THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả
27/09/2023
26/09/2023 36,23,88,73,86,21,66,93 Trúng 36
25/09/2023 79,00,57,28,78,82,59,34 Trúng 79
24/09/2023 78,64,46,45,73,32,23,98 Trúng 78
23/09/2023 22,64,77,82,06,54,70,99 Trúng 22
22/09/2023 14,87,99,64,08,86,59,58 Trúng 14
21/09/2023 66,39,78,93,59,50,42,26 Trúng 66
20/09/2023 35,07,75,45,52,67,57,64 Trượt
19/09/2023 25,17,04,76,97,29,63,09 Trúng 25
18/09/2023 04,60,41,10,35,65,08,30 Trúng 04
17/09/2023 65,37,20,92,28,79,27,80 Trúng 65
16/09/2023 63,73,36,91,10,23,32,96 Trượt
15/09/2023 20,59,05,81,23,35,96,89 Trúng 20
14/09/2023 22,84,44,71,13,48,64,02 Trúng 22
13/09/2023 50,98,08,69,88,78,41,09 Trúng 50
12/09/2023 32,89,48,35,87,15,49,77 Trúng 32
11/09/2023 68,44,26,96,73,28,24,99 Trúng 68
10/09/2023 02,57,07,44,39,18,25,42 Trúng 02
09/09/2023 52,16,36,68,32,37,76,94 Trúng 52
08/09/2023 76,52,81,47,63,69,31,89 Trúng 76
07/09/2023 56,29,80,75,45,76,04,15 Trúng 56
06/09/2023 69,20,13,58,27,40,08,82 Trúng 69
05/09/2023 67,62,30,17,16,91,60,83 Trúng 67
04/09/2023 11,16,71,42,57,94,02,88 Trúng 11
03/09/2023 86,62,05,76,46,19,55,14 Trúng 86
02/09/2023 27,31,17,63,50,47,68,59 Trượt
01/09/2023 79,22,90,66,33,94,32,71 Trúng 79
31/08/2023 40,23,75,67,86,98,90,49 Trúng 40
30/08/2023 51,46,08,79,59,78,10,47 Trúng 51
29/08/2023 78,00,15,07,60,68,48,50 Trúng 78
28/08/2023 85,40,74,95,32,66,60,29 Trúng 85
27/08/2023 48,56,60,69,22,31,93,87 Trúng 48
26/08/2023 58,17,29,47,28,79,71,56 Trúng 58
25/08/2023 43,18,91,55,34,67,89,26 Trúng 43
24/08/2023 73,30,33,97,79,37,45,63 Trúng 73
23/08/2023 34,12,42,01,60,02,75,06 Trúng 34
22/08/2023 79,93,49,64,71,18,66,56 Trúng 79
21/08/2023 21,07,85,49,94,22,36,93 Trúng 21
20/08/2023 09,29,39,51,97,11,02,31 Trúng 09
19/08/2023 30,55,58,01,66,68,41,10 Trúng 30
18/08/2023 89,39,26,63,75,36,49,95 Trượt
17/08/2023 64,75,25,07,69,85,31,02 Trượt
16/08/2023 51,49,69,87,95,28,84,72 Trượt
15/08/2023 34,55,86,79,65,33,07,10 Trượt
14/08/2023 34,63,78,51,55,20,05,35 Trượt
13/08/2023 99,09,13,33,86,32,14,54 Trượt
12/08/2023 48,01,68,18,93,42,44,62 Trúng 48
11/08/2023 99,14,06,69,13,89,10,05 Trúng 99
10/08/2023 02,29,22,86,49,83,42,44 Trúng 02
09/08/2023 33,76,58,83,62,32,67,49 Trượt
08/08/2023 66,64,39,04,07,79,56,90 Trúng 66
07/08/2023 72,82,44,47,71,69,40,58 Trúng 72
06/08/2023 23,73,44,98,84,36,25,54 Trúng 23
05/08/2023 10,45,15,16,56,26,53,31 Trúng 10
04/08/2023 77,78,74,13,10,52,87,65 Trúng 77
03/08/2023 88,95,81,27,06,14,58,46 Trúng 88
02/08/2023 37,28,69,21,71,95,51,53 Trúng 37
01/08/2023 30,99,94,73,15,84,49,12 Trúng 30
31/07/2023 15,42,18,12,68,59,78,47 Trúng 15
30/07/2023 41,15,50,21,55,90,03,34 Trúng 41
29/07/2023 58,18,54,13,27,71,89,32 Trúng 58
28/07/2023 54,55,77,76,99,97,95,01 Trượt
27/07/2023 71,35,13,65,64,87,23,95 Trúng 71
26/07/2023 03,48,79,15,28,38,02,99 Trượt
25/07/2023 59,72,42,51,53,22,44,80 Trúng 59
24/07/2023 42,40,81,11,95,44,57,72 Trúng 42
23/07/2023 62,25,55,63,83,88,97,96 Trúng 62
22/07/2023 33,41,71,81,31,89,24,16 Trúng 33
21/07/2023 44,03,69,47,90,36,05,27 Trúng 44
20/07/2023 86,27,85,30,40,83,96,10 Trúng 86
19/07/2023 39,13,77,40,94,23,11,58 Trúng 39
18/07/2023 80,46,63,13,12,15,00,64 Trúng 80
17/07/2023 06,12,79,26,02,77,58,19 Trúng 06
16/07/2023 51,05,96,62,34,01,47,45 Trúng 51
15/07/2023 58,79,38,28,04,07,76,41 Trượt
14/07/2023 68,35,30,09,06,54,67,66 Trúng 68
13/07/2023 02,23,50,51,90,95,35,22 Trúng 02
12/07/2023 15,33,92,87,45,68,14,80 Trúng 15
11/07/2023 31,48,91,03,00,07,61,10 Trúng 31
10/07/2023 22,02,82,56,18,60,83,37 Trúng 22
09/07/2023 08,86,92,15,68,55,52,75 Trúng 08
08/07/2023 09,79,06,05,60,54,69,62 Trượt
07/07/2023 76,28,69,04,17,72,44,73 Trúng 76
06/07/2023 98,41,17,60,90,94,12,91 Trúng 98
05/07/2023 97,64,61,72,82,42,06,86 Trúng 97
04/07/2023 83,44,37,47,41,74,93,12 Trúng 83
03/07/2023 94,66,32,53,63,98,20,13 Trúng 94
02/07/2023 23,17,15,80,13,07,84,18 Trúng 23
01/07/2023 46,27,65,02,33,51,06,11 Trúng 46
30/06/2023 51,39,49,58,28,41,90,75 Trúng 51
29/06/2023 20,31,22,33,52,64,56,51 Trúng 20
28/06/2023 95,72,39,33,10,97,01,55 Trúng 95
27/06/2023 95,16,25,08,91,03,58,26 Trúng 95
26/06/2023 93,44,33,58,68,75,29,31 Trúng 93
25/06/2023 72,36,74,98,38,45,70,57 Trượt
24/06/2023 70,65,96,10,55,95,85,50 Trúng 70
23/06/2023 60,10,43,15,13,71,47,50 Trúng 60
22/06/2023 67,25,65,38,15,71,93,33 Trúng 67
21/06/2023 34,87,39,27,35,05,14,92 Trúng 34
20/06/2023 32,87,58,96,91,89,79,05 Trúng 32
19/06/2023 15,17,06,18,12,44,10,02 Trúng 15
18/06/2023 32,46,54,18,12,77,64,85 Trượt
17/06/2023 25,05,59,29,47,57,52,63 Trượt
16/06/2023 59,02,21,69,79,93,92,09 Trượt
15/06/2023 04,77,40,96,62,26,25,20 Trúng 04
14/06/2023 54,59,60,71,89,15,96,61 Trúng 54
13/06/2023 61,93,95,32,03,00,49,84 Trúng 61
12/06/2023 42,76,71,06,20,44,70,32 Trúng 42
11/06/2023 60,02,13,44,10,71,77,24 Trúng 60
10/06/2023 36,87,62,55,19,01,77,74 Trúng 36
09/06/2023 88,85,37,93,08,29,90,42 Trúng 88
08/06/2023 37,22,36,17,30,19,14,70 Trúng 37
07/06/2023 57,43,94,21,86,54,90,40 Trúng 57
06/06/2023 79,40,73,99,05,85,14,01 Trúng 79
05/06/2023 81,60,72,49,61,35,33,08 Trúng 81
04/06/2023 08,45,29,11,39,03,37,36 Trúng 08
03/06/2023 70,04,68,36,73,84,09,95 Trúng 70
02/06/2023 72,93,71,06,95,36,70,82 Trượt
01/06/2023 21,32,46,49,50,83,95,89 Trúng 21
31/05/2023 61,70,82,80,34,93,46,20 Trúng 61
30/05/2023 65,13,82,36,27,88,28,17 Trúng 65
29/05/2023 67,43,79,69,06,89,03,10 Trúng 67
28/05/2023 59,10,52,88,63,44,93,60 Trúng 59
27/05/2023 37,73,56,48,23,29,27,80 Trúng 37
26/05/2023 91,93,85,27,82,43,78,24 Trúng 91
25/05/2023 19,64,42,18,09,75,60,94 Trúng 19
24/05/2023 66,37,14,12,38,23,20,92 Trúng 66
23/05/2023 72,09,55,24,29,78,23,62 Trúng 72
22/05/2023 54,89,56,31,58,76,01,11 Trúng 54
21/05/2023 97,63,19,31,51,85,88,84 Trúng 97
20/05/2023 52,78,44,26,24,23,05,28 Trúng 52
19/05/2023 58,92,40,85,64,10,59,60 Trượt
18/05/2023 32,95,65,33,73,47,87,97 Trúng 32
17/05/2023 49,85,40,96,35,95,89,57 Trúng 49
16/05/2023 31,03,76,09,25,32,47,69 Trúng 31
15/05/2023 56,55,15,04,60,46,22,84 Trúng 56
14/05/2023 53,09,28,29,60,06,34,83 Trúng 53
13/05/2023 49,54,39,16,24,59,37,63 Trúng 49
12/05/2023 02,77,34,29,28,21,59,11 Trúng 02
11/05/2023 34,23,47,08,65,86,81,18 Trúng 34
10/05/2023 96,72,40,54,76,63,98,41 Trúng 96
09/05/2023 46,87,61,29,09,63,17,77 Trúng 46
08/05/2023 81,08,79,95,12,65,98,10 Trúng 81
07/05/2023 60,05,41,89,81,91,92,53 Trúng 60
06/05/2023 17,79,10,50,82,34,21,23 Trượt
05/05/2023 47,51,65,82,28,62,37,90 Trúng 47
04/05/2023 18,78,15,40,71,39,19,05 Trúng 18
03/05/2023 76,75,64,96,23,91,57,19 Trúng 76
02/05/2023 65,40,51,97,12,23,83,22 Trúng 65
01/05/2023 20,59,05,90,82,17,15,36 Trúng 20
30/04/2023 19,33,64,53,49,04,77,82 Trúng 19
29/04/2023 39,41,47,46,93,04,14,42 Trúng 39
28/04/2023 96,05,42,22,63,97,32,21 Trúng 96
27/04/2023 55,94,76,42,82,06,67,03 Trúng 55
26/04/2023 75,28,83,52,25,79,78,29 Trúng 75
25/04/2023 83,97,46,33,64,80,72,82 Trúng 83
24/04/2023 05,32,85,45,90,57,41,52 Trúng 05
23/04/2023 79,03,40,59,93,04,83,73 Trúng 79
22/04/2023 52,82,33,06,70,79,99,83 Trúng 52
21/04/2023 14,69,22,24,84,50,54,81 Trúng 14
20/04/2023 23,53,12,69,16,26,89,66 Trúng 23
19/04/2023 85,98,08,32,07,06,91,34 Trúng 85
18/04/2023 61,24,76,12,46,91,89,06 Trúng 61
17/04/2023 76,06,83,52,72,90,44,85 Trúng 76
16/04/2023 48,46,23,11,96,50,84,52 Trúng 48
15/04/2023 14,63,62,58,45,09,82,66 Trúng 14
14/04/2023 34,41,16,04,14,07,35,56 Trúng 34
13/04/2023 65,51,76,74,30,24,47,23 Trúng 65
12/04/2023 95,50,58,07,47,67,78,85 Trúng 95
11/04/2023 39,08,83,02,47,78,95,49 Trúng 39
10/04/2023 63,73,88,86,89,49,90,71 Trúng 63
09/04/2023 26,21,95,81,85,51,66,92 Trúng 26
08/04/2023 15,39,84,31,91,36,06,02 Trúng 15
07/04/2023 36,94,41,59,75,53,54,11 Trúng 36
06/04/2023 11,01,85,18,20,28,32,23 Trúng 11
05/04/2023 26,65,01,24,12,83,60,64 Trúng 26
04/04/2023 45,42,05,02,19,09,60,29 Trúng 45
03/04/2023 33,91,21,94,12,24,54,19 Trúng 33
02/04/2023 44,42,37,45,25,93,52,41 Trúng 44
01/04/2023 44,84,00,13,32,63,06,99 Trúng 44
31/03/2023 35,18,96,23,24,31,77,64 Trượt
30/03/2023 04,31,82,58,65,50,90,61 Trúng 04
29/03/2023 67,15,69,64,52,27,26,36 Trúng 67
28/03/2023 28,39,34,77,76,58,57,15 Trúng 28
27/03/2023 30,24,51,26,92,61,59,49 Trúng 30
26/03/2023 65,36,35,83,74,69,56,50 Trúng 65
25/03/2023 73,96,06,42,38,55,33,25 Trúng 73
24/03/2023 57,92,42,71,37,38,90,97 Trúng 57
23/03/2023 83,49,52,82,67,58,51,93 Trúng 83
22/03/2023 98,78,18,87,17,41,65,14 Trúng 98
21/03/2023 64,53,06,97,44,75,30,56 Trúng 64
20/03/2023 92,88,86,26,55,69,91,71 Trúng 92
19/03/2023 03,17,01,36,90,75,35,67 Trúng 03
18/03/2023 70,76,57,89,65,41,32,24 Trúng 70
17/03/2023 89,71,35,44,62,76,82,28 Trúng 89
16/03/2023 81,59,51,67,61,91,03,93 Trúng 81
15/03/2023 24,65,16,20,76,18,02,01 Trúng 24
14/03/2023 79,71,16,47,34,51,25,02 Trúng 79
13/03/2023 75,85,57,17,41,22,67,62 Trúng 75
12/03/2023 95,73,26,94,28,29,23,37 Trúng 95
11/03/2023 76,38,13,03,10,59,54,30 Trúng 76
10/03/2023 20,82,59,04,60,34,23,68 Trúng 20
09/03/2023 05,84,11,30,48,71,10,31 Trúng 05
08/03/2023 87,42,97,52,57,38,95,54 Trúng 87
07/03/2023 77,02,72,95,54,56,11,94 Trúng 77
06/03/2023 19,33,24,59,11,82,21,29 Trúng 19
05/03/2023 18,22,46,38,06,42,21,66 Trúng 18
04/03/2023 43,04,55,58,91,72,27,67 Trúng 43
03/03/2023 56,41,83,59,37,96,00,06 Trúng 56
02/03/2023 77,32,93,49,14,74,84,61 Trúng 77
01/03/2023 72,26,40,81,43,76,95,68 Trượt
28/02/2023 27,09,51,26,02,85,67,84 Trúng 27
27/02/2023 58,48,12,70,59,83,42,03 Trúng 58
26/02/2023 60,25,38,78,61,58,22,18 Trúng 60
25/02/2023 93,20,57,88,37,16,99,06 Trượt
24/02/2023 79,13,32,49,37,82,57,53 Trúng 79
23/02/2023 64,98,02,53,46,92,77,19 Trúng 64
22/02/2023 57,02,26,33,27,58,16,46 Trúng 57
21/02/2023 81,87,29,27,33,66,90,52 Trúng 81
20/02/2023 75,29,39,45,51,66,98,99 Trúng 75
19/02/2023 64,00,38,25,84,33,80,58 Trúng 64
18/02/2023 71,63,89,97,26,08,05,90 Trúng 71
17/02/2023 35,73,20,57,54,62,16,00 Trúng 35
16/02/2023 43,69,97,65,21,63,46,57 Trúng 43
15/02/2023 58,67,60,37,94,57,29,07 Trúng 58
14/02/2023 41,00,55,52,46,79,23,24 Trúng 41
13/02/2023 16,65,94,40,97,43,75,22 Trúng 16
12/02/2023 41,89,30,73,01,37,64,26 Trúng 41
11/02/2023 89,35,04,00,42,94,87,05 Trượt
10/02/2023 20,08,10,98,56,77,80,36 Trúng 20
09/02/2023 37,07,73,50,15,09,02,14 Trúng 37
08/02/2023 64,87,45,77,91,06,49,16 Trúng 64
07/02/2023 98,07,94,67,39,89,63,09 Trúng 98
06/02/2023 92,72,08,03,51,33,26,83 Trúng 92
05/02/2023 94,18,97,70,04,00,63,23 Trúng 94
04/02/2023 48,05,69,93,30,81,11,45 Trúng 48
03/02/2023 66,27,47,18,83,21,00,30 Trúng 66
02/02/2023 55,84,35,97,59,17,78,83 Trúng 55
01/02/2023 81,82,40,75,55,66,97,03 Trượt
31/01/2023 43,60,12,31,11,89,33,65 Trượt
30/01/2023 79,07,04,48,73,54,26,39 Trúng 79

Dàn đề 8 số miền Bắc – Phương pháp soi cầu đề siêu chuẩn

Lô đề hiện đang là trò chơi thu hút đông đảo người tham gia. Để giành chiến thắng từ trò chơi này, bạn cần áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Dàn đề 8 số miền Bắc là phương pháp soi cầu đang được rất nhiều người áp dụng. Vậy bạn đã nắm được thông tin về cách lập dàn đề này chưa? Đừng bỏ qua những chia sẻ của Soicauvip666 sau đây!

1. Tìm hiểu về dàn đề 8 số miền Bắc

Dàn đề 8 số miền Bắc được hiểu là một nhóm hoặc một bộ đề bạn chọn trước để chơi cho ngày hôm đó. Lập dàn đề là cách chơi khá phổ biến nhưng tỷ lệ ăn từ phương pháp này khá cao. Đây được coi là phương pháp kinh điển trong các phương pháp loto mà chúng tôi chia sẻ trong bộ kiến ​​thức lô đề.

dàn đề 8 số miền Bắc
dàn đề 8 số miền Bắc

Hầu hết các dàn đề hiện nay bao gồm nhiều cặp số, thường là 10 cặp số trở lên. Tuy nhiên nhiều người chơi lâu năm lại thích dàn 8 số hơn. Đây là dàn đề bao gồm 8 cặp số có khả năng nổ cao được các chuyên gia lô đề có kinh nghiệm dự đoán.

Dàn 8 số miền Bắc được nhiều người chơi lựa chọn để chơi theo ngày hoặc theo tuần. Đối với những người chơi lô đề chọn đánh theo tuần thì tỷ lệ trúng sẽ cao hơn, ngoài ra bạn có thể chọn đánh theo đánh đề bạch thủ hoặc lô độc thủ. Hoặc bạn cũng có thể áp dụng dàn đề 8 số này để chơi quanh năm. Dàn đề 8 số bao gồm các cặp số lô tô được soi qua kết quả xổ số Miền Bắc.

Dựa vào chiến thuật soi cầu như lô gan, đầu câm, đuôi câm, lô quả trám… Bạn có thể tìm ra những cặp số đẹp để chơi trong dàn 8 số.

2. Dàn đề 8 số miền Bắc có đảm bảo tính hiệu quả

Theo đánh giá của các chuyên gia, dàn đề 8 số miền Bắc này có nhiều ưu điểm nổi bật. Vì lẽ đó, những ai đam mê loại hình giải trí này hãy cố gắng thử để mang về cho mình chiến thắng.

Cách lập dàn đề 8 số không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm nên kể cả người mới học vẫn có thể phù hợp. Ngoài ra bạn còn được kết hợp với các phương pháp khác nhau để tạo thành bộ số chính xác nhất. Vì vậy, dàn đề này luôn hấp dẫn và thu hút người chơi.

Dàn đề 8 số miền Bắc có đảm bảo tính hiệu quả
Dàn đề 8 số miền Bắc có đảm bảo tính hiệu quả

Nhưng bên cạnh đó, dàn 8 số cũng tồn tại một số nhược điểm. Việc tạo ra một bộ số hoàn chỉnh sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Số vốn bạn bỏ ra cũng lớn hơn so với các chiến thuật khác. Đặc biệt nếu người chơi không biết dàn vốn cho các cặp số ăn khớp thì lợi nhuận thu được sẽ cực kỳ thấp.

3. Cách soi cầu lô dựa vào dàn 8 số miền Bắc hiệu quả

Để có thể nuôi được dàn đề 8 số, người chơi cần phải biết cách soi cầu. Soi cầu lô sẽ giúp bạn thống kê chắc chắn hơn. Dưới đây là 3 cách để bạn áp dụng:

Soi cầu lô 8 số theo công thức

Đối với việc soi cầu dàn đề 8 số theo công thức, người chơi sẽ mặc định kết quả là AB và CD. Từ công thức này, ta có:

  • A + B + X = 10 (HOẶC 20)
  • C + D + Y = 20 (HOẶC 20)

Bạn tiến hành nuôi X Y trong 3 ngày tiếp theo, nếu 3 ngày sau X Y không về thì nghỉ ngày thứ 4. Nếu lô thứ 5 về thì ngày thứ 6 nghỉ, tính cho cầu ngày thứ 7. Thấy cầu không xuất hiện hàng ngày thì đánh vào ngày thứ 6. Nếu ngày thứ 6 vẫn chưa có thì nghỉ ngày thứ 7, sau đó nuôi 3 ngày liên tục.

3.1. Hình thức soi cầu dàn 8 số bằng lô rơi

Việc theo dõi kết quả xổ số miền bắc để bắt dàn lô 8 số là điều cần thiết. Bạn có thể nhanh chóng biết được lô nào đã xuất hiện liên tiếp trong 2 ngày. Thường thì lô sẽ ra liên tục từ 2 đến 3 ngày. Vì vậy hãy chắc chắn rằng mình vào cầu lô và chơi với lô lộn để tăng hiệu quả lô về.

Trong một số trường hợp đặc biệt nếu thấy đề và lô về 2 nháy cùng nhau thì cũng nên bỏ lô hôm sau dù có rơi lại hay không. Dãy lô đặc biệt thường sẽ không ổn định so với các loại giải khác nên các bạn lưu ý nhé.

3.2. Soi dàn đề 8 số theo đề kép

Một trong những cách soi dàn 8 số chuẩn nhất đó là soi cầu đề kép. Đề kép là thuật ngữ dùng để chỉ hai con số giống nhau. Ví dụ:

  • Nếu bạn thấy trong giải đặc biệt có 2 số ở giữa hoặc 2 số đầu tiên là kép. Thì bạn có thể nuôi dàn đề này trong 7 ngày tiếp theo.
  • Nếu bạn thấy 2 trong số các số sau xuất hiện ở kết quả giải 7. Thì đó là dấu hiệu của lô kép ngày hôm sau: 50, 05, 38, 83, 49, 94, 61, 27, 72.

3.3. Soi dàn 8 số về trong 5 ngày cuối

Phương pháp soi cầu 8 số bằng cách xét kết quả trong 5 ngày cuối tuần là một trong những mẹo được nhiều người chơi áp dụng.

Soi dàn 8 số về trong 5 ngày cuối
Soi dàn 8 số về trong 5 ngày cuối

Đây là cách dùng đầu và cuối giải đặc biệt trong 2 ngày đầu tuần được tính là tổng đề để nuôi số cho 5 ngày cuối tuần. Khi bạn lấy số đầu tiên của giải độc đắc để nuôi 8 số miền Bắc của ngày thứ 2 và thứ 3 cộng lại với nhau. Kết quả này sẽ là tổng để chơi trong 5 ngày tiếp theo. Trường hợp tổng lớn hơn 10 thì ghép 2 số cuối làm cầu chạm để chơi 5 ngày gần nhất.

Ví dụ: Giải độc đắc của ngày thứ 2 là 65789, ngày thứ 3 là 76548. Bạn sẽ có 2 giải đặc biệt là 6 và 7. Nếu tổng của 6 + 7 là 13 > 10 thì người chơi cộng 1 + 3 = 4. Còn lại ngày bạn nên chơi chạm đề 4.

4. Lời kết lại

Trên đây là những chia sẻ liên quan đến dàn đề 8 số miền Bắc. Các chuyên gia của Soicauvip666 có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng các phương pháp soi cầu. Bao gồm phương pháp dựa trên thống kê, phân tích kỹ thuật, phân tích sổ mơ, đánh lô tô… Tùy vào mục tiêu trúng lớn đến đâu và sở thích của bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn và giúp bạn chọn ra con số đẹp nhất với khả năng trúng thưởng bất ngờ.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]