THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xỉu Chủ Miền Nam
Ngày Xỉu Chủ Miền Nam Kết quả
22/03/2023
21/03/2023 Bạc Liêu 113, Bến Tre 689, Vũng Tàu 318 Win Bạc Liêu 113, Win Vũng Tàu 318
20/03/2023 Cà Mau 559, Đồng Tháp 017, Hồ Chí Minh 435 Win Cà Mau 559, Win Đồng Tháp 017, Win Hồ Chí Minh 435
19/03/2023 Đà Lạt 276, Kiên Giang 971, Tiền Giang 469 Win Kiên Giang 971, Win Tiền Giang 469
18/03/2023 Bình Phước 531, Hậu Giang 389, Hồ Chí Minh 444, Long An 175 Win Bình Phước 531, Win Hồ Chí Minh 444, Win Long An 175
17/03/2023 Bình Dương 274, Trà Vinh 655, Vĩnh Long 706 Win Trà Vinh 655
16/03/2023 An Giang 265, Bình Thuận 599, Tây Ninh 912 Win Bình Thuận 599
15/03/2023 Cần Thơ 161, Đồng Nai 152, Sóc Trăng 981 Win Cần Thơ 161
14/03/2023 Bạc Liêu 478, Bến Tre 329, Vũng Tàu 526 Win Bến Tre 329, Win Vũng Tàu 526
13/03/2023 Cà Mau 779, Đồng Tháp 022, Hồ Chí Minh 165 Win Cà Mau 779, Win Đồng Tháp 022, Win Hồ Chí Minh 165
12/03/2023 Đà Lạt 362, Kiên Giang 513, Tiền Giang 326 Win Đà Lạt 362
11/03/2023 Bình Phước 246, Hậu Giang 900, Hồ Chí Minh 765, Long An 742 Win Hậu Giang 900, Win Hồ Chí Minh 765
10/03/2023 Bình Dương 157, Trà Vinh 069, Vĩnh Long 594 Win Bình Dương 157, Win Trà Vinh 069
09/03/2023 An Giang 385, Bình Thuận 493, Tây Ninh 478 Win Bình Thuận 493, Win Tây Ninh 478
08/03/2023 Cần Thơ 304, Đồng Nai 950, Sóc Trăng 931 Miss
07/03/2023 Bạc Liêu 114, Bến Tre 705, Vũng Tàu 892 Win Bến Tre 705, Win Vũng Tàu 892
06/03/2023 Cà Mau 425, Đồng Tháp 440, Hồ Chí Minh 790 Win Đồng Tháp 440
05/03/2023 Đà Lạt 383, Kiên Giang 768, Tiền Giang 096 Win Kiên Giang 768, Win Tiền Giang 096
04/03/2023 Bình Phước 828, Hậu Giang 480, Hồ Chí Minh 547, Long An 526 Win Hậu Giang 480, Win Hồ Chí Minh 547
03/03/2023 Bình Dương 392, Trà Vinh 303, Vĩnh Long 002 Win Bình Dương 392, Win Trà Vinh 303, Win Vĩnh Long 002
02/03/2023 An Giang 066, Bình Thuận 538, Tây Ninh 027 Win An Giang 066, Win Bình Thuận 538, Win Tây Ninh 027
01/03/2023 Cần Thơ 649, Đồng Nai 066, Sóc Trăng 307 Win Đồng Nai 066
28/02/2023 Bạc Liêu 645, Bến Tre 201, Vũng Tàu 411 Win Bạc Liêu 645, Win Vũng Tàu 411
27/02/2023 Cà Mau 407, Đồng Tháp 088, Hồ Chí Minh 698 Win Đồng Tháp 088
26/02/2023 Đà Lạt 031, Kiên Giang 945, Tiền Giang 936 Win Đà Lạt 031, Win Tiền Giang 936
25/02/2023 Bình Phước 038, Hậu Giang 086, Hồ Chí Minh 214, Long An 522 Win Bình Phước 038, Win Hậu Giang 086, Win Hồ Chí Minh 214, Win Long An 522
24/02/2023 Bình Dương 340, Trà Vinh 903, Vĩnh Long 686 Miss
23/02/2023 An Giang 354, Bình Thuận 133, Tây Ninh 545 Win An Giang 354, Win Bình Thuận 133, Win Tây Ninh 545
22/02/2023 Cần Thơ 148, Đồng Nai 472, Sóc Trăng 121 Win Đồng Nai 472, Win Sóc Trăng 121
21/02/2023 Bạc Liêu 280, Bến Tre 303, Vũng Tàu 786 Win Bến Tre 303, Win Vũng Tàu 786
20/02/2023 Cà Mau 310, Hồ Chí Minh 492, Đồng Tháp 527 Miss
19/02/2023 Kiên Giang 157, Đà Lạt 750, Tiền Giang 782 Miss
18/02/2023 Bình Phước 748, Hậu Giang 169, Hồ Chí Minh 193, Long An 636 Win Hồ Chí Minh 193
17/02/2023 Bình Dương 678, Trà Vinh 975, Vĩnh Long 121 Miss
16/02/2023 An Giang 978, Bình Thuận 284, Tây Ninh 756 Win Bình Thuận 284, Win Tây Ninh 756
15/02/2023 Cần Thơ 641, Đồng Nai 365, Sóc Trăng 493 Win Cần Thơ 641
14/02/2023 Bạc Liêu 283, Bến Tre 871, Vũng Tàu 117 Miss
13/02/2023 Cà Mau 116, Hồ Chí Minh 733, Đồng Tháp 766 Miss
12/02/2023 Đà Lạt 898, Kiên Giang 735, Tiền Giang 156 Win Đà Lạt 898, Win Tiền Giang 156
11/02/2023 Hồ Chí Minh 369, Bình Phước 103, Hậu Giang 542, Long An 786 Miss
10/02/2023 Bình Dương 382, Trà Vinh 105, Vĩnh Long 500 Miss
09/02/2023 An Giang 638, Tây Ninh 105, Bình Thuận 776 Miss
08/02/2023 Đồng Nai 843, Sóc Trăng 600, Cần Thơ 372 Miss
07/02/2023 Bạc Liêu 979, Bến Tre 977, Vũng Tàu 645 Miss
06/02/2023 Cà Mau 283, Đồng Tháp 646, Hồ Chí Minh 596 Win Đồng Tháp 646, Win Hồ Chí Minh 596
05/02/2023 Đà Lạt 396, Kiên Giang 801, Tiền Giang 872 Win Đà Lạt 396
04/02/2023 Bình Phước 236, Hậu Giang 205, Hồ Chí Minh 167, Long An 576 Win Hậu Giang 205, Win Hồ Chí Minh 167, Win Long An 576
03/02/2023 Bình Dương 624, Trà Vinh 856, Vĩnh Long 217 Win Bình Dương 624, Win Trà Vinh 856, Win Vĩnh Long 217
02/02/2023 An Giang 223, Bình Thuận 450, Tây Ninh 764 Win Bình Thuận 450, Win Tây Ninh 764
01/02/2023 Cần Thơ 838, Đồng Nai 484, Sóc Trăng 204 Win Đồng Nai 484
31/01/2023 Bạc Liêu 053, Bến Tre 862, Vũng Tàu 486 Win Bạc Liêu 053, Win Bến Tre 862
30/01/2023 Cà Mau 575, Đồng Tháp 515, Hồ Chí Minh 132 Win Cà Mau 575, Win Đồng Tháp 515, Win Hồ Chí Minh 132
29/01/2023 Kiên Giang 904, Đà Lạt 849, Tiền Giang 748 Miss
28/01/2023 Bình Phước 543, Hậu Giang 600, Hồ Chí Minh 186, Long An 413 Win Bình Phước 543
27/01/2023 Bình Dương 731, Trà Vinh 196, Vĩnh Long 905 Win Bình Dương 731, Win Trà Vinh 196
26/01/2023 An Giang 878, Tây Ninh 263, Bình Thuận 637 Miss
25/01/2023 Cần Thơ 613, Đồng Nai 421, Sóc Trăng 705 Win Cần Thơ 613, Win Sóc Trăng 705
24/01/2023 Bạc Liêu 280, Bến Tre 255, Vũng Tàu 795 Win Bạc Liêu 280, Win Bến Tre 255, Win Vũng Tàu 795
23/01/2023 Cà Mau 916, Đồng Tháp 892, Hồ Chí Minh 297 Win Cà Mau 916
22/01/2023 Đà Lạt 214, Kiên Giang 298, Tiền Giang 558 Win Đà Lạt 214
21/01/2023 Bình Phước 561, Hậu Giang 619, Hồ Chí Minh 886, Long An 093 Win Hồ Chí Minh 886, Win Long An 093
20/01/2023 Bình Dương 368, Trà Vinh 760, Vĩnh Long 249 Win Bình Dương 368, Win Trà Vinh 760
19/01/2023 An Giang 127, Bình Thuận 709, Tây Ninh 607 Win An Giang 127, Win Bình Thuận 709, Win Tây Ninh 607
18/01/2023 Cần Thơ 263, Đồng Nai 207, Sóc Trăng 168 Win Cần Thơ 263, Win Đồng Nai 207, Win Sóc Trăng 168
17/01/2023 Bạc Liêu 119, Bến Tre 717, Vũng Tàu 418 Miss
16/01/2023 Cà Mau 969, Đồng Tháp 300, Hồ Chí Minh 235 Win Đồng Tháp 300, Win Hồ Chí Minh 235
15/01/2023 Đà Lạt 773, Kiên Giang 546, Tiền Giang 494 Win Kiên Giang 546, Win Tiền Giang 494
14/01/2023 Bình Phước 380, Hậu Giang 406, Hồ Chí Minh 565, Long An 640 Win Bình Phước 380, Win Hồ Chí Minh 565
13/01/2023 Bình Dương 836, Trà Vinh 953, Vĩnh Long 376 Win Bình Dương 836, Win Trà Vinh 953
12/01/2023 An Giang 340, Bình Thuận 853, Tây Ninh 335 Win Bình Thuận 853
11/01/2023 Cần Thơ 615, Đồng Nai 182, Sóc Trăng 189 Win Cần Thơ 615, Win Đồng Nai 182
10/01/2023 Bạc Liêu 673, Bến Tre 362, Vũng Tàu 833 Win Bạc Liêu 673, Win Bến Tre 362
09/01/2023 Cà Mau 201, Đồng Tháp 255, Hồ Chí Minh 934 Win Cà Mau 201
08/01/2023 Kiên Giang 429, Đà Lạt 572, Tiền Giang 534 Miss
07/01/2023 Bình Phước 535, Hậu Giang 600, Hồ Chí Minh 112, Long An 980 Win Bình Phước 535, Win Hậu Giang 600, Win Long An 980
06/01/2023 Bình Dương 309, Trà Vinh 766, Vĩnh Long 974 Win Bình Dương 309, Win Trà Vinh 766, Win Vĩnh Long 974
05/01/2023 An Giang 422, Bình Thuận 288, Tây Ninh 483 Win Bình Thuận 288, Win Tây Ninh 483
04/01/2023 Cần Thơ 232, Đồng Nai 777, Sóc Trăng 865 Win Cần Thơ 232, Win Sóc Trăng 865
03/01/2023 Bạc Liêu 222, Bến Tre 979, Vũng Tàu 594 Win Bạc Liêu 222, Win Bến Tre 979, Win Vũng Tàu 594
02/01/2023 Cà Mau 215, Đồng Tháp 577, Hồ Chí Minh 798 Win Cà Mau 215, Win Đồng Tháp 577
01/01/2023 Đà Lạt 879, Kiên Giang 467, Tiền Giang 439 Win Tiền Giang 439
31/12/2022 Bình Phước 120, Hậu Giang 840, Hồ Chí Minh 675, Long An 893 Win Hậu Giang 840, Win Hồ Chí Minh 675
30/12/2022 Bình Dương 664, Trà Vinh 715, Vĩnh Long 129 Win Bình Dương 664, Win Trà Vinh 715, Win Vĩnh Long 129
29/12/2022 An Giang 787, Bình Thuận 929, Tây Ninh 218 Win Bình Thuận 929
28/12/2022 Cần Thơ 319, Đồng Nai 219, Sóc Trăng 868 Win Đồng Nai 219
27/12/2022 Bạc Liêu 812, Bến Tre 483, Vũng Tàu 790 Win Bến Tre 483
26/12/2022 Cà Mau 182, Đồng Tháp 512, Hồ Chí Minh 973 Win Hồ Chí Minh 973
25/12/2022 Đà Lạt 503, Kiên Giang 155, Tiền Giang 069 Win Đà Lạt 503, Win Kiên Giang 155, Win Tiền Giang 069
24/12/2022 Bình Phước 571, Hậu Giang 530, Hồ Chí Minh 033, Long An 200 Win Hồ Chí Minh 033
23/12/2022 Bình Dương 459, Trà Vinh 208, Vĩnh Long 997 Win Bình Dương 459, Win Trà Vinh 208
22/12/2022 An Giang 516, Bình Thuận 911, Tây Ninh 924 Win Bình Thuận 911
21/12/2022 Cần Thơ 391, Đồng Nai 354, Sóc Trăng 352 Win Đồng Nai 354, Win Sóc Trăng 352
20/12/2022 Bạc Liêu 292, Bến Tre 486, Vũng Tàu 537 Win Bạc Liêu 292
19/12/2022 Cà Mau 904, Đồng Tháp 277, Hồ Chí Minh 342 Win Cà Mau 904, Win Hồ Chí Minh 342
18/12/2022 Đà Lạt 189, Kiên Giang 954, Tiền Giang 372 Win Đà Lạt 189, Win Kiên Giang 954, Win Tiền Giang 372
17/12/2022 Bình Phước 314, Hậu Giang 507, Hồ Chí Minh 308, Long An 266 Win Hậu Giang 507, Win Hồ Chí Minh 308
16/12/2022 Bình Dương 351, Trà Vinh 512, Vĩnh Long 196 Win Trà Vinh 512, Win Vĩnh Long 196
15/12/2022 An Giang 226, Bình Thuận 601, Tây Ninh 471 Win An Giang 226, Win Bình Thuận 601
14/12/2022 Cần Thơ 219, Đồng Nai 564, Sóc Trăng 985 Win Cần Thơ 219, Win Đồng Nai 564, Win Sóc Trăng 985
13/12/2022 Bạc Liêu 143, Bến Tre 972, Vũng Tàu 446 Win Bạc Liêu 143, Win Bến Tre 972, Win Vũng Tàu 446
12/12/2022 Cà Mau 838, Đồng Tháp 540, Hồ Chí Minh 543 Win Cà Mau 838, Win Hồ Chí Minh 543
11/12/2022 Đà Lạt 215, Kiên Giang 871, Tiền Giang 916 Win Đà Lạt 215, Win Kiên Giang 871
10/12/2022 Bình Phước 867, Hậu Giang 598, Hồ Chí Minh 500, Long An 820 Win Hậu Giang 598, Win Hồ Chí Minh 500, Win Long An 820
09/12/2022 Bình Dương 913, Trà Vinh 662, Vĩnh Long 683 Win Bình Dương 913, Win Trà Vinh 662, Win Vĩnh Long 683
08/12/2022 An Giang 899, Bình Thuận 615, Tây Ninh 800 Win Bình Thuận 615, Win Tây Ninh 800
07/12/2022 Cần Thơ 594, Đồng Nai 695, Sóc Trăng 791 Win Cần Thơ 594, Win Đồng Nai 695, Win Sóc Trăng 791
06/12/2022 Bạc Liêu 535, Bến Tre 603, Vũng Tàu 657 Win Bạc Liêu 535, Win Vũng Tàu 657
05/12/2022 Cà Mau 906, Đồng Tháp 658, Hồ Chí Minh 464 Win Cà Mau 906, Win Hồ Chí Minh 464
04/12/2022 Đà Lạt 276, Kiên Giang 089, Tiền Giang 802 Win Kiên Giang 089
03/12/2022 Bình Phước 091, Hậu Giang 811, Hồ Chí Minh 525, Long An 242 Win Bình Phước 091, Win Hậu Giang 811
02/12/2022 Bình Dương 095, Trà Vinh 760, Vĩnh Long 559 Win Bình Dương 095, Win Trà Vinh 760, Win Vĩnh Long 559
01/12/2022 An Giang 117, Bình Thuận 867, Tây Ninh 836 Win Bình Thuận 867, Win Tây Ninh 836
30/11/2022 Cần Thơ 510, Đồng Nai 166, Sóc Trăng 108 Win Đồng Nai 166
29/11/2022 Bạc Liêu 256, Bến Tre 396, Vũng Tàu 079 Win Vũng Tàu 079
28/11/2022 Cà Mau 654, Đồng Tháp 474, Hồ Chí Minh 428 Win Cà Mau 654, Win Đồng Tháp 474, Win Hồ Chí Minh 428
27/11/2022 Đà Lạt 764, Kiên Giang 051, Tiền Giang 690 Win Đà Lạt 764, Win Kiên Giang 051
26/11/2022 Bình Phước 806, Hậu Giang 233, Hồ Chí Minh 468, Long An 698 Win Bình Phước 806, Win Hậu Giang 233, Win Long An 698
25/11/2022 Bình Dương 590, Trà Vinh 491, Vĩnh Long 567 Win Trà Vinh 491, Win Vĩnh Long 567
24/11/2022 An Giang 945, Bình Thuận 288, Tây Ninh 526 Win An Giang 945, Win Bình Thuận 288, Win Tây Ninh 526
23/11/2022 Cần Thơ 567, Đồng Nai 591, Sóc Trăng 645 Win Cần Thơ 567, Win Đồng Nai 591, Win Sóc Trăng 645
22/11/2022 Bạc Liêu 609, Bến Tre 257, Vũng Tàu 477 Win Bạc Liêu 609, Win Bến Tre 257
21/11/2022 Cà Mau 341, Hồ Chí Minh 254, Đồng Tháp 436 Miss
20/11/2022 Kiên Giang 201, Đà Lạt 336, Tiền Giang 801 Miss
19/11/2022 Bình Phước 823, Hậu Giang 038, Hồ Chí Minh 741, Long An 071 Win Hậu Giang 038, Win Hồ Chí Minh 741, Win Long An 071
18/11/2022 Bình Dương 746, Trà Vinh 998, Vĩnh Long 789 Miss
17/11/2022 An Giang 930, Tây Ninh 143, Bình Thuận 354 Miss
16/11/2022 Cần Thơ 544, Đồng Nai 889, Sóc Trăng 772 Win Cần Thơ 544, Win Đồng Nai 889
15/11/2022 Bạc Liêu 755, Bến Tre 529, Vũng Tàu 725 Win Bạc Liêu 755, Win Vũng Tàu 725
14/11/2022 Cà Mau 215, Đồng Tháp 679, Hồ Chí Minh 243 Win Cà Mau 215
13/11/2022 Đà Lạt 310, Kiên Giang 658, Tiền Giang 415 Win Đà Lạt 310, Win Kiên Giang 658
12/11/2022 Bình Phước 693, Hậu Giang 807, Hồ Chí Minh 841, Long An 926 Win Hậu Giang 807, Win Hồ Chí Minh 841
11/11/2022 Bình Dương 733, Trà Vinh 214, Vĩnh Long 665 Win Bình Dương 733, Win Trà Vinh 214, Win Vĩnh Long 665
10/11/2022 An Giang 552, Bình Thuận 324, Tây Ninh 402 Win Bình Thuận 324, Win Tây Ninh 402
09/11/2022 Cần Thơ 943, Đồng Nai 850, Sóc Trăng 884 Win Cần Thơ 943
08/11/2022 Bạc Liêu 521, Bến Tre 126, Vũng Tàu 839 Win Bạc Liêu 521, Win Bến Tre 126, Win Vũng Tàu 839
07/11/2022 Cà Mau 140, Đồng Tháp 212, Hồ Chí Minh 596 Win Cà Mau 140, Win Đồng Tháp 212, Win Hồ Chí Minh 596
06/11/2022 Đà Lạt 646, Kiên Giang 349, Tiền Giang 283 Miss
05/11/2022 Bình Phước 482, Hậu Giang 926, Hồ Chí Minh 128, Long An 482 Win Hậu Giang 926, Win Hồ Chí Minh 128
04/11/2022 Bình Dương 547, Trà Vinh 850, Vĩnh Long 799 Win Trà Vinh 850, Win Vĩnh Long 799
03/11/2022 An Giang 578, Bình Thuận 090, Tây Ninh 273 Win Bình Thuận 090, Win Tây Ninh 273
02/11/2022 Cần Thơ 597, Đồng Nai 111, Sóc Trăng 427 Miss
01/11/2022 Bạc Liêu 190, Bến Tre 454, Vũng Tàu 010 Win Bến Tre 454, Win Vũng Tàu 010
31/10/2022 Cà Mau 413, Hồ Chí Minh 354, Đồng Tháp 212 Miss
30/10/2022 Kiên Giang 735, Đà Lạt 454, Tiền Giang 879 Miss
29/10/2022 Hồ Chí Minh 973, Bình Phước 969, Hậu Giang 872, Long An 974 Miss
28/10/2022 Bình Dương 269, Trà Vinh 280, Vĩnh Long 536 Win Trà Vinh 280, Win Vĩnh Long 536
27/10/2022 An Giang 323, Bình Thuận 052, Tây Ninh 199 Win Bình Thuận 052, Win Tây Ninh 199
26/10/2022 Cần Thơ 457, Đồng Nai 309, Sóc Trăng 482 Win Đồng Nai 309, Win Sóc Trăng 482
25/10/2022 Bạc Liêu 927, Bến Tre 648, Vũng Tàu 368 Win Vũng Tàu 368
24/10/2022 Cà Mau 582, Đồng Tháp 661, Hồ Chí Minh 192 Win Cà Mau 582
23/10/2022 Đà Lạt 532, Kiên Giang 935, Tiền Giang 836 Win Đà Lạt 532, Win Kiên Giang 935, Win Tiền Giang 836
22/10/2022 Bình Phước 475, Hậu Giang 581, Hồ Chí Minh 618, Long An 613 Win Bình Phước 475, Win Hồ Chí Minh 618, Win Long An 613
21/10/2022 Bình Dương 477, Trà Vinh 392, Vĩnh Long 515 Win Bình Dương 477, Win Trà Vinh 392, Win Vĩnh Long 515
20/10/2022 An Giang 751, Bình Thuận 935, Tây Ninh 341 Win An Giang 751
19/10/2022 Cần Thơ 259, Đồng Nai 914, Sóc Trăng 634 Win Cần Thơ 259, Win Sóc Trăng 634
18/10/2022 Bạc Liêu 667, Bến Tre 121, Vũng Tàu 429 Win Vũng Tàu 429
17/10/2022 Cà Mau 913, Đồng Tháp 030, Hồ Chí Minh 276 Win Đồng Tháp 030, Win Hồ Chí Minh 276
16/10/2022 Đà Lạt 551, Kiên Giang 481, Tiền Giang 729 Win Tiền Giang 729
15/10/2022 Bình Phước 105, Hậu Giang 647, Hồ Chí Minh 652, Long An 580 Win Hậu Giang 647, Win Hồ Chí Minh 652
14/10/2022 Bình Dương 368, Trà Vinh 301, Vĩnh Long 422 Win Trà Vinh 301, Win Vĩnh Long 422
13/10/2022 An Giang 091, Bình Thuận 100, Tây Ninh 828 Win An Giang 091, Win Bình Thuận 100
12/10/2022 Cần Thơ 208, Đồng Nai 384, Sóc Trăng 205 Win Cần Thơ 208, Win Đồng Nai 384, Win Sóc Trăng 205
11/10/2022 Bạc Liêu 446, Bến Tre 252, Vũng Tàu 177 Win Bến Tre 252, Win Vũng Tàu 177
10/10/2022 Cà Mau 851, Đồng Tháp 323, Hồ Chí Minh 159 Win Cà Mau 851, Win Đồng Tháp 323
09/10/2022 Đà Lạt 240, Kiên Giang 690, Tiền Giang 531 Win Đà Lạt 240, Win Tiền Giang 531
08/10/2022 Bình Phước 523, Hậu Giang 873, Hồ Chí Minh 510, Long An 538 Miss
07/10/2022 Bình Dương 442, Trà Vinh 515, Vĩnh Long 703 Win Bình Dương 442, Win Trà Vinh 515
06/10/2022 An Giang 648, Bình Thuận 237, Tây Ninh 552 Win An Giang 648, Win Bình Thuận 237, Win Tây Ninh 552
05/10/2022 Cần Thơ 356, Đồng Nai 747, Sóc Trăng 961 Win Cần Thơ 356, Win Đồng Nai 747
04/10/2022 Bạc Liêu 393, Bến Tre 331, Vũng Tàu 915 Win Bạc Liêu 393
03/10/2022 Cà Mau 053, Đồng Tháp 535, Hồ Chí Minh 504 Win Cà Mau 053, Win Đồng Tháp 535
02/10/2022 Đà Lạt 141, Kiên Giang 437, Tiền Giang 162 Win Đà Lạt 141, Win Kiên Giang 437, Win Tiền Giang 162
01/10/2022 Bình Phước 641, Hậu Giang 803, Hồ Chí Minh 198, Long An 924 Win Hậu Giang 803
30/09/2022 Bình Dương 226, Trà Vinh 453, Vĩnh Long 664 Win Bình Dương 226, Win Trà Vinh 453
29/09/2022 An Giang 095, Bình Thuận 611, Tây Ninh 904 Win An Giang 095, Win Bình Thuận 611
28/09/2022 Cần Thơ 966, Đồng Nai 435, Sóc Trăng 027 Win Cần Thơ 966, Win Sóc Trăng 027
27/09/2022 Bạc Liêu 950, Bến Tre 409, Vũng Tàu 863 Win Bạc Liêu 950, Win Bến Tre 409
26/09/2022 Cà Mau 691, Đồng Tháp 392, Hồ Chí Minh 007 Win Đồng Tháp 392, Win Hồ Chí Minh 007
25/09/2022 Đà Lạt 730, Kiên Giang 571, Tiền Giang 839 Win Đà Lạt 730, Win Kiên Giang 571
24/09/2022 Bình Phước 873, Hậu Giang 138, Hồ Chí Minh 774, Long An 473 Win Bình Phước 873, Win Hậu Giang 138, Win Long An 473
23/09/2022 Bình Dương 249, Trà Vinh 722, Vĩnh Long 170 Win Bình Dương 249, Win Vĩnh Long 170
22/09/2022 An Giang 101, Bình Thuận 949, Tây Ninh 972 Win Bình Thuận 949, Win Tây Ninh 972
21/09/2022 Cần Thơ 143, Đồng Nai 537, Sóc Trăng 354 Win Cần Thơ 143, Win Sóc Trăng 354
20/09/2022 Bạc Liêu 428, Bến Tre 185, Vũng Tàu 664 Win Bạc Liêu 428
19/09/2022 Cà Mau 883, Đồng Tháp 842, Hồ Chí Minh 622 Win Cà Mau 883, Win Đồng Tháp 842, Win Hồ Chí Minh 622
18/09/2022 Đà Lạt 971, Kiên Giang 295, Tiền Giang 324 Win Kiên Giang 295, Win Tiền Giang 324
17/09/2022 Bình Phước 607, Hậu Giang 880, Hồ Chí Minh 935, Long An 713 Win Bình Phước 607, Win Hồ Chí Minh 935
16/09/2022 Bình Dương 906, Trà Vinh 329, Vĩnh Long 375 Win Bình Dương 906, Win Vĩnh Long 375
15/09/2022 An Giang 497, Bình Thuận 754, Tây Ninh 803 Win An Giang 497, Win Tây Ninh 803
14/09/2022 Cần Thơ 557, Đồng Nai 720, Sóc Trăng 567 Win Cần Thơ 557, Win Đồng Nai 720, Win Sóc Trăng 567
13/09/2022 Bạc Liêu 171, Bến Tre 825, Vũng Tàu 652 Win Bến Tre 825
12/09/2022 Cà Mau 071, Đồng Tháp 594, Hồ Chí Minh 780 Win Cà Mau 071, Win Đồng Tháp 594, Win Hồ Chí Minh 780
11/09/2022 Đà Lạt 361, Kiên Giang 967, Tiền Giang 628 Win Đà Lạt 361, Win Kiên Giang 967
10/09/2022 Hồ Chí Minh 678, Bình Phước 490, Hậu Giang 465, Long An 601 Miss
09/09/2022 Bình Dương 527, Trà Vinh 775, Vĩnh Long 307 Miss
08/09/2022 An Giang 418, Tây Ninh 617, Bình Thuận 946 Miss
07/09/2022 Đồng Nai 249, Sóc Trăng 371, Cần Thơ 205 Miss
06/09/2022 Bạc Liêu 979, Bến Tre 369, Vũng Tàu 148 Miss
05/09/2022 Cà Mau 123, Đồng Tháp 436, Hồ Chí Minh 768 Miss
04/09/2022 Kiên Giang 927, Đà Lạt 486, Tiền Giang 742 Miss
03/09/2022 Bình Phước 623, Hậu Giang 838, Hồ Chí Minh 869, Long An 715 Win Hồ Chí Minh 869, Win Long An 715
02/09/2022 Bình Dương 259, Trà Vinh 187, Vĩnh Long 800 Win Bình Dương 259, Win Trà Vinh 187, Win Vĩnh Long 800
01/09/2022 An Giang 132, Tây Ninh 645, Bình Thuận 408 Miss
31/08/2022 Đồng Nai 440, Sóc Trăng 933, Cần Thơ 252 Miss
30/08/2022 Bạc Liêu 415, Bến Tre 325, Vũng Tàu 118 Win Bạc Liêu 415, Win Vũng Tàu 118
29/08/2022 Cà Mau 908, Đồng Tháp 404, Hồ Chí Minh 490 Win Cà Mau 908, Win Đồng Tháp 404, Win Hồ Chí Minh 490
28/08/2022 Đà Lạt 510, Kiên Giang 210, Tiền Giang 977 Win Tiền Giang 977
27/08/2022 Bình Phước 323, Hậu Giang 349, Hồ Chí Minh 485, Long An 056 Win Hậu Giang 349, Win Hồ Chí Minh 485, Win Long An 056
26/08/2022 Bình Dương 695, Trà Vinh 782, Vĩnh Long 466 Win Trà Vinh 782
25/08/2022 An Giang 258, Tây Ninh 776, Bình Thuận 378 Miss
24/08/2022 Cần Thơ 759, Đồng Nai 375, Sóc Trăng 374 Win Đồng Nai 375
23/08/2022 Bạc Liêu 845, Bến Tre 166, Vũng Tàu 004 Win Bạc Liêu 845, Win Vũng Tàu 004
22/08/2022 Cà Mau 379, Đồng Tháp 727, Hồ Chí Minh 356 Win Đồng Tháp 727
21/08/2022 Đà Lạt 589, Kiên Giang 289, Tiền Giang 207 Win Kiên Giang 289, Win Tiền Giang 207
20/08/2022 Bình Phước 657, Hậu Giang 930, Hồ Chí Minh 980, Long An 752 Win Bình Phước 657, Win Hồ Chí Minh 980, Win Long An 752
19/08/2022 Bình Dương 871, Trà Vinh 347, Vĩnh Long 212 Win Trà Vinh 347, Win Vĩnh Long 212
18/08/2022 An Giang 974, Bình Thuận 436, Tây Ninh 238 Win An Giang 974, Win Tây Ninh 238
17/08/2022 Cần Thơ 811, Đồng Nai 173, Sóc Trăng 977 Win Đồng Nai 173, Win Sóc Trăng 977
16/08/2022 Bạc Liêu 570, Bến Tre 864, Vũng Tàu 492 Win Bạc Liêu 570
15/08/2022 Cà Mau 334, Đồng Tháp 735, Hồ Chí Minh 396 Win Cà Mau 334
14/08/2022 Đà Lạt 333, Kiên Giang 105, Tiền Giang 073 Win Tiền Giang 073
13/08/2022 Bình Phước 664, Hậu Giang 348, Hồ Chí Minh 109, Long An 382 Win Bình Phước 664, Win Hậu Giang 348
12/08/2022 Bình Dương 870, Trà Vinh 558, Vĩnh Long 103 Win Bình Dương 870
11/08/2022 An Giang 657, Bình Thuận 207, Tây Ninh 778 Win Tây Ninh 778
10/08/2022 Cần Thơ 474, Đồng Nai 509, Sóc Trăng 622 Win Cần Thơ 474, Win Đồng Nai 509, Win Sóc Trăng 622
09/08/2022 Bạc Liêu 758, Bến Tre 271, Vũng Tàu 968 Win Bến Tre 271, Win Vũng Tàu 968
08/08/2022 Cà Mau 979, Đồng Tháp 216, Hồ Chí Minh 944 Win Đồng Tháp 216, Win Hồ Chí Minh 944
07/08/2022 Đà Lạt 460, Kiên Giang 485, Tiền Giang 903 Win Kiên Giang 485
06/08/2022 Bình Phước 976, Hậu Giang 472, Hồ Chí Minh 716, Long An 408 Win Hậu Giang 472, Win Hồ Chí Minh 716
05/08/2022 Bình Dương 390, Trà Vinh 828, Vĩnh Long 841 Win Bình Dương 390, Win Trà Vinh 828
04/08/2022 An Giang 974, Bình Thuận 587, Tây Ninh 166 Win An Giang 974, Win Bình Thuận 587, Win Tây Ninh 166
03/08/2022 Cần Thơ 631, Đồng Nai 869, Sóc Trăng 911 Win Đồng Nai 869, Win Sóc Trăng 911
02/08/2022 Bạc Liêu 792, Bến Tre 132, Vũng Tàu 885 Win Bạc Liêu 792, Win Bến Tre 132, Win Vũng Tàu 885
01/08/2022 Cà Mau 797, Đồng Tháp 367, Hồ Chí Minh 992 Win Đồng Tháp 367, Win Hồ Chí Minh 992
31/07/2022 Đà Lạt 002, Kiên Giang 598, Tiền Giang 884 Win Đà Lạt 002, Win Tiền Giang 884
30/07/2022 Bình Phước 324, Hậu Giang 169, Hồ Chí Minh 939, Long An 848 Win Bình Phước 324
29/07/2022 Bình Dương 248, Trà Vinh 998, Vĩnh Long 978 Win Trà Vinh 998, Win Vĩnh Long 978
28/07/2022 An Giang 448, Bình Thuận 526, Tây Ninh 811 Win An Giang 448, Win Bình Thuận 526
27/07/2022 Cần Thơ 085, Đồng Nai 874, Sóc Trăng 274 Win Cần Thơ 085, Win Đồng Nai 874
26/07/2022 Bạc Liêu 110, Bến Tre 455, Vũng Tàu 310 Win Bạc Liêu 110, Win Bến Tre 455, Win Vũng Tàu 310
25/07/2022 Cà Mau 377, Đồng Tháp 229, Hồ Chí Minh 251 Win Hồ Chí Minh 251

XỈU CHỦ MIỀN NAM

1. Giới thiệu Xỉu chủ Miền Nam

Lô đề xỉu chủ miền Nam là một trò chơi xổ số phổ biến tại Việt Nam. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự may mắn, kiên trì và kỹ năng phán đoán để đoán được kết quả chính xác. Với những người yêu thích trò chơi xổ số. Lô đề xỉu chủ miền Nam là một cách để trải nghiệm niềm vui và thử thách bản thân.

Lô đề xỉu chủ miền Nam là một trò chơi dựa trên sự xuất hiện của các con số từ 00 đến 99. Người chơi sẽ đặt cược vào một hoặc nhiều con số và đợi kết quả xổ số được công bố. Nếu con số mà người chơi đã đặt cược xuất hiện trong kết quả xổ số. Người chơi sẽ nhận được một khoản tiền thưởng tương ứng với số tiền đã đặt cược.

Có nhiều cách chơi khác nhau

Lô đề xỉu chủ miền Nam có nhiều cách chơi khác nhau như lô tô, đề, xiên, ba càng, bảy đôi, v.v… Mỗi cách chơi đều có cách tính thưởng và tỷ lệ đặt cược khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều dựa trên nguyên tắc đoán đúng kết quả và may mắn.

XỈU CHỦ MIỀN NAM
XỈU CHỦ MIỀN NAM

Với lô đề xỉu chủ miền Nam. Người chơi có thể chọn đặt cược bất kỳ con số nào trong khoảng từ 00 đến 99. Tuy nhiên, để có thể đoán được kết quả chính xác. Người chơi cần phải am hiểu về tình hình xổ số. Tần suất xuất hiện của các con số và khả năng phán đoán tinh tế.

Người chơi cần lưu ý

Tuy nhiên, khi tham gia trò chơi lô đề xỉu chủ miền Nam. Người chơi cần lưu ý rằng đây là một trò chơi may rủi và không thể đảm bảo chắc chắn 100% thành công. Vì vậy, bạn cần có tinh thần chơi xổ số với một tâm lý thoải mái. Không nên dựa quá nhiều vào may mắn hay kỹ năng phán đoán.

Tóm lại, lô đề xỉu chủ miền Nam là một trò chơi xổ số phổ biến và hấp dẫn tại Việt Nam. Với những người yêu thích trò chơi xổ số, lô đề xỉu chủ miền Nam là một cách để giải trí và thử thách bản thân. Đây cũng là cơ hội để người chơi có thể đoán đúng và nhận được khoản tiền thưởng hấp dẫn.

Nếu bạn muốn tham gia trò chơi lô đề xỉu chủ miền Nam. Hãy tìm hiểu kỹ luật chơi và các cách tính thưởng khác nhau. Bạn cũng nên chơi với một nguồn tài chính ổn định và không nên đặt cược quá nhiều tiền mỗi lần chơi.

2. Cách soi cầu xỉu chủ Miền Nam

Soi cầu xỉu chủ miền Nam là một phương pháp dự đoán kết quả xổ số được nhiều người chơi ưa chuộng. Đây là một kỹ năng đòi hỏi sự kinh nghiệm. Am hiểu về tình hình xổ số và khả năng phán đoán tinh tế. Với những người yêu thích trò chơi xổ số, soi cầu xỉu chủ miền Nam là một cách để cải thiện khả năng đoán đúng kết quả.

Bạn cần tìm hiểu các thống kê về kết quả xổ số

Để soi cầu xỉu chủ miền Nam. Bạn cần nắm vững các quy luật và nguyên tắc của trò chơi xổ số. Bạn cần tìm hiểu các thống kê về kết quả xổ số, tần suất xuất hiện của các con số. Những con số thường được chơi nhiều. Ngoài ra, bạn cần cập nhật thông tin về tình hình xổ số hàng ngày. Theo dõi các thông tin về các con số được dự đoán sẽ ra trong ngày.

Khi soi cầu xỉu chủ miền Nam. Bạn nên tập trung vào các con số có khả năng xuất hiện cao hơn so với các con số khác. Bạn cần chú ý đến những số đã xuất hiện trong các kỳ trước đó và dự đoán các số có thể xuất hiện trong kỳ tiếp theo. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến những yếu tố bên ngoài như thời tiết. Sự kiện lớn trong ngày, tình hình kinh tế, v.v… để phán đoán kết quả xổ số một cách chính xác nhất.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc soi cầu xỉu chủ miền Nam chỉ là một phương pháp dự đoán và không thể đảm bảo 100% chính xác. Vì vậy, bạn cần có tinh thần chơi xổ số với một tâm lý thoải mái, không nên dựa quá nhiều vào việc soi cầu mà quan trọng hơn là tận hưởng niềm vui khi tham gia trò chơi xổ số.

3. Kết Luận:

Trong đời sống, chúng ta không thể chỉ dựa trên may mắn mà cần phải kết hợp với sự chăm chỉ, kiên trì và kỹ năng phán đoán.

Bên cạnh đó các bạn cũng nên tham khảo trang soicauvip666.com của chúng tôi, SOICAUVIP666. Chuyên soi cầu xsmb. Soi cầu xsmt. Soi cầu xsmn siêu chuẩn. Chính xác 100%. Mời các bạn tham khảo soi cầu ba miền ngày mai tỷ lệ trúng cao nhất và hoàn toàn miễn phí. Do các chuyên gia chốt số soi cầu hàng đầu, có nhiều năm kinh nghiệm tính toán và đưa ra những con số đẹp nhất. Các bạn chỉ việc vào trang lấy số và chơi, Và sau đó các bạn có thể kiểm chứng lại lịch sử dự đoán kết quả của những ngày trước đó tại các trang web kết quả xổ số.

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]