THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề Miền Nam
Ngày Đề Miền Nam Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 An Giang 60, Bình Thuận 30, Tây Ninh 86 Win Bình Thuận 30, Win Tây Ninh 86
29/03/2023 Cần Thơ 99, Đồng Nai 20, Sóc Trăng 94 Win Cần Thơ 99, Win Sóc Trăng 94
28/03/2023 Bạc Liêu 82, Bến Tre 10, Vũng Tàu 48 Win Bến Tre 10, Win Vũng Tàu 48
27/03/2023 Cà Mau 04, Đồng Tháp 49, Hồ Chí Minh 65 Win Cà Mau 04, Win Đồng Tháp 49, Win Hồ Chí Minh 65
26/03/2023 Đà Lạt 93, Kiên Giang 98, Tiền Giang 71 Win Đà Lạt 93, Win Kiên Giang 98
25/03/2023 Bình Phước 46, Hậu Giang 15, Hồ Chí Minh 61, Long An 18 Win Bình Phước 46, Win Hậu Giang 15, Win Hồ Chí Minh 61
24/03/2023 Bình Dương 25, Trà Vinh 50, Vĩnh Long 66 Win Trà Vinh 50, Win Vĩnh Long 66
23/03/2023 An Giang 65, Bình Thuận 65, Tây Ninh 54 Win Tây Ninh 54
22/03/2023 Cần Thơ 65, Đồng Nai 27, Sóc Trăng 21 Win Cần Thơ 65
21/03/2023 Bạc Liêu 30, Bến Tre 57, Vũng Tàu 30 Win Bến Tre 57
20/03/2023 Cà Mau 79, Đồng Tháp 17, Hồ Chí Minh 35 Win Đồng Tháp 17, Win Hồ Chí Minh 35
19/03/2023 Đà Lạt 84, Kiên Giang 71, Tiền Giang 99 Win Đà Lạt 84, Win Kiên Giang 71
18/03/2023 Bình Phước 26, Hậu Giang 03, Hồ Chí Minh 44, Long An 75 Win Hậu Giang 03, Win Hồ Chí Minh 44, Win Long An 75
17/03/2023 Bình Dương 56, Trà Vinh 55, Vĩnh Long 71 Win Bình Dương 56, Win Trà Vinh 55
16/03/2023 An Giang 61, Bình Thuận 99, Tây Ninh 04 Win Bình Thuận 99, Win Tây Ninh 04
15/03/2023 Cần Thơ 68, Đồng Nai 29, Sóc Trăng 76 Miss
14/03/2023 Bạc Liêu 41, Bến Tre 29, Vũng Tàu 91 Win Bạc Liêu 41, Win Bến Tre 29
13/03/2023 Cà Mau 79, Đồng Tháp 46, Hồ Chí Minh 65 Win Cà Mau 79, Win Hồ Chí Minh 65
12/03/2023 Đà Lạt 62, Kiên Giang 55, Tiền Giang 24 Win Đà Lạt 62
11/03/2023 Bình Phước 57, Hậu Giang 00, Hồ Chí Minh 65, Long An 23 Win Hậu Giang 00, Win Hồ Chí Minh 65
10/03/2023 Bình Dương 57, Trà Vinh 79, Vĩnh Long 51 Win Bình Dương 57, Win Vĩnh Long 51
09/03/2023 An Giang 25, Bình Thuận 93, Tây Ninh 57 Win Bình Thuận 93
08/03/2023 Cần Thơ 71, Đồng Nai 22, Sóc Trăng 26 Win Sóc Trăng 26
07/03/2023 Bạc Liêu 08, Bến Tre 05, Vũng Tàu 92 Win Bạc Liêu 08, Win Bến Tre 05, Win Vũng Tàu 92
06/03/2023 Cà Mau 89, Đồng Tháp 13, Hồ Chí Minh 47 Win Hồ Chí Minh 47
05/03/2023 Đà Lạt 46, Kiên Giang 68, Tiền Giang 59 Win Đà Lạt 46, Win Kiên Giang 68
04/03/2023 Bình Phước 46, Hậu Giang 10, Hồ Chí Minh 30, Long An 62 Miss
03/03/2023 Bình Dương 92, Trà Vinh 97, Vĩnh Long 02 Win Bình Dương 92, Win Vĩnh Long 02
02/03/2023 An Giang 66, Bình Thuận 12, Tây Ninh 12 Win An Giang 66
01/03/2023 Cần Thơ 14, Đồng Nai 66, Sóc Trăng 98 Win Cần Thơ 14, Win Đồng Nai 66, Win Sóc Trăng 98
28/02/2023 Bạc Liêu 45, Bến Tre 38, Vũng Tàu 12 Win Bạc Liêu 45, Win Bến Tre 38
27/02/2023 Cà Mau 93, Đồng Tháp 88, Hồ Chí Minh 71 Win Đồng Tháp 88, Win Hồ Chí Minh 71
26/02/2023 Đà Lạt 31, Kiên Giang 45, Tiền Giang 36 Win Đà Lạt 31, Win Kiên Giang 45, Win Tiền Giang 36
25/02/2023 Bình Phước 65, Hậu Giang 86, Hồ Chí Minh 43, Long An 22 Win Hậu Giang 86, Win Long An 22
24/02/2023 Bình Dương 60, Trà Vinh 36, Vĩnh Long 41 Win Bình Dương 60, Win Trà Vinh 36, Win Vĩnh Long 41
23/02/2023 An Giang 54, Bình Thuận 33, Tây Ninh 63 Win An Giang 54, Win Bình Thuận 33
22/02/2023 Cần Thơ 33, Đồng Nai 72, Sóc Trăng 21 Win Đồng Nai 72, Win Sóc Trăng 21
21/02/2023 Bạc Liêu 07, Bến Tre 03, Vũng Tàu 86 Win Bạc Liêu 07, Win Bến Tre 03, Win Vũng Tàu 86
20/02/2023 Cà Mau 48, Đồng Tháp 31, Hồ Chí Minh 31 Win Hồ Chí Minh 31
19/02/2023 Đà Lạt 60, Kiên Giang 75, Tiền Giang 77 Win Kiên Giang 75, Win Tiền Giang 77
18/02/2023 Bình Phước 62, Hậu Giang 31, Hồ Chí Minh 56, Long An 49 Win Bình Phước 62, Win Hậu Giang 31
17/02/2023 Bình Dương 24, Trà Vinh 02, Vĩnh Long 08 Miss
16/02/2023 An Giang 66, Bình Thuận 84, Tây Ninh 58 Win An Giang 66, Win Bình Thuận 84
15/02/2023 Đồng Nai 80, Sóc Trăng 34, Cần Thơ 58 Miss
14/02/2023 Bạc Liêu 21, Bến Tre 82, Vũng Tàu 53 Win Bến Tre 82, Win Vũng Tàu 53
13/02/2023 Cà Mau 71, Đồng Tháp 67, Hồ Chí Minh 25 Win Cà Mau 71, Win Đồng Tháp 67, Win Hồ Chí Minh 25
12/02/2023 Đà Lạt 96, Kiên Giang 74, Tiền Giang 56 Win Kiên Giang 74, Win Tiền Giang 56
11/02/2023 Bình Phước 67, Hậu Giang 42, Hồ Chí Minh 46, Long An 29 Miss
10/02/2023 Bình Dương 70, Trà Vinh 67, Vĩnh Long 83 Miss
09/02/2023 An Giang 24, Tây Ninh 71, Bình Thuận 02 Miss
08/02/2023 Cần Thơ 76, Đồng Nai 83, Sóc Trăng 91 Win Cần Thơ 76
07/02/2023 Bạc Liêu 93, Bến Tre 67, Vũng Tàu 44 Win Bến Tre 67, Win Vũng Tàu 44
06/02/2023 Cà Mau 91, Đồng Tháp 46, Hồ Chí Minh 49 Win Cà Mau 91, Win Đồng Tháp 46
05/02/2023 Đà Lạt 96, Kiên Giang 88, Tiền Giang 28 Win Đà Lạt 96, Win Tiền Giang 28
04/02/2023 Bình Phước 00, Hậu Giang 19, Hồ Chí Minh 35, Long An 93 Win Bình Phước 00
03/02/2023 Bình Dương 42, Trà Vinh 56, Vĩnh Long 51 Win Trà Vinh 56
02/02/2023 An Giang 87, Bình Thuận 32, Tây Ninh 84 Miss
01/02/2023 Cần Thơ 31, Đồng Nai 84, Sóc Trăng 92 Win Đồng Nai 84, Win Sóc Trăng 92
31/01/2023 Bạc Liêu 53, Bến Tre 75, Vũng Tàu 51 Win Bạc Liêu 53
30/01/2023 Cà Mau 75, Đồng Tháp 15, Hồ Chí Minh 32 Win Cà Mau 75, Win Đồng Tháp 15, Win Hồ Chí Minh 32
29/01/2023 Đà Lạt 32, Kiên Giang 78, Tiền Giang 62 Win Đà Lạt 32, Win Tiền Giang 62
28/01/2023 Bình Phước 62, Hậu Giang 40, Hồ Chí Minh 78, Long An 88 Win Hồ Chí Minh 78, Win Long An 88
27/01/2023 Bình Dương 31, Trà Vinh 96, Vĩnh Long 94 Win Bình Dương 31, Win Trà Vinh 96
26/01/2023 An Giang 35, Bình Thuận 34, Tây Ninh 42 Win An Giang 35, Win Tây Ninh 42
25/01/2023 Cần Thơ 13, Đồng Nai 01, Sóc Trăng 05 Win Cần Thơ 13, Win Đồng Nai 01, Win Sóc Trăng 05
24/01/2023 Bạc Liêu 80, Bến Tre 55, Vũng Tàu 95 Win Bạc Liêu 80, Win Bến Tre 55, Win Vũng Tàu 95
23/01/2023 Cà Mau 16, Đồng Tháp 81, Hồ Chí Minh 47 Win Cà Mau 16, Win Đồng Tháp 81, Win Hồ Chí Minh 47
22/01/2023 Đà Lạt 59, Kiên Giang 72, Tiền Giang 17 Win Tiền Giang 17
21/01/2023 Bình Phước 53, Hậu Giang 64, Hồ Chí Minh 86, Long An 77 Win Bình Phước 53, Win Hồ Chí Minh 86
20/01/2023 Bình Dương 40, Trà Vinh 22, Vĩnh Long 52 Miss
19/01/2023 An Giang 21, Bình Thuận 09, Tây Ninh 07 Win Bình Thuận 09, Win Tây Ninh 07
18/01/2023 Đồng Nai 68, Sóc Trăng 74, Cần Thơ 45 Miss
17/01/2023 Bạc Liêu 33, Bến Tre 50, Vũng Tàu 53 Win Bạc Liêu 33, Win Bến Tre 50, Win Vũng Tàu 53
16/01/2023 Cà Mau 25, Đồng Tháp 00, Hồ Chí Minh 35 Win Đồng Tháp 00, Win Hồ Chí Minh 35
15/01/2023 Đà Lạt 96, Kiên Giang 46, Tiền Giang 94 Win Đà Lạt 96, Win Kiên Giang 46, Win Tiền Giang 94
14/01/2023 Bình Phước 80, Hậu Giang 95, Hồ Chí Minh 65, Long An 36 Win Bình Phước 80, Win Hồ Chí Minh 65
13/01/2023 Bình Dương 36, Trà Vinh 86, Vĩnh Long 88 Win Bình Dương 36
12/01/2023 An Giang 79, Bình Thuận 53, Tây Ninh 32 Win An Giang 79, Win Bình Thuận 53, Win Tây Ninh 32
11/01/2023 Cần Thơ 25, Đồng Nai 25, Sóc Trăng 18 Miss
10/01/2023 Bạc Liêu 73, Bến Tre 51, Vũng Tàu 04 Win Bạc Liêu 73, Win Vũng Tàu 04
09/01/2023 Cà Mau 01, Đồng Tháp 23, Hồ Chí Minh 34 Win Cà Mau 01, Win Đồng Tháp 23, Win Hồ Chí Minh 34
08/01/2023 Đà Lạt 09, Kiên Giang 28, Tiền Giang 15 Win Đà Lạt 09, Win Tiền Giang 15
07/01/2023 Bình Phước 59, Hậu Giang 74, Hồ Chí Minh 71, Long An 80 Win Hồ Chí Minh 71, Win Long An 80
06/01/2023 Bình Dương 92, Trà Vinh 66, Vĩnh Long 74 Win Trà Vinh 66, Win Vĩnh Long 74
05/01/2023 An Giang 10, Bình Thuận 88, Tây Ninh 83 Win An Giang 10, Win Bình Thuận 88, Win Tây Ninh 83
04/01/2023 Cần Thơ 52, Đồng Nai 05, Sóc Trăng 23 Win Đồng Nai 05
03/01/2023 Bạc Liêu 22, Bến Tre 79, Vũng Tàu 94 Win Bạc Liêu 22, Win Bến Tre 79, Win Vũng Tàu 94
02/01/2023 Cà Mau 61, Đồng Tháp 77, Hồ Chí Minh 98 Win Đồng Tháp 77, Win Hồ Chí Minh 98
01/01/2023 Đà Lạt 30, Kiên Giang 80, Tiền Giang 39 Win Kiên Giang 80, Win Tiền Giang 39
31/12/2022 Bình Phước 25, Hậu Giang 40, Hồ Chí Minh 88, Long An 25 Win Bình Phước 25, Win Hậu Giang 40, Win Long An 25
30/12/2022 Bình Dương 26, Trà Vinh 15, Vĩnh Long 29 Win Trà Vinh 15, Win Vĩnh Long 29
29/12/2022 An Giang 22, Bình Thuận 29, Tây Ninh 28 Win Bình Thuận 29
28/12/2022 Cần Thơ 24, Đồng Nai 42, Sóc Trăng 88 Win Sóc Trăng 88
27/12/2022 Bạc Liêu 82, Bến Tre 83, Vũng Tàu 78 Win Bạc Liêu 82, Win Bến Tre 83, Win Vũng Tàu 78
26/12/2022 Cà Mau 99, Đồng Tháp 79, Hồ Chí Minh 73 Win Đồng Tháp 79, Win Hồ Chí Minh 73
25/12/2022 Đà Lạt 03, Kiên Giang 55, Tiền Giang 57 Win Đà Lạt 03, Win Kiên Giang 55
24/12/2022 Bình Phước 25, Hậu Giang 33, Hồ Chí Minh 32, Long An 70 Win Bình Phước 25, Win Long An 70
23/12/2022 Bình Dương 44, Trà Vinh 18, Vĩnh Long 55 Win Vĩnh Long 55
22/12/2022 An Giang 67, Bình Thuận 45, Tây Ninh 12 Win Tây Ninh 12
21/12/2022 Cần Thơ 79, Đồng Nai 75, Sóc Trăng 52 Win Cần Thơ 79, Win Sóc Trăng 52
20/12/2022 Bạc Liêu 50, Bến Tre 38, Vũng Tàu 67 Win Vũng Tàu 67
19/12/2022 Cà Mau 92, Đồng Tháp 67, Hồ Chí Minh 42 Win Hồ Chí Minh 42
18/12/2022 Đà Lạt 89, Kiên Giang 54, Tiền Giang 72 Win Đà Lạt 89, Win Kiên Giang 54, Win Tiền Giang 72
17/12/2022 Bình Phước 34, Hậu Giang 12, Hồ Chí Minh 65, Long An 49 Miss
16/12/2022 Bình Dương 15, Trà Vinh 53, Vĩnh Long 65 Win Bình Dương 15
15/12/2022 An Giang 26, Bình Thuận 01, Tây Ninh 35 Win An Giang 26, Win Bình Thuận 01
14/12/2022 Cần Thơ 19, Đồng Nai 97, Sóc Trăng 20 Win Cần Thơ 19
13/12/2022 Bạc Liêu 29, Bến Tre 10, Vũng Tàu 88 Miss
12/12/2022 Cà Mau 51, Đồng Tháp 73, Hồ Chí Minh 45 Win Đồng Tháp 73
11/12/2022 Đà Lạt 15, Kiên Giang 71, Tiền Giang 60 Win Đà Lạt 15, Win Kiên Giang 71, Win Tiền Giang 60
10/12/2022 Bình Phước 83, Hậu Giang 98, Hồ Chí Minh 00, Long An 20 Win Bình Phước 83, Win Hậu Giang 98, Win Hồ Chí Minh 00, Win Long An 20
09/12/2022 Bình Dương 17, Trà Vinh 89, Vĩnh Long 75 Miss
08/12/2022 An Giang 34, Bình Thuận 36, Tây Ninh 00 Win Tây Ninh 00
07/12/2022 Cần Thơ 94, Đồng Nai 95, Sóc Trăng 91 Win Cần Thơ 94, Win Đồng Nai 95, Win Sóc Trăng 91
06/12/2022 Bạc Liêu 35, Bến Tre 85, Vũng Tàu 23 Win Bạc Liêu 35, Win Bến Tre 85
05/12/2022 Cà Mau 06, Đồng Tháp 72, Hồ Chí Minh 14 Win Cà Mau 06, Win Đồng Tháp 72
04/12/2022 Đà Lạt 15, Kiên Giang 89, Tiền Giang 16 Win Đà Lạt 15, Win Kiên Giang 89, Win Tiền Giang 16
03/12/2022 Bình Phước 91, Hậu Giang 11, Hồ Chí Minh 49, Long An 24 Win Bình Phước 91, Win Hậu Giang 11, Win Hồ Chí Minh 49, Win Long An 24
02/12/2022 Bình Dương 95, Trà Vinh 60, Vĩnh Long 59 Win Bình Dương 95, Win Trà Vinh 60, Win Vĩnh Long 59
01/12/2022 An Giang 01, Bình Thuận 67, Tây Ninh 56 Win An Giang 01, Win Bình Thuận 67
30/11/2022 Cần Thơ 28, Đồng Nai 66, Sóc Trăng 44 Win Đồng Nai 66, Win Sóc Trăng 44
29/11/2022 Bạc Liêu 92, Bến Tre 36, Vũng Tàu 79 Win Bạc Liêu 92, Win Vũng Tàu 79
28/11/2022 Cà Mau 54, Đồng Tháp 92, Hồ Chí Minh 28 Win Cà Mau 54, Win Hồ Chí Minh 28
27/11/2022 Đà Lạt 20, Kiên Giang 31, Tiền Giang 38 Win Tiền Giang 38
26/11/2022 Bình Phước 67, Hậu Giang 33, Hồ Chí Minh 92, Long An 47 Win Hậu Giang 33, Win Hồ Chí Minh 92
25/11/2022 Bình Dương 35, Trà Vinh 43, Vĩnh Long 67 Win Bình Dương 35, Win Vĩnh Long 67
24/11/2022 An Giang 45, Bình Thuận 47, Tây Ninh 34 Win An Giang 45
23/11/2022 Cần Thơ 67, Đồng Nai 91, Sóc Trăng 50 Win Cần Thơ 67, Win Đồng Nai 91
22/11/2022 Bạc Liêu 06, Bến Tre 24, Vũng Tàu 57 Miss
21/11/2022 Cà Mau 93, Đồng Tháp 50, Hồ Chí Minh 10 Win Cà Mau 93, Win Hồ Chí Minh 10
20/11/2022 Đà Lạt 96, Kiên Giang 84, Tiền Giang 99 Win Đà Lạt 96, Win Kiên Giang 84, Win Tiền Giang 99
19/11/2022 Bình Phước 39, Hậu Giang 85, Hồ Chí Minh 54, Long An 71 Win Bình Phước 39, Win Long An 71
18/11/2022 Bình Dương 27, Trà Vinh 45, Vĩnh Long 19 Win Bình Dương 27, Win Vĩnh Long 19
17/11/2022 An Giang 56, Bình Thuận 59, Tây Ninh 19 Win An Giang 56, Win Bình Thuận 59
16/11/2022 Cần Thơ 35, Đồng Nai 85, Sóc Trăng 88 Miss
15/11/2022 Bạc Liêu 55, Bến Tre 66, Vũng Tàu 46 Win Bạc Liêu 55, Win Bến Tre 66
14/11/2022 Cà Mau 15, Đồng Tháp 10, Hồ Chí Minh 52 Win Cà Mau 15
13/11/2022 Đà Lạt 10, Kiên Giang 58, Tiền Giang 32 Win Đà Lạt 10, Win Kiên Giang 58, Win Tiền Giang 32
12/11/2022 Bình Phước 55, Hậu Giang 07, Hồ Chí Minh 52, Long An 56 Win Bình Phước 55, Win Hậu Giang 07, Win Long An 56
11/11/2022 Bình Dương 33, Trà Vinh 98, Vĩnh Long 65 Win Bình Dương 33, Win Vĩnh Long 65
10/11/2022 An Giang 76, Bình Thuận 24, Tây Ninh 64 Win Bình Thuận 24
09/11/2022 Cần Thơ 43, Đồng Nai 86, Sóc Trăng 54 Win Cần Thơ 43, Win Sóc Trăng 54
08/11/2022 Bạc Liêu 86, Bến Tre 26, Vũng Tàu 39 Win Bến Tre 26, Win Vũng Tàu 39
07/11/2022 Cà Mau 40, Đồng Tháp 12, Hồ Chí Minh 52 Win Cà Mau 40, Win Đồng Tháp 12
06/11/2022 Đà Lạt 41, Kiên Giang 72, Tiền Giang 35 Miss
05/11/2022 Bình Phước 21, Hậu Giang 26, Hồ Chí Minh 28, Long An 68 Win Bình Phước 21, Win Hậu Giang 26, Win Hồ Chí Minh 28, Win Long An 68
04/11/2022 Bình Dương 83, Trà Vinh 50, Vĩnh Long 99 Win Trà Vinh 50, Win Vĩnh Long 99
03/11/2022 An Giang 40, Bình Thuận 90, Tây Ninh 73 Win Bình Thuận 90, Win Tây Ninh 73
02/11/2022 Cần Thơ 93, Đồng Nai 15, Sóc Trăng 42 Win Đồng Nai 15, Win Sóc Trăng 42
01/11/2022 Bạc Liêu 65, Bến Tre 54, Vũng Tàu 10 Win Bạc Liêu 65, Win Bến Tre 54, Win Vũng Tàu 10
31/10/2022 Cà Mau 03, Đồng Tháp 75, Hồ Chí Minh 55 Win Cà Mau 03, Win Hồ Chí Minh 55
30/10/2022 Đà Lạt 65, Kiên Giang 99, Tiền Giang 79 Win Đà Lạt 65, Win Tiền Giang 79
29/10/2022 Bình Phước 92, Hậu Giang 66, Hồ Chí Minh 17, Long An 98 Win Bình Phước 92
28/10/2022 Bình Dương 29, Trà Vinh 80, Vĩnh Long 89 Win Trà Vinh 80
27/10/2022 An Giang 71, Bình Thuận 52, Tây Ninh 56 Win An Giang 71, Win Bình Thuận 52
26/10/2022 Cần Thơ 44, Đồng Nai 11, Sóc Trăng 93 Win Cần Thơ 44
25/10/2022 Bạc Liêu 49, Bến Tre 33, Vũng Tàu 68 Win Vũng Tàu 68
24/10/2022 Cà Mau 68, Đồng Tháp 58, Hồ Chí Minh 44 Win Đồng Tháp 58
23/10/2022 Đà Lạt 32, Kiên Giang 35, Tiền Giang 59 Win Đà Lạt 32, Win Kiên Giang 35
22/10/2022 Bình Phước 75, Hậu Giang 50, Hồ Chí Minh 36, Long An 13 Win Bình Phước 75, Win Hậu Giang 50, Win Long An 13
21/10/2022 Bình Dương 77, Trà Vinh 92, Vĩnh Long 15 Win Bình Dương 77, Win Trà Vinh 92, Win Vĩnh Long 15
20/10/2022 An Giang 51, Bình Thuận 81, Tây Ninh 74 Win An Giang 51, Win Bình Thuận 81, Win Tây Ninh 74
19/10/2022 Cần Thơ 59, Đồng Nai 69, Sóc Trăng 34 Win Cần Thơ 59, Win Sóc Trăng 34
18/10/2022 Bạc Liêu 68, Bến Tre 27, Vũng Tàu 29 Win Bến Tre 27, Win Vũng Tàu 29
17/10/2022 Cà Mau 14, Đồng Tháp 30, Hồ Chí Minh 76 Win Cà Mau 14, Win Đồng Tháp 30, Win Hồ Chí Minh 76
16/10/2022 Đà Lạt 51, Kiên Giang 14, Tiền Giang 57 Miss
15/10/2022 Bình Phước 56, Hậu Giang 47, Hồ Chí Minh 52, Long An 17 Win Bình Phước 56, Win Hậu Giang 47, Win Hồ Chí Minh 52, Win Long An 17
14/10/2022 Bình Dương 70, Trà Vinh 71, Vĩnh Long 81 Win Bình Dương 70
13/10/2022 An Giang 91, Bình Thuận 00, Tây Ninh 27 Win An Giang 91, Win Bình Thuận 00, Win Tây Ninh 27
12/10/2022 Cần Thơ 08, Đồng Nai 84, Sóc Trăng 41 Win Cần Thơ 08, Win Đồng Nai 84
11/10/2022 Bạc Liêu 20, Bến Tre 42, Vũng Tàu 77 Win Bạc Liêu 20, Win Vũng Tàu 77
10/10/2022 Cà Mau 83, Đồng Tháp 23, Hồ Chí Minh 62 Win Đồng Tháp 23, Win Hồ Chí Minh 62
09/10/2022 Đà Lạt 40, Kiên Giang 32, Tiền Giang 31 Win Đà Lạt 40, Win Kiên Giang 32, Win Tiền Giang 31
08/10/2022 Bình Phước 68, Hậu Giang 82, Hồ Chí Minh 69, Long An 99 Win Bình Phước 68, Win Hậu Giang 82, Win Hồ Chí Minh 69, Win Long An 99
07/10/2022 Bình Dương 42, Trà Vinh 62, Vĩnh Long 93 Win Bình Dương 42
06/10/2022 An Giang 48, Bình Thuận 37, Tây Ninh 52 Win An Giang 48, Win Bình Thuận 37, Win Tây Ninh 52
05/10/2022 Cần Thơ 56, Đồng Nai 47, Sóc Trăng 87 Win Cần Thơ 56, Win Đồng Nai 47, Win Sóc Trăng 87
04/10/2022 Bạc Liêu 69, Bến Tre 40, Vũng Tàu 35 Win Bến Tre 40
03/10/2022 Cà Mau 37, Đồng Tháp 35, Hồ Chí Minh 20 Win Đồng Tháp 35, Win Hồ Chí Minh 20
02/10/2022 Đà Lạt 41, Kiên Giang 37, Tiền Giang 48 Win Đà Lạt 41, Win Kiên Giang 37
01/10/2022 Bình Phước 24, Hậu Giang 11, Hồ Chí Minh 21, Long An 96 Win Bình Phước 24, Win Hồ Chí Minh 21, Win Long An 96
30/09/2022 Bình Dương 26, Trà Vinh 27, Vĩnh Long 55 Win Bình Dương 26
29/09/2022 An Giang 83, Bình Thuận 47, Tây Ninh 14 Miss
28/09/2022 Cần Thơ 66, Đồng Nai 13, Sóc Trăng 27 Win Cần Thơ 66, Win Sóc Trăng 27
27/09/2022 Bạc Liêu 33, Bến Tre 09, Vũng Tàu 49 Win Bến Tre 09, Win Vũng Tàu 49
26/09/2022 Cà Mau 13, Đồng Tháp 92, Hồ Chí Minh 80 Win Cà Mau 13, Win Đồng Tháp 92
25/09/2022 Đà Lạt 52, Kiên Giang 71, Tiền Giang 74 Win Kiên Giang 71
24/09/2022 Bình Phước 73, Hậu Giang 38, Hồ Chí Minh 91, Long An 73 Win Bình Phước 73, Win Hậu Giang 38, Win Long An 73
23/09/2022 Bình Dương 49, Trà Vinh 78, Vĩnh Long 70 Win Bình Dương 49, Win Vĩnh Long 70
22/09/2022 An Giang 95, Bình Thuận 49, Tây Ninh 49 Win An Giang 95, Win Bình Thuận 49
21/09/2022 Cần Thơ 43, Đồng Nai 97, Sóc Trăng 28 Win Cần Thơ 43
20/09/2022 Bạc Liêu 28, Bến Tre 23, Vũng Tàu 46 Win Bạc Liêu 28
19/09/2022 Cà Mau 83, Đồng Tháp 42, Hồ Chí Minh 22 Win Cà Mau 83, Win Đồng Tháp 42, Win Hồ Chí Minh 22
18/09/2022 Đà Lạt 47, Kiên Giang 95, Tiền Giang 40 Win Đà Lạt 47, Win Kiên Giang 95
17/09/2022 Bình Phước 07, Hậu Giang 41, Hồ Chí Minh 86, Long An 65 Win Bình Phước 07, Win Hậu Giang 41, Win Long An 65
16/09/2022 Bình Dương 06, Trà Vinh 00, Vĩnh Long 75 Win Bình Dương 06, Win Trà Vinh 00, Win Vĩnh Long 75
15/09/2022 An Giang 97, Bình Thuận 37, Tây Ninh 39 Win An Giang 97, Win Bình Thuận 37
14/09/2022 Cần Thơ 22, Đồng Nai 20, Sóc Trăng 80 Win Đồng Nai 20
13/09/2022 Bạc Liêu 38, Bến Tre 23, Vũng Tàu 80 Miss
12/09/2022 Cà Mau 11, Đồng Tháp 94, Hồ Chí Minh 80 Win Đồng Tháp 94, Win Hồ Chí Minh 80
11/09/2022 Đà Lạt 61, Kiên Giang 67, Tiền Giang 60 Win Đà Lạt 61, Win Kiên Giang 67
10/09/2022 Bình Phước 43, Hậu Giang 94, Hồ Chí Minh 21, Long An 61 Win Hậu Giang 94, Win Hồ Chí Minh 21, Win Long An 61
09/09/2022 Bình Dương 90, Trà Vinh 97, Vĩnh Long 87 Win Vĩnh Long 87
08/09/2022 An Giang 63, Bình Thuận 21, Tây Ninh 21 Win Bình Thuận 21, Win Tây Ninh 21
07/09/2022 Cần Thơ 34, Đồng Nai 70, Sóc Trăng 62 Win Cần Thơ 34, Win Đồng Nai 70
06/09/2022 Bạc Liêu 42, Bến Tre 92, Vũng Tàu 20 Win Vũng Tàu 20
05/09/2022 Cà Mau 64, Đồng Tháp 25, Hồ Chí Minh 23 Win Cà Mau 64, Win Đồng Tháp 25, Win Hồ Chí Minh 23
04/09/2022 Đà Lạt 28, Kiên Giang 60, Tiền Giang 01 Win Kiên Giang 60, Win Tiền Giang 01
03/09/2022 Bình Phước 83, Hậu Giang 07, Hồ Chí Minh 69, Long An 84 Win Bình Phước 83, Win Hậu Giang 07, Win Hồ Chí Minh 69
02/09/2022 Bình Dương 38, Trà Vinh 20, Vĩnh Long 00 Win Vĩnh Long 00
01/09/2022 An Giang 16, Bình Thuận 34, Tây Ninh 65 Win An Giang 16
31/08/2022 Cần Thơ 28, Đồng Nai 15, Sóc Trăng 31 Win Cần Thơ 28, Win Sóc Trăng 31
30/08/2022 Bạc Liêu 15, Bến Tre 01, Vũng Tàu 18 Win Bạc Liêu 15, Win Bến Tre 01, Win Vũng Tàu 18
29/08/2022 Cà Mau 08, Đồng Tháp 04, Hồ Chí Minh 80 Win Cà Mau 08, Win Đồng Tháp 04
28/08/2022 Đà Lạt 13, Kiên Giang 07, Tiền Giang 77 Win Kiên Giang 07, Win Tiền Giang 77
27/08/2022 Bình Phước 85, Hậu Giang 12, Hồ Chí Minh 41, Long An 56 Win Bình Phước 85, Win Long An 56
26/08/2022 Bình Dương 32, Trà Vinh 82, Vĩnh Long 66 Win Bình Dương 32, Win Trà Vinh 82, Win Vĩnh Long 66
25/08/2022 An Giang 27, Bình Thuận 14, Tây Ninh 25 Win An Giang 27, Win Tây Ninh 25
24/08/2022 Cần Thơ 01, Đồng Nai 56, Sóc Trăng 72 Win Cần Thơ 01, Win Sóc Trăng 72
23/08/2022 Bạc Liêu 45, Bến Tre 66, Vũng Tàu 35 Win Bạc Liêu 45
22/08/2022 Cà Mau 56, Đồng Tháp 19, Hồ Chí Minh 91 Win Cà Mau 56
21/08/2022 Đà Lạt 98, Kiên Giang 98, Tiền Giang 41 Miss
20/08/2022 Bình Phước 57, Hậu Giang 95, Hồ Chí Minh 33, Long An 52 Win Bình Phước 57, Win Hậu Giang 95, Win Long An 52
19/08/2022 Bình Dương 69, Trà Vinh 47, Vĩnh Long 56 Win Bình Dương 69, Win Trà Vinh 47
18/08/2022 An Giang 17, Bình Thuận 84, Tây Ninh 60 Win Bình Thuận 84
17/08/2022 Cần Thơ 67, Đồng Nai 73, Sóc Trăng 77 Win Đồng Nai 73, Win Sóc Trăng 77
16/08/2022 Bạc Liêu 70, Bến Tre 18, Vũng Tàu 61 Win Bạc Liêu 70
15/08/2022 Cà Mau 34, Đồng Tháp 37, Hồ Chí Minh 03 Win Cà Mau 34, Win Đồng Tháp 37, Win Hồ Chí Minh 03
14/08/2022 Đà Lạt 83, Kiên Giang 95, Tiền Giang 73 Win Kiên Giang 95, Win Tiền Giang 73
13/08/2022 Bình Phước 70, Hậu Giang 27, Hồ Chí Minh 64, Long An 61 Win Long An 61
12/08/2022 Bình Dương 96, Trà Vinh 97, Vĩnh Long 27 Win Trà Vinh 97, Win Vĩnh Long 27
11/08/2022 An Giang 39, Bình Thuận 22, Tây Ninh 78 Win Bình Thuận 22, Win Tây Ninh 78
10/08/2022 Cần Thơ 11, Đồng Nai 30, Sóc Trăng 22 Win Sóc Trăng 22
09/08/2022 Bạc Liêu 36, Bến Tre 71, Vũng Tàu 68 Win Bạc Liêu 36, Win Bến Tre 71, Win Vũng Tàu 68
08/08/2022 Cà Mau 13, Đồng Tháp 58, Hồ Chí Minh 44 Win Cà Mau 13, Win Hồ Chí Minh 44
07/08/2022 Đà Lạt 13, Kiên Giang 55, Tiền Giang 41 Win Đà Lạt 13
06/08/2022 Bình Phước 70, Hậu Giang 81, Hồ Chí Minh 16, Long An 83 Win Hồ Chí Minh 16
05/08/2022 Bình Dương 77, Trà Vinh 25, Vĩnh Long 59 Win Vĩnh Long 59
04/08/2022 An Giang 87, Bình Thuận 70, Tây Ninh 66 Win Tây Ninh 66
03/08/2022 Cần Thơ 71, Đồng Nai 69, Sóc Trăng 11 Win Cần Thơ 71, Win Đồng Nai 69, Win Sóc Trăng 11

Đề miền Nam – Top kinh nghiệm soi cầu lô đề miền Nam siêu đỉnh cao

Mỗi người chơi sẽ có một cách soi cầu lô đề miền nam khác nhau nhưng vẫn có những phương pháp nhất định giúp bạn dành được nhiều chiến thắng. Trong bài viết dưới đây, Soicauvip666 sẽ tổng hợp những kinh nghiệm soi cầu siêu chuẩn của những người chơi lâu năm.

Đề miền Nam là gì? Có những dạng nào?

Chơi đánh đề miền Nam cho phép người chơi soi cầu đặt cược vào 2 số cuối của giải đặc biệt. 1 tỉnh, 2 tỉnh, 3 tỉnh hoặc 4 tỉnh, tùy vào số lần trúng giải mà tỷ lệ ăn cược khác nhau.

Đề miền Nam là gì?
Đề miền Nam là gì? 

Hiện nay, đánh đề miền nam online có tỷ lệ ăn là 0,8 ăn 75 tức là 1 ăn 93,75 ~ 94,98. Nhìn chung so với tỷ lệ bên ngoài là 1 ăn 70, 80 thì cao hơn rất nhiều.

  • Đánh đề đầu: cược giải 8, ăn gấp 82 lần tiền cược.
  • Đánh đề đặc biệt: Cược 2 số cuối của giải đặc biệt trúng tiền gấp 82 lần.
  • Đánh đề đầu đuôi: cược giải 8 và 2 số cuối giải đặc biệt trúng tiền gấp 85 lần.

Kinh nghiệm chơi đề miền Nam đỉnh cao từ chuyên gia

Sau khi tìm hiểu kỹ về đề miền Nam hiện nay. Tất nhiên bước tiếp theo sẽ là học ngay những cách chơi lô đề hay miền Nam được áp dụng hiệu quả hiện nay. Soicauvip666 sẽ mách bạn một số kinh nghiệm sau.

Kinh nghiệm chơi đề miền Nam
Kinh nghiệm chơi đề miền Nam

Kinh nghiệm chơi lô đề miền nam theo lô rơi

Lô rơi chính là những con lô liên tục xuất hiện trong bảng kết quả ngày hôm qua và hôm nay. Bao gồm loại lô rơi từ đề và lô rơi từ lô.

Cách soi cầu lô miền nam theo lô rơi từ đề như sau: Xem kết quả xổ số miền nam trong tuần. Lấy 2 số cuối giải đặc biệt hôm nay để đánh lô ngày hôm sau. Hoặc lấy giải đặc biệt của đài nào đó ở tuần trước để đánh chính đài trong tuần này.

Mẹo đánh lô miền nam theo lô rơi: Chọn ít nhất 1 trong 17 con lô của ngày hôm trước để đánh hoặc nuôi trong những ngày tiếp theo. Nếu bạn là người mới chơi thì nên nuôi nhiều ăn nhiều rơi thay vì chơi bạch thủ.

Cách chơi lô đề miền nam theo dạng số

Có nhiều cách tính lô đề miền Nam này chỉ áp dụng cho giải có 4 hoặc 5 số. Cách chơi rất đơn giản, người mới tham gia chơi cũng có thể áp dụng vì tần suất xuất hiện của dấu hiệu này tương đối nhiều.

Người chơi tính toán như sau: Xem trong bảng kết quả xổ số Miền Nam 3 đài. Nếu có giải về dạng 2 bộ số A – B thì đánh cặp AB – BA trong 3 ngày tiếp theo. Có thể nuôi thêm đến 5 khung ngày.

Phương pháp soi cầu đề miền Nam theo ngày

Quan sát kết quả trong ngày nếu thấy đầu và đuôi giải 7 của đài nào giống nhau. Thì ghép số đó với cặp số giữa giải đặc biệt của các tỉnh. Mở thưởng ngày hôm đó để nuôi ngày hôm sau

Ví dụ: Kết quả đài Bến Tre hôm nay giải 7 là 101. Cặp số giữa giải đặc biệt của 3 tỉnh mở thưởng là 07 – đài Bến Tre, 23 – đài Vũng Tàu, 56 – đài Bạc Liêu.  Dựa vào đó, ta sẽ thu được bộ số để nuôi lô cho ngày sau gồm:

  • 10 – 01
  • 17 – 71
  • 12 – 21
  • 13 – 31
  • 15 – 51
  • 16 – 61

Soi cầu đề miền nam theo giải đặc biệt

Cộng các số xuất hiện tại đặc biệt của 1 trong 3 (4) đài mở trong ngày. Ghép với 0 hoặc 8 để được cặp lô tô 3 ngày.

Ví dụ: đài Đồng Nai hôm nay ngày 149826. Ta cộng các số: 1+4+9+8+2+6 = 30, 3+0 = 3. Ghép 3 với 8 hoặc 0 ta được cặp số 030 hoặc 838 đóng khung trong 3 ngày.

Ngoài những cách tính đề miền Nam vừa chia sẻ ở trên. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều phương pháp khác để tăng khả năng trúng thưởng cho mình.

Soi cầu đề miền nam theo hình thức kẹp số

Hiện nay có rất nhiều người chơi sử dụng phương pháp này bởi cách thực hiện đơn giản cũng như hiệu quả cao mà chúng mang lại. Người chơi cần dựa vào bảng kết quả xổ số để có thể tìm ra con số bị kẹp giữa số 2, số 1 và số 8. Anh em lấy số này để đánh lô cho ngày sau và nuôi khung 3 ngày, tỷ lệ nổ sẽ rất cao. Tuy nhiên sau 3 ngày mà số đó không nổ thì người chơi nên chuyển sang số khác để nuôi.

Quy tắc cần nhớ khi chơi số đề miền nam

Ngoài kinh nghiệm thì những quy tắc sau cũng là điều mà anh em cần nắm để đảm bảo chơi lô đề hiệu quả hơn. Bao gồm:

Thường xuyên quan tâm đến bảng thống kê miền nam

Khi xem bảng kết quả của nhiều lần quay anh em sẽ biết hôm sau chọn con gì. Người chơi có thể nhận thấy quy luật ngầm của các con số.

Quy tắc cần nhớ khi chơi số đề miền nam
Quy tắc cần nhớ khi chơi số đề miền nam

Những quy luật này có thể làm tiền đề, cơ sở cực kỳ quan trọng cho các phương pháp chốt số. Lô đề miền Nam sẽ áp dụng theo các bước tiếp theo. Ngoài ra người chơi còn có thể biết được cầu nào đang lên gan để tránh cược nhầm.

Kiên trì với cách chơi đề miền nam đã chọn

Liên tục thay đổi cách soi cầu xổ số miền Nam đang được áp dụng, có 80% khả năng người chơi sẽ thua cược. Vì vậy, hãy áp dụng cách chơi lô đề miền Nam mà bạn chọn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu thấy không hiệu quả thì nên dừng lại và áp dụng cách khác.

Đừng quá tin vào ý kiến ​​của người khác

Những người chơi khác có thể có những dự đoán với độ chính xác khá cao. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng đúng và chính xác tuyệt đối. Nếu một người chơi quá phụ thuộc vào họ thì chỉ có thể dẫn đến lệ thuộc vào họ và thậm chí có thể là thua liên tục. Vì vậy, người chơi cũng nên có chính kiến ​​của mình khi chơi lô đề miền Nam.

Tổng kết lại

Bài viết này đã giúp người chơi biết được kinh nghiệm soi cầu đề miền Nam chính xác nhất. Hãy nhớ kỹ và áp dụng trong mọi trường hợp để thắng lớn nhé. Soicauvip666 chúc bạn luôn luôn may  mắn. 

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online hàng ngày.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]