NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
07/12/2022 Bạch thủ lô
Song thủ lô
xiên 2
xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

06/12/2022

Bạch thủ lô 33 Trúng 33
Song thủ lô 52-25 Trúng 52
xiên 2 33-25 / 33-52 / 25-52 Trúng 33-52
xiên 3 33-25-52 Trượt
Dàn đề 10 số 69-96-66-99-19-91-16-61-97-79 trượt
Dàn đề 36 số 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,79,97,89,98,99 trượt

05/12/2022

Bạch thủ lô 00 Trúng 00
Song thủ lô 06-60 Trúng 60
xiên 2 00-06 / 00-60 / 06-60 Trúng 00-06
xiên 3 00-06-60 Trượt
Dàn đề 10 số 27-72-22-77-26-62-07-70-02-20 trượt
Dàn đề 36 số 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,07,70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 trượt

04/12/2022

Bạch thủ lô 86 Trúng 86
Song thủ lô 02-20 Trúng 20 x 2
xiên 2 86-02 / 86-20 / 02-20 Trúng 86-20
xiên 3 86-02-20 Trượt
Dàn đề 10 số 38-83 -33-88-13-31-84-48-34-43 trượt
Dàn đề 36 số 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,93,39 Trúng 28