THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề Miền Nam
Ngày Đề Miền Nam Kết quả
08/12/2023
07/12/2023 An Giang 17, Bình Thuận 14, Tây Ninh 15 Win An Giang 17
06/12/2023 Cần Thơ 82, Đồng Nai 81, Sóc Trăng 16 Win Cần Thơ 82, Win Sóc Trăng 16
05/12/2023 Bạc Liêu 24, Bến Tre 87, Vũng Tàu 32 Miss
04/12/2023 Cà Mau 78, Đồng Tháp 76, Hồ Chí Minh 75 Win Cà Mau 78, Win Đồng Tháp 76
03/12/2023 Đà Lạt 70, Kiên Giang 39, Tiền Giang 71 Win Đà Lạt 70, Win Tiền Giang 71
02/12/2023 Bình Phước 20, Hậu Giang 92, Hồ Chí Minh 90, Long An 51 Win Hậu Giang 92, Win Long An 51
01/12/2023 Bình Dương 80, Trà Vinh 03, Vĩnh Long 87 Win Bình Dương 80, Win Trà Vinh 03, Win Vĩnh Long 87
30/11/2023 An Giang 74, Bình Thuận 73, Tây Ninh 71 Win An Giang 74, Win Bình Thuận 73, Win Tây Ninh 71
29/11/2023 Cần Thơ 33, Đồng Nai 93, Sóc Trăng 31 Win Đồng Nai 93, Win Sóc Trăng 31
28/11/2023 Bạc Liêu 81, Bến Tre 28, Vũng Tàu 76 Win Bến Tre 28, Win Vũng Tàu 76
27/11/2023 Cà Mau 10, Đồng Tháp 38, Hồ Chí Minh 12 Win Hồ Chí Minh 12
26/11/2023 Đà Lạt 52, Kiên Giang 20, Tiền Giang 97 Win Đà Lạt 52
25/11/2023 Bình Phước 17, Hậu Giang 23, Hồ Chí Minh 73, Long An 62 Win Bình Phước 17, Win Hậu Giang 23, Win Hồ Chí Minh 73
24/11/2023 Bình Dương 83, Trà Vinh 31, Vĩnh Long 30 Win Trà Vinh 31, Win Vĩnh Long 30
23/11/2023 An Giang 11, Bình Thuận 58, Tây Ninh 32 Win An Giang 11, Win Tây Ninh 32
22/11/2023 Cần Thơ 15, Đồng Nai 44, Sóc Trăng 99 Win Cần Thơ 15
21/11/2023 Bạc Liêu 81, Bến Tre 78, Vũng Tàu 23 Win Bạc Liêu 81, Win Vũng Tàu 23
20/11/2023 Cà Mau 50, Đồng Tháp 87, Hồ Chí Minh 03 Win Cà Mau 50, Win Hồ Chí Minh 03
19/11/2023 Đà Lạt 96, Kiên Giang 25, Tiền Giang 68 Win Tiền Giang 68
18/11/2023 Bình Phước 67, Hậu Giang 23, Hồ Chí Minh 30, Long An 54 Win Bình Phước 67, Win Hồ Chí Minh 30, Win Long An 54
17/11/2023 Bình Dương 17, Trà Vinh 25, Vĩnh Long 96 Win Trà Vinh 25
16/11/2023 An Giang 34, Bình Thuận 78, Tây Ninh 38 Win Tây Ninh 38
15/11/2023 Cần Thơ 11, Đồng Nai 48, Sóc Trăng 37 Win Cần Thơ 11, Win Đồng Nai 48
14/11/2023 Bạc Liêu 75, Bến Tre 47, Vũng Tàu 80 Win Bến Tre 47, Win Vũng Tàu 80
13/11/2023 Cà Mau 55, Đồng Tháp 45, Hồ Chí Minh 45 Win Cà Mau 55, Win Đồng Tháp 45, Win Hồ Chí Minh 45
12/11/2023 Đà Lạt 77, Kiên Giang 16, Tiền Giang 92 Win Kiên Giang 16, Win Tiền Giang 92
11/11/2023 Bình Phước 59, Hậu Giang 81, Hồ Chí Minh 38, Long An 72 Win Hồ Chí Minh 38, Win Long An 72
10/11/2023 Bình Dương 66, Trà Vinh 16, Vĩnh Long 80 Win Bình Dương 66, Win Trà Vinh 16
09/11/2023 An Giang 28, Bình Thuận 78, Tây Ninh 92 Win Bình Thuận 78, Win Tây Ninh 92
08/11/2023 Cần Thơ 59, Đồng Nai 01, Sóc Trăng 69 Win Cần Thơ 59, Win Đồng Nai 01
07/11/2023 Bạc Liêu 28, Bến Tre 50, Vũng Tàu 43 Win Bạc Liêu 28
06/11/2023 Cà Mau 18, Đồng Tháp 65, Hồ Chí Minh 57 Win Cà Mau 18, Win Đồng Tháp 65
05/11/2023 Đà Lạt 92, Kiên Giang 69, Tiền Giang 22 Win Đà Lạt 92, Win Kiên Giang 69, Win Tiền Giang 22
04/11/2023 Bình Phước 76, Hậu Giang 97, Hồ Chí Minh 85, Long An 06 Win Bình Phước 76, Win Hồ Chí Minh 85, Win Long An 06
03/11/2023 Bình Dương 86, Trà Vinh 75, Vĩnh Long 69 Win Bình Dương 86
02/11/2023 An Giang 65, Bình Thuận 14, Tây Ninh 03 Win Bình Thuận 14, Win Tây Ninh 03
01/11/2023 Cần Thơ 57, Đồng Nai 19, Sóc Trăng 26 Win Cần Thơ 57, Win Đồng Nai 19
31/10/2023 Bạc Liêu 27, Bến Tre 26, Vũng Tàu 48 Win Vũng Tàu 48
30/10/2023 Cà Mau 53, Đồng Tháp 94, Hồ Chí Minh 04 Win Cà Mau 53, Win Hồ Chí Minh 04
29/10/2023 Đà Lạt 40, Kiên Giang 12, Tiền Giang 71 Win Đà Lạt 40, Win Tiền Giang 71
28/10/2023 Bình Phước 92, Hậu Giang 12, Hồ Chí Minh 96, Long An 51 Win Bình Phước 92, Win Hồ Chí Minh 96
27/10/2023 Bình Dương 86, Trà Vinh 53, Vĩnh Long 95 Win Trà Vinh 53, Win Vĩnh Long 95
26/10/2023 An Giang 45, Bình Thuận 18, Tây Ninh 76 Win Bình Thuận 18, Win Tây Ninh 76
25/10/2023 Cần Thơ 45, Đồng Nai 70, Sóc Trăng 91 Win Cần Thơ 45, Win Đồng Nai 70, Win Sóc Trăng 91
24/10/2023 Bạc Liêu 61, Bến Tre 62, Vũng Tàu 49 Win Bạc Liêu 61, Win Vũng Tàu 49
23/10/2023 Cà Mau 26, Đồng Tháp 70, Hồ Chí Minh 26 Win Cà Mau 26, Win Hồ Chí Minh 26
22/10/2023 Kiên Giang 71, Đà Lạt 03, Tiền Giang 69 Miss
21/10/2023 Bình Phước 81, Hậu Giang 17, Hồ Chí Minh 27, Long An 37 Win Bình Phước 81, Win Hồ Chí Minh 27, Win Long An 37
20/10/2023 Bình Dương 33, Trà Vinh 80, Vĩnh Long 84 Win Vĩnh Long 84
19/10/2023 An Giang 32, Bình Thuận 44, Tây Ninh 39 Win An Giang 32, Win Bình Thuận 44, Win Tây Ninh 39
18/10/2023 Cần Thơ 98, Đồng Nai 46, Sóc Trăng 33 Win Đồng Nai 46, Win Sóc Trăng 33
17/10/2023 Bạc Liêu 45, Bến Tre 94, Vũng Tàu 04 Win Bạc Liêu 45, Win Vũng Tàu 04
16/10/2023 Cà Mau 58, Đồng Tháp 35, Hồ Chí Minh 49 Win Cà Mau 58, Win Đồng Tháp 35
15/10/2023 Đà Lạt 92, Kiên Giang 76, Tiền Giang 12 Win Đà Lạt 92, Win Kiên Giang 76, Win Tiền Giang 12
14/10/2023 Bình Phước 16, Hậu Giang 50, Hồ Chí Minh 36, Long An 11 Win Hậu Giang 50
13/10/2023 Bình Dương 77, Trà Vinh 86, Vĩnh Long 88 Win Bình Dương 77, Win Trà Vinh 86, Win Vĩnh Long 88
12/10/2023 An Giang 86, Bình Thuận 29, Tây Ninh 96 Win An Giang 86
11/10/2023 Cần Thơ 37, Đồng Nai 14, Sóc Trăng 99 Win Đồng Nai 14
10/10/2023 Bạc Liêu 51, Bến Tre 70, Vũng Tàu 91 Win Bạc Liêu 51, Win Vũng Tàu 91
09/10/2023 Cà Mau 41, Đồng Tháp 88, Hồ Chí Minh 41 Win Cà Mau 41
08/10/2023 Đà Lạt 95, Kiên Giang 83, Tiền Giang 60 Win Kiên Giang 83, Win Tiền Giang 60
07/10/2023 Bình Phước 10, Hậu Giang 12, Hồ Chí Minh 00, Long An 91 Win Bình Phước 10, Win Hậu Giang 12, Win Hồ Chí Minh 00, Win Long An 91
06/10/2023 Bình Dương 56, Trà Vinh 67, Vĩnh Long 05 Win Vĩnh Long 05
05/10/2023 An Giang 14, Bình Thuận 31, Tây Ninh 22 Win An Giang 14, Win Tây Ninh 22
04/10/2023 Cần Thơ 99, Đồng Nai 81, Sóc Trăng 18 Win Cần Thơ 99, Win Đồng Nai 81
03/10/2023 Bạc Liêu 67, Bến Tre 80, Vũng Tàu 24 Miss
02/10/2023 Cà Mau 50, Hồ Chí Minh 04, Đồng Tháp 75 Miss
01/10/2023 Kiên Giang 18, Đà Lạt 13, Tiền Giang 66 Miss
30/09/2023 Hồ Chí Minh 63, Bình Phước 28, Hậu Giang 22, Long An 88 Miss
29/09/2023 Bình Dương 48, Trà Vinh 40, Vĩnh Long 28 Win Bình Dương 48, Win Trà Vinh 40, Win Vĩnh Long 28
28/09/2023 An Giang 77, Bình Thuận 72, Tây Ninh 73 Win Bình Thuận 72
27/09/2023 Cần Thơ 61, Đồng Nai 37, Sóc Trăng 93 Win Cần Thơ 61, Win Đồng Nai 37, Win Sóc Trăng 93
26/09/2023 Bạc Liêu 82, Bến Tre 95, Vũng Tàu 40 Win Vũng Tàu 40
25/09/2023 Cà Mau 43, Đồng Tháp 76, Hồ Chí Minh 17 Win Cà Mau 43, Win Hồ Chí Minh 17
24/09/2023 Đà Lạt 47, Kiên Giang 50, Tiền Giang 94 Win Đà Lạt 47
23/09/2023 Bình Phước 73, Hậu Giang 81, Hồ Chí Minh 27, Long An 94 Win Bình Phước 73, Win Hậu Giang 81
22/09/2023 Bình Dương 26, Trà Vinh 91, Vĩnh Long 61 Win Trà Vinh 91, Win Vĩnh Long 61
21/09/2023 An Giang 08, Bình Thuận 34, Tây Ninh 99 Win An Giang 08, Win Bình Thuận 34
20/09/2023 Cần Thơ 70, Đồng Nai 87, Sóc Trăng 37 Win Cần Thơ 70, Win Đồng Nai 87
19/09/2023 Bạc Liêu 94, Bến Tre 94, Vũng Tàu 59 Win Bạc Liêu 94, Win Bến Tre 94, Win Vũng Tàu 59
18/09/2023 Cà Mau 68, Đồng Tháp 80, Hồ Chí Minh 49 Win Cà Mau 68, Win Đồng Tháp 80
17/09/2023 Đà Lạt 20, Kiên Giang 40, Tiền Giang 26 Win Đà Lạt 20, Win Kiên Giang 40
16/09/2023 Bình Phước 68, Hậu Giang 78, Hồ Chí Minh 47, Long An 78 Win Bình Phước 68, Win Hậu Giang 78, Win Hồ Chí Minh 47, Win Long An 78
15/09/2023 Bình Dương 53, Trà Vinh 09, Vĩnh Long 66 Win Bình Dương 53, Win Trà Vinh 09
14/09/2023 An Giang 10, Bình Thuận 45, Tây Ninh 86 Win An Giang 10, Win Tây Ninh 86
13/09/2023 Cần Thơ 76, Đồng Nai 32, Sóc Trăng 02 Win Đồng Nai 32, Win Sóc Trăng 02
12/09/2023 Bạc Liêu 31, Bến Tre 86, Vũng Tàu 12 Miss
11/09/2023 Cà Mau 64, Đồng Tháp 53, Hồ Chí Minh 81 Win Cà Mau 64, Win Đồng Tháp 53, Win Hồ Chí Minh 81
10/09/2023 Đà Lạt 37, Kiên Giang 42, Tiền Giang 19 Win Đà Lạt 37, Win Tiền Giang 19
09/09/2023 Bình Phước 60, Hậu Giang 75, Hồ Chí Minh 75, Long An 91 Win Bình Phước 60, Win Hậu Giang 75, Win Hồ Chí Minh 75
08/09/2023 Bình Dương 52, Trà Vinh 88, Vĩnh Long 66 Miss
07/09/2023 An Giang 26, Bình Thuận 62, Tây Ninh 42 Win An Giang 26, Win Tây Ninh 42
06/09/2023 Cần Thơ 23, Đồng Nai 36, Sóc Trăng 72 Win Đồng Nai 36, Win Sóc Trăng 72
05/09/2023 Bạc Liêu 73, Bến Tre 38, Vũng Tàu 09 Win Bến Tre 38, Win Vũng Tàu 09
04/09/2023 Cà Mau 49, Đồng Tháp 42, Hồ Chí Minh 82 Win Hồ Chí Minh 82
03/09/2023 Đà Lạt 87, Kiên Giang 17, Tiền Giang 31 Win Kiên Giang 17
02/09/2023 Bình Phước 94, Hậu Giang 99, Hồ Chí Minh 27, Long An 43 Win Bình Phước 94, Win Hậu Giang 99
01/09/2023 Bình Dương 86, Trà Vinh 03, Vĩnh Long 93 Miss
31/08/2023 An Giang 98, Bình Thuận 43, Tây Ninh 52 Win An Giang 98, Win Tây Ninh 52
30/08/2023 Cần Thơ 28, Đồng Nai 88, Sóc Trăng 57 Win Cần Thơ 28, Win Đồng Nai 88
29/08/2023 Bạc Liêu 67, Bến Tre 72, Vũng Tàu 32 Win Bạc Liêu 67, Win Bến Tre 72
28/08/2023 Cà Mau 54, Đồng Tháp 31, Hồ Chí Minh 20 Win Đồng Tháp 31, Win Hồ Chí Minh 20
27/08/2023 Đà Lạt 48, Kiên Giang 98, Tiền Giang 32 Win Đà Lạt 48, Win Kiên Giang 98, Win Tiền Giang 32
26/08/2023 Hồ Chí Minh 01, Bình Phước 24, Hậu Giang 04, Long An 49 Miss
25/08/2023 Bình Dương 99, Trà Vinh 40, Vĩnh Long 13 Win Trà Vinh 40, Win Vĩnh Long 13
24/08/2023 An Giang 40, Bình Thuận 19, Tây Ninh 53 Win Bình Thuận 19, Win Tây Ninh 53
23/08/2023 Đồng Nai 06, Sóc Trăng 28, Cần Thơ 27 Miss
22/08/2023 Bạc Liêu 99, Bến Tre 53, Vũng Tàu 90 Win Bạc Liêu 99, Win Vũng Tàu 90
21/08/2023 Cà Mau 82, Hồ Chí Minh 55, Đồng Tháp 38 Miss
20/08/2023 Kiên Giang 53, Đà Lạt 54, Tiền Giang 63 Miss
19/08/2023 Bình Phước 41, Hậu Giang 33, Hồ Chí Minh 37, Long An 84 Win Bình Phước 41, Win Hậu Giang 33, Win Hồ Chí Minh 37, Win Long An 84
18/08/2023 Bình Dương 92, Trà Vinh 09, Vĩnh Long 69 Win Bình Dương 92, Win Trà Vinh 09, Win Vĩnh Long 69
17/08/2023 An Giang 44, Bình Thuận 60, Tây Ninh 19 Win An Giang 44, Win Tây Ninh 19
16/08/2023 Cần Thơ 50, Đồng Nai 83, Sóc Trăng 40 Win Đồng Nai 83, Win Sóc Trăng 40
15/08/2023 Bạc Liêu 17, Bến Tre 72, Vũng Tàu 22 Win Bạc Liêu 17, Win Vũng Tàu 22
14/08/2023 Cà Mau 91, Đồng Tháp 91, Hồ Chí Minh 54 Win Cà Mau 91, Win Đồng Tháp 91, Win Hồ Chí Minh 54
13/08/2023 Đà Lạt 67, Kiên Giang 74, Tiền Giang 21 Win Đà Lạt 67, Win Kiên Giang 74
12/08/2023 Bình Phước 25, Hậu Giang 91, Hồ Chí Minh 83, Long An 20 Win Hậu Giang 91
11/08/2023 Bình Dương 58, Trà Vinh 13, Vĩnh Long 63 Win Bình Dương 58, Win Trà Vinh 13, Win Vĩnh Long 63
10/08/2023 An Giang 61, Bình Thuận 53, Tây Ninh 58 Win Bình Thuận 53
09/08/2023 Cần Thơ 44, Đồng Nai 44, Sóc Trăng 87 Win Đồng Nai 44, Win Sóc Trăng 87
08/08/2023 Bạc Liêu 12, Bến Tre 46, Vũng Tàu 16 Miss
07/08/2023 Cà Mau 06, Hồ Chí Minh 91, Đồng Tháp 38 Miss
06/08/2023 Kiên Giang 32, Đà Lạt 77, Tiền Giang 45 Miss
05/08/2023 Bình Phước 37, Hậu Giang 19, Hồ Chí Minh 35, Long An 50 Win Bình Phước 37, Win Hồ Chí Minh 35, Win Long An 50
04/08/2023 Bình Dương 29, Trà Vinh 09, Vĩnh Long 89 Win Trà Vinh 09
03/08/2023 An Giang 67, Bình Thuận 45, Tây Ninh 41 Win An Giang 67, Win Bình Thuận 45
02/08/2023 Cần Thơ 66, Đồng Nai 61, Sóc Trăng 44 Win Cần Thơ 66, Win Đồng Nai 61
01/08/2023 Bạc Liêu 35, Bến Tre 96, Vũng Tàu 21 Miss
31/07/2023 Cà Mau 83, Hồ Chí Minh 29, Đồng Tháp 10 Miss
30/07/2023 Đà Lạt 91, Kiên Giang 78, Tiền Giang 21 Win Đà Lạt 91, Win Kiên Giang 78
29/07/2023 Bình Phước 29, Hậu Giang 76, Hồ Chí Minh 73, Long An 84 Win Bình Phước 29, Win Hồ Chí Minh 73
28/07/2023 Bình Dương 27, Trà Vinh 71, Vĩnh Long 23 Miss
27/07/2023 An Giang 01, Tây Ninh 93, Bình Thuận 78 Miss
26/07/2023 Đồng Nai 28, Sóc Trăng 18, Cần Thơ 87 Miss
25/07/2023 Bạc Liêu 99, Bến Tre 65, Vũng Tàu 09 Win Bến Tre 65, Win Vũng Tàu 09
24/07/2023 Cà Mau 14, Đồng Tháp 71, Hồ Chí Minh 25 Win Cà Mau 14, Win Đồng Tháp 71
23/07/2023 Đà Lạt 61, Kiên Giang 44, Tiền Giang 94 Win Kiên Giang 44, Win Tiền Giang 94
22/07/2023 Bình Phước 38, Hậu Giang 76, Hồ Chí Minh 18, Long An 49 Win Bình Phước 38, Win Hậu Giang 76, Win Hồ Chí Minh 18, Win Long An 49
21/07/2023 Bình Dương 40, Trà Vinh 28, Vĩnh Long 34 Win Bình Dương 40, Win Trà Vinh 28
20/07/2023 An Giang 40, Bình Thuận 67, Tây Ninh 29 Win An Giang 40
19/07/2023 Cần Thơ 11, Đồng Nai 32, Sóc Trăng 61 Win Cần Thơ 11, Win Đồng Nai 32, Win Sóc Trăng 61
18/07/2023 Bạc Liêu 96, Bến Tre 92, Vũng Tàu 43 Win Bạc Liêu 96, Win Bến Tre 92
17/07/2023 Cà Mau 59, Đồng Tháp 33, Hồ Chí Minh 57 Win Cà Mau 59, Win Hồ Chí Minh 57
16/07/2023 Đà Lạt 03, Kiên Giang 44, Tiền Giang 77 Win Đà Lạt 03, Win Tiền Giang 77
15/07/2023 Bình Phước 01, Hậu Giang 43, Hồ Chí Minh 35, Long An 34 Win Bình Phước 01, Win Hậu Giang 43, Win Long An 34
14/07/2023 Bình Dương 20, Trà Vinh 23, Vĩnh Long 30 Win Bình Dương 20, Win Trà Vinh 23, Win Vĩnh Long 30
13/07/2023 An Giang 22, Bình Thuận 36, Tây Ninh 21 Win An Giang 22, Win Bình Thuận 36
12/07/2023 Cần Thơ 74, Đồng Nai 26, Sóc Trăng 94 Win Cần Thơ 74, Win Sóc Trăng 94
11/07/2023 Bạc Liêu 36, Bến Tre 04, Vũng Tàu 38 Win Bến Tre 04, Win Vũng Tàu 38
10/07/2023 Cà Mau 58, Đồng Tháp 10, Hồ Chí Minh 39 Win Cà Mau 58, Win Đồng Tháp 10
09/07/2023 Đà Lạt 16, Kiên Giang 36, Tiền Giang 45 Win Kiên Giang 36, Win Tiền Giang 45
08/07/2023 Bình Phước 18, Hậu Giang 23, Hồ Chí Minh 50, Long An 41 Win Bình Phước 18, Win Hậu Giang 23
07/07/2023 Bình Dương 81, Trà Vinh 32, Vĩnh Long 68 Win Bình Dương 81
06/07/2023 An Giang 09, Bình Thuận 82, Tây Ninh 47 Win An Giang 09, Win Tây Ninh 47
05/07/2023 Cần Thơ 12, Đồng Nai 57, Sóc Trăng 33 Win Cần Thơ 12, Win Sóc Trăng 33
04/07/2023 Bạc Liêu 88, Bến Tre 19, Vũng Tàu 98 Win Bạc Liêu 88, Win Bến Tre 19, Win Vũng Tàu 98
03/07/2023 Cà Mau 34, Đồng Tháp 15, Hồ Chí Minh 27 Miss
02/07/2023 Đà Lạt 35, Kiên Giang 49, Tiền Giang 70 Win Đà Lạt 35, Win Kiên Giang 49, Win Tiền Giang 70
01/07/2023 Bình Phước 67, Hậu Giang 13, Hồ Chí Minh 03, Long An 77 Win Hồ Chí Minh 03, Win Long An 77
30/06/2023 Bình Dương 89, Trà Vinh 26, Vĩnh Long 61 Win Trà Vinh 26, Win Vĩnh Long 61
29/06/2023 An Giang 40, Bình Thuận 13, Tây Ninh 38 Win An Giang 40, Win Bình Thuận 13, Win Tây Ninh 38
28/06/2023 Cần Thơ 53, Đồng Nai 65, Sóc Trăng 45 Win Cần Thơ 53, Win Đồng Nai 65, Win Sóc Trăng 45
27/06/2023 Bạc Liêu 84, Bến Tre 39, Vũng Tàu 77 Win Bạc Liêu 84, Win Vũng Tàu 77
26/06/2023 Cà Mau 92, Đồng Tháp 76, Hồ Chí Minh 30 Win Đồng Tháp 76, Win Hồ Chí Minh 30
25/06/2023 Đà Lạt 06, Kiên Giang 68, Tiền Giang 80 Win Đà Lạt 06
24/06/2023 Bình Phước 83, Hậu Giang 77, Hồ Chí Minh 36, Long An 74 Win Bình Phước 83, Win Hậu Giang 77, Win Hồ Chí Minh 36, Win Long An 74
23/06/2023 Bình Dương 39, Trà Vinh 50, Vĩnh Long 96 Win Trà Vinh 50, Win Vĩnh Long 96
22/06/2023 An Giang 25, Bình Thuận 74, Tây Ninh 46 Win Bình Thuận 74
21/06/2023 Cần Thơ 86, Đồng Nai 05, Sóc Trăng 95 Win Cần Thơ 86, Win Đồng Nai 05, Win Sóc Trăng 95
20/06/2023 Bạc Liêu 31, Bến Tre 46, Vũng Tàu 41 Win Bến Tre 46, Win Vũng Tàu 41
19/06/2023 Cà Mau 37, Đồng Tháp 76, Hồ Chí Minh 37 Win Đồng Tháp 76
18/06/2023 Đà Lạt 16, Kiên Giang 39, Tiền Giang 75 Win Đà Lạt 16, Win Kiên Giang 39
17/06/2023 Bình Phước 35, Hậu Giang 03, Hồ Chí Minh 22, Long An 75 Win Hậu Giang 03, Win Hồ Chí Minh 22
16/06/2023 Bình Dương 17, Trà Vinh 59, Vĩnh Long 39 Win Trà Vinh 59, Win Vĩnh Long 39
15/06/2023 An Giang 19, Bình Thuận 71, Tây Ninh 35 Win An Giang 19, Win Bình Thuận 71
14/06/2023 Cần Thơ 49, Đồng Nai 84, Sóc Trăng 09 Win Cần Thơ 49, Win Sóc Trăng 09
13/06/2023 Bạc Liêu 16, Bến Tre 16, Vũng Tàu 40 Win Bến Tre 16, Win Vũng Tàu 40
12/06/2023 Cà Mau 48, Đồng Tháp 58, Hồ Chí Minh 18 Win Cà Mau 48, Win Đồng Tháp 58, Win Hồ Chí Minh 18
11/06/2023 Đà Lạt 17, Kiên Giang 87, Tiền Giang 91 Win Đà Lạt 17, Win Tiền Giang 91
10/06/2023 Bình Phước 84, Hậu Giang 59, Hồ Chí Minh 39, Long An 41 Win Hậu Giang 59, Win Hồ Chí Minh 39
09/06/2023 Bình Dương 14, Trà Vinh 70, Vĩnh Long 87 Win Bình Dương 14, Win Trà Vinh 70, Win Vĩnh Long 87
08/06/2023 An Giang 80, Bình Thuận 11, Tây Ninh 02 Win An Giang 80, Win Bình Thuận 11, Win Tây Ninh 02
07/06/2023 Cần Thơ 37, Đồng Nai 26, Sóc Trăng 59 Win Cần Thơ 37, Win Sóc Trăng 59
06/06/2023 Bạc Liêu 28, Bến Tre 64, Vũng Tàu 25 Win Bạc Liêu 28, Win Bến Tre 64, Win Vũng Tàu 25
05/06/2023 Cà Mau 94, Đồng Tháp 74, Hồ Chí Minh 47 Win Cà Mau 94, Win Hồ Chí Minh 47
04/06/2023 Đà Lạt 45, Kiên Giang 43, Tiền Giang 65 Win Tiền Giang 65
03/06/2023 Bình Phước 14, Hậu Giang 51, Hồ Chí Minh 39, Long An 44 Win Hậu Giang 51, Win Hồ Chí Minh 39
02/06/2023 Bình Dương 95, Trà Vinh 50, Vĩnh Long 10 Win Vĩnh Long 10
01/06/2023 An Giang 60, Bình Thuận 26, Tây Ninh 37 Win Tây Ninh 37
31/05/2023 Cần Thơ 65, Đồng Nai 19, Sóc Trăng 21 Win Cần Thơ 65, Win Sóc Trăng 21
30/05/2023 Bạc Liêu 57, Bến Tre 48, Vũng Tàu 32 Win Bến Tre 48
29/05/2023 Cà Mau 19, Đồng Tháp 34, Hồ Chí Minh 99 Win Cà Mau 19, Win Đồng Tháp 34, Win Hồ Chí Minh 99
28/05/2023 Đà Lạt 89, Kiên Giang 13, Tiền Giang 97 Win Đà Lạt 89, Win Tiền Giang 97
27/05/2023 Bình Phước 97, Hậu Giang 87, Hồ Chí Minh 72, Long An 62 Win Hậu Giang 87, Win Hồ Chí Minh 72
26/05/2023 Bình Dương 62, Trà Vinh 79, Vĩnh Long 11 Win Vĩnh Long 11
25/05/2023 An Giang 72, Bình Thuận 20, Tây Ninh 71 Win An Giang 72
24/05/2023 Cần Thơ 81, Đồng Nai 17, Sóc Trăng 15 Win Cần Thơ 81, Win Đồng Nai 17
23/05/2023 Bạc Liêu 18, Bến Tre 24, Vũng Tàu 73 Win Bạc Liêu 18, Win Bến Tre 24, Win Vũng Tàu 73
22/05/2023 Cà Mau 71, Đồng Tháp 90, Hồ Chí Minh 59 Miss
21/05/2023 Đà Lạt 32, Kiên Giang 64, Tiền Giang 52 Win Đà Lạt 32, Win Tiền Giang 52
20/05/2023 Bình Phước 98, Hậu Giang 41, Hồ Chí Minh 28, Long An 90 Win Bình Phước 98, Win Hậu Giang 41
19/05/2023 Bình Dương 04, Trà Vinh 90, Vĩnh Long 11 Win Bình Dương 04, Win Vĩnh Long 11
18/05/2023 An Giang 98, Bình Thuận 78, Tây Ninh 00 Win An Giang 98, Win Bình Thuận 78, Win Tây Ninh 00
17/05/2023 Cần Thơ 37, Đồng Nai 38, Sóc Trăng 23 Win Đồng Nai 38, Win Sóc Trăng 23
16/05/2023 Bạc Liêu 93, Bến Tre 21, Vũng Tàu 17 Win Vũng Tàu 17
15/05/2023 Cà Mau 45, Đồng Tháp 50, Hồ Chí Minh 66 Win Cà Mau 45, Win Đồng Tháp 50
14/05/2023 Đà Lạt 55, Kiên Giang 32, Tiền Giang 71 Win Đà Lạt 55, Win Kiên Giang 32, Win Tiền Giang 71
13/05/2023 Bình Phước 03, Hậu Giang 54, Hồ Chí Minh 98, Long An 44 Win Bình Phước 03
12/05/2023 Bình Dương 37, Trà Vinh 53, Vĩnh Long 70 Win Bình Dương 37, Win Trà Vinh 53, Win Vĩnh Long 70
11/05/2023 An Giang 11, Bình Thuận 30, Tây Ninh 77 Miss
10/05/2023 Cần Thơ 22, Đồng Nai 21, Sóc Trăng 19 Win Đồng Nai 21, Win Sóc Trăng 19
09/05/2023 Bạc Liêu 91, Bến Tre 50, Vũng Tàu 00 Win Bến Tre 50, Win Vũng Tàu 00
08/05/2023 Cà Mau 82, Đồng Tháp 69, Hồ Chí Minh 69 Win Đồng Tháp 69
07/05/2023 Đà Lạt 40, Kiên Giang 76, Tiền Giang 12 Win Đà Lạt 40, Win Kiên Giang 76, Win Tiền Giang 12
06/05/2023 Bình Phước 99, Hậu Giang 39, Hồ Chí Minh 67, Long An 35 Win Hậu Giang 39
05/05/2023 Bình Dương 19, Trà Vinh 32, Vĩnh Long 68 Win Bình Dương 19, Win Vĩnh Long 68
04/05/2023 An Giang 93, Bình Thuận 62, Tây Ninh 95 Win Bình Thuận 62, Win Tây Ninh 95
03/05/2023 Cần Thơ 78, Đồng Nai 68, Sóc Trăng 38 Win Đồng Nai 68
02/05/2023 Bạc Liêu 69, Bến Tre 76, Vũng Tàu 87 Win Bến Tre 76, Win Vũng Tàu 87
01/05/2023 Cà Mau 47, Đồng Tháp 97, Hồ Chí Minh 63 Win Cà Mau 47, Win Đồng Tháp 97
30/04/2023 Kiên Giang 30, Đà Lạt 84, Tiền Giang 73 Miss
29/04/2023 Hồ Chí Minh 39, Bình Phước 80, Hậu Giang 13, Long An 11 Miss
28/04/2023 Bình Dương 11, Trà Vinh 07, Vĩnh Long 68 Win Bình Dương 11, Win Trà Vinh 07, Win Vĩnh Long 68
27/04/2023 An Giang 45, Bình Thuận 77, Tây Ninh 69 Win Bình Thuận 77
26/04/2023 Cần Thơ 63, Đồng Nai 89, Sóc Trăng 48 Win Đồng Nai 89
25/04/2023 Bạc Liêu 22, Bến Tre 89, Vũng Tàu 28 Win Bạc Liêu 22, Win Bến Tre 89
24/04/2023 Cà Mau 87, Đồng Tháp 37, Hồ Chí Minh 84 Win Cà Mau 87, Win Đồng Tháp 37
23/04/2023 Đà Lạt 55, Kiên Giang 22, Tiền Giang 70 Win Tiền Giang 70
22/04/2023 Bình Phước 49, Hậu Giang 27, Hồ Chí Minh 59, Long An 55 Win Bình Phước 49, Win Long An 55
21/04/2023 Bình Dương 31, Trà Vinh 61, Vĩnh Long 34 Win Bình Dương 31, Win Trà Vinh 61
20/04/2023 An Giang 65, Bình Thuận 38, Tây Ninh 49 Win An Giang 65, Win Bình Thuận 38, Win Tây Ninh 49
19/04/2023 Cần Thơ 50, Đồng Nai 45, Sóc Trăng 66 Win Cần Thơ 50, Win Đồng Nai 45
18/04/2023 Bạc Liêu 15, Bến Tre 66, Vũng Tàu 72 Win Bến Tre 66, Win Vũng Tàu 72
17/04/2023 Cà Mau 26, Đồng Tháp 73, Hồ Chí Minh 63 Win Cà Mau 26, Win Đồng Tháp 73, Win Hồ Chí Minh 63
16/04/2023 Đà Lạt 17, Kiên Giang 84, Tiền Giang 36 Win Kiên Giang 84, Win Tiền Giang 36
15/04/2023 Bình Phước 79, Hậu Giang 93, Hồ Chí Minh 09, Long An 82 Win Bình Phước 79, Win Hậu Giang 93, Win Hồ Chí Minh 09, Win Long An 82
14/04/2023 Bình Dương 18, Trà Vinh 22, Vĩnh Long 96 Win Vĩnh Long 96
13/04/2023 An Giang 67, Bình Thuận 66, Tây Ninh 52 Win Tây Ninh 52
12/04/2023 Cần Thơ 81, Đồng Nai 08, Sóc Trăng 42 Win Cần Thơ 81, Win Đồng Nai 08

Đề miền Nam – Top kinh nghiệm soi cầu lô đề miền Nam siêu đỉnh cao

Mỗi người chơi sẽ có một cách soi cầu lô đề miền nam khác nhau nhưng vẫn có những phương pháp nhất định giúp bạn dành được nhiều chiến thắng. Trong bài viết dưới đây, Soicauvip666 sẽ tổng hợp những kinh nghiệm soi cầu siêu chuẩn của những người chơi lâu năm.

Đề miền Nam là gì? Có những dạng nào?

Chơi đánh đề miền Nam cho phép người chơi soi cầu đặt cược vào 2 số cuối của giải đặc biệt. 1 tỉnh, 2 tỉnh, 3 tỉnh hoặc 4 tỉnh, tùy vào số lần trúng giải mà tỷ lệ ăn cược khác nhau.

Đề miền Nam là gì?
Đề miền Nam là gì? 

Hiện nay, đánh đề miền nam online có tỷ lệ ăn là 0,8 ăn 75 tức là 1 ăn 93,75 ~ 94,98. Nhìn chung so với tỷ lệ bên ngoài là 1 ăn 70, 80 thì cao hơn rất nhiều.

  • Đánh đề đầu: cược giải 8, ăn gấp 82 lần tiền cược.
  • Đánh đề đặc biệt: Cược 2 số cuối của giải đặc biệt trúng tiền gấp 82 lần.
  • Đánh đề đầu đuôi: cược giải 8 và 2 số cuối giải đặc biệt trúng tiền gấp 85 lần.

Kinh nghiệm chơi đề miền Nam đỉnh cao từ chuyên gia

Sau khi tìm hiểu kỹ về đề miền Nam hiện nay. Tất nhiên bước tiếp theo sẽ là học ngay những cách chơi lô đề hay miền Nam được áp dụng hiệu quả hiện nay. Soicauvip666 sẽ mách bạn một số kinh nghiệm sau.

Kinh nghiệm chơi đề miền Nam
Kinh nghiệm chơi đề miền Nam

Kinh nghiệm chơi lô đề miền nam theo lô rơi

Lô rơi chính là những con lô liên tục xuất hiện trong bảng kết quả ngày hôm qua và hôm nay. Bao gồm loại lô rơi từ đề và lô rơi từ lô.

Cách soi cầu lô miền nam theo lô rơi từ đề như sau: Xem kết quả xổ số miền nam trong tuần. Lấy 2 số cuối giải đặc biệt hôm nay để đánh lô ngày hôm sau. Hoặc lấy giải đặc biệt của đài nào đó ở tuần trước để đánh chính đài trong tuần này.

Mẹo đánh lô miền nam theo lô rơi: Chọn ít nhất 1 trong 17 con lô của ngày hôm trước để đánh hoặc nuôi trong những ngày tiếp theo. Nếu bạn là người mới chơi thì nên nuôi nhiều ăn nhiều rơi thay vì chơi bạch thủ.

Cách chơi lô đề miền nam theo dạng số

Có nhiều cách tính lô đề miền Nam này chỉ áp dụng cho giải có 4 hoặc 5 số. Cách chơi rất đơn giản, người mới tham gia chơi cũng có thể áp dụng vì tần suất xuất hiện của dấu hiệu này tương đối nhiều.

Người chơi tính toán như sau: Xem trong bảng kết quả xổ số Miền Nam 3 đài. Nếu có giải về dạng 2 bộ số A – B thì đánh cặp AB – BA trong 3 ngày tiếp theo. Có thể nuôi thêm đến 5 khung ngày.

Phương pháp soi cầu đề miền Nam theo ngày

Quan sát kết quả trong ngày nếu thấy đầu và đuôi giải 7 của đài nào giống nhau. Thì ghép số đó với cặp số giữa giải đặc biệt của các tỉnh. Mở thưởng ngày hôm đó để nuôi ngày hôm sau

Ví dụ: Kết quả đài Bến Tre hôm nay giải 7 là 101. Cặp số giữa giải đặc biệt của 3 tỉnh mở thưởng là 07 – đài Bến Tre, 23 – đài Vũng Tàu, 56 – đài Bạc Liêu.  Dựa vào đó, ta sẽ thu được bộ số để nuôi lô cho ngày sau gồm:

  • 10 – 01
  • 17 – 71
  • 12 – 21
  • 13 – 31
  • 15 – 51
  • 16 – 61

Soi cầu đề miền nam theo giải đặc biệt

Cộng các số xuất hiện tại đặc biệt của 1 trong 3 (4) đài mở trong ngày. Ghép với 0 hoặc 8 để được cặp lô tô 3 ngày.

Ví dụ: đài Đồng Nai hôm nay ngày 149826. Ta cộng các số: 1+4+9+8+2+6 = 30, 3+0 = 3. Ghép 3 với 8 hoặc 0 ta được cặp số 030 hoặc 838 đóng khung trong 3 ngày.

Ngoài những cách tính đề miền Nam vừa chia sẻ ở trên. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều phương pháp khác để tăng khả năng trúng thưởng cho mình.

Soi cầu đề miền nam theo hình thức kẹp số

Hiện nay có rất nhiều người chơi sử dụng phương pháp này bởi cách thực hiện đơn giản cũng như hiệu quả cao mà chúng mang lại. Người chơi cần dựa vào bảng kết quả xổ số để có thể tìm ra con số bị kẹp giữa số 2, số 1 và số 8. Anh em lấy số này để đánh lô cho ngày sau và nuôi khung 3 ngày, tỷ lệ nổ sẽ rất cao. Tuy nhiên sau 3 ngày mà số đó không nổ thì người chơi nên chuyển sang số khác để nuôi.

Quy tắc cần nhớ khi chơi số đề miền nam

Ngoài kinh nghiệm thì những quy tắc sau cũng là điều mà anh em cần nắm để đảm bảo chơi lô đề hiệu quả hơn. Bao gồm:

Thường xuyên quan tâm đến bảng thống kê miền nam

Khi xem bảng kết quả của nhiều lần quay anh em sẽ biết hôm sau chọn con gì. Người chơi có thể nhận thấy quy luật ngầm của các con số.

Quy tắc cần nhớ khi chơi số đề miền nam
Quy tắc cần nhớ khi chơi số đề miền nam

Những quy luật này có thể làm tiền đề, cơ sở cực kỳ quan trọng cho các phương pháp chốt số. Lô đề miền Nam sẽ áp dụng theo các bước tiếp theo. Ngoài ra người chơi còn có thể biết được cầu nào đang lên gan để tránh cược nhầm.

Kiên trì với cách chơi đề miền nam đã chọn

Liên tục thay đổi cách soi cầu xổ số miền Nam đang được áp dụng, có 80% khả năng người chơi sẽ thua cược. Vì vậy, hãy áp dụng cách chơi lô đề miền Nam mà bạn chọn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu thấy không hiệu quả thì nên dừng lại và áp dụng cách khác.

Đừng quá tin vào ý kiến ​​của người khác

Những người chơi khác có thể có những dự đoán với độ chính xác khá cao. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng đúng và chính xác tuyệt đối. Nếu một người chơi quá phụ thuộc vào họ thì chỉ có thể dẫn đến lệ thuộc vào họ và thậm chí có thể là thua liên tục. Vì vậy, người chơi cũng nên có chính kiến ​​của mình khi chơi lô đề miền Nam.

Tổng kết lại

Bài viết này đã giúp người chơi biết được kinh nghiệm soi cầu đề miền Nam chính xác nhất. Hãy nhớ kỹ và áp dụng trong mọi trường hợp để thắng lớn nhé. Soicauvip666 chúc bạn luôn luôn may  mắn. 

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online hàng ngày.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]