,94,31,51 Trúng 37, 22, 59, 94, 31x2
03/12/2023 39,93,18,83,10,77 Trúng 39
02/12/2023 25,59,89,20,00,09 Trúng 25
01/12/2023 41,10,74,82,43,94 Trúng 41, 10, 74x2, 82, 43, 94
30/11/2023 63,09,65,62,30,52 Trượt
29/11/2023 10,30,24,79,04,01 Trúng 10
28/11/2023 54,28,06,82,03,74 Trúng 54, 28, 06, 82, 03
27/11/2023 10,77,14,76,85,55 Trúng 10, 77
26/11/2023 99,84,60,82,52,45 Trúng 99x2, 84, 60, 82x2, 52x2, 45
25/11/2023 68,04,44,76,80,51 Trúng 68, 04, 44
24/11/2023 44,61,91,32,62,09 Trúng 44, 61, 91, 32, 62, 09
23/11/2023 45,84,69,64,57,83 Trúng 45
22/11/2023 73,61,28,14,06,50 Trúng 73, 61, 28, 14, 06, 50
21/11/2023 15,93,40,77,09,90 Trượt
20/11/2023 05,91,72,44,80,68 Trúng 05, 91, 72
19/11/2023 94,19,29,31,54,44 Trúng 94x2, 19, 29, 31, 54
18/11/2023 88,72,69,44,56,83 Trượt
17/11/2023 57,10,15,16,63,31 Trúng 57, 10
16/11/2023 83,65,64,44,04,56 Trúng 83, 65, 64, 44, 04, 56
15/11/2023 23,83,30,07,48,25 Trúng 23, 83, 30, 07, 48
14/11/2023 98,49,57,75,36,80 Trúng 98x3, 49, 57, 75, 36
13/11/2023 93,72,48,99,46,63 Trúng 93, 72, 48, 99, 46
12/11/2023 97,64,42,10,36,74 Trúng 97, 64, 42, 10, 36, 74
11/11/2023 77,99,31,70,41,91 Trúng 77, 99, 31, 70, 41, 91
10/11/2023 66,30,20,69,79,56 Trượt
09/11/2023 92,47,50,22,66,18 Trúng 92, 47, 50, 22
08/11/2023 70,27,33,02,61,51 Trúng 70, 27, 33
07/11/2023 96,51,54,11,40,75 Trúng 96
06/11/2023 48,19,12,41,69,21 Trúng 48, 19, 12, 41, 69
05/11/2023 69,74,46,73,58,07 Trượt
04/11/2023 77,99,01,51,81,11 Trúng 77, 99, 01, 51
03/11/2023 53,61,44,36,80,73 Trúng 53, 61x2, 44, 36x2
02/11/2023 14,27,22,83,12,29 Trúng 14, 27x2, 22, 83x2, 12, 29
01/11/2023 50,15,28,31,67,81 Trượt
31/10/2023 36,63,41,80,61,38 Trúng 36, 63, 41
30/10/2023 61,91,14,00,29,02 Trượt
29/10/2023 48,40,01,58,64,52 Trúng 48, 40
28/10/2023 37,56,59,72,76,85 Trúng 37, 56, 59, 72
27/10/2023 82,41,60,71,99,89 Trúng 82, 41x2, 60
26/10/2023 38,72,84,19,78,69 Trúng 38, 72x2, 84, 19
25/10/2023 73,54,24,91,97,40 Trúng 73, 54
24/10/2023 78,36,53,28,01,41 Trượt
23/10/2023 11,16,60,88,83,75 Trúng 11, 16, 60, 88, 83
22/10/2023 76,10,14,18,87,91 Trúng 76, 10, 14, 18
21/10/2023 93,88,42,01,13,29 Trúng 93, 88
20/10/2023 80,59,88,02,79,35 Trúng 80, 59, 88, 02, 79
19/10/2023 84,04,44,31,29,83 Trúng 84, 04
18/10/2023 44,98,35,42,20,38 Trúng 44, 98, 35, 42
17/10/2023 37,95,94,29,46,11 Trúng 37, 95, 94x2
16/10/2023 74,15,96,23,75,73 Trúng 74, 15, 96
15/10/2023 53,67,41,62,98,96 Trúng 53
14/10/2023 24,03,31,54,32,70 Trúng 24, 03, 31, 54
13/10/2023 83,44,47,09,48,98 Trúng 83x2, 44, 47, 09
12/10/2023 84,03,02,11,88,52 Trúng 84, 03, 02
11/10/2023 11,88,14,69,98,74 Trúng 11, 88
10/10/2023 25,13,90,50,11,36 Trúng 25, 13
09/10/2023 45,29,30,76,84,11 Trúng 45, 29, 30, 76, 84, 11
08/10/2023 18,93,88,00,66,04 Trúng 18, 93, 88, 00, 66
07/10/2023 70,18,26,01,51,63 Trúng 70x2, 18, 26
06/10/2023 24,39,61,96,01,15 Trúng 24
05/10/2023 37,27,29,32,78,88 Trúng 37, 27x2
04/10/2023 66,45,76,67,47,10 Trúng 66
03/10/2023 57,73,29,93,35,12 Trúng 57x2, 73x2
02/10/2023 64,36,85,05,40,16 Trúng 64
01/10/2023 62,12,49,57,28,83 Trượt
30/09/2023 53,78,18,61,72,33 Trúng 53
29/09/2023 26,09,98,78,63,56 Trúng 26, 09
28/09/2023 56,04,61,47,19,44 Trúng 56, 04, 61
27/09/2023 21,87,27,94,37,99 Trúng 21x2
26/09/2023 39,28,37,92,90,99 Trúng 99
25/09/2023 70,74,03,47,33,24 Trúng 70, 03
24/09/2023 44,88,39,05,67,20 Trúng 44, 88, 39, 05x2, 67
23/09/2023 75,59,47,38,83,16 Trúng 75x2
22/09/2023 80,97,07,16,05,42 Trúng 80x2, 97, 07x2
21/09/2023 04,03,92,21,75,49 Trúng 04, 03, 92, 21
20/09/2023 64,86,83,00,70,60 Trúng 64, 86
19/09/2023 88,83,01,56,95,10 Trúng 56, 95
18/09/2023 04,52,98,92,06,49 Trúng 04, 52, 98, 92, 06
17/09/2023 31,33,53,16,10,27 Trúng 31, 33, 53, 16
16/09/2023 82,00,25,63,62,46 Trúng 82, 00
15/09/2023 71,95,48,37,46,93 Trúng 93
14/09/2023 48,69,21,09,13,61 Trúng 09
13/09/2023 80,04,99,32,67,98 Trúng 80, 04
12/09/2023 78,26,34,33,75,95 Trúng 78, 26
11/09/2023 00,62,58,12,68,71 Trúng 00, 62, 58, 12, 68x2
10/09/2023 32,19,68,66,02,26 Trúng 32, 19, 68, 66x2, 02x2, 26
09/09/2023 99,81,93,28,04,05 Trúng 99, 81, 93, 28
08/09/2023 97,93,28,98,77,38 Trúng 97
07/09/2023 49,56,40,15,90,60 Trúng 49, 56
06/09/2023 78,40,42,37,92,90 Trúng 78
05/09/2023 93,14,86,22,38,24 Trúng 93, 14, 86, 22, 38, 24
04/09/2023 23,25,55,85,63,59 Trúng 23, 25, 55, 85, 63
03/09/2023 10,00,92,59,75,46 Trúng 10x2, 00, 92
02/09/2023 97,35,09,33,78,02 Trúng 97x2, 35, 09, 33
01/09/2023 79,27,37,87,31,21 Trúng 79x2, 27, 37, 87x2, 31, 21
31/08/2023 45,51,29,92,52,18 Trúng 45, 51x2, 29, 92, 52
30/08/2023 26,37,71,68,56,83 Trúng 26, 37, 71x2, 68, 56x2
29/08/2023 24,45,42,84,12,32 Trúng 24
28/08/2023 13,85,23,61,60,46 Trúng 13, 85
27/08/2023 88,07,22,82,38,49 Trúng 88
26/08/2023 18,36,91,70,42,07 Trúng 18, 36, 91, 70, 42, 07
25/08/2023 44,54,70,77,02,40 Trượt
24/08/2023 36,63,55,43,14,90 Trượt
23/08/2023 94,62,72,71,58,37 Trúng 94, 62, 72, 71x2, 58, 37
22/08/2023 15,43,95,41,98,17 Trúng 15x2, 43
21/08/2023 52,39,15,02,98,09 Trúng 52, 39, 15, 02x2, 98, 09
20/08/2023 61,42,11,47,43,76 Trúng 61
19/08/2023 70,15,71,43,88,87 Trúng 70, 15, 71, 43, 88, 87
18/08/2023 62,87,81,93,44,32 Trúng 62, 87
17/08/2023 15,06,93,45,38,26 Trúng 15x2
16/08/2023 38,39,08,89,71,70 Trúng 38, 39, 08
15/08/2023 06,22,08,02,59,53 Trúng 06, 22, 08x2, 02, 59
14/08/2023 05,49,67,00,33,17 Trúng 05, 49
13/08/2023 09,59,03,31,96,52 Trượt
12/08/2023 87,27,67,47,42,55 Trúng 87, 27, 67
11/08/2023 17,84,53,32,49,30 Trúng 17, 84
10/08/2023 85,91,21,34,04,33 Trượt
09/08/2023 07,64,54,68,15,99 Trượt
08/08/2023 40,84,67,68,52,89 Trúng 40, 84, 67
07/08/2023 87,63,34,24,44,84 Trúng 87, 63, 34
06/08/2023 94,20,32,75,99,92 Trúng 94, 20, 32x2, 75
05/08/2023 29,58,33,03,64,77 Trúng 29, 58, 33, 03x2
04/08/2023 44,86,74,26,58,70 Trúng 44, 86x2
03/08/2023 36,63,55,29,21,23 Trượt
02/08/2023 19,46,37,16,68,13 Trúng 19, 46, 37
01/08/2023 05,34,76,39,92,08 Trượt
31/07/2023 90,46,42,85,59,14 Trúng 90x2
30/07/2023 75,72,36,22,96,87 Trúng 75, 72
29/07/2023 08,32,09,73,65,66 Trượt
28/07/2023 56,74,84,93,67,79 Trúng 56, 74, 84, 93, 67, 79
27/07/2023 28,47,17,13,91,78 Trúng 28, 47x2
26/07/2023 29,46,03,84,49,44 Trúng 29
25/07/2023 56,69,57,40,64,05 Trúng 56, 69, 57, 40, 64, 05
24/07/2023 56,60,46,14,25,65 Trúng 56
23/07/2023 60,63,25,81,74,97 Trúng 60
22/07/2023 88,51,92,52,12,69 Trúng 88, 51, 92, 52x2, 12, 69x2
21/07/2023 22,56,90,25,09,51 Trúng 09
20/07/2023 50,67,74,15,62,12 Trúng 50, 67, 74, 15, 62, 12
19/07/2023 88,11,65,31,95,14 Trượt
18/07/2023 14,08,58,48,69,47 Trượt
17/07/2023 95,92,10,22,83,73 Trúng 95x2, 92, 10, 22, 83, 73
16/07/2023 17,75,92,46,50,63 Trúng 17, 75, 92, 46, 50, 63
15/07/2023 49,89,29,32,93,05 Trúng 49, 89, 29, 32, 93, 05
14/07/2023 28,33,45,92,73,01 Trúng 28x3, 33, 45, 92
13/07/2023 87,69,05,38,75,59 Trúng 87, 69, 05, 38
12/07/2023 60,43,67,88,94,34 Trượt
11/07/2023 35,65,16,39,55,97 Trúng 35x2, 65, 16, 39x2
10/07/2023 16,87,90,70,07,33 Trúng 16, 87, 90, 70, 07, 33
09/07/2023 91,32,51,65,29,49 Trúng 91, 32, 51, 65, 29
08/07/2023 21,02,28,13,06,49 Trúng 21, 02, 28
07/07/2023 20,84,78,42,60,36 Trúng 20, 84x2, 78, 42, 60
06/07/2023 83,14,05,22,79,98 Trúng 83, 14, 05x2, 22, 79, 98
05/07/2023 73,77,60,45,85,79 Trúng 73x2
04/07/2023 92,48,24,89,20,37 Trúng 92, 48, 24, 89, 20
03/07/2023 64,96,42,41,89,46 Trúng 64, 96
02/07/2023 81,95,02,21,00,04 Trúng 81, 95x2, 02, 21
01/07/2023 42,46,29,20,88,32 Trúng 42, 46
30/06/2023 30,92,09,93,06,46 Trúng 30, 92
29/06/2023 63,40,85,45,10,86 Trượt
28/06/2023 93,94,89,48,40,14 Trúng 93, 94, 89x2, 48
27/06/2023 92,71,10,35,28,60 Trúng 92, 71
26/06/2023 71,38,12,52,04,18 Trúng 71
25/06/2023 68,34,84,35,89,46 Trúng 68x2, 34x2, 84, 35, 89, 46x2
24/06/2023 91,73,93,41,94,90 Trúng 91, 73
23/06/2023 99,85,87,39,10,93 Trúng 99, 85, 87, 39
22/06/2023 51,13,16,24,17,42 Trúng 51, 13, 16x2, 24, 17, 42x2
21/06/2023 57,06,30,75,01,45 Trúng 57, 06, 30, 75, 01
20/06/2023 25,66,83,26,17,38 Trúng 25, 66
19/06/2023 14,58,50,17,72,26 Trúng 14, 58, 50
18/06/2023 53,92,39,94,01,57 Trúng 53, 92x2, 39, 94, 01, 57
17/06/2023 52,91,86,97,04,67 Trúng 52
16/06/2023 67,84,49,20,09,98 Trúng 67, 84, 49, 20, 09
15/06/2023 04,89,32,24,88,85 Trúng 04, 89
14/06/2023 37,05,32,52,48,36 Trúng 37x2, 05, 32, 52, 48x2, 36
13/06/2023 94,81,83,73,74,20 Trúng 94, 81x2, 83, 73x2
12/06/2023 53,03,23,85,69,78 Trúng 53, 03, 23
11/06/2023 68,20,78,45,14,13 Trúng 68, 20, 78, 45
10/06/2023 39,58,61,04,92,72 Trúng 39, 58
09/06/2023 43,46,19,51,93,23 Trúng 43, 46
08/06/2023 25,77,86,72,37,78 Trúng 25, 77x2, 86, 72, 37
07/06/2023 38,63,95,65,96,71 Trúng 38, 63, 95
06/06/2023 19,13,59,08,17,71 Trúng 19, 13, 59, 08, 17
05/06/2023 81,15,05,28,12,84 Trúng 81, 15, 05, 28
04/06/2023 64,93,52,81,98,27 Trúng 64, 93x3, 52
03/06/2023 43,29,27,84,11,69 Trượt
02/06/2023 73,16,97,19,00,74 Trúng 73, 16, 97, 19x2
01/06/2023 41,01,67,34,96,50 Trúng 41
31/05/2023 08,35,05,80,01,19 Trúng 08x2
30/05/2023 21,94,78,41,66,17 Trúng 21
29/05/2023 33,93,61,12,27,55 Trượt
28/05/2023 48,67,78,47,58,79 Trúng 48, 67
27/05/2023 43,33,01,24,25,16 Trúng 43, 33, 01, 24, 25
26/05/2023 95,03,86,63,10,65 Trúng 95, 03x2, 86, 63, 10x2
25/05/2023 43,42,16,99,24,35 Trúng 43
24/05/2023 45,98,70,99,49,53 Trúng 45
23/05/2023 07,30,19,67,37,69 Trúng 07, 30x2, 19, 67
22/05/2023 17,95,55,10,39,22 Trúng 17
21/05/2023 54,49,70,33,60,88 Trúng 54, 49, 70, 33
20/05/2023 39,92,91,23,19,82 Trượt
19/05/2023 52,36,33,87,77,08 Trúng 52, 36, 33, 87x2
18/05/2023 01,61,10,83,36,92 Trượt
17/05/2023 44,36,38,76,52,94 Trúng 44, 36, 38, 76, 52
16/05/2023 79,56,76,64,77,96 Trúng 79
15/05/2023 18,39,77,91,76,11 Trúng 18
14/05/2023 43,56,23,34,42,25 Trúng 43x2, 56, 23x2
13/05/2023 15,49,81,21,09,05 Trúng 15x2, 49, 81, 21, 09, 05
12/05/2023 43,31,75,40,10,34 Trúng 43, 31, 75, 40, 10
11/05/2023 53,40,02,31,03,51 Trúng 53, 40
10/05/2023 51,19,84,64,59,02 Trúng 51, 19, 84x3, 64, 59x2, 02x2
09/05/2023 21,60,50,11,86,76 Trúng 21, 60
08/05/2023 97,83,16,48,08,28 Trúng 97, 83, 16, 48
07/05/2023 87,65,35,31,62,22 Trúng 87, 65, 35, 31
06/05/2023 60,62,26,12,68,27 Trúng 60, 62x2, 26, 12, 68, 27x2
05/05/2023 16,61,18,86,37,35 Trúng 16, 61
04/05/2023 49,32,34,55,08,59 Trúng 49x2
03/05/2023 55,80,59,26,73,42 Trúng 55, 80, 59
02/05/2023 88,77,43,17,89,71 Trúng 88, 77, 43
01/05/2023 20,80,91,28,50,86 Trúng 20, 80x2, 91
30/04/2023 89,45,17,29,41,92 Trúng 89
29/04/2023 30,03,56,91,23,64 Trúng 30, 03, 56, 91x2, 23, 64
28/04/2023 12,31,70,38,85,19 Trúng 12, 31x2, 70, 38, 85x2, 19
27/04/2023 55,84,64,70,90,50 Trúng 55, 84, 64, 70x2, 90, 50
26/04/2023 89,11,22,95,56,16 Trúng 89, 11x2, 22, 95, 56
25/04/2023 50,17,58,19,05,28 Trúng 50, 17, 58
24/04/2023 75,73,80,90,85,54 Trúng 75, 73
23/04/2023 35,51,28,13,45,86 Trúng 35, 51x2, 28
22/04/2023 51,22,52,80,54,06 Trúng 51, 22, 52x3
21/04/2023 07,01,77,42,98,85 Trúng 07x2, 01
20/04/2023 14,69,34,02,22,32 Trúng 14
19/04/2023 62,76,94,05,51,59 Trượt
18/04/2023 32,63,40,86,34,53 Trúng 32, 63, 40x2, 86, 34, 53
17/04/2023 01,66,54,65,24,45 Trúng 01
16/04/2023 28,00,43,10,48,35 Trúng 28, 00, 43, 10, 48, 35x2
15/04/2023 74,40,82,73,61,98 Trượt
14/04/2023 23,32,25,15,74,83 Trúng 23, 32x2
13/04/2023 49,46,98,57,31,20 Trúng 49, 46, 98, 57
12/04/2023 09,04,65,72,86,90 Trúng 09, 04

Bật mí cách đánh dàn lô 6 số miền Bắc ăn tiền mỗi ngày

Ngày nay, những người chơi trong giới lô đề thường chọn cách chơi theo dàn để nâng cao tỷ lệ thắng. Một trong số đó phải kể đến là dàn lô 6 số miền Bắc cực chuẩn cho người chơi. Vậy thực hư cách chơi này như thế nào và ưu điểm nổi bật là gì? Cùng Soicauvip666 tìm hiểu rõ hơn điều này qua bài viết dưới đây.

1. Dàn lô 6 số miền Bắc là gì?

Dàn lô 6 số miền Bắc là cách chơi để tìm ra những con số ưu tú. Bạn sẽ tìm ra 6 con số đẹp nhất để đánh trong ngày hoặc nuôi vài ngày tùy theo cách tính. Theo thống kê ghi nhận được thì tỷ lệ về của dãy số này có thể lên đến 90%. Do đó, anh em hoàn toàn yên tâm với dàn lô 6 số này.

Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc 

Tuy nhiên ở phương pháp này người chơi không cần phải tính toán nhiều mà chỉ cần nhớ kỹ là có thể chiến thắng. Ngoài ra, chơi lô dàn 6 số cũng là một phương pháp khá an toàn. Tuy lợi nhuận mà phương pháp này mang lại không cao như các hình thức chơi lô đề khác nhưng bù lại là không rủi ro. Do đó, phương pháp này là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người chơi không thích mạo hiểm.

2. Một số cách đánh dàn lô 6 số miền Bắc hiệu quả

Tuy được đánh giá là tương đối dễ chơi nhưng khi lựa chọn dàn lô này bạn cũng cần trang bị kiến ​​thức cho mình. Điều đó cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn trong cuộc chơi của chính mình.

2.1.  Dựa vào cách soi cầu bạch thủ để thu được dàn lô 6 số

Bạn có thể linh hoạt sử dụng các phương pháp tính toán khác nhau để có được dàn đề mong muốn. Xác suất vào bờ của dàn đề này tương đối an toàn.

Một số cách đánh dàn lô 6 số miền Bắc
Một số cách đánh dàn lô 6 số miền Bắc

Tuy nhiên để làm được như vậy bạn cần thường xuyên theo dõi kết quả mỗi ngày. Từ đó giúp người chơi tư duy, tính toán để tìm ra con số cụ thể. Theo đó, bạn sẽ quan sát số lần xuất hiện của những con số này trong lần quay thưởng trước.

2.2. Cách lập dàn lô 6 số nuôi khung 2 ngày

Khi đã chọn cách chơi này, bạn cần kiên trì và dứt khoát trong lựa chọn của mình. Với những người mới bắt đầu, phương pháp này được cho là khá phù hợp. Bởi qua đây bạn sẽ có cơ hội học hỏi được nhiều kinh nghiệm “xương máu” cho mình. Với khoảng thời gian 2 ngày và một chút vốn đầu tư. Bạn đã nhanh chóng kiếm được một khoản lợi nhuận nhất định.

2.3. Cách chơi dàn lô 6 số nuôi khung 3 ngày thắng lớn

Có thể nói việc áp dụng phương pháp này không quá phức tạp nhưng vẫn giúp người chơi tìm được cơ hội chiến thắng cao. Khác với cách chơi ở trên, ở dàn đề 6 số này. Bạn sẽ tiến hành nuôi trong 3 ngày. Hiện tại phương pháp này đang được rất nhiều người chơi lâu năm lựa chọn.

Nhiều người khi nuôi đến ngày thứ 2 thì con lô này đã về bờ an toàn. Tính ổn định và rủi ro trong dàn lô này khá thấp. Do đó, trong quá trình chơi bạn có thể đầu tư để mang về cho mình một khoản lợi nhuận kha khá. Bạn có thể linh hoạt sử dụng để đạt được hiệu quả tối đa.

2.4. Soi bạch thủ để lập dàn lô 6 số siêu chuẩn

Dùng cách soi cầu bạch thủ chọn 6 số chuẩn để lập thành dàn mang đến xác suất chiến thắng rất cao cho người chơi. Ngoài ra, bạn phải nuôi lô đề trong một thời gian nhất định thì mới có lãi.

Điều này nhất thiết phải dựa trên kết quả hàng ngày. Chúng ta theo dõi tần suất của các số đề ngày hôm trước. Ví dụ bạch thủ hôm qua có đuôi là 58, bạn có thể soi cầu số có đầu 5 hoặc 8 để lập dàn lô 6 số chính xác nhất.

3. Kinh nghiệm chơi dàn lô 6 số miền Bắc hiệu cho anh em

Nếu bạn là một tân binh, tốt nhất bạn nên học hỏi và rút kinh nghiệm từ những người chơi chuyên nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Kinh nghiệm chơi dàn lô 6 số miền Bắc hiệu
Kinh nghiệm chơi dàn lô 6 số miền Bắc hiệu

3.1. Cần tính toán thời gian nuôi khung hợp lý

Kinh nghiệm đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ đó là tính toán thời điểm chính xác để nuôi số đề. Với cách chơi dàn lô 6 số mỗi ngày, người chơi thường chia nuôi theo khung 3 hoặc 5 ngày. Nếu ngày đầu chưa về thì bạn hãy tính số đề cho những ngày tiếp theo. Nếu không may mắn, bạn nên tạm dừng để tránh thua lỗ.

3.2. Vào tiền hợp lý để nuôi

Lợi nhuận thu được khi đánh lô là điều mà người chơi luôn quan tâm. Các chuyên gia khuyên người chơi không nên áp dụng cách chơi tất tay. Điều này có thể rất dễ dàng dẫn bạn đến con số không và nợ nần. Người chơi nên nhập tiền một cách nhanh chóng. Nếu bạn nuôi khung 3 ngày thì nên đánh theo tỷ lệ 1:2:4 hoặc 1:3:10.

3.3. Quản lý tài chính hiệu quả

Việc biết cách quản lý tài chính sẽ giúp bạn tránh rơi vào tình trạng thua lỗ nặng. Tốt nhất là chia vốn của bạn thành nhiều phần khác nhau. Mỗi lần chơi chỉ nên cược 20-30%/1 phần. Trong trường hợp bạn thua, bạn vẫn có một ngân sách cố định để đặt cược vào lần chơi tiếp theo.

3.4. Luôn giữ vững tâm lý

Khi chơi dàn lô 6 số miền Bắc thì việc kiểm soát tâm lý cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng. Để có thể chọn được bộ số chính xác nhất thì bạn phải có sự bình tĩnh nhất định. Hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố xung quanh đến sự kiên định của bạn. Nếu không sẽ rất dễ dẫn đến những quyết định sai lầm gây tổn thất nặng nề cho số vốn đầu tư của bạn.

3.5. Biết dừng cuộc chơi đúng lúc

Cuộc chơi nào cũng vậy, chúng ta cũng phải biết điểm dừng và cờ bạc lô đề cũng không ngoại lệ. Trong trường hợp bạn gặp xui xẻo và thua liên tục thì đã đến lúc bạn nên tạm thời dừng lại. Bởi nếu tiếp tục, bạn có thể thua thảm hại hơn.

4. Lời kết lại

Bài viết trên Soicauvip666 đã chia sẻ những thông tin hữu ích về dàn lô 6 số miền Bắc. Hi vọng người chơi sẽ áp dụng những kinh nghiệm này để góp phần tạo nên chiến thắng cho mình. Đừng quên truy cập website Soi cầu vip 666 mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều kiến ​​thức mới về lô đề nhé!

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]