THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xỉu Chủ Miền Nam
Ngày Xỉu Chủ Miền Nam Kết quả
27/09/2023
26/09/2023 Bạc Liêu 658, Bến Tre 964, Vũng Tàu 311 Miss
25/09/2023 Cà Mau 393, Hồ Chí Minh 313, Đồng Tháp 519 Miss
24/09/2023 Kiên Giang 115, Đà Lạt 728, Tiền Giang 250 Miss
23/09/2023 Hồ Chí Minh 864, Bình Phước 231, Hậu Giang 348, Long An 242 Miss
22/09/2023 Bình Dương 967, Trà Vinh 192, Vĩnh Long 661 Win Bình Dương 967, Win Vĩnh Long 661
21/09/2023 An Giang 695, Tây Ninh 942, Bình Thuận 907 Miss
20/09/2023 Cần Thơ 171, Đồng Nai 787, Sóc Trăng 568 Win Đồng Nai 787, Win Sóc Trăng 568
19/09/2023 Bạc Liêu 450, Bến Tre 694, Vũng Tàu 659 Win Bến Tre 694, Win Vũng Tàu 659
18/09/2023 Cà Mau 668, Đồng Tháp 969, Hồ Chí Minh 483 Win Cà Mau 668
17/09/2023 Đà Lạt 620, Kiên Giang 440, Tiền Giang 246 Win Đà Lạt 620, Win Kiên Giang 440, Win Tiền Giang 246
16/09/2023 Bình Phước 268, Hậu Giang 278, Hồ Chí Minh 447, Long An 778 Win Bình Phước 268, Win Hậu Giang 278, Win Hồ Chí Minh 447, Win Long An 778
15/09/2023 Bình Dương 753, Trà Vinh 571, Vĩnh Long 035 Win Bình Dương 753, Win Vĩnh Long 035
14/09/2023 An Giang 758, Bình Thuận 294, Tây Ninh 586 Win Bình Thuận 294, Win Tây Ninh 586
13/09/2023 Cần Thơ 986, Đồng Nai 759, Sóc Trăng 202 Win Cần Thơ 986, Win Sóc Trăng 202
12/09/2023 Bạc Liêu 032, Bến Tre 704, Vũng Tàu 281 Win Bạc Liêu 032, Win Bến Tre 704, Win Vũng Tàu 281
11/09/2023 Cà Mau 227, Hồ Chí Minh 741, Đồng Tháp 900 Miss
10/09/2023 Đà Lạt 495, Kiên Giang 436, Tiền Giang 306 Miss
09/09/2023 Hồ Chí Minh 373, Bình Phước 570, Hậu Giang 606, Long An 348 Miss
08/09/2023 Bình Dương 306, Trà Vinh 910, Vĩnh Long 111 Win Trà Vinh 910, Win Vĩnh Long 111
07/09/2023 An Giang 626, Bình Thuận 565, Tây Ninh 842 Win An Giang 626, Win Bình Thuận 565, Win Tây Ninh 842
06/09/2023 Đồng Nai 355, Sóc Trăng 359, Cần Thơ 828 Miss
05/09/2023 Bạc Liêu 578, Bến Tre 876, Vũng Tàu 310 Win Bạc Liêu 578
04/09/2023 Cà Mau 733, Đồng Tháp 303, Hồ Chí Minh 131 Miss
03/09/2023 Đà Lạt 689, Kiên Giang 817, Tiền Giang 329 Win Kiên Giang 817, Win Tiền Giang 329
02/09/2023 Bình Phước 444, Hậu Giang 494, Hồ Chí Minh 459, Long An 373 Win Hồ Chí Minh 459, Win Long An 373
01/09/2023 Bình Dương 603, Trà Vinh 921, Vĩnh Long 904 Miss
31/08/2023 An Giang 898, Bình Thuận 547, Tây Ninh 652 Win Bình Thuận 547, Win Tây Ninh 652
30/08/2023 Đồng Nai 399, Sóc Trăng 633, Cần Thơ 556 Miss
29/08/2023 Bạc Liêu 067, Bến Tre 372, Vũng Tàu 763 Win Bạc Liêu 067, Win Bến Tre 372, Win Vũng Tàu 763
28/08/2023 Cà Mau 935, Hồ Chí Minh 859, Đồng Tháp 931 Miss
27/08/2023 Đà Lạt 928, Kiên Giang 698, Tiền Giang 605 Win Kiên Giang 698
26/08/2023 Hồ Chí Minh 949, Bình Phước 666, Hậu Giang 802, Long An 493 Miss
25/08/2023 Bình Dương 360, Trà Vinh 540, Vĩnh Long 167 Win Bình Dương 360, Win Trà Vinh 540
24/08/2023 An Giang 945, Bình Thuận 555, Tây Ninh 204 Miss
23/08/2023 Đồng Nai 178, Sóc Trăng 423, Cần Thơ 373 Miss
22/08/2023 Bạc Liêu 799, Bến Tre 567, Vũng Tàu 990 Win Bạc Liêu 799, Win Bến Tre 567, Win Vũng Tàu 990
21/08/2023 Cà Mau 224, Đồng Tháp 309, Hồ Chí Minh 183 Win Cà Mau 224
20/08/2023 Đà Lạt 684, Kiên Giang 943, Tiền Giang 209 Win Đà Lạt 684, Win Kiên Giang 943
19/08/2023 Hồ Chí Minh 484, Bình Phước 996, Hậu Giang 332, Long An 390 Miss
18/08/2023 Bình Dương 986, Trà Vinh 756, Vĩnh Long 135 Miss
17/08/2023 An Giang 444, Bình Thuận 800, Tây Ninh 919 Win An Giang 444, Win Bình Thuận 800, Win Tây Ninh 919
16/08/2023 Đồng Nai 925, Sóc Trăng 695, Cần Thơ 669 Miss
15/08/2023 Bạc Liêu 793, Bến Tre 569, Vũng Tàu 328 Miss
14/08/2023 Cà Mau 757, Hồ Chí Minh 640, Đồng Tháp 200 Miss
13/08/2023 Kiên Giang 780, Đà Lạt 351, Tiền Giang 265 Miss
12/08/2023 Hồ Chí Minh 736, Bình Phước 425, Hậu Giang 343, Long An 161 Miss
11/08/2023 Bình Dương 362, Trà Vinh 743, Vĩnh Long 186 Miss
10/08/2023 An Giang 380, Tây Ninh 968, Bình Thuận 784 Miss
09/08/2023 Đồng Nai 794, Sóc Trăng 579, Cần Thơ 496 Miss
08/08/2023 Bạc Liêu 820, Bến Tre 402, Vũng Tàu 213 Miss
07/08/2023 Cà Mau 457, Hồ Chí Minh 875, Đồng Tháp 126 Miss
06/08/2023 Kiên Giang 769, Đà Lạt 796, Tiền Giang 659 Miss
05/08/2023 Hồ Chí Minh 114, Bình Phước 178, Hậu Giang 512, Long An 498 Miss
04/08/2023 Bình Dương 230, Trà Vinh 729, Vĩnh Long 766 Miss
03/08/2023 An Giang 375, Tây Ninh 251, Bình Thuận 806 Miss
02/08/2023 Đồng Nai 393, Sóc Trăng 517, Cần Thơ 522 Miss
01/08/2023 Bạc Liêu 182, Bến Tre 369, Vũng Tàu 907 Miss
31/07/2023 Cà Mau 492, Hồ Chí Minh 881, Đồng Tháp 728 Miss
30/07/2023 Đà Lạt 491, Kiên Giang 478, Tiền Giang 128 Win Đà Lạt 491, Win Kiên Giang 478, Win Tiền Giang 128
29/07/2023 Bình Phước 963, Hậu Giang 050, Hồ Chí Minh 073, Long An 394 Win Hậu Giang 050, Win Hồ Chí Minh 073
28/07/2023 Bình Dương 591, Trà Vinh 513, Vĩnh Long 562 Miss
27/07/2023 An Giang 917, Tây Ninh 449, Bình Thuận 477 Miss
26/07/2023 Đồng Nai 186, Sóc Trăng 210, Cần Thơ 536 Miss
25/07/2023 Bạc Liêu 491, Bến Tre 434, Vũng Tàu 940 Miss
24/07/2023 Cà Mau 841, Hồ Chí Minh 469, Đồng Tháp 293 Miss
23/07/2023 Kiên Giang 954, Đà Lạt 356, Tiền Giang 974 Miss
22/07/2023 Hồ Chí Minh 470, Bình Phước 644, Hậu Giang 798, Long An 309 Miss
21/07/2023 Bình Dương 524, Trà Vinh 924, Vĩnh Long 802 Miss
20/07/2023 An Giang 357, Tây Ninh 671, Bình Thuận 214 Miss
19/07/2023 Cần Thơ 711, Đồng Nai 832, Sóc Trăng 496 Win Cần Thơ 711, Win Đồng Nai 832
18/07/2023 Bạc Liêu 596, Bến Tre 258, Vũng Tàu 652 Win Bạc Liêu 596, Win Vũng Tàu 652
17/07/2023 Cà Mau 859, Đồng Tháp 877, Hồ Chí Minh 457 Win Cà Mau 859, Win Đồng Tháp 877, Win Hồ Chí Minh 457
16/07/2023 Kiên Giang 371, Đà Lạt 933, Tiền Giang 504 Miss
15/07/2023 Bình Phước 501, Hậu Giang 343, Hồ Chí Minh 726, Long An 234 Win Bình Phước 501, Win Hậu Giang 343, Win Hồ Chí Minh 726, Win Long An 234
14/07/2023 Bình Dương 552, Trà Vinh 312, Vĩnh Long 386 Miss
13/07/2023 An Giang 675, Tây Ninh 360, Bình Thuận 153 Miss
12/07/2023 Cần Thơ 825, Đồng Nai 175, Sóc Trăng 411 Win Đồng Nai 175
11/07/2023 Bạc Liêu 909, Bến Tre 504, Vũng Tàu 938 Win Bạc Liêu 909, Win Bến Tre 504, Win Vũng Tàu 938
10/07/2023 Cà Mau 558, Đồng Tháp 110, Hồ Chí Minh 676 Win Cà Mau 558, Win Đồng Tháp 110
09/07/2023 Đà Lạt 769, Kiên Giang 636, Tiền Giang 745 Win Đà Lạt 769, Win Kiên Giang 636, Win Tiền Giang 745
08/07/2023 Bình Phước 846, Hậu Giang 723, Hồ Chí Minh 563, Long An 021 Win Hậu Giang 723, Win Hồ Chí Minh 563, Win Long An 021
07/07/2023 Bình Dương 381, Trà Vinh 858, Vĩnh Long 764 Win Bình Dương 381, Win Trà Vinh 858, Win Vĩnh Long 764
06/07/2023 An Giang 829, Tây Ninh 666, Bình Thuận 877 Miss
05/07/2023 Đồng Nai 797, Sóc Trăng 408, Cần Thơ 396 Miss
04/07/2023 Bạc Liêu 245, Bến Tre 233, Vũng Tàu 904 Miss
03/07/2023 Cà Mau 310, Đồng Tháp 402, Hồ Chí Minh 759 Win Đồng Tháp 402
02/07/2023 Đà Lạt 735, Kiên Giang 449, Tiền Giang 873 Win Đà Lạt 735, Win Kiên Giang 449
01/07/2023 Hồ Chí Minh 348, Bình Phước 830, Hậu Giang 627, Long An 970 Miss
30/06/2023 Bình Dương 379, Trà Vinh 326, Vĩnh Long 482 Win Bình Dương 379, Win Trà Vinh 326
29/06/2023 An Giang 743, Bình Thuận 210, Tây Ninh 663 Miss
28/06/2023 Cần Thơ 053, Đồng Nai 065, Sóc Trăng 745 Win Cần Thơ 053, Win Đồng Nai 065, Win Sóc Trăng 745
27/06/2023 Bạc Liêu 784, Bến Tre 905, Vũng Tàu 877 Win Bạc Liêu 784, Win Vũng Tàu 877
26/06/2023 Cà Mau 407, Đồng Tháp 476, Hồ Chí Minh 487 Win Cà Mau 407, Win Đồng Tháp 476
25/06/2023 Đà Lạt 206, Kiên Giang 888, Tiền Giang 448 Win Đà Lạt 206, Win Kiên Giang 888, Win Tiền Giang 448
24/06/2023 Bình Phước 959, Hậu Giang 373, Hồ Chí Minh 118, Long An 974 Win Long An 974
23/06/2023 Bình Dương 190, Trà Vinh 750, Vĩnh Long 096 Win Bình Dương 190, Win Trà Vinh 750, Win Vĩnh Long 096
22/06/2023 An Giang 305, Bình Thuận 074, Tây Ninh 939 Win An Giang 305, Win Bình Thuận 074
21/06/2023 Cần Thơ 586, Đồng Nai 005, Sóc Trăng 311 Win Cần Thơ 586, Win Đồng Nai 005
20/06/2023 Bạc Liêu 983, Bến Tre 446, Vũng Tàu 941 Win Bạc Liêu 983, Win Bến Tre 446, Win Vũng Tàu 941
19/06/2023 Cà Mau 956, Đồng Tháp 376, Hồ Chí Minh 938 Win Đồng Tháp 376, Win Hồ Chí Minh 938
18/06/2023 Đà Lạt 816, Kiên Giang 528, Tiền Giang 247 Win Đà Lạt 816, Win Tiền Giang 247
17/06/2023 Bình Phước 749, Hậu Giang 240, Hồ Chí Minh 222, Long An 880 Win Hồ Chí Minh 222
16/06/2023 Bình Dương 329, Trà Vinh 138, Vĩnh Long 518 Miss
15/06/2023 An Giang 736, Bình Thuận 655, Tây Ninh 598 Miss
14/06/2023 Đồng Nai 503, Sóc Trăng 254, Cần Thơ 366 Miss
13/06/2023 Bạc Liêu 465, Bến Tre 285, Vũng Tàu 806 Miss
12/06/2023 Cà Mau 489, Hồ Chí Minh 979, Đồng Tháp 827 Miss
11/06/2023 Đà Lạt 453, Kiên Giang 057, Tiền Giang 165 Win Kiên Giang 057
10/06/2023 Bình Phước 459, Hậu Giang 759, Hồ Chí Minh 939, Long An 926 Win Hậu Giang 759, Win Hồ Chí Minh 939, Win Long An 926
09/06/2023 Bình Dương 614, Trà Vinh 320, Vĩnh Long 287 Win Bình Dương 614, Win Vĩnh Long 287
08/06/2023 An Giang 380, Bình Thuận 511, Tây Ninh 702 Win An Giang 380, Win Bình Thuận 511, Win Tây Ninh 702
07/06/2023 Cần Thơ 907, Đồng Nai 881, Sóc Trăng 959 Win Đồng Nai 881, Win Sóc Trăng 959
06/06/2023 Bạc Liêu 728, Bến Tre 164, Vũng Tàu 625 Win Bạc Liêu 728, Win Bến Tre 164, Win Vũng Tàu 625
05/06/2023 Cà Mau 376, Đồng Tháp 329, Hồ Chí Minh 360 Miss
04/06/2023 Đà Lạt 921, Kiên Giang 919, Tiền Giang 165 Win Đà Lạt 921, Win Tiền Giang 165
03/06/2023 Bình Phước 373, Hậu Giang 051, Hồ Chí Minh 639, Long An 233 Win Hậu Giang 051, Win Hồ Chí Minh 639, Win Long An 233
02/06/2023 Bình Dương 835, Trà Vinh 152, Vĩnh Long 546 Win Trà Vinh 152
01/06/2023 An Giang 086, Bình Thuận 980, Tây Ninh 253 Win An Giang 086
31/05/2023 Cần Thơ 965, Đồng Nai 856, Sóc Trăng 448 Win Cần Thơ 965, Win Đồng Nai 856
30/05/2023 Bạc Liêu 882, Bến Tre 248, Vũng Tàu 144 Win Bạc Liêu 882, Win Bến Tre 248, Win Vũng Tàu 144
29/05/2023 Cà Mau 484, Đồng Tháp 775, Hồ Chí Minh 439 Miss
28/05/2023 Đà Lạt 889, Kiên Giang 788, Tiền Giang 512 Win Đà Lạt 889, Win Kiên Giang 788
27/05/2023 Bình Phước 992, Hậu Giang 287, Hồ Chí Minh 972, Long An 646 Win Hậu Giang 287, Win Hồ Chí Minh 972, Win Long An 646
26/05/2023 Bình Dương 332, Trà Vinh 130, Vĩnh Long 511 Win Bình Dương 332, Win Trà Vinh 130, Win Vĩnh Long 511
25/05/2023 An Giang 172, Bình Thuận 965, Tây Ninh 864 Win An Giang 172, Win Tây Ninh 864
24/05/2023 Cần Thơ 481, Đồng Nai 926, Sóc Trăng 790 Win Cần Thơ 481
23/05/2023 Bạc Liêu 857, Bến Tre 403, Vũng Tàu 472 Miss
22/05/2023 Cà Mau 797, Hồ Chí Minh 417, Đồng Tháp 531 Miss
21/05/2023 Đà Lạt 732, Kiên Giang 268, Tiền Giang 952 Win Đà Lạt 732, Win Kiên Giang 268, Win Tiền Giang 952
20/05/2023 Hồ Chí Minh 323, Bình Phước 123, Hậu Giang 520, Long An 755 Miss
19/05/2023 Bình Dương 944, Trà Vinh 026, Vĩnh Long 311 Win Trà Vinh 026, Win Vĩnh Long 311
18/05/2023 An Giang 922, Bình Thuận 589, Tây Ninh 200 Win Tây Ninh 200
17/05/2023 Cần Thơ 231, Đồng Nai 638, Sóc Trăng 323 Win Cần Thơ 231, Win Đồng Nai 638, Win Sóc Trăng 323
16/05/2023 Bạc Liêu 077, Bến Tre 230, Vũng Tàu 717 Win Bạc Liêu 077, Win Vũng Tàu 717
15/05/2023 Cà Mau 245, Đồng Tháp 223, Hồ Chí Minh 215 Win Cà Mau 245
14/05/2023 Đà Lạt 671, Kiên Giang 832, Tiền Giang 671 Win Kiên Giang 832, Win Tiền Giang 671
13/05/2023 Bình Phước 156, Hậu Giang 486, Hồ Chí Minh 998, Long An 753 Win Hậu Giang 486, Win Long An 753
12/05/2023 Bình Dương 848, Trà Vinh 253, Vĩnh Long 170 Win Trà Vinh 253, Win Vĩnh Long 170
11/05/2023 An Giang 134, Bình Thuận 377, Tây Ninh 537 Win An Giang 134
10/05/2023 Cần Thơ 993, Đồng Nai 021, Sóc Trăng 219 Win Cần Thơ 993, Win Đồng Nai 021, Win Sóc Trăng 219
09/05/2023 Bạc Liêu 525, Bến Tre 150, Vũng Tàu 200 Win Bến Tre 150, Win Vũng Tàu 200
08/05/2023 Cà Mau 412, Đồng Tháp 269, Hồ Chí Minh 663 Win Cà Mau 412, Win Đồng Tháp 269, Win Hồ Chí Minh 663
07/05/2023 Đà Lạt 440, Kiên Giang 776, Tiền Giang 777 Win Đà Lạt 440, Win Kiên Giang 776
06/05/2023 Bình Phước 283, Hậu Giang 039, Hồ Chí Minh 605, Long An 928 Win Hậu Giang 039, Win Long An 928
05/05/2023 Bình Dương 619, Trà Vinh 570, Vĩnh Long 868 Win Bình Dương 619, Win Trà Vinh 570, Win Vĩnh Long 868
04/05/2023 An Giang 487, Bình Thuận 357, Tây Ninh 876 Miss
03/05/2023 Cần Thơ 447, Đồng Nai 468, Sóc Trăng 670 Win Cần Thơ 447, Win Đồng Nai 468, Win Sóc Trăng 670
02/05/2023 Bạc Liêu 798, Bến Tre 876, Vũng Tàu 687 Win Bến Tre 876, Win Vũng Tàu 687
01/05/2023 Cà Mau 668, Đồng Tháp 597, Hồ Chí Minh 127 Win Đồng Tháp 597, Win Hồ Chí Minh 127
30/04/2023 Đà Lạt 283, Kiên Giang 272, Tiền Giang 125 Win Đà Lạt 283, Win Tiền Giang 125
29/04/2023 Bình Phước 282, Hậu Giang 642, Hồ Chí Minh 255, Long An 227 Win Bình Phước 282, Win Hồ Chí Minh 255
28/04/2023 Bình Dương 511, Trà Vinh 107, Vĩnh Long 668 Win Bình Dương 511, Win Trà Vinh 107, Win Vĩnh Long 668
27/04/2023 An Giang 179, Bình Thuận 528, Tây Ninh 995 Win Tây Ninh 995
26/04/2023 Cần Thơ 867, Đồng Nai 789, Sóc Trăng 405 Win Cần Thơ 867, Win Đồng Nai 789
25/04/2023 Bạc Liêu 922, Bến Tre 389, Vũng Tàu 455 Win Bạc Liêu 922, Win Bến Tre 389
24/04/2023 Cà Mau 087, Đồng Tháp 822, Hồ Chí Minh 827 Win Cà Mau 087, Win Hồ Chí Minh 827
23/04/2023 Đà Lạt 205, Kiên Giang 472, Tiền Giang 570 Win Kiên Giang 472, Win Tiền Giang 570
22/04/2023 Bình Phước 949, Hậu Giang 143, Hồ Chí Minh 998, Long An 655 Win Bình Phước 949, Win Hậu Giang 143, Win Hồ Chí Minh 998, Win Long An 655
21/04/2023 Bình Dương 431, Trà Vinh 461, Vĩnh Long 355 Win Bình Dương 431, Win Trà Vinh 461, Win Vĩnh Long 355
20/04/2023 An Giang 665, Bình Thuận 338, Tây Ninh 649 Win An Giang 665, Win Bình Thuận 338, Win Tây Ninh 649
19/04/2023 Cần Thơ 384, Đồng Nai 045, Sóc Trăng 815 Win Đồng Nai 045
18/04/2023 Bạc Liêu 492, Bến Tre 066, Vũng Tàu 172 Win Bến Tre 066, Win Vũng Tàu 172
17/04/2023 Cà Mau 426, Đồng Tháp 373, Hồ Chí Minh 279 Win Cà Mau 426, Win Đồng Tháp 373
16/04/2023 Đà Lạt 892, Kiên Giang 984, Tiền Giang 536 Win Đà Lạt 892, Win Kiên Giang 984, Win Tiền Giang 536
15/04/2023 Bình Phước 947, Hậu Giang 093, Hồ Chí Minh 809, Long An 982 Win Hậu Giang 093, Win Hồ Chí Minh 809, Win Long An 982
14/04/2023 Bình Dương 752, Trà Vinh 183, Vĩnh Long 596 Win Vĩnh Long 596
13/04/2023 An Giang 809, Bình Thuận 076, Tây Ninh 852 Win An Giang 809, Win Bình Thuận 076, Win Tây Ninh 852
12/04/2023 Cần Thơ 186, Đồng Nai 312, Sóc Trăng 423 Win Sóc Trăng 423
11/04/2023 Bạc Liêu 100, Bến Tre 366, Vũng Tàu 402 Win Bến Tre 366
10/04/2023 Cà Mau 371, Đồng Tháp 437, Hồ Chí Minh 251 Miss
09/04/2023 Đà Lạt 143, Kiên Giang 108, Tiền Giang 321 Win Đà Lạt 143, Win Kiên Giang 108, Win Tiền Giang 321
08/04/2023 Bình Phước 359, Hậu Giang 296, Hồ Chí Minh 278, Long An 180 Win Bình Phước 359, Win Hậu Giang 296, Win Hồ Chí Minh 278, Win Long An 180
07/04/2023 Bình Dương 783, Trà Vinh 397, Vĩnh Long 178 Win Bình Dương 783, Win Trà Vinh 397, Win Vĩnh Long 178
06/04/2023 An Giang 525, Bình Thuận 210, Tây Ninh 675 Win Tây Ninh 675
05/04/2023 Cần Thơ 834, Đồng Nai 818, Sóc Trăng 202 Win Sóc Trăng 202
04/04/2023 Bạc Liêu 942, Bến Tre 362, Vũng Tàu 995 Win Bạc Liêu 942, Win Vũng Tàu 995
03/04/2023 Cà Mau 125, Đồng Tháp 415, Hồ Chí Minh 507 Win Cà Mau 125, Win Đồng Tháp 415, Win Hồ Chí Minh 507
02/04/2023 Đà Lạt 310, Kiên Giang 410, Tiền Giang 479 Win Đà Lạt 310, Win Kiên Giang 410
01/04/2023 Bình Phước 630, Hậu Giang 251, Hồ Chí Minh 946, Long An 848 Win Hồ Chí Minh 946, Win Long An 848
31/03/2023 Bình Dương 567, Trà Vinh 216, Vĩnh Long 351 Win Trà Vinh 216
30/03/2023 An Giang 077, Bình Thuận 600, Tây Ninh 586 Win An Giang 077, Win Tây Ninh 586
29/03/2023 Cần Thơ 589, Đồng Nai 867, Sóc Trăng 817 Win Đồng Nai 867
28/03/2023 Bạc Liêu 286, Bến Tre 410, Vũng Tàu 948 Win Bạc Liêu 286, Win Bến Tre 410, Win Vũng Tàu 948
27/03/2023 Cà Mau 163, Đồng Tháp 449, Hồ Chí Minh 165 Win Đồng Tháp 449, Win Hồ Chí Minh 165
26/03/2023 Đà Lạt 767, Kiên Giang 740, Tiền Giang 333 Win Tiền Giang 333
25/03/2023 Bình Phước 469, Hậu Giang 815, Hồ Chí Minh 627, Long An 707 Win Hậu Giang 815, Win Long An 707
24/03/2023 Bình Dương 152, Trà Vinh 050, Vĩnh Long 166 Win Bình Dương 152, Win Trà Vinh 050, Win Vĩnh Long 166
23/03/2023 An Giang 854, Bình Thuận 613, Tây Ninh 824 Win An Giang 854, Win Bình Thuận 613
22/03/2023 Cần Thơ 465, Đồng Nai 591, Sóc Trăng 420 Win Cần Thơ 465, Win Đồng Nai 591, Win Sóc Trăng 420
21/03/2023 Bạc Liêu 113, Bến Tre 689, Vũng Tàu 318 Win Bạc Liêu 113, Win Vũng Tàu 318
20/03/2023 Cà Mau 559, Đồng Tháp 017, Hồ Chí Minh 435 Win Cà Mau 559, Win Đồng Tháp 017, Win Hồ Chí Minh 435
19/03/2023 Đà Lạt 276, Kiên Giang 971, Tiền Giang 469 Win Kiên Giang 971, Win Tiền Giang 469
18/03/2023 Bình Phước 531, Hậu Giang 389, Hồ Chí Minh 444, Long An 175 Win Bình Phước 531, Win Hồ Chí Minh 444, Win Long An 175
17/03/2023 Bình Dương 274, Trà Vinh 655, Vĩnh Long 706 Win Trà Vinh 655
16/03/2023 An Giang 265, Bình Thuận 599, Tây Ninh 912 Win Bình Thuận 599
15/03/2023 Cần Thơ 161, Đồng Nai 152, Sóc Trăng 981 Win Cần Thơ 161
14/03/2023 Bạc Liêu 478, Bến Tre 329, Vũng Tàu 526 Win Bến Tre 329, Win Vũng Tàu 526
13/03/2023 Cà Mau 779, Đồng Tháp 022, Hồ Chí Minh 165 Win Cà Mau 779, Win Đồng Tháp 022, Win Hồ Chí Minh 165
12/03/2023 Đà Lạt 362, Kiên Giang 513, Tiền Giang 326 Win Đà Lạt 362
11/03/2023 Bình Phước 246, Hậu Giang 900, Hồ Chí Minh 765, Long An 742 Win Hậu Giang 900, Win Hồ Chí Minh 765
10/03/2023 Bình Dương 157, Trà Vinh 069, Vĩnh Long 594 Win Bình Dương 157, Win Trà Vinh 069
09/03/2023 An Giang 385, Bình Thuận 493, Tây Ninh 478 Win Bình Thuận 493, Win Tây Ninh 478
08/03/2023 Cần Thơ 304, Đồng Nai 950, Sóc Trăng 931 Miss
07/03/2023 Bạc Liêu 114, Bến Tre 705, Vũng Tàu 892 Win Bến Tre 705, Win Vũng Tàu 892
06/03/2023 Cà Mau 425, Đồng Tháp 440, Hồ Chí Minh 790 Win Đồng Tháp 440
05/03/2023 Đà Lạt 383, Kiên Giang 768, Tiền Giang 096 Win Kiên Giang 768, Win Tiền Giang 096
04/03/2023 Bình Phước 828, Hậu Giang 480, Hồ Chí Minh 547, Long An 526 Win Hậu Giang 480, Win Hồ Chí Minh 547
03/03/2023 Bình Dương 392, Trà Vinh 303, Vĩnh Long 002 Win Bình Dương 392, Win Trà Vinh 303, Win Vĩnh Long 002
02/03/2023 An Giang 066, Bình Thuận 538, Tây Ninh 027 Win An Giang 066, Win Bình Thuận 538, Win Tây Ninh 027
01/03/2023 Cần Thơ 649, Đồng Nai 066, Sóc Trăng 307 Win Đồng Nai 066
28/02/2023 Bạc Liêu 645, Bến Tre 201, Vũng Tàu 411 Win Bạc Liêu 645, Win Vũng Tàu 411
27/02/2023 Cà Mau 407, Đồng Tháp 088, Hồ Chí Minh 698 Win Đồng Tháp 088
26/02/2023 Đà Lạt 031, Kiên Giang 945, Tiền Giang 936 Win Đà Lạt 031, Win Tiền Giang 936
25/02/2023 Bình Phước 038, Hậu Giang 086, Hồ Chí Minh 214, Long An 522 Win Bình Phước 038, Win Hậu Giang 086, Win Hồ Chí Minh 214, Win Long An 522
24/02/2023 Bình Dương 340, Trà Vinh 903, Vĩnh Long 686 Miss
23/02/2023 An Giang 354, Bình Thuận 133, Tây Ninh 545 Win An Giang 354, Win Bình Thuận 133, Win Tây Ninh 545
22/02/2023 Cần Thơ 148, Đồng Nai 472, Sóc Trăng 121 Win Đồng Nai 472, Win Sóc Trăng 121
21/02/2023 Bạc Liêu 280, Bến Tre 303, Vũng Tàu 786 Win Bến Tre 303, Win Vũng Tàu 786
20/02/2023 Cà Mau 310, Hồ Chí Minh 492, Đồng Tháp 527 Miss
19/02/2023 Kiên Giang 157, Đà Lạt 750, Tiền Giang 782 Miss
18/02/2023 Bình Phước 748, Hậu Giang 169, Hồ Chí Minh 193, Long An 636 Win Hồ Chí Minh 193
17/02/2023 Bình Dương 678, Trà Vinh 975, Vĩnh Long 121 Miss
16/02/2023 An Giang 978, Bình Thuận 284, Tây Ninh 756 Win Bình Thuận 284, Win Tây Ninh 756
15/02/2023 Cần Thơ 641, Đồng Nai 365, Sóc Trăng 493 Win Cần Thơ 641
14/02/2023 Bạc Liêu 283, Bến Tre 871, Vũng Tàu 117 Miss
13/02/2023 Cà Mau 116, Hồ Chí Minh 733, Đồng Tháp 766 Miss
12/02/2023 Đà Lạt 898, Kiên Giang 735, Tiền Giang 156 Win Đà Lạt 898, Win Tiền Giang 156
11/02/2023 Hồ Chí Minh 369, Bình Phước 103, Hậu Giang 542, Long An 786 Miss
10/02/2023 Bình Dương 382, Trà Vinh 105, Vĩnh Long 500 Miss
09/02/2023 An Giang 638, Tây Ninh 105, Bình Thuận 776 Miss
08/02/2023 Đồng Nai 843, Sóc Trăng 600, Cần Thơ 372 Miss
07/02/2023 Bạc Liêu 979, Bến Tre 977, Vũng Tàu 645 Miss
06/02/2023 Cà Mau 283, Đồng Tháp 646, Hồ Chí Minh 596 Win Đồng Tháp 646, Win Hồ Chí Minh 596
05/02/2023 Đà Lạt 396, Kiên Giang 801, Tiền Giang 872 Win Đà Lạt 396
04/02/2023 Bình Phước 236, Hậu Giang 205, Hồ Chí Minh 167, Long An 576 Win Hậu Giang 205, Win Hồ Chí Minh 167, Win Long An 576
03/02/2023 Bình Dương 624, Trà Vinh 856, Vĩnh Long 217 Win Bình Dương 624, Win Trà Vinh 856, Win Vĩnh Long 217
02/02/2023 An Giang 223, Bình Thuận 450, Tây Ninh 764 Win Bình Thuận 450, Win Tây Ninh 764
01/02/2023 Cần Thơ 838, Đồng Nai 484, Sóc Trăng 204 Win Đồng Nai 484
31/01/2023 Bạc Liêu 053, Bến Tre 862, Vũng Tàu 486 Win Bạc Liêu 053, Win Bến Tre 862
30/01/2023 Cà Mau 575, Đồng Tháp 515, Hồ Chí Minh 132 Win Cà Mau 575, Win Đồng Tháp 515, Win Hồ Chí Minh 132

Xỉu chủ miền Nam – Tìm hiểu các cách đánh chuẩn nhất hiện nay

Cách đánh xỉu chủ là hình thức chơi lô đề được đông đảo người chơi ưa chuộng với cả 3 miền. Tuy nhiên, chơi đánh xỉu chủ miền Nam vẫn được nhiều người chơi yêu thích nhất. Nội dung sau nhằm mang đến cho người chơi cái nhìn tổng quan nhất về xỉu chủ. Cũng như những cách đánh xỉu chủ vô cùng đơn giản nhưng lại có thể giúp bạn tăng tỷ lệ thắng.

1. Tìm hiểu về xỉu chủ miền Nam là gì?

Xỉu chủ Miền Nam là một khái niệm không còn quá mới mẻ đối với những người chơi lô đề. Đây là một trong những phương pháp chơi phổ biến nhất bởi tỷ lệ trúng thưởng rất cao. Xỉu chủ là tên dùng để chỉ 3 lô cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến ​​thiết miền Nam sau mỗi kỳ quay số.

Xỉu chủ miền Nam là gì?
Xỉu chủ miền Nam là gì?

Tên gọi xuất phát từ một câu chuyện ngụ ngôn cũ. Người chơi lô đề chọn chơi 3 con số, vì tiền thưởng quá lớn. Ước tính gấp 600 đến 700 lần số tiền nên nhà cái ngất xỉu vì thua quá nặng. Từ đó cách chơi 3 số này được gọi là xỉu chủ.

Xỉu chủ miền Nam là tên gọi khác của cách chơi đề 3 càng miền Bắc. Thay vì chỉ dự đoán cặp số 2 với cơ hội trúng là 1/100. Người chơi sẽ dự đoán cặp số 3 với tỷ lệ thắng là 1/1000. Tuy tỷ lệ trúng thấp hơn rất nhiều so với cách chơi song thủ, bạch thủ. Tuy nhiên xỉu chủ miền Nam vẫn được rất nhiều người yêu thích bởi lợi nhuận sau khi trúng lô này cực kỳ hấp dẫn.

2. Các hình thức chơi xỉu chủ miền Nam – Tỷ lệ ăn bao nhiêu?

Xỉu chủ miền Nam được yêu thích bởi nhiều biến thể khác nhau. Điều đó có nghĩa là người chơi có nhiều cách hơn để đầu tư và kiếm tiền từ nhà cái. Với cả cách chơi truyền thống và trực tuyến, hiện tại có các loại xỉu chủ miền Nam như sau:

Các hình thức chơi xỉu chủ miền Nam
Các hình thức chơi xỉu chủ miền Nam

2.1. Đánh xỉu chủ đặc biệt

Cách chơi cũng giống y hệt 3 càng miền Bắc khi chúng ta dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt để làm cơ sở quyết định thắng thua. Với hình thức này, nếu giành chiến thắng người chơi sẽ được thưởng theo tỷ lệ 0.8 ăn 650.

2.2. Chơi xỉu chủ đầu đuôi

Hình thức này sử dụng 3 con số 7 miền Nam để xác định dự đoán của người chơi có trúng hay không. Cách chơi này sẽ có tỷ lệ thưởng là 0.8 ăn 650. Giả sử bạn cược 8.000 VND và nếu thắng thì sẽ nhận được 6.500.000 VND.

2.3. Cách đánh xỉu chủ bao lô

Tương tự như chơi lô 3D các miền khác khi soi 3 số cuối của lô đã nổ để tìm ra sự trùng khớp và trao thưởng cho người trúng. Kết quả này đã bao gồm giải đặc biệt và không xét giải 8 vì chúng chỉ có 2 chữ số.

Cách chơi này dễ trúng hơn 2 hình thức trên nên tỷ lệ đổi thưởng của hình thức này. Thấp hơn 2 hình thức trên nhưng cũng khá hấp dẫn là 1 ăn 57.

Như vậy với 3 cách chơi này chúng ta có thể sử dụng tùy ý. Để lựa chọn cách đánh phù hợp nhất cho mình để đầu tư định kỳ. Tuy nhiên để chiến thắng thì cũng cần nhiều kỹ năng và chiến thuật đánh lô đề mà chúng ta sẽ được biết qua chia sẻ của các cao thủ.

3. Cách chơi xỉu chủ miền Nam hốt tiền nhà cái

Có nhiều cách để anh em áp dụng chơi xỉu chủ miền Nam. Dưới đây chúng tôi cung cấp miễn phí cho người chơi những cách soi cầu xỉu chủ dễ dàng tham khảo và thực hiện.

Cách chơi xỉu chủ miền Nam dễ thắng nhất
Cách chơi xỉu chủ miền Nam dễ thắng nhất

3.1. Dựa vào thống kê ghép tổng

Cách tính xỉu chủ miền Nam dựa trên những thống kê ghép tổng đã được các chuyên gia tích lũy qua nhiều lần chinh chiến. Người chơi có thể tìm hiểu và áp dụng như sau:

  • Bước 1: Truy cập bất kỳ trang web nào có tính năng thống kê xổ số theo giải đặc biệt và giải 8.
  • Bước 2: Bắt đầu thống kê số lô đã ra trong 3 ngày gần nhất.
  • Bước 3: Sau khi tìm được cặp số ở bước 2 xong. Chúng ta ghép tổng chúng lại để được bộ số để đánh chính xác nhất.

3.2. Dựa trên bóng tổng

Soi cầu xỉu chủ miền nam chính xác nhất dựa vào bóng tổng yêu cầu bạn phải biết các số bóng âm và bóng dương là bao nhiêu:

  • Bóng dương bao gồm: 1 -6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0
  • Bóng âm bao gồm: 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, 0 – 7

Lấy các số lô đề ra hôm nay cộng lại. Sau đó tìm bóng của tổng vừa cộng. Tiến hành ghép với bạch thủ để tạo thành bộ 3 số sẽ đánh ngày hôm sau. Trường hợp tổng của 3 con số đó lớn hơn 10 thì lấy số sau để chơi.

3.3. Dựa vào cầu lô dạng số

Cách đánh xỉu chủ miền nam dựa vào cầu lô theo dạng số, anh em theo dõi kết quả giải 4 và giải 5. Nếu thấy chữ số tạo bởi 2 hàng đơn vị 1-Y thì đánh cặp XY – YX trong 3 ngày tới.

3.4. Dựa vào đầu câm

Cách đánh lô dựa vào đầu câm tương đối dễ và được nhiều người áp dụng. Nếu bạn thấy trong kết quả xổ số miền nam xuất hiện kết quả đầu câm A/B/C. Thì bạn nên nuôi kép AA/BB/CC trong 3 ngày liên tiếp sau đó.

4. Chơi xỉu chủ miền Nam cần lưu ý điều gì?

Một số lưu ý cho người chơi muốn soi cầu xỉu chủ miền nam miễn phí:

  • Chuẩn bị điều kiện tài chính: Tỷ lệ trả thưởng cao nên người chơi sẽ đầu tư một số tiền lớn để nuôi lô.
  • Rủi ro khi chơi xỉu chủ khá cao, bạn không nên chơi một cách thường xuyên.
  • Để soi cầu xỉu chủ miền Nam chính xác nhất. Bạn nên biết cách kết hợp các cách chơi với nhau. Cách chơi xỉu chủ rất phong phú và đa dạng, hãy sử dụng cách chơi thông minh nhất hiện nay để đạt hiệu quả cao.

5. Tổng kết lại

Như vậy trên đây là những thông tin chia sẽ liên quan đến xỉu chủ miền Nam giúp các bạn có cái nhìn mới hơn về loại hình này. Hi vọng người chơi sẽ có những tính toán hợp lý để nhận được số tiền thưởng cao nhất. Tham gia Soicauvip666 để lấy số lô đẹp nhất hôm nay.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online hàng ngày.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]