THỐNG KÊ KẾT QUẢ Giải Tám Miền Nam
Ngày Giải Tám Miền Nam Kết quả
26/09/2023
25/09/2023 Cà Mau 79, Đồng Tháp 69, Hồ Chí Minh 49 Win Hồ Chí Minh 49
24/09/2023 Đà Lạt 93, Kiên Giang 00, Tiền Giang 28 Win Đà Lạt 93, Win Kiên Giang 00
23/09/2023 Bình Phước 89, Hậu Giang 60, Hồ Chí Minh 83, Long An 67 Win Bình Phước 89, Win Long An 67
22/09/2023 Bình Dương 85, Trà Vinh 82, Vĩnh Long 17 Win Trà Vinh 82, Win Vĩnh Long 17
21/09/2023 An Giang 44, Bình Thuận 14, Tây Ninh 34 Win Bình Thuận 14
20/09/2023 Cần Thơ 98, Đồng Nai 87, Sóc Trăng 62 Win Cần Thơ 98, Win Đồng Nai 87, Win Sóc Trăng 62
19/09/2023 Bạc Liêu 81, Bến Tre 28, Vũng Tàu 22 Win Bạc Liêu 81, Win Bến Tre 28, Win Vũng Tàu 22
18/09/2023 Cà Mau 75, Đồng Tháp 71, Hồ Chí Minh 57 Win Cà Mau 75, Win Hồ Chí Minh 57
17/09/2023 Đà Lạt 27, Kiên Giang 59, Tiền Giang 17 Win Đà Lạt 27, Win Tiền Giang 17
16/09/2023 Bình Phước 14, Hậu Giang 06, Hồ Chí Minh 10, Long An 59 Win Bình Phước 14, Win Hậu Giang 06, Win Long An 59
15/09/2023 Bình Dương 68, Trà Vinh 55, Vĩnh Long 74 Miss
14/09/2023 An Giang 63, Bình Thuận 68, Tây Ninh 64 Win An Giang 63
13/09/2023 Cần Thơ 56, Đồng Nai 73, Sóc Trăng 16 Win Đồng Nai 73, Win Sóc Trăng 16
12/09/2023 Bạc Liêu 77, Bến Tre 49, Vũng Tàu 94 Win Bạc Liêu 77, Win Bến Tre 49
11/09/2023 Cà Mau 02, Đồng Tháp 27, Hồ Chí Minh 99 Win Cà Mau 02, Win Hồ Chí Minh 99
10/09/2023 Kiên Giang 61, Đà Lạt 63, Tiền Giang 19 Miss
09/09/2023 Hồ Chí Minh 10, Bình Phước 03, Hậu Giang 91, Long An 30 Miss
08/09/2023 Bình Dương 16, Trà Vinh 31, Vĩnh Long 97 Miss
07/09/2023 An Giang 78, Bình Thuận 13, Tây Ninh 52 Win Bình Thuận 13
06/09/2023 Cần Thơ 13, Đồng Nai 42, Sóc Trăng 02 Win Sóc Trăng 02
05/09/2023 Bạc Liêu 52, Bến Tre 22, Vũng Tàu 81 Win Bạc Liêu 52, Win Bến Tre 22, Win Vũng Tàu 81
04/09/2023 Cà Mau 45, Đồng Tháp 67, Hồ Chí Minh 35 Miss
03/09/2023 Đà Lạt 86, Kiên Giang 69, Tiền Giang 11 Win Đà Lạt 86, Win Kiên Giang 69, Win Tiền Giang 11
02/09/2023 Bình Phước 25, Hậu Giang 85, Hồ Chí Minh 53, Long An 65 Win Bình Phước 25, Win Long An 65
01/09/2023 Bình Dương 76, Trà Vinh 70, Vĩnh Long 39 Miss
31/08/2023 An Giang 28, Bình Thuận 71, Tây Ninh 94 Miss
30/08/2023 Cần Thơ 22, Đồng Nai 69, Sóc Trăng 12 Win Cần Thơ 22, Win Đồng Nai 69
29/08/2023 Bạc Liêu 71, Bến Tre 42, Vũng Tàu 22 Win Bạc Liêu 71, Win Bến Tre 42, Win Vũng Tàu 22
28/08/2023 Cà Mau 96, Đồng Tháp 16, Hồ Chí Minh 25 Win Cà Mau 96, Win Hồ Chí Minh 25
27/08/2023 Đà Lạt 83, Kiên Giang 94, Tiền Giang 08 Win Kiên Giang 94, Win Tiền Giang 08
26/08/2023 Bình Phước 14, Hậu Giang 33, Hồ Chí Minh 36, Long An 44 Win Hậu Giang 33
25/08/2023 Bình Dương 82, Trà Vinh 08, Vĩnh Long 58 Win Bình Dương 82, Win Trà Vinh 08
24/08/2023 An Giang 17, Bình Thuận 98, Tây Ninh 02 Win An Giang 17, Win Bình Thuận 98, Win Tây Ninh 02
23/08/2023 Cần Thơ 52, Đồng Nai 16, Sóc Trăng 55 Win Cần Thơ 52, Win Đồng Nai 16
22/08/2023 Bạc Liêu 52, Bến Tre 43, Vũng Tàu 60 Win Bạc Liêu 52, Win Vũng Tàu 60
21/08/2023 Cà Mau 29, Đồng Tháp 65, Hồ Chí Minh 54 Win Cà Mau 29, Win Đồng Tháp 65
20/08/2023 Đà Lạt 51, Kiên Giang 07, Tiền Giang 97 Win Đà Lạt 51, Win Kiên Giang 07
19/08/2023 Bình Phước 79, Hậu Giang 69, Hồ Chí Minh 06, Long An 36 Win Bình Phước 79, Win Hậu Giang 69, Win Hồ Chí Minh 06, Win Long An 36
18/08/2023 Bình Dương 18, Trà Vinh 92, Vĩnh Long 49 Win Bình Dương 18
17/08/2023 An Giang 01, Bình Thuận 83, Tây Ninh 84 Win An Giang 01, Win Bình Thuận 83
16/08/2023 Cần Thơ 00, Đồng Nai 65, Sóc Trăng 45 Win Cần Thơ 00, Win Đồng Nai 65
15/08/2023 Bạc Liêu 10, Bến Tre 73, Vũng Tàu 28 Win Bạc Liêu 10, Win Bến Tre 73, Win Vũng Tàu 28
14/08/2023 Cà Mau 01, Đồng Tháp 75, Hồ Chí Minh 91 Win Cà Mau 01, Win Đồng Tháp 75, Win Hồ Chí Minh 91
13/08/2023 Đà Lạt 07, Kiên Giang 52, Tiền Giang 60 Win Đà Lạt 07, Win Kiên Giang 52, Win Tiền Giang 60
12/08/2023 Bình Phước 23, Hậu Giang 58, Hồ Chí Minh 63, Long An 77 Miss
11/08/2023 Bình Dương 57, Trà Vinh 45, Vĩnh Long 81 Win Trà Vinh 45, Win Vĩnh Long 81
10/08/2023 An Giang 18, Bình Thuận 63, Tây Ninh 66 Win An Giang 18, Win Bình Thuận 63, Win Tây Ninh 66
09/08/2023 Cần Thơ 03, Đồng Nai 70, Sóc Trăng 99 Win Cần Thơ 03, Win Sóc Trăng 99
08/08/2023 Bạc Liêu 26, Bến Tre 15, Vũng Tàu 57 Win Bến Tre 15
07/08/2023 Cà Mau 57, Đồng Tháp 50, Hồ Chí Minh 91 Win Cà Mau 57, Win Đồng Tháp 50
06/08/2023 Đà Lạt 91, Kiên Giang 79, Tiền Giang 38 Miss
05/08/2023 Bình Phước 93, Hậu Giang 49, Hồ Chí Minh 20, Long An 87 Miss
04/08/2023 Bình Dương 39, Trà Vinh 34, Vĩnh Long 91 Win Bình Dương 39, Win Trà Vinh 34
03/08/2023 An Giang 32, Bình Thuận 93, Tây Ninh 85 Miss
02/08/2023 Cần Thơ 51, Đồng Nai 18, Sóc Trăng 23 Win Cần Thơ 51, Win Đồng Nai 18, Win Sóc Trăng 23
01/08/2023 Bạc Liêu 81, Bến Tre 10, Vũng Tàu 45 Miss
31/07/2023 Cà Mau 27, Đồng Tháp 41, Hồ Chí Minh 25 Win Hồ Chí Minh 25
30/07/2023 Đà Lạt 41, Kiên Giang 75, Tiền Giang 84 Win Đà Lạt 41, Win Tiền Giang 84
29/07/2023 Bình Phước 25, Hậu Giang 76, Hồ Chí Minh 49, Long An 90 Win Bình Phước 25, Win Long An 90
28/07/2023 Bình Dương 41, Trà Vinh 31, Vĩnh Long 36 Win Bình Dương 41, Win Trà Vinh 31, Win Vĩnh Long 36
27/07/2023 An Giang 21, Bình Thuận 91, Tây Ninh 74 Win An Giang 21, Win Bình Thuận 91
26/07/2023 Cần Thơ 48, Đồng Nai 58, Sóc Trăng 41 Win Cần Thơ 48
25/07/2023 Bạc Liêu 70, Bến Tre 19, Vũng Tàu 66 Win Bến Tre 19, Win Vũng Tàu 66
24/07/2023 Cà Mau 21, Đồng Tháp 63, Hồ Chí Minh 40 Miss
23/07/2023 Đà Lạt 34, Kiên Giang 13, Tiền Giang 64 Win Kiên Giang 13, Win Tiền Giang 64
22/07/2023 Bình Phước 30, Hậu Giang 36, Hồ Chí Minh 10, Long An 84 Win Bình Phước 30, Win Hồ Chí Minh 10, Win Long An 84
21/07/2023 Bình Dương 38, Trà Vinh 67, Vĩnh Long 53 Win Trà Vinh 67, Win Vĩnh Long 53
20/07/2023 An Giang 12, Bình Thuận 38, Tây Ninh 68 Win An Giang 12
19/07/2023 Cần Thơ 06, Đồng Nai 64, Sóc Trăng 65 Win Cần Thơ 06, Win Đồng Nai 64, Win Sóc Trăng 65
18/07/2023 Bạc Liêu 97, Bến Tre 74, Vũng Tàu 21 Win Bạc Liêu 97, Win Bến Tre 74, Win Vũng Tàu 21
17/07/2023 Cà Mau 01, Đồng Tháp 34, Hồ Chí Minh 95 Win Cà Mau 01, Win Đồng Tháp 34, Win Hồ Chí Minh 95
16/07/2023 Đà Lạt 46, Kiên Giang 32, Tiền Giang 17 Win Đà Lạt 46
15/07/2023 Bình Phước 56, Hậu Giang 74, Hồ Chí Minh 48, Long An 63 Win Hậu Giang 74, Win Long An 63
14/07/2023 Bình Dương 07, Trà Vinh 63, Vĩnh Long 62 Win Bình Dương 07, Win Vĩnh Long 62
13/07/2023 An Giang 47, Bình Thuận 49, Tây Ninh 16 Win Bình Thuận 49, Win Tây Ninh 16
12/07/2023 Cần Thơ 23, Đồng Nai 69, Sóc Trăng 11 Win Cần Thơ 23, Win Đồng Nai 69
11/07/2023 Bạc Liêu 18, Bến Tre 78, Vũng Tàu 36 Win Bạc Liêu 18
10/07/2023 Cà Mau 67, Đồng Tháp 26, Hồ Chí Minh 82 Win Cà Mau 67, Win Đồng Tháp 26, Win Hồ Chí Minh 82
09/07/2023 Đà Lạt 67, Kiên Giang 59, Tiền Giang 68 Win Kiên Giang 59
08/07/2023 Bình Phước 31, Hậu Giang 64, Hồ Chí Minh 88, Long An 06 Win Long An 06
07/07/2023 Bình Dương 80, Trà Vinh 19, Vĩnh Long 49 Win Bình Dương 80, Win Trà Vinh 19, Win Vĩnh Long 49
06/07/2023 An Giang 89, Bình Thuận 30, Tây Ninh 22 Win Tây Ninh 22
05/07/2023 Cần Thơ 50, Đồng Nai 49, Sóc Trăng 63 Win Cần Thơ 50, Win Đồng Nai 49, Win Sóc Trăng 63
04/07/2023 Bạc Liêu 68, Bến Tre 51, Vũng Tàu 04 Miss
03/07/2023 Cà Mau 84, Đồng Tháp 81, Hồ Chí Minh 26 Win Hồ Chí Minh 26
02/07/2023 Kiên Giang 41, Đà Lạt 59, Tiền Giang 58 Miss
01/07/2023 Hồ Chí Minh 37, Bình Phước 13, Hậu Giang 43, Long An 47 Miss
30/06/2023 Bình Dương 83, Trà Vinh 72, Vĩnh Long 96 Win Bình Dương 83, Win Trà Vinh 72, Win Vĩnh Long 96
29/06/2023 An Giang 14, Bình Thuận 17, Tây Ninh 43 Win An Giang 14
28/06/2023 Cần Thơ 57, Đồng Nai 23, Sóc Trăng 31 Win Cần Thơ 57, Win Đồng Nai 23, Win Sóc Trăng 31
27/06/2023 Bạc Liêu 24, Bến Tre 88, Vũng Tàu 38 Win Bạc Liêu 24, Win Vũng Tàu 38
26/06/2023 Cà Mau 05, Đồng Tháp 09, Hồ Chí Minh 14 Win Cà Mau 05, Win Đồng Tháp 09
25/06/2023 Đà Lạt 31, Kiên Giang 17, Tiền Giang 17 Win Đà Lạt 31
24/06/2023 Bình Phước 24, Hậu Giang 13, Hồ Chí Minh 92, Long An 28 Miss
23/06/2023 Bình Dương 84, Trà Vinh 80, Vĩnh Long 76 Win Trà Vinh 80, Win Vĩnh Long 76
22/06/2023 An Giang 21, Bình Thuận 65, Tây Ninh 16 Win An Giang 21, Win Tây Ninh 16
21/06/2023 Cần Thơ 99, Đồng Nai 47, Sóc Trăng 92 Win Cần Thơ 99, Win Sóc Trăng 92
20/06/2023 Bạc Liêu 23, Bến Tre 56, Vũng Tàu 86 Win Bạc Liêu 23, Win Bến Tre 56, Win Vũng Tàu 86
19/06/2023 Cà Mau 96, Đồng Tháp 07, Hồ Chí Minh 17 Win Đồng Tháp 07
18/06/2023 Đà Lạt 12, Kiên Giang 99, Tiền Giang 30 Win Đà Lạt 12, Win Tiền Giang 30
17/06/2023 Bình Phước 83, Hậu Giang 25, Hồ Chí Minh 27, Long An 65 Win Bình Phước 83, Win Long An 65
16/06/2023 Bình Dương 74, Trà Vinh 95, Vĩnh Long 54 Win Vĩnh Long 54
15/06/2023 An Giang 87, Bình Thuận 31, Tây Ninh 16 Win An Giang 87, Win Bình Thuận 31
14/06/2023 Đồng Nai 73, Sóc Trăng 98, Cần Thơ 90 Miss
13/06/2023 Bạc Liêu 30, Bến Tre 61, Vũng Tàu 72 Win Bạc Liêu 30, Win Bến Tre 61, Win Vũng Tàu 72
12/06/2023 Cà Mau 86, Đồng Tháp 70, Hồ Chí Minh 78 Win Đồng Tháp 70, Win Hồ Chí Minh 78
11/06/2023 Đà Lạt 91, Kiên Giang 70, Tiền Giang 00 Win Đà Lạt 91, Win Kiên Giang 70, Win Tiền Giang 00
10/06/2023 Bình Phước 32, Hậu Giang 69, Hồ Chí Minh 22, Long An 94 Win Bình Phước 32, Win Hồ Chí Minh 22, Win Long An 94
09/06/2023 Bình Dương 82, Trà Vinh 98, Vĩnh Long 46 Win Bình Dương 82, Win Trà Vinh 98, Win Vĩnh Long 46
08/06/2023 An Giang 45, Bình Thuận 57, Tây Ninh 11 Win An Giang 45, Win Tây Ninh 11
07/06/2023 Cần Thơ 26, Đồng Nai 57, Sóc Trăng 28 Miss
06/06/2023 Bạc Liêu 93, Bến Tre 03, Vũng Tàu 32 Win Bạc Liêu 93, Win Bến Tre 03, Win Vũng Tàu 32
05/06/2023 Cà Mau 74, Đồng Tháp 48, Hồ Chí Minh 84 Win Cà Mau 74, Win Đồng Tháp 48
04/06/2023 Đà Lạt 97, Kiên Giang 55, Tiền Giang 17 Miss
03/06/2023 Bình Phước 99, Hậu Giang 26, Hồ Chí Minh 20, Long An 27 Win Hậu Giang 26, Win Hồ Chí Minh 20
02/06/2023 Bình Dương 91, Trà Vinh 23, Vĩnh Long 16 Win Vĩnh Long 16
01/06/2023 An Giang 35, Tây Ninh 07, Bình Thuận 23 Miss
31/05/2023 Cần Thơ 85, Đồng Nai 82, Sóc Trăng 91 Win Cần Thơ 85, Win Đồng Nai 82, Win Sóc Trăng 91
30/05/2023 Bạc Liêu 29, Bến Tre 78, Vũng Tàu 76 Win Bạc Liêu 29, Win Vũng Tàu 76
29/05/2023 Cà Mau 31, Đồng Tháp 15, Hồ Chí Minh 50 Win Đồng Tháp 15, Win Hồ Chí Minh 50
28/05/2023 Đà Lạt 52, Kiên Giang 86, Tiền Giang 82 Win Kiên Giang 86, Win Tiền Giang 82
27/05/2023 Bình Phước 79, Hậu Giang 68, Hồ Chí Minh 63, Long An 89 Win Bình Phước 79, Win Hồ Chí Minh 63, Win Long An 89
26/05/2023 Bình Dương 62, Trà Vinh 69, Vĩnh Long 73 Win Bình Dương 62, Win Vĩnh Long 73
25/05/2023 An Giang 19, Bình Thuận 19, Tây Ninh 77 Win An Giang 19, Win Bình Thuận 19
24/05/2023 Cần Thơ 70, Đồng Nai 38, Sóc Trăng 81 Miss
23/05/2023 Bạc Liêu 20, Bến Tre 20, Vũng Tàu 36 Win Vũng Tàu 36
22/05/2023 Cà Mau 71, Đồng Tháp 77, Hồ Chí Minh 94 Win Đồng Tháp 77
21/05/2023 Đà Lạt 61, Kiên Giang 58, Tiền Giang 30 Win Đà Lạt 61, Win Kiên Giang 58, Win Tiền Giang 30
20/05/2023 Bình Phước 54, Hậu Giang 01, Hồ Chí Minh 51, Long An 14 Win Bình Phước 54, Win Hậu Giang 01, Win Long An 14
19/05/2023 Bình Dương 42, Trà Vinh 78, Vĩnh Long 44 Win Trà Vinh 78
18/05/2023 An Giang 23, Bình Thuận 17, Tây Ninh 94 Win An Giang 23, Win Bình Thuận 17
17/05/2023 Cần Thơ 84, Đồng Nai 72, Sóc Trăng 21 Win Sóc Trăng 21
16/05/2023 Bạc Liêu 98, Bến Tre 96, Vũng Tàu 03 Win Vũng Tàu 03
15/05/2023 Cà Mau 74, Đồng Tháp 33, Hồ Chí Minh 81 Win Đồng Tháp 33, Win Hồ Chí Minh 81
14/05/2023 Đà Lạt 94, Kiên Giang 78, Tiền Giang 66 Win Kiên Giang 78
13/05/2023 Bình Phước 36, Hậu Giang 54, Hồ Chí Minh 21, Long An 83 Win Bình Phước 36, Win Hậu Giang 54, Win Long An 83
12/05/2023 Bình Dương 54, Trà Vinh 28, Vĩnh Long 27 Win Bình Dương 54, Win Trà Vinh 28
11/05/2023 An Giang 25, Bình Thuận 39, Tây Ninh 76 Win An Giang 25, Win Bình Thuận 39
10/05/2023 Cần Thơ 88, Đồng Nai 13, Sóc Trăng 44 Win Đồng Nai 13, Win Sóc Trăng 44
09/05/2023 Bạc Liêu 01, Bến Tre 09, Vũng Tàu 14 Win Bạc Liêu 01, Win Bến Tre 09, Win Vũng Tàu 14
08/05/2023 Cà Mau 68, Đồng Tháp 03, Hồ Chí Minh 23 Win Đồng Tháp 03
07/05/2023 Đà Lạt 26, Kiên Giang 49, Tiền Giang 38 Win Đà Lạt 26, Win Kiên Giang 49
06/05/2023 Bình Phước 42, Hậu Giang 29, Hồ Chí Minh 64, Long An 67 Win Hậu Giang 29, Win Hồ Chí Minh 64, Win Long An 67
05/05/2023 Bình Dương 72, Trà Vinh 38, Vĩnh Long 26 Win Trà Vinh 38, Win Vĩnh Long 26
04/05/2023 An Giang 48, Bình Thuận 05, Tây Ninh 38 Win An Giang 48, Win Bình Thuận 05
03/05/2023 Cần Thơ 37, Đồng Nai 79, Sóc Trăng 48 Miss
02/05/2023 Bạc Liêu 89, Bến Tre 90, Vũng Tàu 24 Win Bến Tre 90
01/05/2023 Cà Mau 31, Đồng Tháp 18, Hồ Chí Minh 62 Win Đồng Tháp 18, Win Hồ Chí Minh 62
30/04/2023 Đà Lạt 39, Kiên Giang 63, Tiền Giang 73 Win Kiên Giang 63
29/04/2023 Bình Phước 12, Hậu Giang 09, Hồ Chí Minh 44, Long An 20 Win Bình Phước 12, Win Hậu Giang 09, Win Long An 20
28/04/2023 Bình Dương 07, Trà Vinh 58, Vĩnh Long 54 Win Bình Dương 07
27/04/2023 An Giang 78, Bình Thuận 15, Tây Ninh 08 Win An Giang 78, Win Tây Ninh 08
26/04/2023 Cần Thơ 62, Đồng Nai 26, Sóc Trăng 79 Win Cần Thơ 62, Win Sóc Trăng 79
25/04/2023 Bạc Liêu 66, Bến Tre 19, Vũng Tàu 71 Win Bạc Liêu 66, Win Vũng Tàu 71
24/04/2023 Cà Mau 59, Đồng Tháp 87, Hồ Chí Minh 26 Win Cà Mau 59, Win Đồng Tháp 87
23/04/2023 Đà Lạt 54, Kiên Giang 42, Tiền Giang 74 Win Đà Lạt 54, Win Tiền Giang 74
22/04/2023 Bình Phước 22, Hậu Giang 58, Hồ Chí Minh 68, Long An 77 Win Hậu Giang 58, Win Hồ Chí Minh 68, Win Long An 77
21/04/2023 Bình Dương 13, Trà Vinh 70, Vĩnh Long 04 Win Bình Dương 13, Win Vĩnh Long 04
20/04/2023 An Giang 48, Bình Thuận 29, Tây Ninh 70 Win Bình Thuận 29, Win Tây Ninh 70
19/04/2023 Cần Thơ 09, Đồng Nai 42, Sóc Trăng 39 Win Cần Thơ 09, Win Đồng Nai 42
18/04/2023 Bạc Liêu 60, Bến Tre 32, Vũng Tàu 75 Win Bạc Liêu 60, Win Bến Tre 32, Win Vũng Tàu 75
17/04/2023 Cà Mau 40, Đồng Tháp 89, Hồ Chí Minh 03 Win Cà Mau 40, Win Hồ Chí Minh 03
16/04/2023 Đà Lạt 89, Kiên Giang 24, Tiền Giang 28 Win Tiền Giang 28
15/04/2023 Bình Phước 44, Hậu Giang 92, Hồ Chí Minh 88, Long An 08 Win Hậu Giang 92, Win Hồ Chí Minh 88, Win Long An 08
14/04/2023 Bình Dương 74, Trà Vinh 27, Vĩnh Long 98 Miss
13/04/2023 An Giang 49, Bình Thuận 74, Tây Ninh 60 Win An Giang 49, Win Bình Thuận 74
12/04/2023 Cần Thơ 72, Đồng Nai 68, Sóc Trăng 77 Win Cần Thơ 72, Win Đồng Nai 68, Win Sóc Trăng 77
11/04/2023 Bạc Liêu 99, Bến Tre 49, Vũng Tàu 33 Win Bạc Liêu 99, Win Bến Tre 49, Win Vũng Tàu 33
10/04/2023 Cà Mau 04, Đồng Tháp 80, Hồ Chí Minh 17 Win Cà Mau 04, Win Đồng Tháp 80
09/04/2023 Đà Lạt 37, Kiên Giang 41, Tiền Giang 91 Miss
08/04/2023 Bình Phước 05, Hậu Giang 21, Hồ Chí Minh 65, Long An 56 Win Bình Phước 05, Win Hậu Giang 21, Win Long An 56
07/04/2023 Bình Dương 82, Trà Vinh 19, Vĩnh Long 71 Win Trà Vinh 19
06/04/2023 An Giang 94, Bình Thuận 20, Tây Ninh 32 Win Bình Thuận 20, Win Tây Ninh 32
05/04/2023 Cần Thơ 82, Đồng Nai 26, Sóc Trăng 34 Miss
04/04/2023 Bạc Liêu 81, Bến Tre 59, Vũng Tàu 47 Win Bạc Liêu 81, Win Bến Tre 59
03/04/2023 Cà Mau 81, Đồng Tháp 05, Hồ Chí Minh 90 Win Cà Mau 81, Win Đồng Tháp 05, Win Hồ Chí Minh 90
02/04/2023 Đà Lạt 51, Kiên Giang 47, Tiền Giang 18 Win Đà Lạt 51, Win Tiền Giang 18
01/04/2023 Bình Phước 13, Hậu Giang 24, Hồ Chí Minh 65, Long An 77 Win Bình Phước 13, Win Long An 77
31/03/2023 Bình Dương 96, Trà Vinh 22, Vĩnh Long 69 Win Bình Dương 96, Win Vĩnh Long 69
30/03/2023 An Giang 84, Bình Thuận 89, Tây Ninh 97 Win An Giang 84, Win Bình Thuận 89, Win Tây Ninh 97
29/03/2023 Cần Thơ 65, Đồng Nai 91, Sóc Trăng 83 Win Đồng Nai 91, Win Sóc Trăng 83
28/03/2023 Bạc Liêu 94, Bến Tre 32, Vũng Tàu 87 Win Bến Tre 32, Win Vũng Tàu 87
27/03/2023 Cà Mau 31, Đồng Tháp 27, Hồ Chí Minh 17 Win Cà Mau 31, Win Đồng Tháp 27, Win Hồ Chí Minh 17
26/03/2023 Đà Lạt 23, Kiên Giang 63, Tiền Giang 23 Win Kiên Giang 63
25/03/2023 Bình Phước 81, Hậu Giang 88, Hồ Chí Minh 76, Long An 90 Win Bình Phước 81, Win Hậu Giang 88, Win Hồ Chí Minh 76
24/03/2023 Bình Dương 55, Trà Vinh 79, Vĩnh Long 60 Win Vĩnh Long 60
23/03/2023 An Giang 58, Bình Thuận 18, Tây Ninh 58 Miss
22/03/2023 Cần Thơ 87, Đồng Nai 04, Sóc Trăng 53 Win Cần Thơ 87, Win Đồng Nai 04
21/03/2023 Bạc Liêu 76, Bến Tre 91, Vũng Tàu 07 Win Vũng Tàu 07
20/03/2023 Cà Mau 10, Đồng Tháp 62, Hồ Chí Minh 90 Win Cà Mau 10, Win Đồng Tháp 62, Win Hồ Chí Minh 90
19/03/2023 Đà Lạt 73, Kiên Giang 45, Tiền Giang 64 Win Kiên Giang 45, Win Tiền Giang 64
18/03/2023 Bình Phước 37, Hậu Giang 23, Hồ Chí Minh 98, Long An 37 Win Bình Phước 37, Win Hậu Giang 23, Win Hồ Chí Minh 98, Win Long An 37
17/03/2023 Bình Dương 98, Trà Vinh 59, Vĩnh Long 21 Win Trà Vinh 59, Win Vĩnh Long 21
16/03/2023 An Giang 66, Bình Thuận 49, Tây Ninh 16 Win An Giang 66
15/03/2023 Cần Thơ 74, Đồng Nai 19, Sóc Trăng 81 Miss
14/03/2023 Bạc Liêu 45, Bến Tre 04, Vũng Tàu 87 Win Bạc Liêu 45, Win Bến Tre 04, Win Vũng Tàu 87
13/03/2023 Cà Mau 67, Đồng Tháp 55, Hồ Chí Minh 18 Win Hồ Chí Minh 18
12/03/2023 Đà Lạt 73, Kiên Giang 33, Tiền Giang 88 Win Kiên Giang 33, Win Tiền Giang 88
11/03/2023 Bình Phước 91, Hậu Giang 33, Hồ Chí Minh 58, Long An 23 Win Hồ Chí Minh 58, Win Long An 23
10/03/2023 Bình Dương 81, Trà Vinh 89, Vĩnh Long 63 Win Trà Vinh 89, Win Vĩnh Long 63
09/03/2023 An Giang 01, Bình Thuận 10, Tây Ninh 71 Win An Giang 01, Win Tây Ninh 71
08/03/2023 Cần Thơ 45, Đồng Nai 29, Sóc Trăng 14 Win Đồng Nai 29
07/03/2023 Bạc Liêu 25, Bến Tre 36, Vũng Tàu 55 Miss
06/03/2023 Cà Mau 79, Đồng Tháp 66, Hồ Chí Minh 60 Win Đồng Tháp 66
05/03/2023 Đà Lạt 87, Kiên Giang 66, Tiền Giang 48 Win Đà Lạt 87, Win Kiên Giang 66, Win Tiền Giang 48
04/03/2023 Bình Phước 85, Hậu Giang 33, Hồ Chí Minh 88, Long An 71 Win Bình Phước 85, Win Hậu Giang 33
03/03/2023 Bình Dương 47, Trà Vinh 33, Vĩnh Long 63 Win Trà Vinh 33, Win Vĩnh Long 63
02/03/2023 An Giang 81, Bình Thuận 65, Tây Ninh 75 Win Bình Thuận 65
01/03/2023 Cần Thơ 69, Đồng Nai 60, Sóc Trăng 52 Win Cần Thơ 69, Win Đồng Nai 60, Win Sóc Trăng 52
28/02/2023 Bạc Liêu 79, Bến Tre 16, Vũng Tàu 58 Win Bến Tre 16, Win Vũng Tàu 58
27/02/2023 Cà Mau 27, Đồng Tháp 73, Hồ Chí Minh 69 Win Đồng Tháp 73, Win Hồ Chí Minh 69
26/02/2023 Đà Lạt 15, Kiên Giang 81, Tiền Giang 50 Win Đà Lạt 15, Win Kiên Giang 81
25/02/2023 Bình Phước 44, Hậu Giang 13, Hồ Chí Minh 35, Long An 86 Win Bình Phước 44, Win Hậu Giang 13, Win Hồ Chí Minh 35, Win Long An 86
24/02/2023 Bình Dương 38, Trà Vinh 37, Vĩnh Long 86 Win Bình Dương 38, Win Vĩnh Long 86
23/02/2023 An Giang 29, Bình Thuận 68, Tây Ninh 96 Win Bình Thuận 68, Win Tây Ninh 96
22/02/2023 Cần Thơ 74, Đồng Nai 76, Sóc Trăng 39 Win Đồng Nai 76, Win Sóc Trăng 39
21/02/2023 Bạc Liêu 14, Bến Tre 28, Vũng Tàu 74 Win Bạc Liêu 14, Win Vũng Tàu 74
20/02/2023 Cà Mau 51, Đồng Tháp 26, Hồ Chí Minh 59 Win Cà Mau 51, Win Đồng Tháp 26, Win Hồ Chí Minh 59
19/02/2023 Đà Lạt 65, Kiên Giang 22, Tiền Giang 59 Win Đà Lạt 65
18/02/2023 Bình Phước 35, Hậu Giang 51, Hồ Chí Minh 16, Long An 91 Win Long An 91
17/02/2023 Bình Dương 96, Trà Vinh 89, Vĩnh Long 24 Miss
16/02/2023 An Giang 34, Bình Thuận 70, Tây Ninh 32 Win Bình Thuận 70, Win Tây Ninh 32
15/02/2023 Cần Thơ 95, Đồng Nai 88, Sóc Trăng 48 Win Cần Thơ 95, Win Sóc Trăng 48
14/02/2023 Bạc Liêu 13, Bến Tre 13, Vũng Tàu 60 Win Bạc Liêu 13, Win Vũng Tàu 60
13/02/2023 Cà Mau 78, Hồ Chí Minh 14, Đồng Tháp 12 Miss
12/02/2023 Đà Lạt 16, Kiên Giang 55, Tiền Giang 12 Win Đà Lạt 16, Win Kiên Giang 55, Win Tiền Giang 12
11/02/2023 Bình Phước 03, Hậu Giang 95, Hồ Chí Minh 37, Long An 36 Win Bình Phước 03, Win Hồ Chí Minh 37, Win Long An 36
10/02/2023 Bình Dương 07, Trà Vinh 58, Vĩnh Long 34 Miss
09/02/2023 An Giang 98, Tây Ninh 15, Bình Thuận 69 Miss
08/02/2023 Đồng Nai 75, Sóc Trăng 78, Cần Thơ 52 Miss
07/02/2023 Bạc Liêu 82, Bến Tre 92, Vũng Tàu 71 Win Bến Tre 92, Win Vũng Tàu 71
06/02/2023 Cà Mau 79, Đồng Tháp 71, Hồ Chí Minh 59 Win Đồng Tháp 71
05/02/2023 Đà Lạt 88, Kiên Giang 41, Tiền Giang 38 Win Tiền Giang 38
04/02/2023 Bình Phước 81, Hậu Giang 39, Hồ Chí Minh 73, Long An 21 Win Hậu Giang 39, Win Hồ Chí Minh 73
03/02/2023 Bình Dương 45, Trà Vinh 17, Vĩnh Long 84 Win Bình Dương 45, Win Trà Vinh 17
02/02/2023 An Giang 02, Bình Thuận 87, Tây Ninh 13 Win An Giang 02, Win Bình Thuận 87
01/02/2023 Cần Thơ 19, Đồng Nai 57, Sóc Trăng 36 Miss
31/01/2023 Bạc Liêu 79, Bến Tre 38, Vũng Tàu 12 Win Bạc Liêu 79, Win Bến Tre 38, Win Vũng Tàu 12
30/01/2023 Cà Mau 44, Đồng Tháp 14, Hồ Chí Minh 09 Win Hồ Chí Minh 09
29/01/2023 Đà Lạt 26, Kiên Giang 11, Tiền Giang 91 Win Đà Lạt 26

Giải tám miền Nam có nên đánh số đề không?

Trong thế giới xổ số, có vô số khái niệm số học và cách chơi lô đề may mắn. Nếu bạn là một trong những người mới, vừa bước vào thế giới lotto đầy màu sắc với vô số biến động, bạn đang muốn tìm hiểu và nghiên cứu thêm về việc giải tám miền Nam có nên đánh số đề không? Đừng bỏ qua bài viết này, tại đây Soicauvip666 sẽ giải thích một cách cụ thể và đưa ra những cách chơi hay nhất cho bạn.

1. Trúng giải tám miền Nam được bao nhiêu tiền?

Xổ số miền Bắc chỉ có từ giải đặc biệt đến giải 7, xổ số miền Nam có từ giải đặc biệt đến giải 8. Không chỉ nhiều giải thưởng mà còn có giá trị cao hơn rất nhiều.

Giải tám miền Nam là gì?
Giải tám miền Nam là gì? 

Theo đó, giải tám miền Nam sẽ có tổng cộng 100 giải với số tiền thắng giải là 100.000đ/vé. Điều kiện trúng giải tám là vé của bạn phải trùng với 2 số trên tờ vé số.

2. Trúng giải 8 miền Nam có nên đánh đề không?

Giải 8 chỉ xuất hiện trong kết quả xổ số miền Trung và miền Nam. Thông thường không mấy ai quan tâm đến giải thưởng này nhưng nó lại là một bí ẩn chứa đựng nhiều điều thú vị và bổ ích. Đối với những người chơi lô đề khi trúng giải 8 sẽ có số tiền thưởng rất lớn. Trong đó, nhiều người có suy nghĩ trúng giải 8 thì có nên chơi số đề?

Câu trả lời là hãy nên chơi tiếp. Khi bạn đã giành được 8, bạn đang ở trong một dây rất đỏ. 80% là nếu bạn tiếp tục chơi, bạn sẽ thắng và chỉ 20% là thua. Vì vậy, khi bạn đã trúng giải này, hãy tiếp tục chơi ở các cầu đề khác. Vì cơ hội chiến thắng của bạn là rất lớn. Bạn không nên bỏ cuộc chỉ vì nghĩ rằng mình đã thắng. Đây là một cơ hội không phải lúc nào cũng đến, vì vậy hãy tận dụng tối đa.

3. Một số cách soi cầu miền Nam khi trúng giải 8 cho ngày sau

Để chơi lô đề hiệu quả sau khi trúng giải 8, bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ. Đặc biệt hãy tham khảo một số cách soi cầu sau của Soi cầu vip 666 để có thêm niềm vui chiến thắng nhé.

Một số cách soi cầu miền Nam khi trúng giải 8
Một số cách soi cầu miền Nam khi trúng giải 8

3.1. Soi cầu xổ số miền nam theo phương pháp ngày

Đây là một trong những cách soi cầu lô đề miền Nam hiệu quả nhất. Người chơi chỉ cần theo nếu thấy đầu giải 7 và đuôi giải 7 ở 1 hoặc 2 tỉnh bằng nhau. Sau đó chọn số này kết hợp với số giữa của các tỉnh ngày hôm đó và giữ nguyên cho ngày hôm sau. Cách này xuất hiện không nhiều nhưng một khi đã làm thì bạn không nên bỏ qua. Xác suất chiến thắng là rất lớn.

3.2. Soi cầu lô miền nam bằng kẹp số

Soi cầu dựa vào kẹp số cũng là một phương pháp rất được ưa chuộng bởi những người chơi có kinh nghiệm lô đề. Phương pháp này được áp dụng cho các tỉnh miền Nam ngày hôm trước của cùng tỉnh mở thưởng.

Cụ thể người chơi sử dụng phương pháp soi cầu lô miền Nam này như sau: Hãy kiểm tra trong bảng kết quả xổ số cập nhật xem những con số nào bị kẹp giữa 2 số 0, 2, 1. Nếu đúng thì hãy bắt cặp số đó để chơi theo khung 3 ngày nhé. Nếu bạn không thấy về, hãy bỏ và chọn một số khác để chơi.

3.3. Cách tính đề miền nam dựa vào lô 2-3 nháy

Cách tính này sẽ dựa vào kinh nghiệm soi cầu và thống kê tần suất. Mọi người chỉ cần chọn những bộ số đã về dạng 2-3 nháy của ngày hôm trước. Nếu hôm sau các con đề liền kề của con lô đã ra  2-3 lần thì bạn hãy bắt cầu để theo ngay. Ví dụ:

Hôm trước con lô 83 về một lúc 2 nháy. Hôm sau 84 xuất hiện thì hôm sau bạn nên đánh con 85. Cách chơi này cũng tương tự khi lô liền kề nhỏ hơn.

3.4. Phương pháp bắt lô miền nam qua giải 7.1 và 7.2

Dựa vào giải 7.1 và 7.2 là cách chơi lô đề miền Nam rất hiệu quả và ổn định. Đây là một lựa chọn hoàn hảo bạn không nên bỏ qua để có thêm cơ hội chiến thắng cho mình. Có vẻ như bạn có thể áp dụng phương pháp này hàng ngày để thử vận ​​may của mình. Bạn cần dựa vào bảng kết quả để tính bộ số gồm 4 con của giải 7 ngày hôm đó.

Những phương pháp chơi theo giải tám miền Nam
Những phương pháp chơi theo giải tám miền Nam

Ví dụ: Hôm nay có các số: 75 – 76 – 48 – 79. Tiếp theo các bạn lấy số đầu của giải 7.1 ghép với số cuối của giải 7.2. Cụ thể ta ghép 7 với 6 được cặp 76-67. Dự đoán 2 ngày tới đề sẽ về lần lượt là 67 và 76, mỗi ngày 1 con.

3.5. Hướng dẫn lô đề miền nam theo giải 7.1 và 7.3

Khác với phương pháp áp dụng khi nuôi lô đề miền nam với giải 7.1 và 7.2. Khi dựa vào giải 7.1 và 7.3 sẽ phức tạp hơn nhưng hiệu quả cũng cao hơn. Giả sử 7 có 4 dãy số là AB, CD, EF, GH. Bạn cần làm một phép so sánh đơn giản giữa hai số trong 7.1 và 7.3 như sau:

  • Nếu B < F thì ta chơi: 0 (A + 1) hoặc 0 (A + 2)
  • Ngược lại B > F thì đánh: 0 (B + 1) hoặc 0 (B + 2)

4. Lời kết lại

Bài viết trên là những thông tin giải đáp cho câu hỏi giải tám miền Nam có nên chơi lô đề không do Soicauvip666 chia sẻ. Tất nhiên khi trúng giải này thì bạn vẫn nên chơi để có nhiều chiến thắng lớn. Tuy nhiên hãy chú ý những cách chơi gợi ý trên để đạt hiệu quả cao nhé.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất, nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]